07-11-08

De verdiensten van doe3a

Allah de Verhevene zegt in de Qur'an:

"En wanneer Mijn dienaren u over Mij vragen, zeg dan: "Ik ben nabij. Ik
verhoor het gebed van de smekeling, wanneer hij Mij aanroept."
{2:186}

De plaats van du'a is zo hoog bij Allah dat de Profeet (salla Allahu alaihi
wa salaam) zei: "Niets is eervoller bij Allah de Verhevene dan du`a."
{Sahih al-Jami` 5268}

Hij zei ook: "De beste aanbidding is du`a."
{Sahih Al-Jami` 1133}

En om degene te waarschuwen die arrogant zijn of nalatig zijn in het maken
van du'a, zei de Profeet (salla Allahu alaihi wa salaam):
"De meest
onbekwame persoon is degene die geen du'a maakt en de meest gierige persoon
is degene die geen salaam geeft."
{Sahih Al-Jami` 1055}

Ook zei hij: "Iemand die Allah niet vraagt, Hij zal boos op hem zijn."
{Sahih al-Jami` 2414}

"O, gij mensen, gij zijt afhankelijk van Allah, maar Allah is de
Onafhankelijke, de Geprezene."
{Qur'an 35:15}

Dus om onze behoeftes en wensen te vervullen, moeten we ons op Hem beroepen.
Het maken van Du'a aan Allah is een erkenning van onze zwakheid en Zijn
grootheid. De Profeet (salla Allahu alaihi wa salaam) zei:
"Vraag alles aan Allah, zelfs de veters van je schoenen. Als Allah niet verstrekt, zal het
nooit beschikbaar zijn."
{Ibn al-Sunni, 349 - hasan. Ondersteund door at-Tirmidhi 4/en anderen.}

Onze geliefde Profeet heeft gezegd: "Waarlijk, jullie Heer is Bescheiden en
Gul, en wanneer Zijn dienaar zijn handen aan Hem opheft in een smeekbede, is
Hij aarzelend (met andere woorden verlegen of terughoudend) om hen leeg
terug te laten keren."
{Ahmad, Abu Dawud en at-Tirmidhi - Hasan}

22:17 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.