21-03-10

Het verhaal van 'Alqamah en zijn moeder

Er leefde een jonge man in de tijd van de profeet , die 'Alqamah heette. Hij bracht veel tijd met aanbidding door. Hij verrichtte het gebed, vastte en gaf sadaqa. Toen hij ernstig ziek werd, werd zijn vrouw wanhopig en stuurde aan de profeet het volgende bericht: "Mijn man 'Alqamah is ernstig ziek en ik wil u over zijn toestand vertellen, o boodschapper van Allah."

De profeet riep drie van zijn metgezellen bij zich, Bilal, Soehayb en 'Ammar. En hij zei tegen hen: "Ga naar 'Alqamah en laat hem de shahada uitspreken." Ze gingen naar hem toe en vonden hem in een zeer kritische toestand. Ze probeerden hem de shahada - "La ilaaha illa Allah" - te laten zeggen, maar de woorden wilden maar niet uit zijn mond komen. Zij zeiden dit tegen de profeet en die vroeg hen: "leeft er èèn van zijn ouders?" Hem werd verteld dat zijn moeder nog leefde en heel oud is.

De profeet stuurde iemand om te vragen of zij niet bij hem kon komen, maar als zij daartoe niet in staat was, zou hij wel naar haar toe gaan. Zij zei: "Welnee, ik ben degene die naar hem toe moet gaan." Langzaam, met haar stok lopend, naderde zij de profeet . Zij groette hem en hij gaf haar de vredesgroet terug en zei tegen haar: "vertel mij de waarheid en als u dat niet doet, openbaart Allah aan mij de waarheid. Hoe was jouw zoon 'Alqamah?" Ze zei: "Boodschapper van Allah, hij verricht veel gebeden, hij vast en geeft veel sadaqa." "En hoe was jij met hem?" Ze zei: "Boodschapper van Allah, ik ben boos op hem." "Waarom?" Vroeg de profeet . "O boodschapper van Allah, hij vond zijn vrouw belangrijker en was mij ongehoorzaam." Toen zei de profeet : "De woede van 'Alqamah's moeder heeft 'Alqamah's tong tegen gehouden om de shahada uit te spreken."

Toen vroeg hij Bilal om een grote bundel brandhout te halen. "Boodschapper van Allah, wat ga je daar mee doen?" vroeg zij.
De profeet antwoordde: "Ik zal hem voor jouw ogen in het vuur verbranden."
Ze zei: "O boodschapper van Allah! Mijn hart kan het niet verdragen als hij voor mijn ogen verbrand wordt."
De profeet zei: "O moeder van 'Alqamah! de straf van Allah is veel zwaarder en kent geen einde. Als u echt wilt, dat Allah hem vergeeft, wees dan tevreden over hem. Bij Degene in wiens hand mijn ziel is, 'Alqamah zal niets goeds uit zijn gebed, zijn vasten en zijn sadaqa krijgen zolang u niet tevreden over hem bent."
"O boodschapper van Allah. Ik roep Allah, de Engelen en de moslims, die hier aanwezig zijn, op als getuige, dat ik tevreden over mijn zoon 'Alqamah ben."

Toen zei de profeet : "O Bilal, ga kijken of 'Alqamah de shahada kan uitspreken. Het kan zijn dat de moeder van 'Alqamah niet vanuit haar hart sprak, omdat zij zich schaamde in mijn bijzijn."

Voordat Bilal naar binnen ging hoorde hij in het huis "La ilaaha illa Allah". Bilal riep daarna: "O mensen, de woede van de moeder van 'Alqamah weerhield hem van het uitspreken van de shahada en haar tevredenheid liet zijn tong weer vrij uitspreken."

'Alqamah overleed kort daarna en de profeet gaf het bevel om hem te wassen, te kleden en verrichtte zelf het djanaazah-gebed

21:25 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.