19-08-07

Zand en Steen

 Een verhaal vertelt over twee vrienden die door de woestijn liepen. Op een moment tijdens de reis kregen ze ruzie en de ene vriend sloeg de ander in het gezicht.
Degene die geslagen werd was gekwetst, maar zonder iets te zeggen schreef hij in het zand: 'VANDAAG SLOEG MIJN BESTE VRIEND MIJ IN HET GEZICHT.'
Zij liepen verder totdat zij een oase vonden, waar zij besloten een bad te nemen. Degene die was geslagen, raakte vast in modder en dreigde te verdrinken, maar de vriend redde hem.

Nadat hij was bijgekomen, schreef hij op een steen: 'VANDAAG REDDE MIJN BESTE VRIEND MIJN LEVEN.'

De vriend die had geslagen en zijn beste vriend had gered vroeg hem: 'Nadat ik je had geslagen, schreef je in het zand en nu schrijf je op een steen, waarom?'
De andere vriend antwoordde: 'Als iemand ons pijn doet moeten we het in zand opschrijven waar de wind van vergeving het kan uitwissen. Maar als iemand iets goeds doet voor ons, moeten we het in steen graveren, waar geen wind het ooit kan uitwissen.'

23:08 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Tien Hartkwalen

Je gelooft in het bestaan van Allah maar je volgt zijn bevelen niet

Je zegt dat je van de profeet houdt maar je volgt zijn Soennah niet

Je leest de Heilige Koran maar je praktiseert het niet

Je geniet van wat Allah geschapen heeft maar bent Hem niet dankbaar

Je erkent Sjaitan(duivel) als je vijand maar je bestrijdt hem niet

Je wilt het paradijs betreden maar je doet er geen moeite voor

Je wilt NIET in de hel komen maar je probeert er niet aan te ontkomen

Je weet dat iedereen dood gaat maar je bereidt je er niet op voor

Je roddelt en zoekt fouten bij anderen, maar vergeet je eigen fouten

Je begraaft de doden, maar trekt daar geen les uit...

15:30 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Het bezoeken van de zieken

Bron: www.islamqa.com
Vertaald door www.AlMutaqqun.tk


Het bezoeken van de zieken wordt in het Arabisch 'iyaadah genoemd, wat van een wortel komt die terugkeer betekent, omdat mensen keer op keer terugkomen.


Oordeel over het bezoeken van de zieken

Een aantal van de geleerden is van mening dat het een bevestigde Sunnah (Sunnah mu'akkadah) is. Shaykh al-Islam (Ibn Taymiyah) gaf voorkeur aan de mening dat het een gemeenschappelijke verplichting (fard kifaayah) is, zoals vermeld in al-Ikhtiyaaraat (blz. 85), en dit is de correcte mening. In al-Sahihayn is bewezen dat de Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam) gezegd heeft: "Er zijn vijf plichten die de moslim aan zijn moslimbroeder verschuldigd is," waarvan er één het bezoeken van de zieken is. Een andere versie luidt: "De rechten van een moslim over een andere moslim zijn..." Al-Bukhaari heeft in het hoofdstuk over de verplichting van het bezoeken van de zieken de volgende woorden overgeleverd van de Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam): "Voed de hongerigen, bezoek de zieken en bevrijd de gevangenen."

Deze hadith geeft aan dat het verplicht is en er kan uit opgemaakt worden dat het betekent dat het een gemeenschappelijke verplichting is zoals het voeden van de hongerigen en het bevrijden van de gevangenen. Al-Nawawi heeft overgeleverd dat er consensus onder de geleerden is over het feit dat het niet waajib (verplicht) is. Al-Haafiz heeft in al-Fath (10/117) gezegd: het is dus niet verplicht voor individuen.

Shaykh Ibn 'Uthaymin (rahimahullah) heeft in al-Sharh al-Mumti' (5/173) gezegd: "De correcte mening is dat het een gemeenschappelijke verplichting is en de moslims zijn verplicht om hun zieken te bezoeken."


De deugdzaamheid van het bezoeken van de zieken

Er zijn vele ahadith die hierover spreken, zoals de woorden van de Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam): "Wanneer de moslim zijn (zieke) moslimbroeder bezoekt, oogst hij de vruchten van het Paradijs totdat hij terugkeert." Overgeleverd door Muslim, 2568.

De beloning van degene die de zieke bezoekt, wordt vergeleken met de oogst van degene die vruchten verzameld.

Volgens al-Tirmidhi (2008) heeft de Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) gezegd: "Wanneer iemand een zieke persoon bezoekt of een broeder in de islam bezoekt, wordt er tot hem uitgeroepen: 'Moge u gelukkig zijn, moge uw lopen gezegd zijn en moge u een waardige positie bezetten in het Paradijs.'" Geclassificeerd als hasan door al-Albaani in Sahih al-Tirmidhi.

Imam Ahmad heeft overgeleverd dat Jaabir (radiAllahu 'anhu) gezegd heeft: "De Boodschapper van Allah zei: 'Degene die een zieke persoon bezoekt, duikt in genade totdat hij gaat zitten en wanneer hij zit, is hij erin ondergedompeld." Geclassificeerd als sahih door al-Albaani in al-Silsilah al-Sahihah, 2504.

Al-Tirmidhi (969) heeft overgeleverd dat 'Ali (radiAllahu 'anhu) gezegd heeft: "Ik hoorde de Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) zeggen: 'Wanneer een moslim vroeg in de ochtend een (zieke) moslim bezoekt, zenden zeventigduizend engelen zegeningen over hem neer totdat de avond komt en wanneer hij hem in de avond bezoekt, zenden zeventigduizend engelen zegeningen over hem neer totdat de ochtend komt, en hij zal een tuin in het Paradijs hebben.'" Geclassificeerd als sahih door al-Albaani in Sahih al-Tirmidhi.

Het bezoeken van de zieken heeft niet alleen betrekking op degenen die je kent, maar het is voorgeschreven voor degenen die je kent en degenen die je niet kent. Dit werd verklaard door al-Nawawi in Sharh Muslim.


Definitie van de zieke persoon voor wie het verplicht is om bezocht te worden

Het gaat om de zieke persoon wiens ziekte hem ervan weerhoudt om andere mensen te zien. Als hij ziek is maar nog steeds naar buiten gaat en onder de mensen komt, dan is het niet verplicht om hem te bezoeken.

Al-Sharh al-Mumti', 5/171


Het bezoeken van een niet-mahram

Er rust geen zonde op een man die een niet-mahram vrouw bezoekt of op een vrouw die een niet-mahram man bezoekt, zolang er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: gepaste bedekking, geen risico voor fitnah en niet alleen zijn met elkaar.

Imam al-Bukhaari heeft gezegd in het hoofdstuk over vrouwen die (zieke) mannen bezoeken: "Umm al-Darda' bezocht één van de Ansaari-mannen van de moskee." Daarna vertelt hij een hadith van 'Aisha (radiAllahu 'anha), die gezegd heeft dat zij Abu Bakr en Bilal (radiAllahu 'anhum) bezocht toen zij ziek werden toen ze voor de eerste keer naar Medina kwamen.

Muslim heeft overgeleverd van Anas dat Abu Bakr tegen 'Umar (radiAllahu 'anhum) zei, nadat de Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam) overleden was: "Laten we naar Umm Ayman gaan en haar bezoeken zoals de Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam) haar altijd bezocht," dus gingen ze naar haar toe.

Ibn al-Jawzi heeft gezegd: "Dit moet geïnterpreteerd worden als verwijzing naar iemand van wie er geen vrees voor fitnah is, zoals een oude vrouw."

Het bezoeken van een kaafir

Het is geen zonde om een kaafir te bezoeken die ziek is, als dat een belang dient. De Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam) bezocht een joodse jongen en nodigde hem uit tot de islam en hij werd moslim. (Overgeleverd door al-Bukhaari, 1356). En de Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam) was aanwezig toen zijn oom Abu Taalib op sterven lag en hij nodigde hem uit tot de islam maar hij weigerde. (Overeengekomen).

Het belang in dat geval kan het uitnodigen van een persoon tot de islam zijn, of zijn kwaad beperken, of zijn hart verzachten, enzovoorts.

Zie Fath al-Baari, 10/125


Het bezoek herhalen

Sommige geleerden zijn van mening dat men niet elke dag op bezoek zou moeten gaan, zodat het niet lastig wordt voor de zieke. De correcte mening is dat het afhangt van de situatie. Sommige mensen zijn misschien erg belangrijk voor de zieke en hij zou het moeilijk kunnen hebben als hij hen niet elke dag ziet. In dat geval is het Sunnah om herhaaldelijk op bezoek te gaan, zolang ze weten dat de zieke persoon het niet vervelend vindt.

Haashiyat Ibn Qaasim, 3/12


De duur van het bezoek

De bezoeker zou niet te lang bij de zieke persoon moeten blijven. Het bezoek moet juist kort zijn zodat het geen problemen voor de zieke of zijn familie veroorzaakt. De zieke kan door periodes gaan waarin hij pijn lijdt vanwege zijn ziekte, of hij doet iets waarvan hij niet wil dat iemand het ziet. Als het bezoek dan te lang blijft, zal dit hem in verlegenheid brengen.

Het hangt echter van de situatie af; de zieke persoon kan het fijn vinden als bepaalde personen langer bij hem blijven.

Haashiyat Ibn Qaasim, 3/12; al-Sharh al-Mumti', 5/174


Tijd voor het bezoeken

Er is niets in de Sunnah wat erop wijst dat er een specifieke tijd is voor het bezoeken van de zieken. Ibn al-Qayyim heeft gezegd: "De Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam) heeft geen specifieke dag of tijd aangegeven voor het bezoeken van de zieken. Hij schreef het aan zijn ummah voor, voor de nacht en de dag, te allen tijde."

Zaad al-Ma'aad, 1/497

Een aantal van de salaf bezocht de zieken aan het begin van de dag of in de vroege avond, zodat de engelen het langst zegeningen over hen zouden zenden, gebaseerd op de hadith die hierboven geciteerd is: "Wanneer een moslim vroeg in de ochtend een (zieke) moslim bezoekt, zenden zeventigduizend engelen zegeningen over hem neer totdat de avond komt en wanneer hij hem in de avond bezoekt, zenden zeventigduizend engelen zegeningen over hem neer totdat de ochtend komt, en hij zal een tuin in het Paradijs hebben."
Maar we moeten rekening houden met de toestand van de zieke persoon en wat het gemakkelijkst voor hem is; de bezoeker moet geen tijd kiezen die hemzelf het beste uitkomt, als dat problemen voor de zieke of zijn familie op zal leveren. Dat kan met de zieke of met zijn familie geregeld worden.

Herhaaldelijke visites van mensen die er geen acht op slaan om hun visites kort te houden of het juiste moment te kiezen, zouden de ziekte van de zieke persoon zelfs erger kunnen maken.


Du'a verrichten voor de zieke

Du'a voor de zieke persoon zou verricht moeten worden op de manier die overgeleverd is in de Sunnah:

"La ba's, tuhoer in sha Allah" (Maakt u zich geen zorgen. Het zal een zuivering voor uw zonden zijn, als Allah het wil). Overgeleverd door al-Bukhaari.

Du'a voor genezing moet drie maal gezegd worden. De Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam) bezocht Sa'd ibn Abi Waqqaas en zei drie maal: "O Allah, genees Sa'd." Overgeleverd door al-Bukhaari 5659 en Muslim 1628.

De Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam) plaatste zijn rechterhand op de zieke en zei:

"Adhhib al-ba's Rabb an-naas, wa'shfi anta al-Shaafi, laa shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an laa yughaadir saqaman" (Neem de pijn weg, O Heer der mensheid, en schenk genezing want U bent de Genezer en er is geen genezing behalve Uw genezing die geen spoor van ziekte achterlaat). Overgeleverd door Muslim 2191.

Het is overgeleverd door Ahmad en Abu Dawud (3106) dat de Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam) gezegd heeft: "Wanneer iemand een zieke persoon bezoekt die nog niet op sterven ligt, en zeven keer in zijn bijzijn zegt:

'As'alu Allaah al-'aziem rabb al-'arsh il-'aziem an yashfiyaka' (Ik vraag Allah, Heer van de machtige Troon, om jou te genezen),

zal Allah hem genezen van die ziekte." Geclassificeerd als sahih door al-Albaani in Sahih Abi Dawud.

De bezoeker zou aan de zieke moeten vragen hoe het met hem gaat en hoe hij zich voelt, enz. Dit is bewezen van de Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam), zoals is overgeleverd door al-Tirmidhi (983) en als hasan is geclassificeerd door al-Albaani.

Het is ook overgeleverd in Sahih al-Bukhaari dat 'Aisha dit deed toen zij Abu Bakr en Bilaal (radiAllahu 'anhum) bezocht.


Hem geruststellen en hoop op een lang leven geven

Een hadith hierover is overgeleverd door al-Tirmidhi (2087) maar dit is een zwakker hadith: "Wanneer je bij een zieke persoon langsgaat en hem verzekert dat hij lang zal leven, dan verandert dat niets maar het doet hem opleven." Het is als da'ief (zwak) geclassificeerd door al-Albaani in Da'ief al-Tirmidhi.

Maar de betekenis wordt ondersteund door de woorden van de Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam): "Maakt u zich geen zorgen. Het zal een zuivering voor uw zonden zijn, als Allah het wil." We moeten dus proberen om hem op te vrolijken en hem blijde tijdingen van genezing te geven in sha Allah, want dat zal de zieke persoon geruststellen.

Zie al-Sharh al-Mumti', 5/171-176

15:26 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vriendelijkheid en Zachtaardigheid

Door Shaykh Abd-ul-Muhsin Al-Abbaad uit zijn boek 'Rifqan Ahlus-Sunnah bi Ahlis-Sunnah!'
Vertaald door www.AlMutaqqun.tk

Allah heeft Zijn Profeet Mohammed (sallAllahu 'alayhi wa salaam) omschreven als iemand met een zeer hoogstaand karakter:

"En voorwaar, jij beschikt over een hoogstaand karakter." [Surah Al-Qalam 68:4]

Allah heeft de Profeet Mohammed (sallAllahu 'alayhi wa salaam) ook omschreven als vriendelijk en zachtaardig:

"En het was dankzij de Barmhartigheid van Allah dat jij zacht met hen was en als je streng en hardvochtig was geweest, dan waren zij rondom jou uiteen gegaan." [Surah Al-Imran 3:159]

En Allah heeft de Profeet Mohammed (sallAllahu 'alayhi wa salaam) ook omschreven als barmhartig en medelevend met de gelovigen:

"Voorzeker, er is een Boodschapper tot jullie gekomen uit jullie eigen midden. Zwaar voor hem is jullie lijden, vurig wenst hij het goede voor jullie, voor de gelovigen is hij liefdevol en barmhartig." [Surah At-Tauba 9:128]

Zo heeft de Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) ons ook opgedragen en aangemoedigd om vriendelijk te zijn:

"Vergemakkelijk dingen voor de mensen (behandel de mensen op de meest aangename wijze) en maak het niet moeilijk voor hen en geef hen blije tijdingen en laat hen geen afkeer hebben (van goede daden)..." [1]

En in een andere versie van dezelfde hadith heeft de Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) gezegd:

"Geef blije tijdingen (aan de mensen); schep (in hun gedachten) geen afkeer (van de religie); toon hen zachtaardigheid en wees niet hard voor hen." [2]

En in een andere hadith is overgeleverd door Imam Al-Bukhaari op gezag van Abu Hurairah dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) in het verhaal van de bedoeïen die in de moskee urineerde, tegen zijn Metgezellen zei:

"Laat hem en gooi een emmer water over de plek waar hij geürineerd heeft. Waarlijk, jullie zijn gezonden om dingen gemakkelijk te maken en niet om ze moeilijk te maken." [3]

En in een andere hadith die overgeleverd is door Imam Al-Bukhaari op gezag van 'Aisha (radiAllahu 'anha), heeft de Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) gezegd:

"...O 'Aisha! Allah is vriendelijk en Hij houdt ervan dat men vriendelijk en zachtaardig is in alle zaken." [4]

En in een andere hadith die overgeleverd is door Imam Muslim op gezag van 'Aisha (radiAllahu 'anha), heeft de Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) gezegd:

" 'Aisha, waarlijk Allah is vriendelijk en Hij houdt van vriendelijkheid en schenkt aan vriendelijkheid wat Hij niet aan strengheid schenkt en wat Hij aan niets anders dan (vriendelijkheid) schenkt." [5]

En in een andere hadith die overgeleverd is door Imam Muslim op gezag van 'Aisha (radiAllahu 'anha), heeft de Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) gezegd:

"Vriendelijkheid wordt niet in iets gevonden zonder dat het er schoonheid aan toevoegt en het wordt niet van iets weggenomen zonder dat het datgene gebrekkig maakt." [6]

En in een andere hadith die overgeleverd is door Imam Muslim op gezag van Jarir (radiAllahu 'anhu), heeft de Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) gezegd:

"Degene die arm is aan vriendelijkheid (liefhebbende gevoelens) is in feite arm aan het goede." [7]

En Allah heeft de twee nobele Profeten Moesa en Haroen ('alayhum salaam) opgedragen om met vriendelijkheid en zachtaardigheid tot Fir'awn te spreken:

"En spreekt mild tot hem, moge hij zich laten vermanen, of er bang van worden." [Surah Ta-Ha 20:44]

En Allah heeft de Nobele Metgezellen omschreven als medelevend en barmhartig tegenover elkaar:

"Mohammed is de Boodschapper van Allah en degenen die met hem zijn, zijn streng tegen de ongelovigen, maar onderling barmhartig." [Surah Al-Fath 48:29]


[1] Sahih Al-Bukhaari en Sahih Muslim van de hadith van Anas.
[2] Sahih Muslim
[3] Sahih Al-Bukhaari
[4] Sahih Al-Bukhaari. De volledige hadith luidt: "Een groep joden kwam langs de Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam) en zei: 'As-Saamu Alaikum.' (De dood zij met u). Ik begreep wat ze zeiden dus antwoordde ik: 'De dood zij met u en de vloek van Allah!' De Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) zei: 'Wees kalm, O 'Aisha! Allah is vriendelijk en Hij houdt ervan dat men vriendelijk en zachtaardig is in alle zaken.' Ik zei: 'O Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam), heb je dan niet gehoord wat zij zeiden?' De Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) zei: 'Ik heb al tegen hen gezegd: en met jullie!'"
[5] Sahih Muslim
[6] Sahih Muslim
[7] Sahih Muslim

15:24 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De tong bewaken en enkel het goede spreken

Door Shaykh Abd-ul-Muhsin Al-Abbaad uit zijn boek 'Rifqan Ahlus-Sunnah bi Ahlis-Sunnah!'
Vertaald door www.AlMutaqqun.tk

Allah de Machtige en Majestueuze zegt:

"O jullie die geloven, vreest Allah en spreekt het ware woord. Hij zal jullie goede daden aanvaarden en jullie je zonden vergeven. En wie Allah en Zijn Boodschapper gehoorzaamt: waarlijk, die heeft een geweldige triomf behaald." [Surah Al-Ahzaab 33:70-71]

Allah de Machtige en Majestueuze zegt ook:

"O jullie die geloven, vermijdt de meest kwade vermoedens. Voorwaar, een deel van de kwade vermoedens zijn zonden. En bespioneert elkaar niet en spreekt geen kwaad over elkaar in elkaars afwezigheid. Zou iemand van jullie het vlees van zijn dode broeder willen eten? Jullie zouden het zeker haten. En vreest Allah. Voorwaar, Allah is Berouwaanvaardend, Meest Barmhartig." [Surah Al-Hujuraat 49:12]

Allah de Verhevene zegt ook:

"En voorzeker, Wij hebben de mens geschapen en Wij weten wat zijn ziel hem influistert en Wij zijn dichter bij hem dan zijn halsslagader. Wanneer de twee ontvangers (Engelen) aan de rechterzijde en aan de linkerzijde zitten te schrijven. Is er geen woord dat hij uit, of aan zijn zijde bevindt zich een waker die gereed is." [Surah Qaaf 50:16-18]

En Allah de Verhevene zegt:

"En degenen die de gelovige mannen en de gelovige vrouwen kwetsen, zonder dat zij iets (slechts) hebben verricht: voorzeker, zij hebben laster en een duidelijke zonde op zich geladen." [Surah Al-Ahzaab 33:58]

En Imam Muslim heeft overgeleverd op gezag van Abu Hurairah (radiAllahu 'anhu) dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) zei:

"Weten jullie wat roddelen is?" Zij zeiden: "Allah en Zijn Boodschapper weten het het beste." Hij zei: "Het is dat je iets over je broeder zegt wat hem niet bevalt." Iemand vroeg: "Stel dat het waar is wat ik over mijn broeder gezegd heb?" Hij antwoordde: "Als het waar is wat je gezegd hebt, dan heb je over hem geroddeld en als het niet waar is, dan heb je hem belasterd." [1]

Allah de Machtige en Majestueuze zegt:

"En volg niet dat waarover je geen kennis hebt. Voorwaar, het gehoor en het gezichtsvermogen en de harten: die zullen allen erover ondervraagd worden." [Surah Al-Israa 17:36]

En in een andere hadith is overgeleverd door Imam Muslim op gezag van Abu Hurairah (radiAllahu 'anhu) dat de Boodschapper van Allah zei:

"Waarlijk, Allah houdt van drie dingen voor jullie en Hij verwerpt drie dingen voor jullie. Hij is tevreden met jullie dat jullie Hem aanbidden en niets met Hem vereenzelvigen (in aanbidding) en dat jullie je allemaal tezamen vasthouden aan het koord van Allah en niet uiteenvallen. En Hij verwerpt voor jullie qiela wa qaala (wat er gezegd is en wat hij zei, m.a.w. onzinnige praat), voortdurend vragen stellen en het verspillen van geld." [2]

En in een andere hadith is overgeleverd door Imam Muslim en Imam Al-Bukhaari op gezag van Abu Hurairah (radiAllahu 'anhu) dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) zei:

"Voor het nageslacht van Adam is zijn onvermijdelijke aandeel van ontucht en er is geen ontkomen aan. De ontucht van het oog is de wellustige blik en de ontucht van de oren is het luisteren naar wellustig (gezang of gepraat) en de ontucht van de tong is losbandige spraak en de ontucht van de hand is de wellustige greep (omhelzing) en de ontucht van de benen is de wandeling (naar de plaats waar hij ontucht wil begaan) en het hart smacht en verlangt (naar ontucht) en de geslachtsdelen zetten dat om in werkelijkheid of weerhouden zich van het overgeven aan de verleiding." [3]

En in een andere hadith is overgeleverd door Imam Al-Bukhaari op gezag van 'Abd-Allah ibn 'Amr (radiAllahu 'anhu) dat de Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam) gezegd heeft:

"Een moslim is iemand die het vermijdt om moslims met zijn tong en handen te schaden." [4]

En in een andere overlevering van dezelfde hadith:

"Een man vroeg aan de Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam): 'Wie onder de moslims is beter?' Hij antwoordde: 'Degene voor wiens hand en tong de moslims veilig zijn.'" [5]

Al-Hafidh ibn Hajar heeft in zijn verklaring van deze hadith gezegd: "Deze hadith is algemeen wat de tong betreft maar minder algemeen wat de hand betreft. Dat is omdat het voor de tong mogelijk is om te spreken over wat er in het verleden met mensen gebeurd is, wat er in het heden met hen gebeurt en wat er in de toekomst met hen zou kunnen gebeuren. De hand kan dit echter niet maar is wel in staat om hierin samen te werken met de tong door te schrijven, wat grote consequenties kan hebben." Dit is wat de dichter bedoelde met:

De dag dat ik schreef, wist ik zeker,

Dat mijn hand zou overlijden,

Maar dat zijn geschriften zouden blijven,

Beloond als zijn daden goed waren,

Maar verantwoordelijk gehouden als zijn daden slecht waren.

En in een andere hadith is overgeleverd door Imam Al-Bukhaari op gezag van Sahl ibn Sa'd (radiAllahu 'anhu) dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) zei:

"Degene die (de eerbaarheid) kan garanderen van datgene wat zich tussen zijn twee kaakbeenderen bevindt (m.a.w. zijn tong) en datgene wat zich tussen zijn twee benen bevindt (m.a.w. zijn geslachtsdeel): ik garandeer het Paradijs voor hem." [6]

En in een andere hadith is overgeleverd door Imam Muslim en Imam al-Bukhaari op gezag van Abu Hurairah (radiAllahu 'anhu) dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) zei:

"Laat degene die in Allah en de Laatste Dag gelooft, het goede zeggen of zwijgen." [7]

Imam An-Nawawi heeft in zijn uitleg van 40 Hadith over deze hadith gezegd: "Ash-Shaafi'i zei: 'De betekenis van deze hadith is: wanneer iemand wil spreken, moet hij eerst nadenken. Als het hem duidelijk wordt dat er geen kwaad schuilt in wat hij wil gaan zeggen, dan kan hij spreken. Als hem echter duidelijk wordt dat er wel kwaad schuilt in wat hij wil gaan zeggen, of zelfs wanneer hij niet zeker weet of er wel of geen kwaad schuilt in wat hij wil gaan zeggen, dan zou hij niet moeten spreken.'" Er is ook overgeleverd dat hij zei: "Als jullie allemaal een vel papier zouden kopen om (alles wat je gezegd hebt) te noteren, dan zijn er veel dingen die jullie niet gezegd zouden hebben."

Al-Imam Abu Haatim ibn Hibbaan al-Busti heeft in zijn boek 'Rawdat-ul-'Uqalaa wa Nuzhat-ul-Fudalaa' gezegd: "Het is voor elk intelligent persoon verplicht om te allen tijde te zwijgen totdat het nodig is voor hem om te spreken. Want hoe vaak heeft iemand spijt van wat hij gezegd heeft nadat hij het gezegd heeft en hoe zelden heeft iemand spijt van wat hij gezegd heeft als hij gezwegen heeft? En de mensen die het langst ongelukkig blijven en de meeste beproevingen doormaken, zijn degenen die getroffen zijn met een losse tong en een hard hart." [8]

Ibn Hibbaan heeft ook gezegd: "Het is voor de intelligente persoon verplicht om zijn oren twee keer zo vaak te gebruiken als zijn tong en zich te realiseren dat hij twee oren gekregen heeft en slechts één mond zodat hij meer gaat luisteren dan hij spreekt. Dat is omdat hij spijt zou kunnen krijgen van wat hij gezegd heeft, wanneer hij spreekt, maar als hij zwijgt, dan zal hij niets hebben om spijt van te hebben. Het is immers gemakkelijker om terug te nemen wat je nooit gezegd hebt, maar zodra een woord uitgesproken is, bezit het zijn spreker, maar als het nooit uitgesproken is, blijft dit het eigendom van degene die het nooit uitgesproken heeft." [9]

Ibn Hibbaan heeft ook gezegd: "De tong van de intelligente persoon schuilt achter zijn hart zodat hij zijn hart raadpleegt wanneer hij iets wil zeggen. Als er gedacht wordt dat hij zou moeten spreken dan doet hij dat maar zo niet, dan zwijgt hij. Bij de onwetende persoon bevindt het hart zich echter op het puntje van zijn tong, dus spreekt hij zonder na te denken. En degene die zijn tong niet bewaakt, begrijpt zijn religie (islam) niet." [10]

En in een andere hadith is overgeleverd door Imam Al-Bukhaari en Imam Muslim op gezag van Abu Hurairah (radiAllahu 'anhu) dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) zei:

"Waarlijk, een dienaar kan een woord spreken zonder zich te bedenken of het goed of slecht is en kan daardoor verder in het Hellevuur vallen dan de afstand tussen het oosten en het westen." [11]


En aan het eind van een hadith die overgeleverd is door Imam At-Tirmidhi, zegt de Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam) in zijn advies aan Mu'aadh ibn Jabal (radiAllahu 'anhu):

"...Worden mensen op hun gezichten of op hun neuzen het Hellevuur ingeworpen om iets anders dan wat hun tongen geoogst hebben?!" [12]

De Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam) zei dat als antwoord op de vraag van Mu'aadh ibn Jabal (radiAllahu 'anhu):

"O Profeet van Allah, worden we verantwoordelijk gehouden voor wat we ermee zeggen (m.a.w. met onze tongen)?"

Al-Hafidh ibn Rajab heeft in zijn boek 'Jaami' Al-'Uloem wal-Hikam' gezegd: "De betekenis van 'wat hun tongen geoogst hebben' is: vergelding en bestraffing voor verboden spraak. Waarlijk, de mensheid zaait met zowel zijn goede als zijn slechte spraak en daden en op de Dag des Oordeels oogst hij wat hij gezaaid heeft. Degene die goede spraak en daden gezaaid heeft, zal een goede en royale oogst vergaren, maar degene die slechte spraak en daden gezaaid heeft, zal een oogst van spijt vergaren!" [13]

Hij heeft ook gezegd: "Deze hadith is het bewijs dat het bedwingen van de tong en het scherp onder controle houden ervan de basis is voor al het goede! En degene die zijn tong onder controle houdt, heeft controle over zijn zaak." [14]

En het is overgeleverd dat Yunus ibn 'Ubayd gezegd heeft: "Ik heb nooit iemand gezien die behoedzaam was voor zijn tong zonder dat het een goed effect had op de rest van zijn daden en handelingen!"

Zo is er ook overgeleverd dat Yahya ibn Abi Kathir gezegd heeft: "Ik heb nooit gezien dat de spraak van iemand goed was zonder dat ik ook zag dat de rest van zijn daden en handelingen goed was. En ik heb nooit gezien dat de spraak van iemand slechts was zonder dat ik ook zag dat de rest van zijn daden en handelingen slecht was."

En in een andere hadith is overgeleverd door Imam Muslim op gezag van Abu Hurairah (radiAllahu 'anhu) dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) zei:

"Weten jullie wie degene is die failliet is?" De Metgezellen zeiden: "Degene die failliet is, is degene die geen geld of voorzieningen heeft." De Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) antwoordde: "Degene die failliet is van mijn Ummah, is degene die op de Dag des Oordeels komt terwijl hij het gebed verricht heeft, gevast heeft en zakaat gegeven heeft. Maar naast dit alles heeft hij deze persoon mishandeld en die persoon belasterd en de rijkdom van die persoon verorberd, onwettig het bloed van die persoon vergoten en die persoon geslagen. Deze mensen zullen van zijn goede daden nemen. Als zijn goede daden echter uitgeput zijn, dan zullen hun zonden op hem geplaatst worden en dan zal hij in het Vuur gegooid worden." [15]

Aan het eind van een lange hadith is overgeleverd door Imam Muslim op gezag van Abu Hurairah (radiAllahu 'anhu) dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) zei:

"...Het is al voldoende als ernstig kwaad dat een moslim zijn moslimbroeder veracht. Alle zaken van een moslim zijn onschendbaar voor een andere moslim: zijn bloed, zijn rijkdom en zijn eer." [16]

En in een andere hadith is overgeleverd door Imam Al-Bukhaari en Imam Muslim dat Ibn 'Abbaas (radiAllahu 'anhu) zei:

"De Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) sprak de mensen toe op de Dag van Nahr (de 10de dag van Dhul Hijjah) en zei: 'O mensen! Wat voor dag is het vandaag?' Zij zeiden: 'Het is een heilige dag.' Toen vroeg hij: 'Wat voor stad is dit?' Zij zeiden: 'Het is een heilige stad.' Toen vroeg hij: 'Wat voor maand is dit?' Zij zeiden: 'Het is een heilige maand.' Toen zei hij: 'Jullie bloed en jullie eigendommen en jullie eer zijn zonder twijfel heilig voor elkaar zoals de heiligheid van deze dag van ons, in deze stad van ons, in deze maand van ons.' En de Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) herhaalde dit keer op keer. Daarna hief hij zijn hoofd en zei: 'O Allah! Heb ik (Uw Boodschap aan hen) overgedragen? O Allah! Heb ik (Uw Boodschap aan hen) overgedragen?'" Ibn Abbaas voegde er aan toe: "Bij Hem in Wiens Hand mijn ziel rust, dit was de wasiyyah (wilsbeschikking) van de Profeet die hij voor zijn natie achterliet - Het is verplicht voor de aanwezigen om deze informatie over te dragen aan degenen die afwezig zijn. Keer na mij niet terug tot ongeloof, elkaar naar de nekken vliegend." [17]

En in een andere hadith is overgeleverd door Imam Muslim op gezag van Abu Hurairah (radiAllahu 'anhu) dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) zei:

"Voor degene die (mensen) opgeroepen heeft tot de juiste leiding, wordt een beloning (verzekerd) gelijk aan de beloningen van degenen die (de leiding) gevolgd hebben, zonder dat hun beloningen op enige manier verminderd worden. En degene die (mensen) opgeroepen heeft tot misleiding, krijgt de zonden over zich van degenen die het gevolgd hebben, zonder dat hun zonden op enige manier verminderd worden." [18]

In het boek 'At-Targhrib wa At-Tarhib' heeft Al-Hafidh Al-Mundhiri in zijn toelichting op deze hadith gezegd:

"Wanneer een persoon overlijdt, komen zijn daden ten einden behalve drie: doorlopend liefdadigheidswerk, profijtvolle kennis en een rechtschapen kind dat smeekbeden tot Allah verricht voor hem (de overledene)." [19]

"Deze hadith en andere soortgelijke ahadith bewijzen dat degene die profijtvolle kennis opschrijft hiervoor een beloning ontvangt na zijn dood, evenals een beloning voor iedere persoon die het leest, of het kopieert (of eruit citeert), of ermee in overeenstemming handelt, voor zolang als zijn geschriften blijven bestaan en de mensen ermee in overeenstemming blijven handelen. En degene die iets zondigs opschrijft, zal na zijn dood de zonden over zich krijgen van degenen die het gelezen hebben, of het gekopieerd hebben (of eruit geciteerd hebben), of ermee in overeenstemming gehandeld hebben, voor zolang als zijn geschriften blijven bestaan en de mensen ermee in overeenstemming blijven handelen. Dit wordt ook bewezen door de eerdergenoemde hadith over degenen die een goede sunnah vestigen en degenen die een slechte sunnah vestigen, en Allah weet het het beste. [20]

En in een andere hadith is overgeleverd door Imam Al-Bukhaari op gezag van Abu Hurairah (radiAllahu 'anhu) dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) zei:

"Ik zal de oorloge verklaren aan degene die vijandigheid toont tegenover een vrome aanbidder van Mij..." [21]


[1] Sahih Muslim
[2] Sahih Muslim en zowel Al-Bukhaari als Muslim hebben een andere hadith overgeleverd die alleen de drie verworpen zaken noemt.
[3] Sahih Al-Bukhaari en Sahih Muslim
[4] Sahih Al-Bukhaari
[5] Sahih Muslim. Imam Muslim heeft ook een hadith overgeleverd op gezag van Jaabir ibn Abd-Allah (radiAllahu 'anhu) met dezelfde bewoording als de hadith die overgeleverd is door Imam Al-Bukhaari op gezag van Abd-Allah ibn 'Umar.
[6] Sahih Al-Bukhaari
[7] Sahih Al-Bukhaari en Sahih Muslim
[8] Rawdat-ul-'Uqalaa wa Nuzhat-ul-Fudalaa (blz. 45)
[9] Rawdat-ul-'Uqalaa wa Nuzhat-ul-Fudalaa (blz. 47)
[10] Rawdat-ul-'Uqalaa wa Nuzhat-ul-Fudalaa (blz. 49)
[11] Sahih Al-Bukhaari en Sahih Muslim
[12] Overgeleverd door Imam At-Tirmidhi en authentiek verklaard door Shaykh Al-Albaani in Sahih Sunan At-Tirmidhi. De volledige hadith luidt: "Ik vergezelde de Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam) op een reis Op een dag was ik vlakbij hem terwijl we aan het reizen waren en ik zei tegen hem: 'Vertel me iets wat ik kan doen waardoor ik het Paradijs zal binnengaan en wat me ver van het Hellevuur houdt.' Hij zei: 'Je hebt me over iets groots gevraagd. Maar het is gemakkelijk voor degene voor wie Allah het gemakkelijk maakt: aanbid Allah en vereenzelvig niets met Hem in aanbidding en onderhoud de (vijf dagelijkse verplichte) gebeden en betaal zakaat en vast de maand Ramadan en verricht de bedevaart naar Mekka.' Toen zei hij: 'Zal ik je vertellen over de deuren naar goedheid? Vasten is een schild en uitgeven in liefdadigheid wist de zonden zoals water een vuur dooft, en ook het gebed van een persoon midden in de nacht.' Toen reciteerde hij: 'Hun zijden mijden de slaapplaatsen, zij roepen hun Heer aan, vrezend en hopend. En zij geven uit van dat waar Wij hun mee voorzagen. En geen ziel weet welke verkoeling van de ogen voor hen verborgen wordt gehouden, als beloning voor wat zij plachten te doen.' [Surah as-Sajda 32:16-17] Toen zei hij: 'Zal ik je vertellen over het hoofd van deze hele zaak en de zuil (waarop het rust) en zijn piek?' Ik zei: 'Ja, O Boodschapper van Allah!' Hij zei: 'Het hoofd van deze zaak is Islam en de zuil (waarop het rust) is het gebed en zijn piek is jihad.' Toen zei hij: 'Zal ik je vertellen over de essentiële hoofdvereiste van dat alles (m.a.w. datgene wat voorkomt dat de beloning voor dat alles weggenomen wordt)?' Ik zei: 'Ja, O Boodschapper van Allah!' Hij pakte zijn tong beet en zei: 'Bedwing dit.' Ik zei: 'O Boodschapper van Allah, worden we verantwoordelijk gehouden voor wat we ermee zeggen?' Hij zei: 'Moge jouw moeder van jou beroofd worden (een uitdrukking van afkeur). O Mu'aadh! Worden mensen op hun gezichten of op hun neuzen het Hellevuur ingeworpen om iets anders dan wat hun tongen geoogst hebben?'"
[13] Jaami' Al-'Uloomi wal-Hikam (Deel 2, blz. 146)
[14] Jaami' Al-'Uloomi wal-Hikam (Deel 2, blz. 149)
[15] Sahih Muslim
[16] Sahih Muslim.
[17] Sahih Al-Bukhaari en Sahih Muslim
[18] Sahih Muslim
[19] Overgeleverd door Imam At-Tirmidhi en authentiek verklaard door Shaykh Al-Albaani in Sahih Sunan At-Tirmidhi.
[20] At-Targhib wa At-Tarhib (Deel 1, blz. 65)
[21] Sahih Al-Bukhaari

15:23 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De wijsheid achter het neerslaan van de blikken

Subhana Allah, de wijsheid achter een verbod is groot.
Allah is Alwetend en Wijs

Het Neerslaan van de Blikken

Door Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah (www.islaam.net)
Vertaald door www.AlMutaqqun.tk

--------------------------------------------------------------------------------

Allah de Verhevene heeft gezegd:

Zeg tegen de gelovige mannen dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, dat is reiner voor hen. Voorwaar, Allah is Alwetend over wat zij bedrijven. [an-Nur 24:30]

Allah heeft reiniging en spirituele groei het resultaat van het neerslaan van de blikken en het bewaken van de kuisheid laten zijn. Daarom leidt het neerslaan van de blikken van (het zien van) de verboden dingen onvermijdelijk tot drie voordelen die een enorme waarde hebben en van groot
belang zijn:


1. De verrukking en de zoetheid van geloof ervaren.

Deze verrukking en zoetheid is vele malen groter en wenselijker dan hetgeen verkregen zou kunnen worden van het object waar men de blik voor neerslaat omwille van Allah. "Als iemand iets laat omwille van Allah, zal Allah het vervangen met iets beters dan dat."

De ziel is een verleidster en kijkt graag naar mooie vormen en het oog is de gids van het hart. Het hart geeft zijn gids de opdracht om te gaan kijken wat er is en wanneer het oog het hart inlicht over een mooie verschijning, beeft het uit liefde en verlangen voor datgene. Dergelijke interacties vermoeien en verslijten vaak het hart en het oog, zoals eens gezegd is:

Toen je op een dag je oog als gids voor je hart uitstuurde, vermoeide het kijkobject je,
want je zag iemand over wie je geen macht had, een deeltje noch in totaliteit, in plaats daarvan moest je geduldig zijn.

Wanneer het zicht verhinderd wordt van het kijken en onderzoeken, vindt het hart verlichting van het moeten doorstaan van de lastige taak van wensen en verlangen.

Degene die zijn zicht vrij laat ronddwalen, zal ontdekken dat hij in een aanhoudende staat van verlies en angst verkeert, want zicht veroorzaakt liefde (mahabbah), het beginpunt waarvan het hart toegewijd en afhankelijk wordt van dat wat het aanschouwt. Dit intensiveert dan en wordt vurig
verlangen (sabaabah) waardoor het hart toegewijd raakt aan het object van zijn verlangen en er volledig afhankelijk van wordt. Dit intensiveert en wordt fascinatie (gharaamah) wat zich aan het hart vastklampt zoals degene die afbetaling van een schuld zoekt zich vastklampt aan degene die de schuld moet betalen. Dit wordt dan nog intensiever en wordt gepassioneerde liefde ('ishk) en dit is een liefde die alle grenzen overschrijdt. Dit intensiveert dan tot heftige passie (shaghafa) en dit is een liefde die elk minuscuul deeltje van het hart omvat. Dit intensiveert tot aanbiddende liefde
(tatayyuma). Tatayyum betekent aanbidding en er wordt gezegd: tayyama Allah, hij aanbad Allah.

Het hart begint dus datgene te aanbidden wat niet correct is om te aanbidden en de reden achter dit alles was een verboden blik. Het hart is nu gebonden in ketenen terwijl het voorheen de meester was, het is nu gevangen terwijl het voorheen vrij was. Het is onderdrukt door het oog en het klaagt ertegen waarop het oog antwoordt: Ik ben jouw gids en boodschapper en jij was het die mij eropuit zond!

Alles wat vermeld is, is van toepassing op het hart dat de liefde en oprechtheid voor Allah opgegeven heeft, want het hart moet een object van liefde hebben waar het zichzelf aan toewijdt. Als het hart dus niet van Allah Alleen houdt en Hem als God neemt, dan moet het iets anders aanbidden.

Allah heeft over Yusuf as-Siddiq ('alayhi salaam) gezegd:

Zo was het, opdat Wij het kwaad en de zedeloosheid zouden afwenden. En voorwaar, hij is één van Onze oprechte dienaren. [Yusuf 12:24]

Omdat de vrouw van al-Aziz een polytheïst was, ging de gepassioneerde liefde haar hart binnen, ondanks dat ze getrouwd was. Omdat Yusuf ('alayhi salaam) oprecht jegens Allah was, werd hij ervan gered, ondanks dat hij een jonge ongetrouwde man was en een bediende.


2. De verlichting van het hart, duidelijke waarneming en doordringend
inzicht.

Ibn Shujaa' al-Kirmaani heeft gezegd: "Als iemand zijn uiterlijke vorm op het volgen van de Sunnah bouwt en zijn innerlijke vorm op aanhoudende overdenking en bewustzijn van Allah, hij weerhoudt zijn ziel van het volgen van verlangens, hij slaat zijn blikken neer voor de verboden dingen en hij
eet altijd de wettige dingen, zullen zijn waarneming en inzicht nooit verkeerd zijn." Allah noemde de mensen van Lut en waar zij door getroffen waren en verder zei Hij:

Hierin zijn voorzeker tekenen voor de Mutawassimin. [al-Hijr 15:75]

De Mutawassimin zijn degenen die een duidelijke waarneming en doordringend inzicht hebben, degenen die veilig zijn voor het kijken naar het onwettige en het begaan van onfatsoenlijke handelingen.

Allah heeft na het vermelden van het vers betreffende het neerslaan van de blikken gezegd:

Allah is het Licht van de hemelen en de aarde. [an-Nur 24:35]

De reden hierachter is dat de beloning van hetzelfde soort is als de handeling. Als iemand omwille van Allah zijn blik neerslaat voor het onwettige, zal Hij het vervangen met iets beters van hetzelfde soort. Dus zoals de dienaar het licht van zijn oog belet om op het onwettige te vallen, zegent Allah het licht van zijn zicht en hart en laat hem daardoor waarnemen wat hij niet gezien en begrepen zou hebben als hij zijn blik niet neergeslagen had.

Dit is een kwestie die de persoon fysiek in zichzelf kan opmerken want het hart is als een spiegel en de lage verlangens zijn als roest. Wanneer de spiegel gepoetst wordt en gereinigd wordt van de roest, dan zal het de realiteiten (haqaa'iq) weerspiegelen zoals ze werkelijk zijn. Als het echter roestig blijft, dan zal het niet naar behoren weerspiegelen en daarom zal zijn kennis en spraak voortkomen uit gissing en twijfel.


3. Het hart wordt sterk, stevig en moedig.

In de overlevering is vermeld: "Als iemand zijn lage verlangens bestrijdt, zal de Shaytaan vluchten uit angst voor zijn schaduw."

Dit is de reden waarom degene die zijn lage verlangens volgt, de schaamte van de ziel in zichzelf zal vinden, het is zwak, slap en verachtelijk. Allah plaatst nobelheid voor degene die Hem gehoorzaamt en schande voor degene die Hem ongehoorzaam is:

Voelt jullie niet vernederd en treurt niet; en jullie zijn de overwinnaars, indien jullie (ware) gelovigen zijn. ['Aal Imraan 3:139]

Wie eer wenst: aan Allah behoort alle eer. [Faatir 35:10]

Dit betekent dat Allah degene zal vernederen die ongehoorzaamheid en zonde nastreeft.

Sommige van de salaf hebben gezegd: "De mensen zoeken nobelheid en kracht aan de deur van de koningen en ze zullen het niet vinden behalve door de gehoorzaamheid aan Allah."

Dit is omdat degene die Allah gehoorzaamt, Allah als zijn vriend en beschermer heeft genomen en Allah zal nooit degene vernederen die zijn Heer als vriend en begunstiger heeft genomen. In de Du'a Qunut staat: "Degene die U als vriend neemt, wordt niet vernederd en degene die U als vijand neemt wordt niet geëerd."

15:21 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Nobele Gedragscodes,Luqman's advies aan zijn zoon

Luqman's advies aan zijn zoon

Bron: islaam.net
Vertaald door AlMutaqqun.tk

De Qurâan bevat tien kostbare adviezen die Luqman aan zijn zoon aanbood.
Hier volgt de lijst van deze adviezen die aan de moslimouders wordt
aangeboden opdat zij het aan hun kinderen, hun familieleden en leden van
de gemeenschap kunnen meedelen zodat dezen het uit kunnen voeren. Als dit
waardevolle advies opgevolgd en uitgevoerd wordt, dan zullen we allemaal
op het Rechte Pad zijn dat naar het Paradijs leidt. Luqman heeft in een
paar woorden de weg naar succes in dit leven en op de Dag des Oordeels
opgesomd.

1. Luqman waarschuwt zijn zoon voor het grootste onrecht dat de mens kan
verrichten. Allah heeft gezegd dat Luqman zei:

O mijn zoon, ken Allah geen deelgenoten toe: voorwaar, het toekennen van
deelgenoten (aan Allah) is zeker een geweldig onrecht. {Luqman 31:13}

Luqman noemt zijn zoon mijn zoon waardoor hij de aandacht van zijn zoon
trekt zodat hij goed naar zijn vader zal luisteren. Dan vraagt hij de
aandacht van zijn zoon voor Tawheed. Shirk, zo zegt Luqman, is zeker
een geweldig onrecht.

Degene die deelgenoten toekent aan Allah in aanbidding, doet Allah onrecht
aan. Een groot onrecht wordt ook aan de mushrik aangedaan: hij onderwerpt
zich aan Allah's woede en eeuwige bestraffing in de Hel.


2. Luqman herinnert zijn zoon aan de rechten van zijn ouders over hem.

En Wij bevolen de mens (goedheid) jegens zijn ouders. Zijn moeder droeg
hem in zwakheid op zwakheid. {Luqman 31:14}

Hij beschrijft ontberingen van moeders die kinderen dragen.

En het zogen van hem duurde twee jaren. Wees daarom Mij en jouw ouders
dankbaar. Tot Mij is de terugkeer. {Luqman 31:14}

Luqman vermeldt de totale afhankelijkheid van zuigelingen van hun moeders
voor twee jaar. Bedank Allah en dan je ouders. Zoniet, dan is de
uiteindelijke bestemming aan Allah.

En als zij jou dwingen dat jij iets aan Mij toekent, zonder dat jij er
kennis over hebt: gehoorzaam hun dan niet. En vergezel hen vriendelijk op
de wereld. {Luqman 31:15}

Luqman vertelt zijn zoon dat als de ouders mushrikin zijn, hun weg niet
gevolgd mag worden: Allah's recht staat ver bovenaan. Maar behandel je
mushrik-ouders zolang als zij leven toch met vriendelijkheid.


3. Luqman beschrijft iets van Allah's Kracht.

O mijn zoon, ook al is er iets dat slechts het gewicht van een
mosterdzaadje heeft, dat zich in een rots bevindt, of in de hemelen, of in
de aarde: Allah zal het zeker tevoorschijn brengen. Voorwaar, Allah is
Zachtmoedig, Alwetend. {Luqman 31:16}

Allah's Kennis is zo perfect dat het bestaan van alles, groot of klein,
door Hem erkend en beheerst wordt. Luqman probeert indruk op zijn zoon te
maken door hem te herinnen aan Allah's absolute controle over Zijn
koninkrijk. Dergelijke macht en kracht moet door niemand uitgedaagd of
genegeerd worden.


4. Een groot advies aan Luqman's zoon is om regelmatige uitvoering van het
gebed te vestigen, op tijd en met de best mogelijke uitvoering.

O mijn zoon, onderhoud het gebed. {Luqman 31:17}

Het gebed is de directe verbinding tussen een moslim en zijn Schepper.
Ouders moeten veel zorg besteden aan het leren van het gebed aan hun
kinderen en hen op te roepen tot de vestiging van het gebed.


5. Luqman adviseert zijn zoon om mensen op te roepen tot het goede en te
weerhouden van het verwerpelijke.

Beveel het goede aan en verbied het kwade. {Luqman 31:17}

Als elke moslim deze plicht waarneemt, dan zullen kwaad en wangedrag geen
plaats hebben in de moslimsamenleving.


6. Na het nuttige advies dat hij zijn zoon aangeboden heeft, raadt Luqman
geduld aan in het uitvoeren ervan en in alle zaken van het leven.

En verdraag geduldig wat jou ook overkomt. Voorwaar, dat behoort tot de
aanbevolen daden. {Luqman 31:17}

Geduld is een goede daad die door Allah opgedragen en beloond wordt.


7. Arrogantie is een attribuut van Allah alleen en niet voor de mens.

De Schepper en Bezitter van het universum is de Enige die het recht heeft
om Arrogant te zijn. Allah dreigt arrogante mensen met de bestraffing in
het Hellevuur. Luqman heeft gezegd:

En wend jouw gezicht niet af (in verachting) van de mensen.{Luqman 31:18}


8. Bescheiden zijn is een goede houding die iemand kan bezitten.

En loop niet trots op aarde: voorwaar, Allah houdt van geen enkele
verwaande opschepper. {Luqman 31:18}

Allah houdt er niet van als mensen arrogant zijn en trots op zichzelf.


9. Gematigd zijn in lopen en praten is ook één van Luqmans adviezen aan
zijn zoon.

En wees gematigd in jouw (manier van) lopen. {Luqman 31:19}

De islam biedt een gedragscode in elk aspect van het leven. Zelfs de
manier waarop moslims lopen en praten is geregeld. De islam biedt in dit
verband richtlijnen die het beste gedrag zullen voortbrengen en respect
teweeg zullen brengen.


10. Luqman herinnert zijn zoon dat ruw zijn tijdens het spreken zijn stem
op het gebalk van een ezel zal doen lijken. Schreeuwen wint geen harten,
het zal mensen eerder beledigen en vervreemden.

En Spreek met een zachte stem: voorwaar, de meest verafschuwde van de
stemmen is zeker de stem van de ezel. {Luqman 31:19}


Luqman toont grote wijsheid in zijn advies aan zijn zoon. Als moslimouders
een voorbeeld aan hem nemen en hun kinderen deze adviezen uit laten
voeren, dan zal onze Ummah met Allah's toestemming succesvol zijn.

15:17 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |