23-04-09

En huilen behoort tot de zoetheid van Imaan...

 

In soerah al-Baqarah 2;282 zegt Allaah:

 

HEB GODSVREES EN ALLAAH LEERT JULLIE

 

WA ATTAQOELLAAH WA YOE'ALLI MOEKOEM ALLAAH

 

In Rooh al-Ma'aanee staat hierover:"Attaqoellaah" in wat Hij jullie bevolen heeft en wat Hij jullie verboden heeft.

"Allaah leert jullie" Zijn wetten,die jullie beste interesses bevat; en huilen is een deel daarvan.Allaah zegt in soerah al 'Ankaboet 29:69:

 

EN WAT DEGENEN BETREFT DIE HARD VOOR ONZE ZAAK STRIJDEN,

WIJ ZULLEN HEN ZEKER NAAR ONZE WEGEN LEIDEN

 

En huilen behoort daartoe."

 

Anas heeft overgeleverd dat Rasuulullaah(s.a.s.) heeft gezegd:

 

"Drie soorten mensen zullen de zoetheid van imaan proeven:

Degene die meer van Allaah en Zijn boodschapper houdt dan van wie dan ook,

Degene die een ander lief heeft omwille van Allaah,

En degene die het haat om naar ongeloof te keren zoals hij het haat om in het vuur te komen."En huilen behoort tot deze zoetheid van imaan.

Al-Bukhaarie en Muslim.

 

In het hieronder genoemde vers uit soerah al-'Israa 17;107 zegt Allaah:

 

'Abdul A'laa al-Taymee heeft over dit vers gezegd:

 

"Aan degene aan wie kennis is gegeven die hem niet doet huilen, is duidelijk geen kennis gegeven waar hij profijt van heeft, want Allaah, de Meest Verhevene heeft degene die kennis heeft, beschreven als:

 

ZEG:GELOOF ERIN (in de Qur'aan) OF GELOOF ER NIET IN,

WAARLIJK! DEGENEN AAN WIE VOORHEEN KENNIS WERD GESCHONKEN,VALLEN NEDERIG IN SUJUD WANNEER DE VERZEN ERUIT AAN HEN WORDEN VOORGELEZEN, EN ZEGGEN:"SUBHAANALLAAH!WAARLIJK DE BELOFTE VAN ONZE HEER MOET WORDEN VERVULD."EN ZIJ VALLEN NEER OP HUN GEZICHTEN, HUILEND EN HET VOEGT IETS TOE AAN HUN NEDERIGHEID.

 

 

 

 

Abu Dharr heeft overgeleverd dat Rasuulullaah (s.a.s.)heeft gezegd:

 

"Ik kan zien wat jullie niet zien, en ik kan horen wat jullie niet horen.

 Waarlijk de lucht kreunt (het enorme aantal engelen maken de lucht zwaar zodat het kreunt )en het heeft recht om zo te doen. Er is geen gebied gelijk aan de grootte van vier vingers of een engel doet er sujud in. Wallaahi! Als jullie zouden weten wat ik weet zouden jullie minder lachen en meer huilen en jullie zouden niet van jullie vrouwen in jullie bedden genieten, maar eerder naar de heuvels komen om vurig voor Allaah te bidden en Hem te smeken."

Ahmad en at-Tirmithie, Ibn Maajah en anderen.Hasan.

 

Onze plezieren en genot verhinderen ons om tranen te huilen en onze harten gevoelig te laten zijn.Wanneer we de dood overdenken en angst hebben voor een slechte bestemming zullen we gaan huilen-als het goed is-vanuit Godsvrees.

Het denken aan de dood vermindert genot; Rasuulullaah (s.a.s.) heeft gezegd:

 

"Vermeerder  het herinneren van de vernietiger van alle plezieren; de dood.

Want waarlijk, degene die het zich herinnert terwijl hij het moeilijk heeft voelt er verlichting door....."an Nasaa'ie, at-Tirmithie, Ibn Maajah en anderen.Sahih.

 

Ibn 'Umar heeft overgeleverd:

 

"Ik was samen met Rasuulullaah (s.a.s.) toen een man van de Ansaar bij Rasuulullaah(s.a.s.) kwam en hem met de salaam groette en toen zei:

"O Rasuulullaah, wie van de gelovigen zijn de besten?"Hij antwoordde:

"Degenen die het beste karakter hebben."Toen vroeg hij:"Wie van de gelovigen zijn het meest intelligent?"Hij antwoordde:"Degenen die het meest aan de dood denken en die het beste zijn voorbereid op wat daarna volgt."

Hasan verklaard door al Albaanie in as Saheehah.

 

Denk niet dat de dood ver weg is, want Rasuulullaah (s.a.s.) heeft gezegd:

 

"Het Paradijs is dichter bij jullie dan jullie schoenveter en zo is het Hellevuur."

Al-Bukharie.

 

Rasuulullaah(s.a.s.) zei ook:

 

"Hoe kan ik een leven leiden van gemak, terwijl de engel van de hoorn (waarop geblazen wordt wanneer de Dag des Oordeels begint)de hoorn op zijn lippen heeft gezet en zijn voorhoofd heeft opgeheven om de oproep op te wachten, zodat hij zal blazen wanneer hij daartoe bevolen wordt."

Deel van een hadith uit as-Saheehah van al-Albaanie.

 

Rasuulullaah (s.a.s.) heeft gezegd:

 

"O mensen, huil! En als jullie niet kunnen huilen, maak jullie zelf aan het huilen......"Hasan verklaard door al Albaanee in Saheeh at-Targheeb wat Tarheeb.

 

 

 

In een overlevering van Anas bin Maalik heeft Rasuulullaah(s.a.s.) gezegd:

 

"Ik verbood jullie om de graven te bezoeken; maar jullie moeten ze bezoeken want waarlijk de harten worden erdoor zacht gemaakt, de ogen huilend en het is een herinnering aan het Hiernamaals."

 Ibn Maajah en Ibn Hibbaan. Saheeh verklaard door al Albaanee in as Saheehah.

 

Ibn 'Uyaynah heeft gezegd:"Toen Muhammad ibn al-Munkadir dichtbij de dood was, werd hij bezorgd en ongerust dus riep hij Abu Haazim bij zich en zei:

"Inderdaad Allaah zegt in soerah az-Zumar 39:47:

 

HET ZAL VOOR HEN DUIDELIJK WORDEN, VAN ALLAAH,

WAT ZIJ NIET VERWACHTTEN.

En ik ben bang dat dat wat ik niet verwacht voor mij zal verschijnen."Hierna begonnen zij allebei te huilen."

 

Ibn Aboo Haatim en Ibn Abee ad-Dunyaa voegde eraan toe:"Zijn (al-Munkadir's )

Familie zei tegen hem (Abu Haazim):"Wij riepen jou om hem verlichting te geven van zijn zorgen, maar je hebt het doen toenemen."dus vertelde hij hem wat al-Munkadir hem had gezegd.

00:03 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.