31-01-09

Turkse premier is held na rel in Davos

De Turkse premier Recep Tayyip Erdogan is in eigen land onthaald als een held, nadat hij woedend was opgestapt op het Wereld Economisch Forum (WEF) in het Zwitserse Davos. Erdogan kreeg daar ruzie met de Israëlische president Shimon Peres over het conflict in Gaza.

 

http://www.knack.be/video/belga/78-19-84872/turkse-premie...

Wereldleiders zijn in Davos bijeen om te praten over de wereldwijde economische crisis. Voorafgaand aan het diner donderdagavond verdedigde president Peres de militaire operatie van zijn land in Gaza.

Erdogan wilde daarop reageren, maar kreeg daar in zijn ogen onvoldoende ruimte voor. Tot woede van de Turkse staatsleider wees de gespreksleider het gezelschap er op dat het diner zou gaan beginnen.

"Ik zou u willen verzoeken de organisatie in acht te nemen", verzocht hij aan Erdogan. Maar die bleef gewoon doorpraten en verliet vervolgens woedend de top met de woorden "Ik kom nooit meer terug naar Davos".

Eer
Bij zijn terugkomst in Istanbul werd Erdogan verwelkomd door duizenden trotse landgenoten. Die zwaaiden met Turkse en Palestijnse vlaggen en banieren met teksten als "Wereld, kijk naar onze premier". Ook anti-Israëlische slogans werden geroepen.

Tegen de toegestroomde mensenmassa zei de premier dat de taal en toon van Peres' uitleg "onacceptabel waren" en dat hij daarom de Turkse eer moest verdedigen, aldus de BBC.

Ook had hij zich gestoord aan de stemverheffing van de Israëlische president, die zo volgens Erdogan "zijn schuld probeerde te verbergen". Wel benadrukte Erdogan nog dat zijn woede niet was gericht tegen het Israëlische volk of de joden, maar tegen de Israëlische regering.

Na zijn landing in Istanboel zei Erdogan dat Peres hem had opgebeld om zich te verontschuldigen voor de manier waarop hij had gesproken.

00:44 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-01-09

Geheimen bewaren

Geheimen zijn een soort vertrouwen en zijn dus een soort contract of overeenkomst waar men zich aan moet houden. Het is noodzakelijk om streng te zijn voor degenen die ze onthullen, want zij schenden een vertrouwen en breken hun belofte en degenen die een ta’zeer (bestraffing) verdienen, moeten gestraft worden.

Geheimen variëren. Er zijn geheimen waarvoor de persoon die ze onthult streng behandeld moet worden omdat het onthullen ervan een wijdverspreide schade veroorzaakt, zoals het onthullen van geheimen aan de kuffaar (ongelovigen) om hen in staat te stellen om de moslims te verslaan of hen te overwinnen. In moderne bewoording wordt dit hoogverraad genoemd. En er zijn geheimen die minder ernstig zijn, zoals wanneer het onthullen ervan individuen kwaad doet. Maar in alle gevallen is onthulling schending van het vertrouwen en het verbreken van de overeenkomst.

Allah zegt (interpretatie van de betekenis): "En komt de belofte na. Voorwaar, over de belofte worden jullie (op de Dag der Opstanding) ondervraagd." [al-Isra’ 17:34].

En ook (interpretatie van de betekenis): "Voorwaar, Allah gebiedt u het u toevertrouwde over te geven aan hen die er recht op hebben." [al-Nisa’ 4:58].

Dus als het bewaren van geheimen verplicht is, dan is het onthullen ervan haram.

De Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) had een geheim aan ‘Aishah en Hafsah verteld en vertrouwden het aan hen toe, maar zij onthulden het geheim en Allah berispte hen daarvoor. Allah zei (interpretatie van de betekenis): "En (gedenkt) toen de Boodschapper in het geheim een gebeurtenis aan één van zijn vrouwen toevertrouwde. En toen zij dit vertelde en Allah dit aan hem openbaar maakte, maakte hij er een gedeelte van bekend en liet er een gedeelte van onbesproken. Toen hij het haar (Hafsah) vertelde, zei zij: "Wie heeft jou dit verteld?" Hij zei: "De Kenner, de Alwetende, heeft mij op de hoogte gebracht." [al-Tahreem 66:3].

Toen zei Allah (interpretatie van de betekenis): "Als jullie beiden (Hafsah en ‘Aishah) Allah berouw tonen (is dat beter voor jullie), dan neigen jullie harten waarlijk (naar het goede). Maar als jullie elkaar bijstaan tegen hem (de Boodschapper), dan is Allah waarlijk zijn Helper, en Djibriel en de rechtschapen gelovigen en daarnaast de Engelen zullen helpers zijn." [al-Tahreem 66:4].

Toen trok de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zich een maand terug van zijn vrouwen vanwege het geheim dat Hafsah aan ‘Aishah had onthuld. (Al-Bukhari, 5191). Ibn Hajar (rahimahullah) heeft over deze hadith gezegd: "Dit wijst erop dat degene die een geheim onthult op een passende manier gestraft mag worden."

In de Sunnah vinden we een waarschuwing voor het uitzoeken van de geheimen van anderen en het verspreiden van geheimen die niet verspreid zouden moeten worden. Het wordt bijvoorbeeld sterk afgeraden om de fouten van anderen te zoeken. Volgens een hadith overgeleverd van Abu Hurayrah, heeft de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) gezegd: "Als een man in jouw persoonlijke zaken zou kijken zonder jouw toestemming en jij zou een steentje naar hem gooien en zijn oog (daarmee) uitsteken, dan zou er geen zonde op jou rusten." (Al-Bukhari, 6902; Muslim, 2158).

Ibn Hajar heeft over deze hadith gezegd: Het is door Muslim overgeleverd van Abu Hurayrah met een andere isnaad: "Wie in andermans huis kijkt zonder hun toestemming, het is toegestaan voor hen om zijn oog uit te steken." En het is overgeleverd van Abu Hurayrah met weer een andere isnaad in een versie die het nog duidelijker stelt; dit is overgeleverd door Ahmad, Ibn Abi ‘Aasim en al-Nasaa’i en is geclassificeerd als sahih door Ibn Hibbaan en al-Bayhaqi. Deze versie zegt: "Degene die in andermans huis kijkt zonder hun toestemming, en zij steken zijn oog uit, er is geen diyah (bloedgeld) en geen qisaas (vergeldingsstraf)." En volgens een andere overlevering door deze isnaad: "…en het is waardeloos."

Zo is er ook een waarschuwing voor degene die de geheimen van anderen afluistert. Het is overgeleverd van Ibn ‘Abbas dat de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei: "Degene die het gesprek van andere mensen afluistert wanneer zij niet willen dat hij luistert, of wanneer zij van hem weggaan, gesmolten lood zal in zijn oren gegoten worden op de Dag der Opstanding." (Overgeleverd door al-Bukhari, 7042).

De waarschuwing voor het verspreiden van dingen die niet verspreid mogen worden, omvat de veroordeling van degene die huwelijksgeheimen verspreidt. Hij wordt beschouwd als één van de slechtste mensen voor Allah. Het is overgeleverd dat Abu Sa’eed (radiAllahu anhu) heeft gezegd: De Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei: "Onder de slechtste mensen voor Allah op de Dag der Opstanding, zal een man zijn die intiem is met een vrouw en zij met hem, die vervolgens haar geheim verspreidt." (Overgeleverd door Muslim, 1437).

Volgens een andere overlevering door Muslim, 1437: "Eén van de grootste vertrouwelijkheden voor Allah op de Dag der Opstanding zal een man zijn die intiem was met zijn vrouw en zij met hem, die vervolgens haar geheim verspreidde." Wat bedoeld wordt met "één van de grootste vertrouwelijkheden" is één van de grootste schendingen van vertrouwen.

Onder het advies dat door de Arabieren aan de nieuwe bruiden gegeven werd, is: "Onthul zijn geheim niet want als je zijn geheim onthult, zorg je ervoor dat hij je gaat haten." De huiselijke geheimen zouden niet onthuld mogen worden en wijze mensen en degenen die religieus toegewijd zijn, adviseren degene die een geheim kent om het niet te onthullen.

Het is overgeleverd van Thaabit dat Anas zei: De Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) kwam naar me toe terwijl ik aan het spelen was met een paar andere jongens en hij groette ons met salaam. Toen stuurde hij me weg om een boodschap te doen. Ik ging laat naar huis naar mijn moeder toe en toen ik thuiskwam vroeg ze: ‘Waar bleef je?’ Ik zei: ‘De Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) stuurde me weg om een boodschap te doen.’ Ze vroeg: ‘Wat had hij nodig?’ Ik zei: ‘Het is een geheim.’ Ze zei: ‘Onthul nooit het geheim van de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) aan iemand.’ Anas zei: ‘Bij Allah, als ik het aan iemand zou onthullen, zou ik het aan jou onthuld hebben, O Thaabit.’ (Overgelever door Muslim, 2482)

Het onthullen van geheimen is één van de tekenen van hypocrisie want het valt onder de categorie van het schenden van vertrouwen.

Het is overgeleverd van ‘Abd-Allah ibn ‘Amr dat de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei: "Er zijn vier eigenschappen, wie ze alle vier bezit is een pure hypocriet en wie er een paar van bezit, bezit een eigenschap van hypocrisie totdat hij het opgeeft: wanneer hem iets toevertrouwd wordt, schendt hij dat vertrouwen; wanneer hij spreekt, liegt hij; wanneer hij een belofte maakt, breekt hij deze; en wanneer hij twist, neemt hij zijn toevlucht tot leugens en valsheid." (Overgeleverd door al-Bukhari, 34; Muslim, 5).

Het is geen voorwaarde voor iets vertrouwelijks dat degene die deze woorden spreekt aan zijn luisteraar moet vertellen dat het een geheim is dat hij aan niemand mag vertellen. Het is voldoende om dit met zijn gedrag aan te geven, zoals wanneer hij hem apart neemt om hem iets te vertellen of wanneer hij om zich heen kijkt terwijl hij het hem vertelt om te zien of iemand meeluistert enzovoorts.

Al-Tirmidhi (1959) heeft overgeleverd van Jaabir ibn ‘Abd-Allah dat de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei: "Als iemand je iets vertelt en dan rondkijkt, is het iets vertrouwelijks." (Geclassificeerd als hasan door al-Albaani in Sahih al-Tirmidhi).

En in Tuhfat al-Ahwadhi staat: "Dan rondkijkt" betekent naar rechts en naar links kijken uit voorzichtigheid. "...is het iets vertrouwelijks" betekent dat het toevertrouwd is aan degene tegen wie hij sprak, dus moet hij het verbergen. Ibn Raslaan heeft gezegd: "Want het rondkijken is het signaal aan degene tegen wie hij spreekt dat hij bang is dat iemand hem kan horen en dat hij hem gekozen heeft om zijn geheim aan te vertellen. Het rondkijken neemt de plaats in van het zeggen: ‘Luister hiernaar en zwijg erover want het is iets vertrouwelijks (of een geheim).’"

En Allah weet het het beste.

Bron: Islamqa.com
Vertaald door: AlMutaqqun.tk

12:50 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-01-09

Waarom zou ik de Islam moeten omarmen?!

Allah, de Verhevene zegt wat als volgt vertaald kan worden:

"O, Mensen! Aanbidt jullie Heer Die jullie heeft geschapen en degenen voor jullie, opdat jullie godvrezend zullen zijn." (Soerat al-Baqarah: 21)

Allah, de Verhevene, heeft ons bevolen om Hem te aanbidden. Maar iemand zou toch kunnen zeggen: "Kan ik Hem dan niet aanbidden als een jood of een christen of een hindoe of een sikh? Waarom kan ik Hem niet aanbidden op mijn eigen manier?" Allah, de Maker van de hemelen en de aarde, antwoord hierop wat als volgt vertaald kan worden:

"En wie een andere godsdienst dan de Islam zoekt; het zal van hen niet geaccepteerd worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers." (Soerat Aali cImraan: 85)

En:

"Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen." (Soerat al-Maa’iedah: 3)

Allah, de Schepper en de Onderhouder van de universum, heeft dus aangegeven dat de enige godsdienst die Hij accepteert, de Islam is. Het is de enige weg om succes en welbehagen in dit leven en in het Hiernamaals te bereiken. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

"Voorwaar, degenen die Onze Verzen loochenen en die zich er hooghartig van afwenden; de poorten van de hemel zullen voor hen niet worden geopend, en zij zullen het Paradijs niet binnengaan, totdat de kameel door het oog van de naald gaat. En zo vergelden Wij de misdadigers." (Soerat al-Acraaf: 40)

Maar waren Abraham, Ismael, Izaak, Jacob en de andere profeten (vrede zij met hen) van het Oude Testament dan geen joden? Was Jezus dan geen christen? Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

"Of zeggen jullie (joden en christenen) dat Ibrahiem, Isma’iel, Ishaaq, Jaccoeb en de stammen joden of christenen waren? Zeg: ,,Weten jullie het beter of Allah?" (Soerat al-Baqarah: 140)

"En toen ‘Isa ongeloof bij hen ontdekte, zei hij: ,,Wie zijn mijn helpers (op het rechte Pad) naar Allah?" Zijn apostelen zeiden: ,,Wij zijn helpers van Allah, wij geloven in Allah, getuig dus dat wij moslims zijn." (Soerat Aali cImraan: 52)

"Maar," zou er gezegd kunnen worden, "Ik volg de godsdienst van mijn ouders. Het zou hen beschamen als ik een andere religie zou aannemen." Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

"En wanneer tot hen gezegd wordt: ,,Volgt wat Allah heeft nedergezonden.", dan zeggen zij: ,,Nee! Wij volgen dat (de pad van afgoderij) waarop wij onze vaderen aantroffen." Wat! Zelfs als hun vaderen niets begrepen en niet de rechte leiding volgden?" (Soerat al-Baqarah: 170)

"Maar mijn familie en vrienden zullen boos op me worden en me in de steek laten." Is het niet beter dat zij boos op je worden en je in de steek laten dan Allah? Hij, de Almachtige, zegt wat als volgt vertaald kan worden:

"Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. De Erbarmer, de Meest Barmhartige. De Heerser op de Dag des Oordeels. U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp. Leid ons op het Rechte Pad. Het Pad van degenen aan wie U gunsten hebt geschonken, niet van degenen op wie de toorn rust en niet van de dwalenden." (Soerat al-Fatihah)

Ibn Kathier, de grote moslimsgeleerde op het gebied van tafsier (koranexegese) zegt over deze verzen: "Degenen aan wie Allah gunsten heeft geschonken, zijn zij die Hem aanbaden en gehoorzaamden van onder Zijn Engelen, Profeten, gelovigen en rechtgeleide mensen."

Je moet je realiseren dat iedereen op de Dag des Oordeels ter verantwoording zal worden geroepen voor zijn daden. Niemand zal worden overgeslagen en niemand zal zich op die Dag kunnen verstoppen achter anderen. Allah zal zeggen (interpretatie van de betekenis):

"O ‘Isa, zoon van Mariam! Heb jij tegen de mensen gezegd: ,,Neem mij en mijn moeder tot twee goden naast Allah?" Hij zal zeggen: "Verheven bent U! Nooit zou ik kunnen zeggen waarop ik geen recht heb. Indien ik dat gezegd had, zou U dat zeker geweten hebben. U weet wat er in mijn binnenste is, en ik weet niet wat er in Uw binnenste is. Voorwaar! U bent de Kenner van het verborgene. Ik heb hen niets anders gezegd dan U mij geboden heeft te zeggen: "Dient Allah, mijn Heer en jullie Heer." (Soerat al-Maa’iedah: 116-117)

De Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) heeft ons verteld dat op de Dag des Oordeels wanneer de profeten gevraagd zullen worden om te bemiddelen bij Allah, zij dit allemaal zullen weigeren. Zij zullen zeggen: "Mijzelf! Mijzelf!", behalve de Profeet Mohammed, hij zal bij Allah bemiddelen voor de gelovigen.
(al-Boechari)

Het mag duidelijk wezen dat iedereen er op die dag alleen voor zal staan. Niet je ouders, noch je vrienden, noch degenen die je buiten Allah plachte te aanbidden, zullen in staat zijn jou op die Dag enig voordeel te verschaffen. Allen zullen zij in een staat van angst en dronkenschap zijn (vanwege de moeilijkheid van die Dag). Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

"Op die dag vlucht de mens van zijn broeder. En van zijn moeder en zijn vader. En van zijn vrouw en van zijn kinderen. Een ieder van hen zal op Die dag een bezigheid hebben die hem genoeg is." (Soerat cAbasa: 34-37)

Bereidt je dus voor op deze dag, want het is dichterbij dan je denkt. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

"Waarlijk! Zij zien haar (de Dag des Oordeels) als ver weg. Maar Wij zien haar als dichtbij. Op die Dag zal de Hemel als gesmolten metaal zijn. En zullen de bergen als wol zijn. En geen trouwe vriend zal naar een (andere) trouwe vriend vragen." (Soerat al-Macaaridj: 6-10)

13:23 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-01-09

Ikke, ikke, ikke

Men zou uiterst waakzaam moeten zijn betreffende de onderdrukking gevestigd in enkele woorden: "ik", "van mij" en "ik bezit". Want met deze woorden werden Iblies (Shaytaan), Farao en Qaaroen beproefd, want

- Iblies zei: "Ik ben beter dan hem (Adam)" [Q 7:12],
- Farao zei: "Is het koninkrijk van Egypte niet van mij?" [Q 43:51],
- Qaaroen zei: "Dat wat aan mij gegeven is, berust op kennis die ik bezit." [Q 28:78]

Het beste gebruik van het woord "ik" is in de uitspraak van de dienaar: "Ik ben de zondige dienaar, die zijn zonden erkent en vergeving zoekt" en andere soortgelijke uitdrukkingen van nederigheid.

Het beste gebruik van de woorden "van mij" is in de uitspraak: "De zonde is van mij, de overtreding is van mij, de dringende behoefte (aan Allah) is van mij en nederigheid is van mij."

Het beste gebruik van de woorden "mijn bezit" is in de woorden: "Vergeef mij mijn ernst, mijn spot, mijn vergissingen en de dingen die ik opzettelijk doe, want al deze tekortkomingen zijn mijn bezit."

Uit Mukhtasar Zaad Al-Ma'aad van Imaam Ibn Qayyim Al-Jawziyyah


14:20 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-01-09

Een mooi verhaal over de woedoe

Ergens in een westers land brak de tijd van het gebed aan.
Een moslim betrad een openbare wasruimte om daar de woedoe’ (rituele
wassing) te verrichten.
En tegelijkertijd was daar een niet-moslim man aanwezig die vreemd naar hem opkeek.
Toen onze broeder op het punt stond om zijn voeten te wassen, hief hij zijn voeten omhoog om deze in de wasbak te plaatsen.
Dit werd de man die toekeek teveel,
waarop hij in alle verontwaardiging tegen de moslim schreeuwde: "Wat
doe je nu weer!"
De moslim antwoordde met een glimlach op zijn gezicht: "Ik verricht de woedoe’."
De man zei: "Jullie moslims zijn maar viezeriken. Jullie vervuilen altijd
openbare plaatsen. En nu probeer je mij wijs te maken dat je
jezelf aan het reinigen bent, terwijl je nu de wasbak met je smerige
voeten vies maakt?
Deze wasbak is bedoeld voor het wassen van je
handen en gezicht en moet dus schoon blijven."
Hierop vroeg de moslim: "Mag ik je een vraag stellen die je mij in
alle eerlijkheid zult beantwoorden?"
De ongelovige antwoordde: "Ga je gang."
De moslim vroeg: "Hoeveel keer per dag was je jouw gezicht?"
Waarop de ongelovige antwoordde: "E?n keer per dag, bij het opstaan
en soms nog eens als ik overmand wordt door vermoeidheid en stress."
De moslim antwoordde glimlachend: "Wat mij betreft, ik was mijn
voeten vijf keer per dag. Vertel mij dan, wat is schoner: mijn
voeten of jouw gezicht…" Hierop was de ongelovige met stomheid
verslagen en vertrok.

14:07 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-01-09

Streef naar het beste (2)

11. "De beste van jullie kleden zijn de witte kleden; wikkel jullie doden erin en kleed jullie levenden ermee. Het beste wat jullie op je oogleden kunnen aanbrengen is kohl, dat de wimpers doet groeien en het zicht verscherpt." Ibn Hibbaan, sahieh

12. "Het beste van jullie religie is datgene wat het makkelijkst is." Ahmad, sahieh

13. De beste rijen voor het gebed voor de mannen zijn de voorste rijen, de slechtste zijn de achterste rijen. De beste rijen voor het gebed voor de vrouwen zijn de achterste rijen en de slechtste zijn de voorste rijen." Moeslim

14. "De beste gebeden voor vrouwen zijn die gebeden die in de meest teruggetrokken delen van hun huis verricht worden." Ibn Khuzaymah, sahieh

15. "De besten van jullie in de Islaam zijn degenen met het beste karakter zolang ze een diep begrip van de religie hebben." Ahmad, sahieh

16. "De besten van jullie zijn degenen die het beste zijn in het vervullen (van de rechten.)" Ahmad, sahieh

17. "De besten van jullie zijn degenen die het beste voor hun familie zijn, en ik (Mohammed, sallallahoe 'aleihi wa sallem) ben van jullie het beste voor mijn familie." At-Tirmidhi, sahieh

18. "De besten van jullie zijn degenen van mijn generatie, dan degenen die hen opvolgen, dan degenen die hen opvolgen. Dan zal er na hen een volk komen dat verraad zal plegen en onbetrouwbaar zal zijn, die zullen getuigen hoewel ze daar niet om gevraagd zijn, die eden zullen zweren maar zich er niet aan zullen houden en zwaarlijvigheid zal voorkomen onder hen." Boechari

19. "De besten van jullie zijn degenen die anderen voeden en teruggroeten." Aboe Ya'la, hassan

20. "De beste van jullie is hij van wie goeds verwacht wordt en voor wiens kwaad men veilig is; de slechtste van jullie is hij van wie niets goeds verwacht wordt en voor wiens kwaad men niet veilig is." At-Tirmidhi, sahieh

 

16:13 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-01-09

Streef naar het beste

"Daden worden beoordeeld naar hun intentie...." (Boechari)

.... dus streef naar het beste!

Hieronder volgen 10 ahadieth van onze Profeet sallallahoe 'aleihi wa sallem die ons vertellen hoe we de beste kunnen zijn en het beste kunnen doen:

1. "De beste van de moslims is degene voor wiens hand en tong de moslims veilig zijn." Moeslim

2. "De beste mensen zijn degenen met het beste karakter." Tabarani, sahieh

3. "De beste mensen zijn degenen die de rest van de mensheid het meeste voordeel brengen." Daraqoetni, hasan

4. De beste mensen zijn degenen die het best zijn in het vervullen (van andermans rechten)." Ibn Maajah, sahieh

5. Tot de beste mensen in tijden van fitna behoort een man die de teugels van zijn paard neemt en de vijanden van Allah achtervolgt en hen angst aanjaagt terwijl zij hem ook angst aanjagen, of een man die zich terugtrekt in de woestijn en de rechten vervult die Allah op hem heeft." Hakim, sahieh

6. "De beste mensen zijn degenen die het langst leven en uitblinken met hun daden, terwijl de slechtste mensen degenen zijn die het langst leven en hun daden slecht maken." Tirmidhi, sahieh

7. "De beste vrouwen zijn degenen die hem (hun echtgenoot) plezieren wanneer hij naar haar kijkt, hem gehoorzamen wanneer haar iets wordt opgedragen en die hem niet heimelijk verraden met betrekking tot haarzelf en haar geld met datgene waar hij een hekel aan heeft." Ahmad, sahieh

8. "De beste vrouwen zijn zij die jou plezieren als je naar ze kijkt, je gehoorzamen wanneer je beveelt en die zichzelf en jouw geld beschermen in jouw afwezigheid." Tabarani, sahieh

9. De beste huwelijken zijn de gemakkelijkste huwelijken." Aboe Dawoed, sahieh

10. "De beste van jullie dadels is de Borniyyoe-dadel; het verwijdert ziekte en bevat zelf geen ziekte." Hakim, hasan

13:49 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |