25-07-11

Het Belang Van Het Gebed

Lezing:Door een broeder,

                            Het Belang van het Gebed

 

                           

 

Alhamdoelillaah,Alhamdoelillaah,Alhamdoelillaahi RAbbil Âlamien,Wassalatu Wassalamu Alâ

Nabiyyina Muhammadin(sas) Wa alâ Âlihi wa Sahbihi Ajmain,Amma bagd,...

 

Als Eerste wil ik eenieder groeten met de beste der groeten,namelijk die van de Islaam,:

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu en zeg ik dat ik van jullie allen houd omwille van Allah(swt) en vraag ik Hem(swt),dit voor ons een Gezegende dag te laten zijn inshaAllah,.

Hierbij wil ik ook melden dat ik niet het betere ben onder jullie en dat deze vermanende woorden eerst naar mijn eigen gericht zijn.Toen ik voor deze mooie dag een lezing wou opstellen,kwam ik voor een oceaan van keuzes en ideeen te staan,allemaal prachtig,maar welk kiezen?ben ik even gaan stilstaan bij wat ons grootste probleem is bij deze Oemmah van vandaag en vooral bij de jongeren,kwam ik al snel bij het Gebed terecht,één van de grootste verplichtingen binnen het Islamitische Geloof,een onderdeel waar wij ook als eerste verantwoording over moeten afleggen op Yawma al Qiyamah,ons Geliefde Profeet(sas) noemt het Gebed ook het steunpilaar van deze grootse Geloof.

Allah(swt) vertelt ons in de Edele Qoraan:Wa ma ghalaktoel Djinna wal ins illa Liyaghboedoen:En ik heb de djinn en de mens,slechts geschapen om Mij te aanbidden, in de voorgenoemde Ayah(vers),horen we wat het hoofddoel is van onze schepping,

verder vertelt de Qoraan ons ook over diegenen die in de Sakar(deel van de Jahannam) terecht zullen komen en hierin bestraft worden,waarna de mensen van de Jannah hun vragen:Ma salakakoem fie Sakar?(moeddassier42):Wat heeft u in de Hel gebracht?waarop ze zullen antwoorden,Qaloe lam nakoe minal Moesallien(43),:Die van de Djahannam zullen antwoorden:Wij behoorden niet tot hen die plachtten te bidden.

Wat weten we over deze Sakar(vernietiger)?Allah(swt) vertelt het ons in de Edele Qoraan:Weldra zal ik hem in de vernietiger werpen,en wat doet je weten wat de vernietiger is?het ontziet niets,noch laat het iets onverteerd achter,het verschroeit de huid van de mens en erover waken 19Engelen(Moeddassier).

Dit wetende wil ik mijn geliefde broeders,die het gebed niet verrichten,vragen,:

Waarom verrichten jullie het gebed niet?waarom afstand houden van het gebed?

Allah(swt)zegt:Onderhoudt het Gebed en ook,zoek hulp met geduld en gebed,dat dezen geen Vrees,noch zullen treuren bij hun Heer,

Onze broeders zien het als tijdsverspil en zelfs niet als een verplichting misschien,de Moeaaddhin roept op tot het gebed en tot de redding 5maal per dag,sommigen zullen waarschijnlijk zeggen dat ze niet overal de Adhaan horen,je weet wel,uitvluchten zoeken,het zien van een Moskee alleen al,moet eenieder aan het denken zetten,of als je je ouders of een familielid ziet bidden,moet jouw tot denken zetten dat jij in het doenya,verplichtingen hebt die je moet nakomen,zoals je voeding,zuurstof enz niet natelaten zijn,zo moet je ook over het gebed denken.

Kijk hoe onze voorgangers ermee omgingen,ene ijzersmid,die bij het horen van de Adhaan,zijn hamer liet vallen,stopt direkt met wereldse zaken,een ander voorganger van ons die zei,Als jullie bij het horen van Hayya alassalaah,Hayya alalfalaah,mij niet in de rijen van het gebed zien,weet dan dat ik reeds in het graf lig,zelfs metgezellen van de Profeet(sas) die niet in staat waren om naar het moskee te wandelen,werden ernaar gedragen,Allahuakbar, zie hoe hun het waarde van het Gebed doorhadden,.

Hebben jullie niet gehoord van de uitspraken van de Profeet(sas):diegene die een rivier voor zijn deur heeft vloeien en hij wast zich hierin 5maal per dag,zou deze persoon niet proper zijn?zouden er nog viezigheden aan deze persoon te zien zijn?niet toch?dat is exact hetzelfde met het gebed,een reiniging voor ons en daarmee nemen we ook afstand van al het slecht en verdorvenheden,.

O Broeders,die er vandaag zijn en misschien sommigen het morgen niet halen,kijk rondom je heen,zijn diegenen die jong waren,jong gebleven?zijn diegenen die deze Doenya hebben betreden,zijn zij allemaal in leven gebleven?zie wie er niet allemaal zijn voorbijgegaan,zie dat ze reeds met velen de doenya hebben verlaten,waar zijn de Profeten,de Vrome voorgangers,allen zijn reeds heengegaan,zie dat er voor ieder ziel een tijdsduur is vastgelegd,als de tijd aangebroken is,dan kan niemand zijn tijd met 1seconde verlengen.

Geliefde broeders,we zullen allen deze doenya verlaten,onze geliefden en vrienden verlaten,enkel onze daden zullen we meenemen in het graf,dat ons zal vergezellen totdat we op de dag des Oordeels terug uit onze graven zullen opstaan,dus alleen zullen we het graf ingaan,alleen ondervraagd worden door de 2engelen in het graf en zo voor Allah(swt) komen te staan,waarna we over het gebed zullen ondervraagd worden.

O broeders,op wie het gebed verplicht is,waarom zijn wij zo verzwakt met het gebed en de andere verplichtingen?waarom?Zijn wij dan vergeten dat de dood amper enkele seconden verwijderd is van elk ziel?Wat nut heeft een leven zonder Gebed en Dhikr?Wat nut heeft een leven dat ver van Allah´s geboden leeft en enkel naar Zijn verboden begeeft?Wat nut heeft mooi praten en niet naar de Soennah van de Profeet(sas) handelen?wat nut heeft de Qoraan reciteren en er geen lering uit nemen?Zijn wij zo zeker van onszelf?hebben we allen reeds een zekerheid van de Jannah dat we het Gebed zomaar verlaten,uitstellen of er niet de nodige attentie voorover hebben?

Zie Aboe bakr(ra),de beste na de Profeten,als je zijn Imaan wilt horen,zet zijn Imaan op een weegschaal en aan de andere kant de Imaan van de mensheid,zijn Imaan weegt zwaarder,de beste na de profeten,hij zegt:als een voet in Jannah en de andere er nog buitenstaat,heb ik nog geen zekerheid van de Jannah,de Profeet(sas) had hem verteld dat alle deuren van de Jannah,aboe bakr zullen roepen om binnen te treden,maar zijn vrees voor Allah(swt) en schaamtegevoel en nederigheid,laat hem nog dit zeggen:als een voet in Jannah en de ander er buitenstaat,ben ik nog niet zeker van de Jannah,en wij O broeders,zijn wij zo zeker van onszelf?Als we ons afvragen,noemen we ons allen Alhamdoelillah  Moeslim,maar wat over het Gebed?nee,niet veel tijd…wel om te voetballen,cafe te gaan,uitgaan,zwemmen en chatten en waarom niet voor het Gebed?

Ons Geliefde Profeet(sas) vertelt ons,diegene die voor Allah(swt) staat en kan zijn gebeden gemakkelijk voorleggen,zal het voor de rest minder zwaar hebben,degenen die hier falen,degenen die het gebed vrijwillig uitstellen?...

Moge Allah(swt) hun genadig zijn.

Jabeer ibn Abdullah(moge Allah tevreden met hem zijn)heeft overgeleverd:Ik hoorde de Profeet(sas) zeggen:met het verrichten van het gebed neemt men afstand van afgoderij en ongelovigheid:uiteindlijke overlevering door Boekhaarie: uitleg van deze hadith is;Het verklaart dat het niet verrichten van het Gebed,tot ongelovigheid,dwaling en het verlaten van de Islam leidt.Dus,mijn broeders,als we deze overlevering van de profeet(sas) gehoord hebben,wat laat ons nog het gebed uitstellen?Sommigen zullen waarschijnlijk nog zeggen, later!!

Later,als ik ouder ben,als ik dit of dat gedaan heb,.wie geeft ons de garantie dat we morgen halen?wie zegt,dat hij weet wat er over een uur met hem zal gebeuren?dan zeg ik dat hij liegt en dat enkel Allah(swt) hiertoe in staat is,

In SAhieh Boekharie is een hadith te vinden die overgeleverd wordt door Abu Hurayrah(ra), :de profeet (vrede zij met hem) zei, "Allah zal schaduw geven, aan zeven groepen(mensen), op de dag wanneer er geen andere schaduw is dan die van Hem: een van deze groepen is een jongeling die opgegroeid is met het aanbidden van Allah (degene aanbid Allah oprecht vanaf zijn jeugd/kinderjaren), ziet wat een hoge positie deze jongeren verdienen bij Allah(swt),Allah(swt) houdt hun gebeden niet gelijk aan degenen die willen wachten tot ze oud/ouder willen worden,eer ze gaan beginnen,ongeacht de oudere leeftijd,hun moeten natuurlijk ook beginnen met het gebed en tawbah(vergiffenis vragen),geef jezelf geen fatwa en zeg niet,laat me eerst ouder worden,als je haren afvallen,je wenkbrauwen vergrijzen en dan pas beginnen,je hebt dan zelfs niet eens de kracht om de meeste zonden te plegen,daarom houdt Allah(swt) de gebeden van diegenen die in oudere leeftijd beginnen,niet gelijk aan die van die jongeren,ziet de positie van deze jongere,een schaduw,waar geenenkel ander schaduw te vinden zal zijn,op de dag des oordeels waar de zon maar misschien enkele meters boven de hoofden zal hangen en de mensen stikken onder hun eigen zweet,

Laten we het niet uitstellen,laten we ons gereedmaken met een rituele wassing(woedoe),indien nodig de Ghoesl op voorhand en laten we ons begeven naar de moskeeen of thuis richting Kiblah,en Allah(swt) vragen voor vergiffenis,Tawbah en Istighfaar,zoals Allah(swt)ons zegt,:O U gelovigen,keert tot Allah in oprecht berouw,:Ya Rabb,veel fouten heb ik,als de sterren in de hemel,als de zanddeeltjes op de aardbodem,allemaal grote fouten,maar ik weet dat Uw Genade,mijn fouten overtreft,Jij bent de meest Genadevolle,

Ik hou afstand van de zonden,ik ga bidden en vasten inshaAllah,Ya Allah,verlicht mijn paden meer als ooit en help ons onze nafs te behoeden.

Wat zijn we toch verwijderd van RasoelAllah met onze gewoontes,luister hoe Hij(sas) met Zijn Gebed omging: Hij, (sas)zei altijd: "Bilaal, ontspan ons ermee." Bedoeld wordt dus het gebed. Dus de profeet(sas) zag het gebed als een ontspanning voor hem en alle moslims om hem heen, in tegenstelling tot ons, wij zien het als een last, waar we zo snel mogelijk vanaf willen zijn, want anders mis je die film, of anders kom je daar te laat, of anders krijg je gezeur met die of anders ?Hij(sas) bad snachts tot zijn voeten ervan opzwollen,Hij(sas) de beste die ooit een voet op deze aardbol heeft mogen zetten en bezitter van het hoogste positie in Jannah,

Hij(sas)zei ook: "Het allerliefste in mijn leven is het gebed." Stel jezelf eens deze vraag: Wat is het allerliefste in mijn leven? Jouw geld? Jouw vrouw, Jouw man? Helaas zullen slechts weinig van ons hetzelfde als onze boodschapper(sas) antwoorden. Moge Allah (s.w.t.) ons vergeven en ons op zijn pad leiden.

 wat zijn we toch verwijderd van de metgezellen van de Profeet(sas),de Metgezellen die als de sterren in de hemel zijn,ze geven een uitstraling,je ziet ze schitteren in de hemel,maar ze blijven in de verste verte en onbereikbaar voor ons,ze lazen hetzelfde Qoraan als ons,hun harten werden erdoor gewassen en gezuiverd,bij ons dringt het niet eens in het hart,laat staan het zuiveren ervan,hun waren als de meest standvastige bergen diep in de grond gepind,hun trotseerden de zwaarste stormen,wij vallen bij het minste al neer.Zoals een geliefde broeder eens vertelde,:de Metgezellen van de Profeet(sas)hadden de Aghirah op hun hoofd als het meest edele kroon en de doenya hielden ze in hun handpalm,als het edele kroon begon te schuiven en te zakken,gooiden ze direct de doenya uitt hun handen en zetten hun kroon weer recht,wij hebben de doenya op onze hoofd als een edele kroon en Aghirah in onze hand,als de doenya op onze hoofd begint te schuiven en te zakken,gooien we onze Aghirah uit onze handen,oordeel maar eenieder zelf over deze uitspraak hoe waar het is.

Er is geen sprake van gelijkenissen van ons met de Sahabah,wat hebben we met hun gemeen,Taqwa?een heelal zijn we ervan verwijderd,Gebeden?zelfs tijdens het gebed denken we aan doenya,terwijl de Vrome Voorgangers dat met een ongeziene intentie en overgave deden,bv:Ali ibn aboe taalib(ra),de Krijger,die een pijl in zijn been had steken,die er onmiddellijk uit moest,zonder enig verdovingsmiddel of pijnstiller als wat wij vandaag de dag kennen,hij(ra) zegt:Doe het tijdens het gebed,wat ze ook deden,.pijl zat door het bot en vlees,ze waren in het vlees van de huid te knijpen,het bot te splijten en deze pijl te verwijderen,na het gebed zegt Ali(ra),het lijkt net alsof mijn pijn iets minder is geworden,ze vertelden hem over de operatie en hoor wat Ali(ra) zegt:als ik bid en een regen van pijlen wordt op mij gericht of de wereld draait ondersteboven,dat heeft geen invloed op mij,tijdens het gebed ben ik volledig afgesneden van de wereld om me heen,…Soebhanallaah:als er een vlieg of mier over ons arm loopt,zijn we onze concentratie kwijt,kijk naar Soufiane at-Tawri (716-778) was een tabi'ien: "Als je at-Tawri zag bidden, dacht je dat hij op dat moment zal overlijden!" Zo geconcentreerd was hij bezig met zijn gebeden, hij heeft de echte betekenis van de volgende overlevering begrepen: "Bidt het gebed van iemand die afscheid neemt." Dus afscheid van dit leven. Als jij wist dat het gebed wat je nu zal verrichten, jouw laatste gebed zal zijn: Hoe zal dat gebed dan zijn? Zal er ooit iemand zijn die zoiets over ons kan zeggen?

Sadam al-Asam, een grote islamitisch geleerde moge Allah (s.w.t.) tevreden met hem zijn werd ooit gevraagd: "Hoe bidt jij?" Hij antwoordde: "Ik bid alsof de Ka'bah voor mij staat, en de siraat (lijn waar we op de Dag des Oordeels overheen zullen gaan, hangend boven het vuur van de hel) onder mijn voeten, en het paradijs aan mij linkerkant, en het vuur aan mijn rechterkant, en alsof de engels des doods voor mij staat, en de boodschapper(sas) achter mij staat. Als ik Allahu Akbar zeg, dan weet ik dat er niemand groter is dan Allah (s.w.t.), en de Qor'aan lees ik uit het diepste van mijn hart. Ik buig verkleind, en doe mijn soejoed vernederd tegenover Hem, en richt me volledig tot Allah (s.w.t.), en groet daarna. En ik weet niet of mijn gebed is aanvaard of niet?"

Subhan Allah, al deze concentratie, en hij twijfelt nog aan zijn gebed of het wel of niet is geaccepteerd, en hij zit er ook erg mee. Stel jezelf de vraag na elk gebed, zal dit gebed van mij zijn geaccepteerd? Of: Welk deel van dit gebed is van mij geaccepteerd? De Profeet(sas)zei: "Een man bidt een gebed, en er wordt slechts de helft van geaccepteerd, of een kwart, of een achtste, of?." Hoeveel is van jou geaccepteerd? 100%? De helft? Een kwart?

Iemand anders die ook een bijzonder hoge concentratie tijdens het gebed had was: Omar ibn az-Zoubair. Deze man was de kleinzoon van Abu-Bakr (ra), zijn moeder was Asmaa' bint Abou bakr (ra), zijn tante Aicha (ra), de vrouw van de profeet(sas). Omar had een gevaarlijke ziekte aan zijn been, waardoor zijn been geamputeerd moest worden. Hij zei: Ik ga bidden, en wacht totdat ik in mijn soejoed ben, doe dan wat je wil. Omar (ra) begon aan zijn gebed, met een wonderbaarlijke concentratie, hij boog, stond weer op, en ging toen naar zijn soejoed, even later begonnen ze met een zaag(!!!) zijn been eraf te zagen en het enige wat ze van hem hoorden is: "Laa ilaaha illa Allah, Astaghfiro Allah, Alhamdolillaah, Allahu Akbar?."

En geen enkele schreeuw of iets dergelijks, zij gingen door, totdat het been ernstig begon te bloeden, waardoor ze met een pan heet water aankwamen, om het te verhelpen. Omar (ra) was toen buiten bewust zijn.

Toen hij wakker werd zei hij: "Bij Allah, ik heb niks gemerkt, totdat het hete water aan mijn been werd gezet." Maasha Allah!!! Geen woorden voor, hoe kan iemand zo ver weg zijn, zo dichtbij Allah, dat als zelfs je been wordt weggehaald, je er niks van merkt?!!??!!

Nog een vb,:kleinzoon van Ali(ra),Zaynal Abidiyn(ra),dat tijdens de rituele wassing,zijn gezicht zo bleek werd waarop zijn metgezellen vroegen,Ya Zaynal,wat scheelt er met je?wat is er? Hij antwoordde:Weten jullie voor wie ik dadelijk zal staan?Weten jullie voor wie ik ga knielen?Zie, O broeders,Voor het  Gebed vertoonde hij al deze angst,en wij??De Metgezellen van de Profeet(sas)die in moeilijke tijden,dagenlang niets te eten vonden,niets!!!niet een dadel,gingen toch het gebed verrichten en gezamenlijk,sommigen vielen tijdens het gebed neer door duizeligheid,De Profeet(sas) zei hun na het gebed :als jullie wisten wat uw Heer(swt) voor jullie in het hiernamaals voorbereid heeft,zouden jullie vele malen meer wensen om honger te lijden en neervallen tijdens het gebed,Allahoe Akbar.

Wat zijn we toch ver van hun,als de hemelen,als we hun zouden zien,zouden we hun gek noemen,en wat als hun ons zouden zien?zouden ze ons Moslims noemen?Vraag jullie zelf dat eens o broeders,die denken de Jannah gewonnen te hebben door enkel met spraak Moslim te zijn,maar waar zijn de daden?Kijk naar deze Grote Metgezel,Umar Ibn Khattaab(ra),toen hij bewusteloos raakte nadat hij neergestoken werd,zei een ander metgezel,niets zal hem wakker maken behalve de oproep tot het gebed,als hij nog leeft,ze zeiden tegen Umar ibn Khattaab(ra),het gebed is voltooid Ya Amiral Moeminien,Hij werd wakker en zei:het gebed,bij Allah!!Waarlijk,degene die het gebed verlaten heeft,heeft geen aandeel in de Islaam!!Hij verrichtte daarna nog het gebed,Soebhanallaah.

Beste broeders,de grootste Jihaad is de Jihaad met uw eigen nafs(eigen ik),wordt het niet tijd dat we onze nafs eens onder voeten gaan nemen?en gaan beginnen met het gebed,en bidden met een zuivere intentie,alsof je Allah(swt) ziet,je ziet Hem natuurlijk niet,maar Hij ziet jouw elk moment!!!Het gebed is een gesprek,een afspraak met de meest Verhevene 5x per dag,als een fabriek je bepaald bedrag uitbetaalt wekelijks of maandelijks,je voelt je verplicht om die taken daar uit te voeren,en zo correct mogelijk,je kunt daar niet zomaar wegblijven,je volgt exact wat de baas jouw opdraagt,of diegenen die van school wegblijven,school verlaten onder de uren zonder geldige redenen,die worden bestraft met strafstudie,wat te denken van de bestraffing van Allah(swt) voor een gebed?hoeveel jaren branden in Jahannam voor een gebed?Allah(swt) geeft je ogen,die je voor de doenya niet zou willen ruilen,probeer maar eens een dagje met ogen toe rond te lopen,Hij geeft jouw handen,voeten,tong,haren en vraagt jouw 5x per dag een gesprek met Hem bij te wonen,is dat teveel gevraagd?is dat oprecht zijn t.o.v onze Schepper?Denk eens na o broeders,ondervraag je hart,je hart dat met Zijn liefde tot een paradijs kan veranderen,zo kan zelfs de doenya jouw niet met het minste schaden,anders is deze Vleesklomp verdorven,rot,niets kan hem nog baten.

Als je sommigen vraagt over het gebed,probeert het te verbergen door nutteloze praat voort te brengen,Hoe ga Jij je verbergen voor de meest Verhevene?Hoe?

Oordeel jullie zelf voor dat jullie beoordeeld zullen worden.

 

Als laatste wil ik nog iets aanhalen,Als we voor die Grote dag,de dag des Oordeels,waar heel de mensheid bijeengebracht zal worden en de zon op enkele meters boven de hoofden zal hangen,die grote dag dat volgens onze jaartelling 50duizend jaar zal duren,de dag waar iedereen,eenander zal verlaten en van elkaar zal weglopen,probeer eenieder het zo wat in te beelden,de hersenen zullen constant koken van die hitte,buiten diegenen die door de Almachtige beschaduwd zullen worden,.de ongelovigen en tot grote spijt ook sommigen onder deze oemmah,daar door de engelen herkend zullen worden door hun zwarte gezichten,waar stof hun gezichten zal bedekken,zullen diegenen die de Geboden van Allah(swt) volgden in doenya en ernaar streefden om het Welbehagen te verdienen van de Almachtige,door de Gebeden te onderhouden en andere verplichte en geliefde daden te verrichten,hun ledematen zullen enorm oplichten als Noer,misschien feller als de zon,de ledematen waarmee ze Woedoe deden in doenya,zo zal ons Geliefde Profeet(sas) hun herkennen in het hiernamaals,wat als deze niet oplichten?Hoe ga je jezelf dan herkenbaar maken voor Hem(sas),wat als de profeet(sas) zich afzonderd van jullie,bij wie wil je dan nog je hoop op vestigen?bij wie?Kom met het Gebed,Maak jullie herkenbaar voor Hem(sas),Hij zegt dat Hij jullie zal opwachten om te bemiddelen,met de wil van Allah(swt),bij de weegschalen,waar de daden zullen gewogen worden,anders bij de Siraat,waar je overheen zal moeten,anders zal je Hem(sas) treffen bij zijn Hawdz(bassin),Ziet wat de Profeet(sas) in zijn eentje allemaal doet om deze Oemmah te redden,Wat Doen Wij dan voor Hem(sas),WAT???Jij bidt niet,Jij vast niet Geen Qoraan te zien in je dagelijkse leven,geen enkele Ibaadah,Jij helpt Hem(sas) niet,Hoe moet Hij jouw dan helpen?

Kijk wat Allah(swt) in de Qoraan vermeldt,Isra 72,:

72. Maar wie blind is geweest in deze wereld zal blind zijn in het Hiernamaals; hij is ver afgedwaald van de rechte weg.

Deze blindheid is niet de ogen die blind waren maar het hart,jij zal roepen,Ya Rabbi,zelfs deze woord die jij zo weinig gebruikte in doenya,maar daar zul je roepen,Ya Rabbi,in doenya had ik ogen en ik zag,maar ben hier blind terechtgekomen,

Inderdaad,jij zag in doenya,zal Allah(swt) zeggen,maar het waren je ogen die zagen,blind was je hart,onze woorden zijn naar jouw gekomen,zijn niet tot je hart binnengedrongen,is onze boodschapper tot u gekomen,je hebt Hem niet willen volgen,die en die hebben jou aangesproken,je hebt hun niet willen horen,hoe jij Mij vergat in doenya,zo zal jij ook vergeten worden hier in Aghierah,Mijn engelen,gooi hem in het vuur,er zal geen enkel Genade aan hem geschonken worden,

Wat een zware blindheid is dat!!!als je blind bent in doenya(ogen),kun je geleid worden,als je failliet bent kun je erbovenop geraken,als je niet kunt lopen,kunnen ze je vervoeren,wat als je voor Allah(swt) blind staat,?

Je moeder verlaat jou,je vader rent weg van jou,je kinderen lopen weg,de vrome mensen komen niet bij je,de Profeten verlaten je,Zelfs ons meestgeliefde Profeet(sas) verlaat jou,bij wie wil je dan nog gaan?wat een zware blindheid is dat?geen herkansing,geen redding,zo de Laaiende Vuur ingeworpen worden,is dat de Moeite waard om dit kort leventje door te brengen met nutteloze,onzedelijke,verdorven zaken?Als ik jouw 20jarige leventje vraag,zul je me alles in minder dan 20uren compleet vertellen,is dat korte periode de moeite waard om in de hel  geworpen te worden?,een hitte die 70maal heter is als het heetste vuur die we in doenya kennen?

Kom met het gebed,Heb Allah(swt) lief,Heb Rasoelallah lief,heb Hem meer lief als je bezit en andere geliefden in doenya,Diegene die liefheeft,volgt de weg van zijn Geliefde,Hem(sas) liefhebben doe je door zijn weg te volgen,zodat Hij,met de wil van Allah(swt),enkel en alleen met de wil van Allah(swt) ons allen van voorspraak(Shafaa) kan voorzien en vergeet niet:

المرع مع من احب يوم القيامة

 

Diegene die liefheeft,zal met zijn Geliefde zijn op de dag des Oordeels.

Als de nacht over je valt,of jij vroeg in de ochtend op Fadjr wacht,Spreek de Salaat Wa Salaam over Hem(sas) uit,hoe wil je het anders mogelijk maken op die grote dag,Rasoelallah te vinden?met vallen en opstaan?Bij Allah,laat Hem jouw bij de hand grijpen en redding bieden inshaAllah…

 

Wa soebhanaka Allahoemma wa Biehamdieka,Ashhadoe anla Ilaha illa ant,Astaghfiroeka wa Atoeboe Ilayk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:38 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Islam | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.