09-05-09

VERPLICHTE DADEN VAN AANBIDDING EN VRIJWILLIGE TOEVOEGEN.

 

Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat hij Rasuulullaah(s.a.s.) hoorde zeggen:

 

"...Allaah heeft gezegd:"de meest geliefde dingen waarmee Mijn dienaar dichterbij Mij komt, is wat ik verplicht voor hem heb gemaakt en Mijn dienaar komt dichter en dichter bij Mij via het verrichten van vrijwillige daden, tot ik hem lief heb..."

deel van een hadith uit Sahih al-Bukharie.

 

Bid dus zoveel als je kan en vast en verricht allerlei goede daden zodat Allaah van je zal houden en je zal geven wat je graag wil en het eerste wat je moet vragen is dat Hij je zal zegenen met de mogelijkheid om te huilen vanuit diepe nederigheid en taqwa voor Hem.

 

DE WERELD ALS ONBELANGRIJK BESCHOUWEN.

 

Liefde voor deze tijdelijke wereld is een reden achter het verharden van het hart en het afgeleid zijn van Allaah en Hem herinneren en aanbidden.We moeten waakzaam zijn dat we onszelf niet in dit wereldse leven verliezen en boeken lezen die ons hierbij helpen.Overdenk maar eens de levenswijze van Raasuulullaah(s.a.s.); hoe moeilijk en zwaar was zijn leven; kijk wat hij at en dronk en aan kleding en interieur had!....

'A'ishah heeft overgeleverd:

 

"De familie van Muhammad (s.a.s.) heeft sinds hun aankomst in Madinah drie dagen en opeenvolgende nachten niet genoeg tarwebrood gegeten totdat de Profeet  stierf..."Muslim en Bukharie.

 

En 'Urwah heeft overgeleverd dat 'A'ishah tegen hem zei:

 

"O mijn neef, wij zagen drie nieuwe manen in de tijd van twee maanden en er was geen vuur in de huizen van Rasuulullaah (s.a.s.) aangestoken."Dus vroeg ik ('Urwah):"Wat was jullie voedsel?"Zij antwoordde:"De twee zwarte dingen:dadels en water.Hoe dan ook had Rasuulullaah(s.a.s.) sommige Ansaar als buren die dieren hadden die melk gaven en zij stuurden iets van de melk aan Rasuulullaah(s.a.s.) wat hij ons serveerde."

Muslim en Bukharie.

 

'A'ishah heeft overgeleverd:

 

"Het bed van Rasuulullaah (s.a.s.) was van dierenhuid gemaakt, gevuld met stro."

 

Abu Burdah heeft overgeleverd:

 

"'A'ishah bracht naar ons een ruw boven kledingstuk en een izaar (doek van middel tot de enkels) en ze zei dat Rasuulullaah (s.a.s.)

in deze twee stierf." Muslim en Bukharie.

 

Rasuulullaah (s.a.s.) heeft gezegd:

 

"Pas op voor het lijden van een leven een weelde en komfort, want waarlijk de ware dienaren van Allaah zijn niet diegenen die met gemak en komfort leven."Ahmad en Abu Nu'aym in al-Hilyah. Al-Albaanee zei in al-Mishkaat:"De isnaad is goed."

 

'Abdullaah ibn "Umar heeft overgeleverd:

 

"De Boodschapper van Allaah pakte mij bij mijn schouder beet en zei:

"Leef als een vreemde in deze wereld of als een voorbijganger."En Ibn 'Umar zei vaak:"Als je tot aan de avond leeft, verwacht dan niet tot de volgende ochtend te leven.En als je tot de morgen leeft, verwacht dan niet de avond te zien."Neem van je gezondheid voor je ziekte en van je leven voor je dood."Sahih al-Bukharie.

14:05 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.