25-08-09

De gunst van het vasten

Door de nobele Shaykh

 

Al-Imaam Ibn Qoedaamah al-Maqdisie

 

- moge Allah hem genadig zijn -

 

 

Weet dat het vasten een speciale gunst heeft die niet in een andere aanbidding is terug te vinden: namelijk dat Allah - de Almachtige en Majesteitelijke - het vasten aan Zichzelf heeft toegeschreven. Allah - Vrij is Hij van elke tekortkoming - zegt (in een hadieth qoedsie):


"Het vasten is voor Mij en Ik ben Degene Die ervoor zal belonen."

Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.

 

Deze toeschrijving is voldoende als eer, net zoals het Huis (de Ka'bah) geëerd is door de toeschrijving ervan aan Allah in de Woorden:

 

En reinig Mijn Huis...

[ Soerah al-Haddj 22:26 ]

 

De gunst van het vasten is vanwege twee zaken:

 

1- Het is een geheime en innerlijke handeling, welke niet gezien kan worden door de schepping en zodoende vrij is van huichelarij en vertoon.

 

2- Het is een manier om de vijand van Allah (de duivel) te verslaan. De middelen van de vijand zijn namelijk de begeerten; en de begeerten versterken door het eten en drinken. Zolang de grond van de begeerten vruchtbaar is, blijven de duivels deze teisteren. Maar wanneer men de begeerten laat, worden de wegen voor de duivels vernauwd.

 

Bron: Moekhtasar Minhaadj al-Qaasidien

 

11:11 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.