17-05-09

HUILEN VOOR ALLAAH EN VERDRIET EN HERINNERING AAN HET HIERNAMAALS.

SOMMIGE INSTELLINGEN WAT BETREFT HUILEN VOOR ALLAAH EN VERDRIET EN HERINNERING AAN HET HIERNAMAALS.

 

 

 

Ja'far ibn Burqaan heeft overgeleverd:

 

"Ik kwam te weten dat (de bekende metgezel) Salmaan al-Faarisee zei:

"Drie dingen laten mij huilen en drie dingen laten mij lachen.

Ik lach om degene die op deze wereld hoopt terwijl de dood hem zoekt;

Om degene die (zijn Heer) negeert, terwijl hij niet genegeert wordt (door Hem);

Om degene die uitbundig lacht terwijl hij niet weet of hij zijn Heer wel of niet tevreden stelt...Drie dingen maken mij aan het huilen:scheiden van onze geliefde Muhammad (s.a.s.) en zijn metgezellen;de verschrikking van de aanvang van de kwellingen van de dood en het staan voor de Heer van de werelden, terwijl ik niet weet of ik naar het Vuur of naar het Paradijs zal worden gekeerd."

 

 

Sufyaan ath-Thawree heeft overgeleverd dat Abu Dhar al-Ghaffaaree met al-Ka'b was toen hij zei:"O mensen,ik ben Jundub al-Ghaffaaree, haast jullie naar de medelevende broeder die oprecht advies geeft."De mensen verzamelden zich om hem heen en hij zei:"Weten jullie niet dat wanneer een van jullie de intentie heeft om op reis te gaan hij voorzieningen mee neemt die de reis makkelijker en komfortabeler voor hem maken en hem in staat stellen om zijn bestemming te bereiken?"Zij antwoordden:

"Natuurlijk."Hij zei toen:"De reis naar de Dag der Opstanding is langer dan welke reis dan ook die jullie van plan zijn te ondernemen, neem dus dat wat jullie reis makkelijker en komfortabeler zal maken."Zij vroegen:"Wat is datgene dat het makkelijker voor ons zal maken?"Hij antwoordde:"Verricht Hajj voor de vreselijke dingen (die zullen komen), vast op een enorm hete dag voor de duur van de opstanding,bid twee rak'ahs in de donkerte van de nacht voor de kou en eenzaamheid van het graf; zeg een goed woord of vermijd slechte woorden voor het staan op de Grote Dag en geef sadaqah vanuit je bezittingen in de hoop dat je beschermd zal worden tegen andere rampen en beproevingen."

 

Al-Hasan heeft gezegd:

 

"Waarlijk, jullie hebben onvoldoende tijd; jullie daden zijn opgeschreven; de dood kijkt naar jullie en het Vuur is voor jullie, en Wallaahi, al datgene wat jullie zien (in de wereld) zal vergaan.Verwacht dus Allaah's beslissing iedere dag en nacht en laat ieder kijken naar wat hij vooruit heeft gestuurd voor zichzelf."

 

Hij zei ook:"O zoon van Adam! Je bent niets dan dagen; wanneer een dag voorbij gaat gaat (ook) een deel van jou."

 

En Thaabit al-Banaanee zei:"Wij volgden een begrafenis stoet en we zagen niets anders dan mensen die hun gezichten bedekten terwijl ze huilden of nadachten."

 

Zakariyyah al-'Abdie heeft over Ibrahiem an-Nakha'ee overgeleverd dat hij tijdens zijn ziekte huilde en de mensen zeiden tegen hem:

"O Abu 'Imraan! Wat maakt jou aan het huilen?"Hij antwoordde:"Hoe kan ik niet huilen, terwijl ik op een boodschapper van mijn Heer wacht die mij zal laten weten of het dit of dat is."(Paradijs of Hel)

 

Hishaam ibn Hassaan zei:"Toen er aan Muhammad ibn Waasi'gevraagd werd:

"In wat voor toestand word je wakker o Abu 'Abdullaah?"antwoordde hij:

"Wat denken jullie van een man die iedere dag een fase dichter bij het Hiernamaals komt?"

10:25 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.