03-05-09

Je Gebed Verbeteren

 

Rasuulullaah (s.a.s.) heeft in een hadith hasan overgeleverd door Abu Ayyoob gezegd:

 

"Wanneer je in gebed staat, bid dan alsof je (deze wereld) verlaat...."

Ibn Maajah, Ahmad en Abu Nu'aym in al-Hilyah.Hasan verklaard door al Albaanee in as-Saheehah.

 

 JEZELF AAN HET HUILEN MAKEN.

 

Jezelf aan het huilen maken geeft minder zegeningen dan echt oprecht kunnen huilen, maar is de weg ernaar toe. Degene die zichzelf forseert om te huilen vecht tegen zijn ego en werkt aan zijn ontwikkeling.

Allaah zegt in soerah al-'Ankaboet 29:69:

 

EN DEGENEN DIE HARD STREVEN VOOR ONZE ZAAK;

WIJ ZULLEN HEN ZEKER NAAR ONZE WEGEN LEIDEN.

 

Dat wil zeggen dat wanneer iemand zichzelf forseert om te huilen, Allaah diegene naar oprecht huilen zal leiden en hem succes zal geven om dit te bereiken!

Anas heeft overgeleverd dat Rasuulullaah(s.a.s.) heeft gezegd:

 

"O mensen huil en als jullie niet kunnen huilen, maak jullie zelf aan het huilen...."

deel van een hadith hasan uit Saheeh aTargheeb wat-Tarheeb.

 

Je zult merken dat wanneer je huilt je vanzelf in het gebied van tawbah (berouw) terecht komt en je Allaah om vergeving wilt smeken.

In een hadith uit Sahih Muslim die overgeleverd is door Ibn 'Abbaas zegt 'Umar ibn al-Khattaab:

"...ik vond Abu Bakr en Rasuulullaah(s.a.s.) huilend samen zittend.

Ik zei:"O Rasuulullaah(s.a.s.), laat mij over iets weten dat jou en jouw metgezel laat huilen?Als het iets is dat mij aan het huilen zal maken, zal ik huilen en als het me niet aan het huilen maakt, zal ik mijzelf forceren te huilen vanwege jullie twee."

 

Vele metgezellen die tot de eerste drie generaties ("de salaf") behoorden kregen wanneer zij waarschuwingen in bijeenkomsten gehoord hadden een gevoel van rust en waardigheid en sommigen van hen konden geen voedsel eten daarna, terwijl anderen in praktijk brachten wat ze gehoord hadden...Sommige van de salaf zeiden:

"Waarschuwingen hebben alleen waarde wanneer het vanuit het hart komt en het ook de harten raakt; waarschuwingen die van de tong komen gaan alleen een oor in en het andere oor weer uit."

10:48 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.