10-04-09

Huilen vanuit Nederigheid voor Allaah(swt)

 

SHAYKH HUSAYN AL-' AWAAYISHAH

 

 

 

SAMENGEVAT,BEWERKT EN VERTAALD DOOR UMM SADJAAD.

 

(* Deze Shaykh was een leerling van Shaykh Naasiruddeen al-Albaannee.)

 

We ervaren in onszelf en zien bij vele Muslims om ons heen dat de slechte dingen die we doen onze harten beinvloeden....Hoe merken we dat? We bidden met automatisme;zonder er iets bij te VOELEN; zonder dat tranen over onze wangen rollen....waar blijven onze tranen en onze rillingen bij het horen van de woorden van Allaah?Hoeveel keren per dag of per week of per maand huil je voor Allaah?

Vanuit liefde en vanuit vrees voor Hem vanuit verlangen naar Hem en in berouw en om vergeving smekend? Hoevaak?

 

In soerah az-Zumar 39:23 zegt Allaah:

 

DAN VERZACHTEN HUN HUIDEN EN HUN HARTEN DOOR DE HERINNERING AAN ALLAAH.

 

En in soerah Maryam 19:58 zegt Allaah over de profeten en degenen die Hij heeft geleidt en gekozen:

 

....WANNEER DE VERZEN VAN AR-RAHMAAN VOOR HEN WERDEN GERECITEERD VIELEN ZIJ NEER IN SUDJUD EN HUILDEN...

 

Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah (s.a.s.) heeft gezegd:

 

"Aan zeven (mensen) zal de Schaduw van Allaah worden geschonken op de Dag wanneer er geen andere schaduw is dan die van Hem:

Een goede leider (die vast houdt aan de Qur'aan en de soenah),

Een jongeling die opgegroeid is met het aanbidden van Allaah,

Iemand wiens hart met de moskee verbonden is,

Twee mensen die elkaar omwille van Allaah lief hebben en op die manier naar en uit elkaar gaan,

een man die door een mooie vrouw die aanzien heeft wordt verleidt, en zegt:

"Ik vrees Allaah."(hij zegt dit of met de tong of met het hart; de vrouw die knap is en aanzien heeft wordt genoemd omdat zij meer begeerd wordt en moeilijker te krijgen is.)

Iemand die in het geheim sadaqah geeft zodat zijn linker hand niet weet wat zijn rechter hand gegeven heeft.

En iemand wiens ogen zich met tranen vullen wanneer hij Allaah in eenzaamheid herinnert."

Verzameld door al-Bukharie, Muslim en anderen.Zie Saheeh at-Targheeb (1/201)

 

Abu Umaamah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah (s.a.s.) zei:

 

"Er is niets meer geliefd bij Allaah de Meest Verhevene dan de twee druppels en de twee kenmerken:

een traandruppel die gehuild wordt vanwege vrees voor Allaah de Meest Verhevene en een bloed druppel die vergoten wordt voor de Zaak van Allaah de Meest Verhevene.En wat de twee kenmerken betreft;dat is het verdragen/doorstaan voor de Zaak van Allaah en de ander is datgene wat ontvangen wordt bij het uitvoeren van een verplichting die Allaah heeft bevolen."

Verzameld door at-Tirmidhee; hadith hasan. Zie al-Mishkaat en Saheeh at-Targheeb.

 

'Uthmaan heeft gezegd dat Rasuulullaah (s.a.s.) heeft gezegd:

 

"Toobah* is voor ieder die zijn tong onder controle houdt, wiens huis voldoende voor hem is (d.w.z:dat hij er tevreden mee is) en die om zijn fouten huilt."

At-Tabaraanie in al-Awsat as-Sagheer. Albanee heeft hem hasan verklaard in Saheeh at-Targheeb.  

 

 *In een andere hadith zei hij(s.a.s.):

"Toobah is een boom in het Paradijs; eronder doorgaan duurt 100 jaren lang en de kleding van de mensen van het Paradijs worden uit de extracten ervan gemaakt."Ahmad; hadith hasan in as-Saheehah.

 

HUILEN IS EEN RAHMA DIE ALLAAH IN DE HARTEN VAN ZIJN DIENAREN STOPT

 

Usaamah Bin Zayd heeft gezegd:

 

"We waren met de Profeet (s.a.s.) toen een van zijn dochters hem via een boodschapper  liet roepen, vertellende dat haar kleine kind of haar zoon stervende was.Dus vertelde de Profeet de Boodschapper:

"Ga terug naar haar en laat haat weten dat wat Allaah neemt en geeft aan Hem toe behoort en dat alles een bepaalde tijd heeft, dus laat haar geduldig zijn en Allaah's beloning in het Hiernamaals verwachten."Later kwam de boodschapper terug bij de Profeet en zei:"Waarlijk zij heeft bij Allaah gezworen dat u bij haar moet komen."Dus stond de Profeet op en Sa'ad ibn 'Ubaadah en Mu'aadh ibn Jabal deden hetzelfde en ook ik ging met hen mee.De kleine jongen werd naar de Profeet opgetild en liet een kreunend geluid horen, alsof hij zijn laatste adem uit blies.Hierdoor overstroomden de Profeet's ogen zich met tranen, waardoor Sa'ad vroeg:"Wat is dit O Rasuulullaah(s.a.s.)?"Hij antwoordde:"Dit is een rahma (genade) die Allaah in de harten van Zijn dienaren heeft gestopt en waarlijk Allaah schenkt genade aan die dienaren van Hem die genadevol zijn."

Al-Bukhaarie en Muslim.

 

Ibn al-Qayyim zei dat er verschillende manieren van huilen zijn:

 

-huilen vanuit rahma en medelijden,

-huilen vanuit vrees en eerbied,

-huilen vanuit liefde en verlangen,

-huilen vanuit vreugde en geluk,

-vanuit zorgen en ziele smart door pijn en het onvermogen het te dragen,

-vanuit droevigheid,

-vanuit moeheid en zwakte,

- hypokriet huilen; wel tranen in de ogen maar geen gevoelens in het hart..

-gespeeld huilen; zoals bijvoorbeeld een vrouw doet die gehuurd wordt om nep te huilen en te weeklagen en die ervoor betaald wordt.

-huilen in overeenstemming met anderen; iemand ziet anderen huilen en begint ook te huilen al weet hij niet waarom zij huilen.(Zaad al-Ma'aad)

16:29 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.