11-03-10

Wonderen van de Profeet Muhammad(vzmh)

Regen
Overgeleverd oor Anas, moge Allah altijd tevreden over hem zijn, dat op vrijdag een man naar de profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, kwan terwijl hij een Khutbah [i.e lezing] aan het geven was, en zei, 'Er is een tekkort aan regen, onze velden zijn droog en dieren hebben dorst, dus smeek uw Heer om ons met regen te zegenen'. De profeet keek naar de hemel waar geen wolk te zien was. Toen rees de profeet zijn handen in de lucht en smeekte God om regen, en wolken begonnen zich bij elkaar te mengen en het regende voordat de profeet zijn handen naar beneden had gebracht. De baard van de profeet werd nat en het regende totdat Madina's straten overspoeld waren. Het regende tot de volgende vrijdag. Toen stond iemand op terwijl de profeet weer een vrijdag Khutbah aan het houden was, en zei, 'We zijn overspoeld, vraag uw Heer om dit regen van ons weg te houden'. Toen begonnen de wolken van boven Madinah te verdwijnen, ze gingen naar links en rechts. Het regende op de steden rondom Madinah maar niet op Madinah.

[Dit is overgeleverd door Imam Bukharie].

De twee lichten
Overgeleverd door Annas ibn Malik, moge Allah altijd tevreden over hem zijn, 'Twee metgezellen van de profeet raakten de profeet kwijt op een donkere nacht, en ze werden geleidt door twee lichten die voor hen scheen en hen de weg toonde'.

[Overgeleverd door Imam Bukharie].

Water
Overgeleverd door Abdullah, moge Allah altijd tevreden over hem zijn, 'Een keer waren we met de profeet, Allah's vrede en zegen zij met hem, op een reis en we hadden tekort aan water. Dus de profeet zei, 'Breng het water dat jullie al hebben' De mensen brachten een pot met beetje water erin, de profeet deed zijn hand erin en zei, 'Kom naar het gezegend water, en de zegen is van God'. Ik zag het water vloeien, tussen de vingers van God's boodschapper, en zonder twijfel hoorden we het eten God verheerlijken terwijl hij het aan het eten was. Overgeleverd door Al Bara, moge Allah altijd tevreden over hem zijn, 'We waren met 1.400 mannen op de dag van Al Hudaiybiya en er was een put. We dronken al het water ervan en lieten geen druppel over. De profeet, Allah's vrede en zegen zij met hem, zat aan de rand van die put, en vroeg om water en daarmee spoelde hij zijn mond en spuugde het in de put. We bleven even wachten en er stroomde water en wij allemal dronken ervan, zelfs onze rijdieren dronken er met genoegen.

[Deze Hadith is ook overgeleverd door Imam Bukharie].

De dadelboom
Overgeleverd door Ibn Umar, moge Allah altijd tevreden over hem zijn, 'De profeet gaf altijd zijn Khutbah's naast een dadel boom. Toen er een preekstoel werd gemaakt, ging hij niet meer naast die dadel boom zijn Khutbah's geven. De dadel boom begon te huilen, en de profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, wreef zijn hand over de boom en het werd stil'.

[Overgeleverd door Imam Bukharie].

Een pratende beeldje
Op een dag ontmoette de profeet Mohammad, vrede zij met hem, een afgodendienaar die een beeldje in zijn hand had. De profeet zei tegen hem, 'Zou je Islam accepteren als dat beeldje tegen me sprak?' De afgodendienaar zei, 'Ik heb 50 jaar lang beeldjes aanbeden en ze hebben nooit tot me gesproken. Hoe zullen ze met jou dan kunnen spreken?' De profeet keek naar die beeldje en vroeg, 'Wie ben ik?' Een stem kwam van binnenuit de beeldje en zei, 'Jij bent de boodschapper van God'. Toen de afgodendienaar dit hoorde viel hij gelijk neer voor de Heer der Werelden en werd moslim.

Lopende boom
Op een dag wilden sommige mensen dat de profeet, Allah's vrede en zegen zij met hem, een wonder moest laten zien. De profeet riep een boom van ver, die boom trok zijn wortels uit de grond en kwam naar de profeet en de boom zei, 'Ik getuig dat niemand het waard is om aanbeden te worden naast God, en ik getuig dat Mohammad zijn boodschapper is' en de boom liep weer terug naar zijn plek. Alle aanwezigen waren getuige van dit wonder.

Pratende vlees
Tijdens het gevecht van Khaybar werd de profeet Mohammad, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, vlees aangeboden, en het was vergiftigd. Een stem kwam uit het vlees die zei, 'O boodschapper van God! Eet me niet. Ik ben vergiftigd'.
Voorspelling
Omar, verhaalt, 'Voordat het gevecht van Badr begon, liep de profeet door het slagveld hij wees naar plekken en zei, 'Abu Jahl zal hier worden gedood, Utba daar, Shayba daar, Walid hier' enz. Wallahie, we vonden na het slagveld, de lichamen op de plaatsen waar de profeet naar had gewezen!

Levende botten
Jabir bin Abdullah, moge Allah altijd tevreden over hem zijn, kookte een schaap. De profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, en zijn metgezellen aten het. Hij zei, 'Breek de botten niet!' De profeet zette alle botten bij elkaar, hij zette zijn hand erop en het begon te bewegen, met de wil van Allah.

De genezingen
Een jongetje die niet kon praten werd naar de profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, gebracht. De profeet vroeg hem, 'Wie ben ik?' de jongen antwoordde, 'Jij bent de boodschapper van God' en hierna kon de jongetje weer praten. Een oud blinde man werd naar de profeet Mohammad, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, gebracht. De profeet wreef zijn spuug om zijn ogen, en de man kon weer zien, zelfs beter dan eerst is er genoteerd. Mohammad bin Hatib zei, 'Ik was jong, en er was kokend water op mij gevallen. Mijn vader bracht me naar de profeet van God, vrede zij met hem, en hij wreef zijn spuug over mijn verbrande lichaamsdelen en hij begon te bidden. Onmiddelijk geneesden de wonden'.

Zijn vloek
Een man zat met zijn linkerhand te eten en de profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei tegen hem, 'Eet met je rechterhand' hij loog en zei, 'Mijn rechterhand beweegt niet' De profeet zei, 'Moge je rechterhand nooit meer bewegen' en tot zijn dood kon deze man zijn rechterhand niet tot zijn mond brengen.

Abu Jahl
Abu Jahl was zonder twijfel een van de grootste vijanden van de profeet, Allah's vrede zij met hem. Hij was de grootste peskop en wou altijd fouten zoeken in Mohammad's openbaring. Abu Jahl had een keer een groot steen opgetild en wou van achteren stiekem de profeet om zijn hoofd slaan. Abu Jahl zag twee slangen in de nek van de profeet en de steen viel van zijn hand en hij rende weg. Een ander keer wou hij de profeet met een mes doden, terwijl de profeet aan het bidden was. Hij kwam dichtbij en oppeens werd hij bang en bewoog zijn handen alsof er een muur tussen hen was. Hij rende weg en de profeet zei, 'Als hij nog iets dichterbij was gekomen hadden de engelen hem in stukken gesheurd'.

De verlamde
Op een dag zat de profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, tegen zijn metgezellen te praten onder een muur. Van boven wou een jood van Bani Nadr een grote steen op zijn hoofd gooien. Toen hij die steen aanraakte verlamden zijn beide handen.

De schoen
Er is genoteerd dat een keer de profeet Mohammad, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zijn rituele reiniging had verricht en wou zijn schoenen weer aantrekken. Hij trok eentje aan en wou de andere pakken toen een vogel die schoen in haar bek meenam in de lucht. Een slang viel eruit, en hierna wierp de vogel de schoen naar de profeet. Hierna keek hij altijd in zijn schoenen voor het aantrekken.

De splijting van de maan
De kuffaar daagden de profeet uit en zeiden, 'Als jij de profeet bent van God, splijt de maan in tweeën'. De profeet maakte een Dua en Allah accepteerde zijn smeekbede, en de maan werd in twee stukken gespleten, de ene kant werd aan de ene kant van de berg gezien en de ander deel van de maan aan de ander kant van de berg. Zelfs vandaag de dag zeggen wetenschappers, de maan was in twee delen en is weer tegen elkaar gebotst en één geworden. Er kwamen nomaden die ook zeiden de maan in twee stukken te hebben gezien. De kufaar zeiden ondanks dit, 'Mohammad heeft voor ons getoverd'


Koran 2:99. En Wij hebben jou voorzeker duidelijke tekenen gegeven en niemand, dan de overtreders, verwerpt ze.

Walidin.com

10:38 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.