17-04-09

Het Huilen Van De Profeet Muhammad(vzmh)

'Abdullaah ibn Mas'ood heeft overgeleverd:

"Rasuulullaah(s.a.s.) vroeg mij:"Reciteer voor mij!"Dus reciteerde ik soerah an-Nisaa'voor hem totdat ik bij het vers kwam:4:41:

HOE ZAL HET DAN ZIJN, WANNEER WIJ VAN IEDERE UMMAH EEN GETUIGE BRENGEN, EN WIJ BRENGEN JOU(O MUHAMMAD) ALS EEN GETUIGE TEGEN DEZE MENSEN?

Toen keek ik naar hem en waarlijk ik zag zijn ogen met tranen overstroomden!"
Bukharie, Muslim en anderen.

De uitleg van dit edele Qur'aanvers vinden we in de hadith overgeleverd door Abu Sa'eed die vertelt dat Rasuulullaah "(s.a.s.) zei:

"De ene profeet zal met twee mannen komen en een andere met drie mannen en meer of minder dan dat.Er zal tegen hem worden gezegd:"Heb je de boodschap aan jouw ummah overgebracht?"en hij zal " ja" antwoorden.Dan zal zijn ummah geroepen worden en er zal tegen hen worden gezegd:"Werd aan jullie de boodschap overgedragen?"en zij zullen "nee" antwoorden.Dus zal er tegen die profeet worden gezegd:"Wie zal voor jou getuigen?"Hij zal antwoorden:"Muhammad en zijn ummah."Dus zal de ummah van Muhammad geroepen worden en gevraagd worden:"Werden jullie hierover geinformeerd?"en zij zullen antwoorden:"Ja."
Dus zal er gevraagd worden:"Hoe kwamen jullie erover te weten?"en zij zullen antwoorden:"Onze Profeet (s.a.s.)liet ons weten dat de profeten voor hem de boodschap hebben overgedragen en wij geloven hem."
Hij (Abu Sa'eed) zei:"Dat is dus wat Allaah bedoelt wanneer Hij in de Qur'aan zegt: (in al Baqarah 2:143):

EN DUS HEBBEN WIJ JULLIE TOT EEN UMMAH GEMAAKT DIE VOOR DE MENSHEID ZAL GETUIGEN EN DE BOODSCHAPPER (s.a.s.) ZAL EEN GETUIGE VOOR JULLIE ZIJN.

Verzameld door Ibn Maajah. Ahmad, en al-Bukharie in as-Saheehah.

'Alie heeft overgeleverd:

"Wij hadden op de dag van Badr geen paardrijder bij ons, behalve al-Miqdaad; iedereen van ons sliep, behalve Rasuulullasah(s.a.s.) die onder een boom bad en huilde tot aan de morgen."Saheeh in Saheeh at-Targheeb wat Tarheeb.

'Abdullaah ibn 'Amr zei:

"Op een dag tijdens het leven van Rasuulullaah (s.a.s.) kwam er zonsverduistering, dus stond hij (s.a.s.)op en bad zolang dat het leek alsof hij niet naar rukuu' zou gaan, toen ging hij zolang in de rukuu' dat het leek alsof hij zijn hoofd niet zou heffen, toen bleef hij zolang in die positie dat het leek alsof hij niet in sujud zou gaan, toen maakte hij sujud en hij bleef zolang in die positie dat het leek alsof hij  zijn hoofd niet zou gaan opheffen, toen hief hij zijn hoofd en het leek alsof hij niet opnieuw in sujud zou gaan, toen maakte hij sujud en het leek alsof hij zijn hoofd niet opnieuw zou opheffen. Toen begon hij zwaar te ademen en te huilen, zeggende:
"Heer,heeft U mij niet beloofd dat U hun niet zal straffen zolang ik te midden van hen ben? Heer, heeft U mij niet beloofd dat U hen niet zal straffen zolang zij U om vergeving vragen en wij smeken U om vergeving?"Toen hij twee rak'ah beeindigd had was de zonsverduistering opgehelderd en hij stond op en prees en loofde Allaah en zei toen:"De zon en de maan zijn van de tekenen van Allaah, ze verduisteren niet  vanwege iemand's dood of geboorte. Dus wanneer jullie ze zien verduisteren haast jullie dan met het herinneren van Allaah."
An-Nasaa'ie in salaat il- khusoof. Zie ook Saheeh aboo Daawood.

Al-Baraa ibn 'Aazib heeft overgeleverd:

"Terwijl wij met Rasuulullaah (s.a.s.) waren, keek hij plotseling richting een groep mensen en zei:"Waarom hebben zij zich daar verzameld?"Er werd gezegd:
"Om een graf te graven."Rasuulullaah (s.a.s.) ging snel samen met zijn metgezellen op weg totdat hij bij het graf kwam,toen knielde hij er bij neer en ik keerde mijn gezicht naar hem om te zien wat hij deed.Hij (s.a.s.) huilde tot de aarde nat met zijn tranen werd en hij keerde zich naar ons en zei:"O mijn broeders, bereid jullie voor op een dag zoals deze." Abu Dawood, an- Nasaa'ee en
at-Tirmidhee in ash-Shamaa'il en al-Haafidh in al- Fath.
Saheeh verklaard in at-Targheeb wat Tarheeb.

11:20 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.