27-08-09

De aanbevolen zaken tijdens het vasten

Door de nobele Shaykh

 

Al-Imaam Ibn Qoedaamah al-Maqdisie

 

- moge Allah hem genadig zijn -

 

 

De volgende zaken zijn aanbevolen tijdens het vasten:

 

* Het verrichten van de soehoer(1) en het uitstellen ervan tot net vóór de dageraad.

 

* Het verhaasten van het verbreken van het vasten (wanneer de zon is ondergegaan) en dat men het vasten verbreekt met dadels.

 

* Vrijgevigheid, weldadigheid en liefdadigheid, uit opvolging van de Boodschapper van Allah - sallallahoe ‘alayhi wa sallam.

 

* Het bestuderen van de Koran.

 

* Het verrichten van i'tikaaf(2) tijdens de maand Ramadan - vooral in de laatste tien dagen ervan - en dat men zich hierin extra inspant in de aanbidding.

 

Al-Boekhaarie en Moeslim hebben overgeleverd dat ‘Aa-ishah - moge Allah tevreden zijn met haar - gezegd heeft:

 

"Wanneer de (laatste) tien (dagen van Ramadan) aanbraken, spande de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - zijn heupgordel aan, bracht de nacht door in gebed en wekte zijn gezin (om te bidden)."

 

De geleerden hebben twee betekenissen genoemd voor "het aanspannen van de heupgordel":

 

1- Het zich onthouden van de vrouwen.

 

2- Het zich extra inspannen in de aanbidding.

 

Verder hebben de geleerden gezegd:

 

"De reden dat de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - zich extra inspande in de laatste tien dagen is dat hij op zoek was naar Laylatoel-Qadr(3)."

 

Bron: Moekhtasar Minhaadj al-Qaasidien

 

 

(1) Voetnoot van de vertaler: Soehoer: Het eten en drinken door de vastende vóór de dageraad.

 

(2) Voetnoot van de vertaler: I'tikaaf: Het zich afzonderen in de moskee waarbij men de tijd doorbrengt in aanbidding, met name tijdens de laatste tien dagen van Ramadan.

 

(3) Voetnoot van de vertaler: Laylatoel-Qadr: De Nacht van de Voorbeschikking in Ramadan waarin de Koran werd neder gezonden.

11:10 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.