12-09-07

Ramadan,relatie tussen Scheppeer en mens

Ramadan is een andere naam voor de niet te definiëren relatie tussen de Schepper en de mens. Ons wordt verteld dat je vast niet voor jezelf, maar voor de Schepper. Alles wat je op deze aarde doet is voor jezelf. Zelfs wanneer je denkt dat je anderen helpt, zelfs wanneer je denkt dat je jezelf helemaal opoffert voor een zaak of een persoon, doe je dat toch nog steeds voor jezelf en red je daarmee jezelf. Maar vasten, volgens de Openbaring, doe je voor Allah, Allah zegt in een hadith qudsi (dat zijn hadiths -niet Qoran- waar Allah in de ik persoon spreekt): "Ramadan-a li wa ana ajzi bih" (Ramadan is van mij en ik beloon ermee). Dus bij bidden weet je wat je beloning is, en bij alles wat je doet weet je hoe je ervoor staat en hoe ver je gekomen bent in Taqwa, maar bij het vasten weet je het niet, omdat je niet weet, althans niet kunt berekenen of raden, hoe en hoeveel Allah (s.w.t.) zelf beloont, dat is dan het geheim van de Ramadan, vasten zonder enig benul te hebben van wat de beloning is, en dat is het geheim van de ramadan in de islam, want zelfs mensen die te lui zijn om dagelijks te bidden keren in de ramadan terug en nemen de kans en gaan vaker bidden en tarawih bidden. Dus wanneer mensen zich "gelukkiger" voelen in de ramadan, dan komt het niet omdat bij het zich onthouden van water en voedsel het lichaam versuft raakt etc., maar omdat de mens vermoedt dat Allah hem beloont op een onbeschrijfelijke en onmetelijke manier.

14:39 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Sadaqa(liefdadigheid) tijdens de Ramadan

De boodschapper van Allah Sallalahu 'alaihi wasalam was de meest vrijgevige onder de mensen, en hij was gewend om nog vrijgeviger te zijn in de maand Ramadan. Hij verklaarde:

'De beste sadaqa is dat wat wordt weggegeven tijdens Ramadan'.

Omdat met sadaqa in Ramadan hogere beloningen worden verkregen dan op overige dagen, zou een moslim zoveel mogelijk moeten geven. In de Qoraan staat hierover:

'En zij geven voedsel van het beste wat zij hebben uit liefde voor de armen, de wees en de gevangenen zeggende;' Wij voeden u slechts ter wille van Allah. Wij vragen geen beloning noch dank van u. Wij vrezen van onze Rabb een moeilijke en drukkende dag'. Daarom zal Allah hen tegen het kwade van die dag beschermen en zal hun blijdschap en geluk schenken. En Hij zal hen voor hun geduld en standvastigheid belonen met een tuin en kleding van zijde' (Soerah Addahr : Ayah 9-13)

Allah's boodschapper Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd:

'Als een gelovige een hongerige gelovige eten geeft, zal Allah hem voeden met vruchten uit het Paradijs. En degene die water geeft aan een dorstige gelovige, Allah zal hem vergezelde nectar geven'.

Toen zeiden de mensen: 'O boodschapper van Allah, maar niet iedereen van ons kan een persoon vinden die vast, zodat hij zijn vasten met ons kan breken'. De boodschapper van Allah Sallalahu 'alaihi wasalam antwoordde:

'Allah schenkt deze beloning aan degene die aan een vastende persoon een teugje melk, een dadel, of een mond vol water verstrekt'. Waarna Allah hem een mond vol water zal verstrekken uit Zijn bassin, en hij nooit meer dorst zal hebben, totdat hij wordt toegelaten in het Paradijs.

Overgeleverd door Abu Huraira Allah's boodschapper Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd:

'Onze Heer, de Gezegende, de Verhevene komt iedere avond naar ons tot de dichtsbijzijnde hemel, en zegt:' Is daar iemand die tot Mij smeekt zodat Ik mogelijk gehoor kan geven aan zijn smeekbede? Is daar iemand die Mij ietsvraagt, zodat Ik mogelijk zijn verzoek kan inwilligen? Is daar iemand die vraagt om vergiffenis , zodat Ik hem mogelijk kan vergeven?'(Buchari)

14:36 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De Sultan der maanden begint morgen voor de Moslims Incha'allah

Vasten doe je met je hele lichaam

Vasten doe je niet alleen door van zonsopkomst tot zonsondergang niets te eten. Vasten doe je met je hele lichaam.

Het vasten van de ogen
Weerhoud je ogen ervan naar iets te kijken waar Allah (Subhana Wa Ta'ala) niet van houdt. Het verlangen naar iets (wat niet halal is) te kijken, betekent de eerste stap om die handeling te gaan verrichten, en het verlangen begint bij de ogen.

Het vasten van de oren
Alles wat slecht is om uit te spreken is ook slecht om naar te luisteren. Daarom noemt Allah (Subhana Wa Ta'ala) de luisteraar en profiteur in een adem in de Qoraan:

'Zij zijn luisteraars naar leugens en verbruikers van hetgeen hen niet toekomt'. (Surah 5 : Ayah 53)

In hetzelfde hoofdstuk staat even later:

'Waarom weerhouden hun priesters en schriftgeleerden hen niet van zondige woorden en het consumeren van woekerwinsten'.

Zwijgen wanneer er kwaad gesproken wordt is niet toegestaan.

'En bespioneert en belastert elkander niet. Lust iemand het dode vlees van zijn broeder? Dat verafschuwt u toch zeker! (Surah 49 : Ayah 11-12)

Je moet bij roddel of kwaadsprekerij zeggen dat je het niet op prijs stelt dat er over iemand gesproken wordt die niet aanwezig is, anders weggaan.

"Anders zou u hun gelijken zijn" (Surah 4 : Ayah 140)

Allah's boodschapper Sallalahu 'alaihi wasalam zei hierover:

'De luisteraar en lasteraar zijn partners in de zonde'.

Het vasten van de ledematen
Ook alle andere ledematen en organen moeten we weghouden van verkeerde handelingen en zonde. De maag bijvoorbeeld van twijfelachtig voedsel bij het verbreken van het vasten. Iemand die vast onthoudt zich van voedsel, hoe zou hij dan daarna zijn vasten kunnen verbreken met voedsel dat door Allah (Subhana Wa Ta'ala) verboden is. Zo zijn er mensen die niet eten en drinken maar voortdurend het vasten verbreken, omdat hun ledematen bezig zijn met handelingen die door Allah (Subhana Wa Ta'ala) verboden zijn verklaard.

"Op die dag zullen wij hun mond verzegelen, maar hun handen en voeten zullen tot ons spreken en hun voeten zullen getuigenis afleggen over alles wat zij hebben bedreven".(Surah 36 : Ayah 65)

Het vasten van de tong
Gebruik je tong niet voor leugens, roddel, laster, obsceniteiten, grofheid, kibbelen of ruzie. Laat je tong zwijgen en houdt hem bezig met Qoraanrecitatie en het gedenken van Allah (Subhana Wa Ta'ala) (Dikr)

Het gaat er niet alleen om wat er je mond binnen gaat, maar ook dat je er op let wat er uit komt. Overgeleverd door Abu Huraira Allah's profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd:

'Vasten is een schild tegen het hellevuur en het kwade, wanneer iemand vast en hij wordt beledigd of aangevallen, laat hem zeggen:'Ik vast, ik vast'.

14:33 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-09-07

De wonderen van ZamZam water

De wonderen van Zam Zam water

 

Het Hadj seizoen komt eraan en ik word weer herinnerd aan de wonderen van Zam zam water. Laten we terug gaan naar waar het allemaal begon. In 1971 schreef een Egyptische dokter een brief gericht aan de Europese pers, waarin stond dat Zam zam water niet geschikt was om gedronken te worden..

Ik dacht meteen dat dit een vooroordeel was tegen Moslims en dat, aangezien zijn uitspraak gebaseerd was op de veronderstelling dat de Ka'bah een ondiepe ligging had (onder zeeniveau) en in het midden van de gelegen was, het afvalwater dat verzameld werd door het riool van de stad in de bron terechtkwam waar het water zich bevond.

Gelukkigerwijs kreeg de koning Faisal het nieuws te horen, hij werd extreem boos en besloot om de onwaarheid aan te tonen van de provocerende uitspraak van de Egyptische dokter. Hij gaf per direct opdracht aan het Ministerie van Landbouw en Watervoorziening om het te onderzoeken en monsters Zam zam water naar Europese laboratoria te sturen om daar de drinkbaarheid van het water te onderzoeken. Het ministerie gaf toen opdracht aan de Elektriciteit- en Onthoudingsraffinaderij van Jeddah om deze taak uit te voeren. Hier werkte ik als een onthoudingsingenieur (chemisch ingenieur die drinkbaar water uit zeewater produceert.) Ik was uitgekozen om deze opdracht uit te voeren. Ik herinner me dat ik in deze fase nog geen idee had, hoe de bron, die het water bevatte, er uit zag. Er werd een man aangesteld die mij op iedere gewenste en benodigde manier moest helpen. Toen we de bron bereikte, was het moeilijk voor mij om te geloven dat een waterpoel, eerder een klein vijver van ongeveer 5.4 bij 4.2 meter, de bron was die ieder jaar miljoenen liters water leverde aan de pelgrims, vanaf het moment dat het ontstond vele, vele eeuwen geleden in het tijdperk van Ibrahim (vrede zij met hem.) Ik begon mijn onderzoek en nam de dimensies van de bron. Ik vroeg de man om me de diepte van de bron te laten zien.

Als eerste nam hij een douche en daalde toen af in het water. Toen strekte hij zijn lichaam. Ik zag dat het waterpeil net boven zijn schouders kwam. Zijn lengte was ongeveer 1.7 meter. Hij begon zich toen van de ene hoek van de bron naar de andere te begeven (de hele tijd staand, aangezien het voor hem niet was toegestaan om zijn hoofd in het water onder te dompelen), zoekend naar een inham of pijpleiding, binnen in de bron, van waar het water naar binnen kon stromen. Desalniettemin melde de man mij dat hij geen enkele inham of pijpleiding binnen in de bron kon vinden. Ik kreeg een ander idee.

Het water kon in een hoog tempo worden onttrokken aan de bron met behulp van een grote pomp, die bij de bron was geïnstalleerd om het Zam zam water naar wateropslagtanks te pompen. Op deze manier zou het waterpeil zakken, waardoor we in staat zouden zijn om het punt waar het water naar binnenkwam te ontdekken. Verrassenderwijs was er geen verandering waar te nemen tijdens het pompen, maar ik wist dat dit de enige methode was waarmee we de ingang van het water tot de bron konden vinden. Dus besloot ik het proces te herhalen. Maar deze keer droeg ik de man op om stil te blijven staan op een plek en zorgvuldig te observeren of er iets ongebruikelijks gebeurde binnen in de bron. Na een tijdje hief hij plotseling zijn handen en schreeuwde, "Alhamdoelillah! Ik heb het gevonden. Het zand danst onder mijn voeten terwijl het water uit de bodem van de bron stroomt."

Vervolgens begaf hij zich tijdens het pompen door de hele bron en merkte dat hetzelfde verschijnsel overal voorkwam in de bron. Feitelijk was de stroom van het water dat de bron inging op ieder punt gelijk, waardoor het waterpeil stabiel bleef. Toen ik klaar was met mijn observaties, nam ik de watermonsters mee die de Europese laboratoria zouden testen. Voordat ik bij de Ka'bah vertrok, vroeg ik de autoriteiten naar de andere bronnen in de buurt van Mekka.

Ik werd verteld dat deze bronnen merendeels droog waren. Toen ik op mijn kantoor in Jeddah arriveerde, rapporteerde ik mijn vindingen aan mijn baas. Hij luisterde met grote interesse, maar maakte een erg irrationele opmerking, namelijk dat de Zam zam bron inwendig in verbinding kon staan met de Rode Zee. Hoe was dit mogelijk wanneer Mekka op ongeveer 75 kilometer afstand lag van de zee en dat alle bronnen die voor de stad lagen over het algemeen droog lagen? Het resultaat van de watermonsters die getest waren door Europese laboratoria en de ene die wij analyseerden in ons eigen laboratorium waren vrijwel identiek aan elkaar. Het verschil tussen Zam zam water en ander water (water uit de stad) was de hoeveelheid calcium en magnesiumzouten. De hoeveelheid van deze waren lichtelijk hoger in Zam zam water. Dit is misschien de rede dat dit water de vermoeide pelgrims verkwikt, maar nog belangrijker, het water bevat fluoriden die een effectieve bacteriële werking hebben. Daarnaast bewezen de opmerkingen van de Europese laboratoria dat het water weldegelijk geschikt was om te drinken.

Aldus werd bewezen dat de uitspraak van de Egyptische dokter vals was. Toen dit aan Koning Faisal werd gerapporteerd was hij erg blij en eiste hij dat deze tegenstrijdige feiten bekend werden gemaakt aan de Europese pers. Je zou kunnen zeggen dat het een zegen was dat dit onderzoek werd gehouden om de chemische compositie van water te onderzoeken. In feite, des te meer onderzoek wordt gedaan naar (de samenstelling van) het water, des te meer wonderen naar boven komen en je zal zelf zien dat je onvoorwaardelijk gaat geloven in de wonderen van dit water, die God als een geschenk aan de gelovigen heeft gegeven, die van heinde en ver naar het woestijnland komen voor de pelgrimtocht.

Laat me een aantal van de eigenschappen van Zam zam water opsommen:

Deze bron is nooit opgedroogd geweest. Maar heeft daarentegen altijd de behoefte aan water vervuld. Het heeft altijd dezelfde smaak en zout samenstelling gehad vanaf het moment dat het geschapen werd. Zijn drinkbaarheid is altijd wereldwijd erkend geweest, aangezien pelgrims (afkomstig uit alle delen van de wereld) ieder jaar de Ka'bah bezoeken voor Hadj en 'Oemrah, maar ze hebben er nooit over geklaagd. Daarentegen hebben ze altijd genoten van het water dat hen verfrist. De smaak van water is afhankelijk van de plaats waar het verkregen is.

De aantrekkingskracht van Zam zam water is altijd wereldwijd geweest. Dit water is nooit chemisch behandeld of is nooit vermengd met chloor, wat het geval is met water dat de steden in wordt gepompt. Biologische groei en vegetatie vinden over het algemeen in de meeste bronnen plaats. Dit maakt het water onsmakelijk, wat te danken is aan algengroei, deze veroorzaken smaak- en geurproblemen.

Maar in geval van Zam zam water is er nooit enig teken geweest van biologische groei. Eeuwen geleden zocht Hagar (moge Allah tevreden met haar zijn) wanhopig naar water in de heuvels van Safa en Marwa, om aan haar net geboren zoon Ismaël (vrede zij met hem) te geven. Terwijl ze van de ene plek naar de andere rende opzoek naar water, wreef haar kind met zijn voet over het zand. Er kwam een waterpoel tevoorschijn en door de genade van God vormde deze zichzelf in een bron, welke Zam zam werd genoemd.

 

14:17 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

DE zegeningen van Bismillah

De zegeningen van Bismillah

Bismillah Ar-Rahmân Ar-Rahiem (In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle)

Een Sheikh vertelde over de wonderen en zegeningen van 'Bismillaah'. Tijdens één van zijn vertellingen was er ook een Joods meisje in het publiek aanwezig. Horende over deze wonderen en zegeningen van 'Bismillaah' werd haar hart geraakt en nam zijn de Islam aan. Vanaf dat moment was 'Bismillaah' constant op haar lippen, op elk moment van de dag en bij elke handeling gebruikte zij het woord 'Bismillaah' b.v. tijdens zitten, staan, slapen, wakker worden, lopen, wandelen, eten bereiden etc etc.

Vanwege het uitspreken van 'Bismillaah' waren haar ouders woedend op haar en ze begonnen haar op allerlei manieren tegen te werken en druk op haar uit te oefenen om het af te leren. De ouders beraamden een plan, om het meisje van iets te kunnen beschuldigen zodat zij ter dood veroordeeld kon worden. De vader van het meisje was de adviseur van de Koning. Op een dag gaf de vader, de ring van het Koning, die met diamanten was ingelegd in bewaring aan zijn dochter.
Het meisje zei 'Bismillaah' en deed de ring in haar zak.' S nachts toen het meisje sliep, sloop de vader naar de kamer van de het meisje en stal de ring en gooide de ring diezelfde nacht in de rivier. Een vis slikte de ring in.

'S Ochtends heel vroeg gooide de een visser zijn net uit en als door "een wonder" kwam dezelfde vis in zijn net terecht. Op zijn beurt verkocht de visser de vis aan de adviseur en deze gaf de vis aan zijn dochter om het te bereiden en klaar te maken voor een feestmaal. Het meisje zei 'Bismillaah' en nam de vis aan en 'Bismillaah' zeggende sneed ze de vis open en plotseling zag zij de ring in de buik van de vis, 'Bismillaah' zeggende haalde ze de ring uit de buik van de vis en 'Bismillaah' zeggende deed ze de ring weer in haar zak.

Daarna maakte ze de vis klaar en diende het eten op. Na het eten vroeg de vader onschuldig in het openbaar, zijn dochter naar de diamanten ring van de Koning. Het meisje haalde de ring 'Bismillaah' zeggende uit haar zak, de vader schrok zich te pletter. Vanwege dit wonder mislukte het plan van haar vader. Allah (swt) is de beste plannenmaker. Allah (swt), 'Al-Aziez' (de Machtige) en 'Al-Moehaymin' (de Beschermer), had door de zegeningen van 'Bismillaah' (in de Naam van Allah) het meisje gered van de doodstraf.

10:02 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

3VRAGEN AAN MOSLIMS...

Jood vraagt aan moslims 3vragenOp een dag besloten de joden naar de moslims toe te gaan om ze 3 vragen te stellen over ALLAH SWT.
Ze gingen naar de moslims en 1 jood zei tegen het islamitische volk: "Ik stel jullie 3 vragen als
jullie ze kunnen beantwoorde dan zijn jullie echte moslims."

Nou de jood gaat het podium op en stelt de eerste vraag:
"Wat was er voor ALLAH SWT?"
De moslims wisten er geen antwoord op.

De jood stelt de tweede:
"Waar kijkt ALLAH SWT nu?"
De moslims wisten er weer geen antwoord op.

De jood stelde tenslotte de laatste vraag:
"Wat doet ALLAH SWT nu?"
De moslims wisten het weer niet.


Maar er stond een klein jongetje van 7 jaar met zijn vader.

De jongen zei: "AUB baba, laat mij deze vragen beantwoorden."

Zijn vader zei: "Lieve zoon van me als jij antwoord op die vragen hebt zeg het dan."
Dus de jongen stapt naar voren en zegt tegen de jood: "Stel mij die vragen weer".

De jood kijkt de jongen aan en zegt: "Oke ik zal de vragen weer stellen.

Eerste vraag: Wat was er voor ALLAH SWT?"
De jongen zei :
"Ik zal jou eens wat vragen. Kan jij tot 10 tellen?"
De jood zegt: "Ja." en hij begint tot 10 te tellen. De jonge vraagt aan de jood of hij van 10 tot 1
kan tellen? De jood zegt dat hij dat natuurlijk kan en begint van 10 tot 1 te tellen.
De jongen vraagt aan de jood: "Wat is er voor de 1?"
De jood zegt heel stoer: "0."
"Juist dat is goed, voor ALLAH SWT was er nix....."

De jood stond versteld en zei: "Oke, volgende vraag: Waar kijkt ALLAH SWT nu?"
De jongen stak een kaars aan voor de jood en zei:
"Waar schijnt deze kaars allemaal?"
De jood antwoordde: "Overal.. "
De jongen zei hierop: "Ja  ALLAH SWT ziet ook alles. Hij ziet alles wat er gebeurt.."

De jood kon het niet geloven. De jood zei tegen de jongen: "Nou oke ik stel je de laatste
vraag....."
De jongen zei:
"Voordat je deze vraag stelt mag ik aub op het podium en jij hier in mijn plaats? zodat alle
moslims me kunnen horen."

De jood antwoordde: "Ja natuurlijk..."
De jongen gaat het podium op en vroeg de jood om hem de laatste vraag te stellen.

De jood zei "Oke: Wat doet ALLAH SWT nu??"
De jongen antwoordde:
"Weet je wat ALLAH SWT nu doet …. ?????? Hij haalt zonet een jood naar beneden en een moslim
omhoog.

 

09:53 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Safwaan ibnoe Soelaym en zijn minachting voor geld

Safwaan ibnoe Soelaym en zijn minachting voor geld

In de tijd dat Omar ibn Abd ul-Aziez gouverneur was van Medina, arriveerde de leider der gelovigen Soelaymaan ibnoe Maalik in de stad van de Profeet (vrede zij met hem) en ging de mensen voor in het middaggebed. Vervolgens opende hij de deur 'al-Maqsoera' en ging zitten, leunend tegen de mihrab. Hij richtte zijn gezicht tot de mensen onder wie zich de bekende Safwaan ibnoe Soelaym az-Zoehriy bevond, maar hij herkende hem niet.

Soelaymaan vroeg aan Omar: "O Omar, wie is die man? Ik heb nooit zo'n edele man als hem gezien die zoveel gemoedsrust uitstraalt."

Omar antwoordde: "O leider der gelovigen, dat is Safwaan ibnoe Soelaym."

Soelaymaan ibnoe Maalik riep toen zijn bediende en zei: "O bediende, breng voor mij een zak met vijfhonderd goudstukken." Waarop de dienaar dit bracht en Soelaymaan tegen hem zei: "Zie je die man die nu bezig is met het gebed, ga naar hem toe en schenk hem deze goudstukken?" Soelaymaan beschreef Safwaan ibnoe Soelaym duidelijk, zodat de dienaar hem zou herkennen.

De bediende van de leider der gelovigen stapte met de goudstukken af op Safwaan en ging naast hem zitten. Toen Safwaan de man opmerkte maakte hij zijn gebed af, keek de kant van de bediende op en vroeg: "Waarmee kan ik jou van dienst zijn?"


De bediende antwoordde, terwijl hij wees naar Soelaymaan ibnoe Maalik: "De leider der gelovigen droeg mij op om jou deze zak met goudstukken te overhandigen met de boodschap dit geld te gebruiken ten voordele van jouw gezin."

Safwaan zei hierop tegen de bediende: "Ik ben niet degene naar wie jij gestuurd bent."

Hierop vroeg de bediende verbaasd: "Bent u dan niet Safwaan ibnoe Soelaym?"

Safwaan antwoordde: "Ja, ik ben zeker Safwaan ibnoe Soelaym!"

De bediende bevestigde nogmaals: "Dan ben ik naar jou gestuurd."

Safwan vertelde hem: "Ga terug en vraag om bevestiging, als je dit hebt gedaan, keer dan naar mij terug."

De bediende zei: "Houd ondertussen deze goudstukken bij jou, terwijl ik om een bevestiging ga vragen."

Hierop zei Safwaan: "Nee, als ik het vasthoud, dan heb ik het reeds van jou aangenomen. Ga beter om bevestiging vragen, zolang ik hier blijf zitten."

De bediende maakte rechts ommekeer en vertrok. Hierop pakte Safwaan zijn schoeisel en vertrok ook. Hij was niet meer te zien, totdat de leider der gelovigen Soelaymaan ibnoe Maalik uit Medina was vertrokken.

08:45 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |