23-12-09

vasten op 3Ashoora/27 december - heel waardevol‏


Het is bijna weer zover. De kans om met de Wil van Allaah subhanahu wa ta3ala de zonden van het vorige jaar te laten vergeven is nabij insha'Allah. We hebben recent nog de dag van 3Arafah gehad, de dag vóór 3Ied-ul Adhaa. Moge Allaah subhanahu wa ta3ala het van degenen die op deze dag hebben gevast accepteren, Allaahumma Aamien.

Eenieder die deze kans hebben gemist, krijgen nu dus weer een kans, insha'Allaah. En dat is op de dag, genaamd 3Aashuraa. Dit is op de tiende dag van de eerste maand van het islamitische jaar, Muharram. Ook is het aanbevolen de dag ervoor, de negende, te vasten of anders de dag erna, de elfde. We zitten nu in de maand Muharram, alhamdulillaah. Dit betekent dus, dat 3Aashuraa nadert. In het onderstaande artikel kunnen jullie meer lezen over deze bijzondere dag.

__________

Het vasten op de dag van 3Aashuraa geldt voor het uit laten wissen van de zonden van het vorige jaar, omdat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: 'Voor het vasten van de dag van 3Arafah hoop ik dat Allaah de zonden vergeeft van het jaar daarvoor en het jaar daarna en voor het vasten van de dag 3Aashuraa hoop ik dat Allaah de zonden van het jaar daarna vergeeft.' (Overgeleverd door Muslim, 1162) Dit is door de Vrijgevigheid die Allaah ons verleent, waarbij het vasten van een dag goed is voor het laten uitwissen van een heel jaar. En Allaah is de Bezitter van de grote Vrijgevigheid.

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) was er erg op gesteld om er zeker van te zijn dat hij op de dag van 3Aashuraa had gevast vanwege zijn grote status. Het is overgeleverd van Ibn 3Abbaas (moge Allaah tevreden met hem zijn) dat hij zei: 'Ik zag de Profeet nooit zo ijverig om er zeker van te zijn dat hij een bepaalde dag had gevast en dat hij die prefereerde over een andere, behalve deze dag, de dag van 3Aashuraa en deze maand - bedoelende Ramadaan.' (Overgeleverd door Al-Bukhaari, 1867) Wat er wordt bedoeld met ijverig, is ervoor zorgen dat je de grote beloning verdient.

Met betrekking tot de reden waarom de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) op de dag van 3Aashuraa vastte en mensen aanspoorde om dat ook te doen is er overgeleverd door Al-Boekhaari (1865) op gezag van Ibn 3Abbaas (moge Allaah tevreden met hem zijn), dat hij zei: 'De Profeet kwam naar Madinah en zag de joden vasten op de dag van 3Aashuraa. Hij zei: 'Wat is dit?' Zij zeiden: 'Dit is een goede dag, dit is de dag dat Allaah de Kinderen van Israël van hun vijand heeft gered en Musaa vastte op deze dag.' Hij zei: 'Wij zijn dichter bij Musaa dan jullie.' Dus vastte hij op deze dag en spoorde hij de mensen aan om te vasten.' De woorden 'dit is een goede dag' staan in de verzameling van Muslim vermeld als 'dit is een grote dag, wanneer Allaah, Mussa en zijn volk redde en de Pharao en zijn volk liet verdrinken.' De woorden 'en Musaa vastte op deze dag' worden in de verzameling van Muslim aangevuld door de woorden 'als dank aan Allaah, dus vasten wij op deze dag.'

Het laten uitwissen van de zonden dat wordt verkregen door het vasten van de dag van 3Aashuraa verwijst naar de kleine zonden. Wat betreft de grote zonden, hier is specifiek berouw voor nodig. Imaam An-Nawawi (moge Allaah tevreden met hem zijn) zei: 'Het vasten van de dag van 3Arafah geldt als boetedoening voor alle kleine zonden. Met andere woorden: Het geldt voor het laten uitwissen van alle zonden, behalve de grote.' Dan zei hij: 'Het vasten van de dag van 3Arafah geldt als boetedoening voor twee jaar en het vasten van de dag van 3Aashuraa geldt als boetedoening voor een jaar en als een persoon zijn "aamien" samen valt met de "aamien" van de engelen (in het gebed), zijn voorgaande zonden zullen hem vergeven worden... Elk van de genoemde dingen kan gelden als boetedoening. Als hij iets doet wat geldt als boetedoening voor zijn kleine zonden, dan zal hij daarvoor vergeven worden en als er geen kleine of grote zonden zijn, zal het voor hem als goede daad zijn en zal hij daardoor in status stijgen... Als er een of meerdere grote zonden zijn en geen kleine zonden, hopen we dat het zijn grote zonden zal verminderen.' (Al-Majmu' Sharhoel-Muhaddhab, deel 6) Shaykhu- l-Islaam Ibnu Taymiyyah (moge Allaah tevreden met hem zijn) zei: 'De boetedoening van de rituele wassing, het gebed, het vasten van Ramadaan, 3Arafah, 3Aashuraa heeft betrekking op alleen de kleine zonden.' (Al-Fataawa-l- kubraa, deel 5)

DUS: Zondag (10 Muharram/27 december) niet vergeten te vasten. En vast daarbij ook de dag ervoor (9 Muharram/26December) of de dag erna (11 Muharram/28December). Moge Allaah het van jullie accepteren!

P.S. Vergeet niet deze e-mail door te sturen naar andere moslims, opdat jullie ook de beloning van degenen die door jullie aansporing deze dag(en) gaan vasten, zullen krijgen, zonder dat hun beloning vermindert wordt. We vragen aan Allaah die ons heeft gezegend met de Islaam, om ons te zegenen met leiding, Godvrezendheid en aanvaarding van onze goede daden.

Er is geen God behalve Allaah, Hij alleen, Hij heeft geen deelgenoten.
Aan Hem behoort het Koningschap, alle Lof is aan Hem en Hij is tot alles in staat.

11:40 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.