24-05-09

DE VRUCHTEN VAN HUILEN VOOR ALLAAH:

 

 

-Allaah zal op de Dag der Opstanding schaduw schenken aan diegene,

-diegene zal het Vuur niet binnen gaan of het Vuur zal hem niet raken,

-diegene zal Allaah's liefde ontvangen, omdat de hadith ons laat weten:"er is niets geliefder bij Allaah dan de twee druppels en de twee kenmerken; een traandruppel die gehuild wordt vanuit Godsvrees....."

-de gelukkige tijdingen van de boom "Tooba"in het Paradijs,

-de smaak van de zoetheid van imaan,

toename van imaan en leiding,

-vrede en rust in de ziel,

-Allaah zal hem een uitweg geven en een goede voorziening van waar hij het nooit verwachtte; zoals in soera at-Talaaq 65:2 staat;

DEGENE DIE TAQWA HEEFT, HIJ (ALLAAH)ZAL VOOR HEM EEN UITWEG MAKEN

(om uit problemen te komen)HIJ ZAL HEM VOORZIEN VANUIT BRONNEN DIE HIJ ZICH NOOIT KON VOORSTELLEN.....

-Allaah zal zijn zaken makkelijk voor hem maken; zoals in soerah at-Talaaq 65:4 staat:

DEGENE DIE TAQWA HEEFT,HIJ (ALLAAH)MAAKT ZIJN ZAKEN MAKKELIJK VOOR HEM.

-diegene volgt de Profeet en de vrome voorgangers (de metgezellen), omdat huilen met taqwa van hun leiding is,

-in het Paradijs zullen zij ervan genieten om hun taqwa en huilen tijdens hun leven op aarde, zoals uit soera at-Toor 52:26 blijkt:

EN SOMMIGEN VAN HUN GAAN DICHT NAAR ANDEREN TOE.

ZEGGENDE: VOORHEEN WAREN WIJ BANG MET ONZE FAMILIES (VOOR DE STRAF VAN ALLAAH).MAAR ALLAAH IS VOOR ONS GENADEVOL GEWEEST EN HEEFT ONS TEGEN DE STRAF VAN HET VUUR BESCHERMD. WAARLIJK WIJ SMEEKTEN HEM VOORHEEN, HIJ IS AL-BARR ( DE MEEST GEVENDE), DE MEEST GENADEVOLLE.

 

 

13:39 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

17-05-09

HUILEN VOOR ALLAAH EN VERDRIET EN HERINNERING AAN HET HIERNAMAALS.

SOMMIGE INSTELLINGEN WAT BETREFT HUILEN VOOR ALLAAH EN VERDRIET EN HERINNERING AAN HET HIERNAMAALS.

 

 

 

Ja'far ibn Burqaan heeft overgeleverd:

 

"Ik kwam te weten dat (de bekende metgezel) Salmaan al-Faarisee zei:

"Drie dingen laten mij huilen en drie dingen laten mij lachen.

Ik lach om degene die op deze wereld hoopt terwijl de dood hem zoekt;

Om degene die (zijn Heer) negeert, terwijl hij niet genegeert wordt (door Hem);

Om degene die uitbundig lacht terwijl hij niet weet of hij zijn Heer wel of niet tevreden stelt...Drie dingen maken mij aan het huilen:scheiden van onze geliefde Muhammad (s.a.s.) en zijn metgezellen;de verschrikking van de aanvang van de kwellingen van de dood en het staan voor de Heer van de werelden, terwijl ik niet weet of ik naar het Vuur of naar het Paradijs zal worden gekeerd."

 

 

Sufyaan ath-Thawree heeft overgeleverd dat Abu Dhar al-Ghaffaaree met al-Ka'b was toen hij zei:"O mensen,ik ben Jundub al-Ghaffaaree, haast jullie naar de medelevende broeder die oprecht advies geeft."De mensen verzamelden zich om hem heen en hij zei:"Weten jullie niet dat wanneer een van jullie de intentie heeft om op reis te gaan hij voorzieningen mee neemt die de reis makkelijker en komfortabeler voor hem maken en hem in staat stellen om zijn bestemming te bereiken?"Zij antwoordden:

"Natuurlijk."Hij zei toen:"De reis naar de Dag der Opstanding is langer dan welke reis dan ook die jullie van plan zijn te ondernemen, neem dus dat wat jullie reis makkelijker en komfortabeler zal maken."Zij vroegen:"Wat is datgene dat het makkelijker voor ons zal maken?"Hij antwoordde:"Verricht Hajj voor de vreselijke dingen (die zullen komen), vast op een enorm hete dag voor de duur van de opstanding,bid twee rak'ahs in de donkerte van de nacht voor de kou en eenzaamheid van het graf; zeg een goed woord of vermijd slechte woorden voor het staan op de Grote Dag en geef sadaqah vanuit je bezittingen in de hoop dat je beschermd zal worden tegen andere rampen en beproevingen."

 

Al-Hasan heeft gezegd:

 

"Waarlijk, jullie hebben onvoldoende tijd; jullie daden zijn opgeschreven; de dood kijkt naar jullie en het Vuur is voor jullie, en Wallaahi, al datgene wat jullie zien (in de wereld) zal vergaan.Verwacht dus Allaah's beslissing iedere dag en nacht en laat ieder kijken naar wat hij vooruit heeft gestuurd voor zichzelf."

 

Hij zei ook:"O zoon van Adam! Je bent niets dan dagen; wanneer een dag voorbij gaat gaat (ook) een deel van jou."

 

En Thaabit al-Banaanee zei:"Wij volgden een begrafenis stoet en we zagen niets anders dan mensen die hun gezichten bedekten terwijl ze huilden of nadachten."

 

Zakariyyah al-'Abdie heeft over Ibrahiem an-Nakha'ee overgeleverd dat hij tijdens zijn ziekte huilde en de mensen zeiden tegen hem:

"O Abu 'Imraan! Wat maakt jou aan het huilen?"Hij antwoordde:"Hoe kan ik niet huilen, terwijl ik op een boodschapper van mijn Heer wacht die mij zal laten weten of het dit of dat is."(Paradijs of Hel)

 

Hishaam ibn Hassaan zei:"Toen er aan Muhammad ibn Waasi'gevraagd werd:

"In wat voor toestand word je wakker o Abu 'Abdullaah?"antwoordde hij:

"Wat denken jullie van een man die iedere dag een fase dichter bij het Hiernamaals komt?"

10:25 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-05-09

RAHMA VOOR EEN WEES HEBBEN...

RAHMA VOOR EEN WEES HEBBEN, HEM HELPEN, ZIJN HOOFD AAIEN EN HEM VOEDEN.

 

Abu Darda heeft gezegd:

 

"Een man kwam bij Rasuulullaah (s.a.s.) en klaagde over de hardheid van zijn hart. Hij (s.a.s.)zei:"Zou je je hart willen verzachten en je wens vervullen?Heb dan genade voor de wezen, aai hun hoofden, en voed hen met jouw voedsel, hierdoor zal je je hart verzachten en je wens vervullen."

At-Tabaraanee in al-Kabeer.Sahih verklaard door al Albaanee in as-Saheehah.

 

MINDER LACHEN.

 

Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah (s.a.s.) heeft gezegd:

 

"Lach niet teveel, want waarlijk, overmatig lachen doodt het hart."

Ibn Maajah en anderen. Hadith Sahih.Zie as-Saheehah.

 

BANG DAT IEMANDS DADEN NIET ZULLEN WORDEN GEACCEPTEERD.

 

'A'ishah heeft gezegd:"Ik vroeg Rasuulullaah (s.a.s.) over de volgende aayah:

 

EN DEGENEN DIE (hun sadaqah)GEVEN,

GEVEN MET HUN HARTEN VOL ANGST.

Ik vroeg:"Zijn dit mensen die zinaa (onwettig sexueel contact) doen, stelen en alcohol drinken?"Rasuulullaah (s.a.s.) zei:"Nee, O dochter van Abu Bakr, zij zijn degenen die vasten,sadaqah geven en bidden terwijl zij bang zijn dat hun daden niet geaccepteerd zullen worden."

at-Tirmidhie, Ibn Maajah en anderen.Hasan hadieth in as-Saheehah.

 

11:32 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-05-09

VERPLICHTE DADEN VAN AANBIDDING EN VRIJWILLIGE TOEVOEGEN.

 

Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat hij Rasuulullaah(s.a.s.) hoorde zeggen:

 

"...Allaah heeft gezegd:"de meest geliefde dingen waarmee Mijn dienaar dichterbij Mij komt, is wat ik verplicht voor hem heb gemaakt en Mijn dienaar komt dichter en dichter bij Mij via het verrichten van vrijwillige daden, tot ik hem lief heb..."

deel van een hadith uit Sahih al-Bukharie.

 

Bid dus zoveel als je kan en vast en verricht allerlei goede daden zodat Allaah van je zal houden en je zal geven wat je graag wil en het eerste wat je moet vragen is dat Hij je zal zegenen met de mogelijkheid om te huilen vanuit diepe nederigheid en taqwa voor Hem.

 

DE WERELD ALS ONBELANGRIJK BESCHOUWEN.

 

Liefde voor deze tijdelijke wereld is een reden achter het verharden van het hart en het afgeleid zijn van Allaah en Hem herinneren en aanbidden.We moeten waakzaam zijn dat we onszelf niet in dit wereldse leven verliezen en boeken lezen die ons hierbij helpen.Overdenk maar eens de levenswijze van Raasuulullaah(s.a.s.); hoe moeilijk en zwaar was zijn leven; kijk wat hij at en dronk en aan kleding en interieur had!....

'A'ishah heeft overgeleverd:

 

"De familie van Muhammad (s.a.s.) heeft sinds hun aankomst in Madinah drie dagen en opeenvolgende nachten niet genoeg tarwebrood gegeten totdat de Profeet  stierf..."Muslim en Bukharie.

 

En 'Urwah heeft overgeleverd dat 'A'ishah tegen hem zei:

 

"O mijn neef, wij zagen drie nieuwe manen in de tijd van twee maanden en er was geen vuur in de huizen van Rasuulullaah (s.a.s.) aangestoken."Dus vroeg ik ('Urwah):"Wat was jullie voedsel?"Zij antwoordde:"De twee zwarte dingen:dadels en water.Hoe dan ook had Rasuulullaah(s.a.s.) sommige Ansaar als buren die dieren hadden die melk gaven en zij stuurden iets van de melk aan Rasuulullaah(s.a.s.) wat hij ons serveerde."

Muslim en Bukharie.

 

'A'ishah heeft overgeleverd:

 

"Het bed van Rasuulullaah (s.a.s.) was van dierenhuid gemaakt, gevuld met stro."

 

Abu Burdah heeft overgeleverd:

 

"'A'ishah bracht naar ons een ruw boven kledingstuk en een izaar (doek van middel tot de enkels) en ze zei dat Rasuulullaah (s.a.s.)

in deze twee stierf." Muslim en Bukharie.

 

Rasuulullaah (s.a.s.) heeft gezegd:

 

"Pas op voor het lijden van een leven een weelde en komfort, want waarlijk de ware dienaren van Allaah zijn niet diegenen die met gemak en komfort leven."Ahmad en Abu Nu'aym in al-Hilyah. Al-Albaanee zei in al-Mishkaat:"De isnaad is goed."

 

'Abdullaah ibn "Umar heeft overgeleverd:

 

"De Boodschapper van Allaah pakte mij bij mijn schouder beet en zei:

"Leef als een vreemde in deze wereld of als een voorbijganger."En Ibn 'Umar zei vaak:"Als je tot aan de avond leeft, verwacht dan niet tot de volgende ochtend te leven.En als je tot de morgen leeft, verwacht dan niet de avond te zien."Neem van je gezondheid voor je ziekte en van je leven voor je dood."Sahih al-Bukharie.

14:05 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-05-09

Jezus (vrede zij met hem) in de Glorieuze Koran

De Koran vertelt ons over de vele wonderen betreffende Jezus (vrede zij met hem). Het gevolg hiervan is dat degenen die in dit Boek geloven, houden van Jezus, hem eren en in hem geloven. Sterker nog, men kan geen moslim zijn zonder te geloven in Jezus (vrede zij met hem).
 
De Koran vertelt ons dat Jezus (vrede zij met hem) werd geboren uit een maagd, dat hij sprak toen hij nog een baby was en dat hij de zieken en leprozen genas, met de Wil van Allah.
 
Wat is de betekenis van deze wonderen? Allereerst, de geboorte uit een maagd. God manifesteert zijn Kracht en Macht door te creëren hoe Hij wil. God heeft iedereen geschapen vanuit een man en een vrouw. Maar wat betreft Adam (vrede zij met hem) heeft God hem geschapen zonder man noch vrouw. God schiep Jezus (vrede zij met hem) vanuit een vrouw, zonder man.
 
En de andere wonderen? Deze waren bedoeld om te laten zien dat Jezus niet handelde namens zichzelf maar werd bijgestaan door God. De Koran verduidelijkt dat deze wonderen tot stand zijn gekomen met de Wil van God. Dit kan vergeleken worden met hetgeen in de bijbel staat, waar we kunnen lezen dat de wonderen plaatsvonden door God om zijn goedkeuring aan Jezus te laten blijken.
 
“Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazareth is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht.”
(Handelingen 2: 22)
 
Ook kunnen wij in het Evangelie van Johannes lezen dat Jezus heeft gezegd niets te kunnen doen op eigen bevoegdheid.
 
“Ik kan niets doen uit mijzelf: ik oordeel naar wat ik hoor, en mijn oordeel is rechtvaardig omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft.”
(Johannes 5: 30)
 
We kunnen concluderen dat de vele wonderen niet zijn verricht door hem zelf, maar met de instemming van God.
 
Wat onderwees Jezus? De Koran vertelt ons dat Jezus is gezonden om dezelfde Boodschap als de voorgaande profeten te verkondigen. Dat we elke valse god dienen te vermijden en alleen de Ene Ware God dienen te aanbidden. Jezus onderwees dat hij de dienaar en Boodschapper was van de Ene Ware God, de God van Abraham. Hetgeen in de Koran wordt vermeld, kan vergeleken worden met hetgeen in de Bijbel vermeld staat, waarin Jezus (vrede zij met hem) zegt dat degene die hij aanbidt de Ene Ware God is.
 
“Jezus antwoordde: ‘Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God.”
(Marcus 10: 18)
 
Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’
(Matthëus 26: 39)
 
Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik.
(Johannes 14: 28)
 
Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.
(Johannes 17: 3)
 
‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’
(Johannes 20: 17)
 
Ook vinden we in de Bijbel dat Jezus werd gezien als dienaar van God.
 
“Dit kon gebeuren omdat de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob, de God van onze voorouders, aan Jezus, zijn dienaar, de hoogste eer heeft bewezen. Het is deze Jezus die door u is uitgeleverd en verstoten, ook toen Pilatus bereid was hem vrij te laten.”
(Handelingen 3: 13)
 
“Want inderdaad, in deze stad hebben allen samengespannen tegen Jezus, uw heilige dienaar, die door u is gezalfd: Herodes, Pontius Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël.”
(Handelingen 4: 27)
 
De Koran vertelt ons dat sommigen van de kinderen van Israël Jezus verwierpen en samenspanden om hem te vermoorden. God redde Jezus echter en hief hem op tot Zichzelf. God zal Jezus weer doen neerdalen, waarna Jezus zijn ware leringen zal bevestigen en eenieder in hem zal geloven, hoe hij daadwerkelijk is en zoals de Koran hem beschrijft.
 
Jezus (vrede zij met hem) is de Messias, afkomstig van een Woord en Geest van Allah. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
 
“Voorwaar, de Messias Jezus, zoon van Maria, is slechts een Boodschapper van Allah en Zijn Woord, dat Hij aan Maria zond en uit een Geest (Gabriël) van Hem voortkomend.”
(Soerat an-Nisaa’: 171)
 
Hij is geëerd in zowel het wereldse als in het Hiernamaals en hij is één van degenen die het dichtst bij God staat.
 
Jezus (vrede zij met hem) was een man die de waarheid sprak die hij ontving van God. Zoals ook overeenkomt met hetgeen Jezus zegt in het Evangelie:
 
“In plaats daarvan bent u erop uit om mij te doden, iemand nog wel die u de waarheid heeft verkondigd die Hij van God heeft vernomen. Zoiets zou Abraham nooit gedaan hebben.”
(Johannes 8: 40)
 
Team al-Yaqeen

17:06 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-05-09

Je Gebed Verbeteren

 

Rasuulullaah (s.a.s.) heeft in een hadith hasan overgeleverd door Abu Ayyoob gezegd:

 

"Wanneer je in gebed staat, bid dan alsof je (deze wereld) verlaat...."

Ibn Maajah, Ahmad en Abu Nu'aym in al-Hilyah.Hasan verklaard door al Albaanee in as-Saheehah.

 

 JEZELF AAN HET HUILEN MAKEN.

 

Jezelf aan het huilen maken geeft minder zegeningen dan echt oprecht kunnen huilen, maar is de weg ernaar toe. Degene die zichzelf forseert om te huilen vecht tegen zijn ego en werkt aan zijn ontwikkeling.

Allaah zegt in soerah al-'Ankaboet 29:69:

 

EN DEGENEN DIE HARD STREVEN VOOR ONZE ZAAK;

WIJ ZULLEN HEN ZEKER NAAR ONZE WEGEN LEIDEN.

 

Dat wil zeggen dat wanneer iemand zichzelf forseert om te huilen, Allaah diegene naar oprecht huilen zal leiden en hem succes zal geven om dit te bereiken!

Anas heeft overgeleverd dat Rasuulullaah(s.a.s.) heeft gezegd:

 

"O mensen huil en als jullie niet kunnen huilen, maak jullie zelf aan het huilen...."

deel van een hadith hasan uit Saheeh aTargheeb wat-Tarheeb.

 

Je zult merken dat wanneer je huilt je vanzelf in het gebied van tawbah (berouw) terecht komt en je Allaah om vergeving wilt smeken.

In een hadith uit Sahih Muslim die overgeleverd is door Ibn 'Abbaas zegt 'Umar ibn al-Khattaab:

"...ik vond Abu Bakr en Rasuulullaah(s.a.s.) huilend samen zittend.

Ik zei:"O Rasuulullaah(s.a.s.), laat mij over iets weten dat jou en jouw metgezel laat huilen?Als het iets is dat mij aan het huilen zal maken, zal ik huilen en als het me niet aan het huilen maakt, zal ik mijzelf forceren te huilen vanwege jullie twee."

 

Vele metgezellen die tot de eerste drie generaties ("de salaf") behoorden kregen wanneer zij waarschuwingen in bijeenkomsten gehoord hadden een gevoel van rust en waardigheid en sommigen van hen konden geen voedsel eten daarna, terwijl anderen in praktijk brachten wat ze gehoord hadden...Sommige van de salaf zeiden:

"Waarschuwingen hebben alleen waarde wanneer het vanuit het hart komt en het ook de harten raakt; waarschuwingen die van de tong komen gaan alleen een oor in en het andere oor weer uit."

10:48 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |