02-08-07

3 De geboorte van Mohammed(s.a.s)

3. De geboorte van Mohammed
Naar inhoudsopgave

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam werd geboren in een buitenplaats van Beni Haashim in Mekka, op maandagochtend de negende (of de twaalfde, zoals ook wordt genoemd) van de maand Rabi'e I in het jaar van de olifant. De eerste datum is de meest betrouwbare maar de tweede datum is meer bekend. Deze datum komt overeen met 22 april 571 (na Christus). De vroedvrouw bij zijn geboorte was As-shifaa', de dochter van Amr en de moeder van Abdurrahmaan Ibn Awf.

Bij de bevalling kwam vanuit zijn moeder een licht naar buiten dat zelfs de Shaam-paleizen bereikte. Zij bracht zijn opa Abdulmuttalib op de hoogte van de geboorte, waarna Abulmuttalib vrolijk en gelukkig naar haar toekwam. Hij nam de baby in zijn armen en bracht hem de Ka'bah binnen, bedankte Allah, riep Hem aan en noemde hem Mohammed.
Hij koos voor deze naam (wat in het Arabisch wil zeggen "degene")

waarover met lof wordt gesproken) opdat de mensen met lof over hem zouden spreken. Hij slachtte een dier voor deze gelegenheid, besneed de baby op de zevende dag na zijn geboorte en gaf de mensen te eten, zoals dat toen gebruikelijk was onder Arabieren. Barakah Alhabashiah, Oum Ayman, was zijn oppas. Zij was de slavin van zijn vader Abdullah. Zij is later nog moslim geworden, immigreerde naar Medina en overleed vijf of zes maanden na de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam

23:49 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

2,De Nobele afstamming van Mohammed(s.a.s)

2. De nobele afstamming
 
 
 
Naar inhoudsopgave
Hij is de edelmoedigste onder de schepselen van Allah, de beste onder Zijn gezanten en de laatste van de profeten; Mohammed de zoon van Abdullah, de zoon van Abdulmuttalib, de zoon van Haashim, de zoon van Abdu-munaaf, de zoon van Qusay, de zoon van Kilaab, de zoon van Murrah, de zoon van Ka'b, de zoon van Lo'ay, de zoon van Ghaalib, de zoon van Fihr, de zoon van Maalik, de zoon van An-nadhr, de zoon van Kinaanah, de zoon van Khuzaima, de zoon van Mudrika, de zoon van Ilias, de zoon van Mudhar, de zoon van Nizaar, de zoon van Mu'adh, de zoon van Adnaan.

De geleerden zijn het er over eens dat Adnaan van Ismaïl afstamt, de zoon van Ibrahiem, vrede zij met hen. Maar de namen en het juiste aantal van degenen tussen hem en Ismaïl, vrede zij met hem, zijn onbekend.

De moeder van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam is Amina de dochter van Wahb, de zoon van Abd Munaaf, de zoon van Zohrah, de zoon van Kilaab. Deze is de vijfde grootvader van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam van de kant van zijn vader. Met andere woorden: zijn vader en zijn moeder hebben dezelfde afstamming, deze komt bij Kilaab uit.

Volgens sommigen was de naam van Kilaab, dat letterlijk honden betekent, Hakiem. Maar volgens anderen was zijn echte naam U'rwah. Hij stond bekend om het gebruiken van honden bij de jacht en werd daarom Kilaab genoemd.

Mohammed's stam
De stam van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam is Quraish. Deze stond bekend als een eervolle stam. De stam had een verheven positie en een roemrijke oorsprong. Tussen de overige Arabische stammen was het een hoogwaardige stam. Quraish is een bijnaam van Fihr, de zoon van Maalik of An-nadhr, de zoon van Kinaanah.

De mannen die tot deze stam behoorden waren in hun tijd de heren en de nobelen van alle andere mannen. Bijzonder onder hen was Qusay, zijn echte naam was Zaid. Hij is namelijk de eerste in Quraish die het beheer over de Ka'bah kreeg, hij was verantwoordelijk voor het bedekken en het verzorgen daarvan. Hij had de sleutels van de Ka'bah en opende het voor wie en wanneer hij maar wilde. Hij is ook degene die Quraish naar het binnenste van Mekka bracht, waarna zij zich ook daar hebben gevestigd. Daarvoor hadden zij alleen aan de rand van Mekka gewoond en leefden verspreid over andere stammen. Qusay is ook de oprichter van de "as-siqaayah", d.w.z. "een heerlijke drank die wordt gemaakt van dadels, honing, krenten en dergelijke. Hij bereidde het voor de bedevaartgangers zodat deze ervan konden drinken". Ook is hij de initiatiefnemer van de "ar-rifaadah", d.w.z. "het eten dat voor hen werd bereid tijdens het bedevaartseizoen.

Aan de noordelijke kant van de Ka'bah heeft Qusay het raadshuis gebouwd "daar an-nadwah", waar Quraish zich beraadden en wat het centrum was van hun sociale activiteiten. Zo werd bijvoorbeeld elk huwelijk en elk besluit in dit huis genomen. Hij had de banier en de leiding. Er werd geen oorlog gevoerd zonder zijn toesteming. Hij was gastvrij, wijs en had onder zijn mensen een grote invloed.

23:46 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Het Leven van Profeet Mohammed(s.a.s)Inleiding

In de naam van Allah, de Erbarmer, de Barmhartige.

Lof aan Allah, de Heer van de bewoners van de wereld. Moge Allah's zegeningen en vrede zijn met de beste onder Zijn gezanten en de laatste van de profeten, namelijk, Mohammed, de waarheidsverteller, de vertrouweling. Hij is gezonden naar alle mensen; ook naar de zwarten en de roden onder hen. Allah's zegeningen en vrede zij met zijn familieleden en metgezellen, zij hebben de religie in eer gehouden. Moge ook Allah's zegen en vrede zijn met iedereen die op de juiste wijze het pad heeft gevolgd zoals de imams hebben gedaan en met hen die het woord van Allah verkondigen en anderen het rechte pad aanwijzen, en met degenen die Allah vrezen en zich deugdzaam gedragen, tenslotte met iedereen die deze weg volgt, tot de dag des oordeels.

De levensloop van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam "as-sirah", behoort tot de meest gezaghebbende kennis die men kan vergaren. Het is een verheven leer die men kan gaan begeren, omdat een moslim hierdoor meer komt te weten over zijn religie en de Profeet.

Allah, de Verhevene, heeft Zijn gezant geëerd onder andere doordat hij een nakomeling van adel is. Daarnaast heeft Hij, de Verhevene, hem gekozen voor Zijn openbaringen en Zijn zending. Het is een zware verantwoordelijkheid om de mensen tot Allah te roepen en Zijn religie uit te leggen. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft zich voortdurend moeten inspannen om dit doel te bereiken, daarvoor heeft hij veel beproevingen doorstaan en heeft hij hiervoor geleden. Tegelijkertijd werd hij echter door Allah, de Verhevene, in zijn opdracht gesteund door middel van Zijn onwaarneembare legers en Zijn gehoorzame en eerbiedige engelen. Ook werd de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam gesteund door middel van Allah's zegeningen. Hij, de Verhevene, stuurde ook bepaalde omstandigheden en oorzaken. Dit gebeurde bijvoorbeeld door middel van de buitengewone verschijnselen die zich voordeden aan de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam.

23:43 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

MUSA(a.s) Flees from Egypt

MUSA (AS) FLEES FROM EGYPT

The Qur'an relates the following event in Musa's life:

He (Musa) entered the city at a time when its inhabitants were

unaware and found two men fighting there—one from his party and

the other from his enemy. The one from his party asked for his

support against the other from his enemy. So Musa hit him, dealing

him a fatal blow. He said, "This is part of Satan's handiwork. He truly

is an outright and misleading enemy." (Qur'an, 28: 15)

The above mentioned event reveals to us a situation in which Musa

witnessed a fight involving a man from his own party, whereupon, without

considering who was right, he sided with, smiting the other. Though he

did not intend to kill him, the man died from the blow. The Prophet Musa

realized he erred. The moral of this account is that, when a person is in

the wrong, it is unjust to support him simply because he is from one's own

party. Musa referred to his wrongful action, that is, his assumption of the

superiority of the man from his own party, as "the Satan's handiwork."

Indeed, the matter criticized here is one that has brought hatred and

wars to mankind throughout history, and continues to do so till this day.

Man's patriotic obsession towards his own family, tribe, comrades or race,

and his rejection of what is just and right for that sake, have been the major

cause of most of the conflicts and cruelty perpetrated in history.

Alerted by his conscience, Musa promptly grasped that this sentiment

was an evil from the influence of Satan, and, accordingly, sought refuge

from it in God and repented. In the following verses, we read of the

exemplary and conscientious approach adopted by Musa:

He said, "My Lord, I have wronged myself. Forgive me." So He (God)

forgave him. He is the Ever-Forgiving, the Most Merciful. He said, "My

Lord, because of Your blessing to me, I will never be a supporter of

evildoers." (Qur'an, 28: 16-17)

 

Musa acknowledged his error; that of protecting a man, contrary to

justice, purely because he was from his own tribe. However, this sort of

prejudicial attitude was common among the people of Egypt. Upon

becoming aware of Musa's unintentional murder, the people of the other

party, moved by racist sentiments, might well have sought revenge by

killing Musa. It was fear of this possibility that disturbed Musa:

Morning found him in the city, fearful and on his guard. Then

suddenly the man who had sought his help the day before, shouted for

help from him again. Musa said to him, "You are clearly a misguided

man." (Qur'an, 28: 18)

Thus, Musa could no longer maintain his place in Pharaoh's society.

Concerned for his safety, Musa spent the night on guard against any

possible harm from Pharaoh and his people. The next day, the event

related in the above verse took place; the man who asked Musa's help the

previous day came to him with a similar demand, this time against another

man. As the verse informs, the man hoped to receive Musa's help yet

another time, based on the fact that he was from his own people.

However, Musa avoided repeating the same error. Aware that his

companion was not in the right, he refused to help him. The companion

of Musa then immediately turned against him and started to criticize him.

Against Musa he referred to the unintentional murder Musa had committed

the previous day:

But when he was about to grab the man who was their common

enemy, he said, "Musa! Do you want to kill me just as you killed a

person yesterday? You only want to be a tyrant in the land; you do not

want to be a reformer." (Qur'an, 28: 19)

In any case, though committed unintentionally, Musa was considered

a person who killed an Egyptian. Meanwhile, Pharaoh and the leading

followers discussed Musa's punishment, even the possibility of executing

him. Someone who overheard the discussion came to warn Musa.

Concerned over the plot against him, Musa fled from Egypt:

A man came running from the furthest part of the city, saying, "Musa,

the Council are conspiring to kill you, so leave! I am someone who

brings you good advice." So he left there fearful and on his guard,

saying, "My Lord, rescue me from the people of the wrongdoers!"

(Qur'an, 28: 20-21)

These facts about the life of Musa give us some insight into Musa's

personality as well. It appears that he was rather an excitable man. When

in a fight, he immediately took sides with a man from his party, then smote

and unintentionally killed the opponent. Finally, fearing his life was in

danger, he fled from Egypt. One can presume that Musa would have

always been excitable throughout the course of these events. Nevertheless,

after God's discourse with him, Musa learned to fear only from God, and

to seek refuge only in Him. This is a very good example of how God

strengthens one's character.

23:33 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

een antwoord op een reactie

alweer ene die niets van de islam afweet,.ten eerste weet jij niets van het leven van Mohammed(s.a.s),dat ga ik binnenkort uitbundig op mijn blog vertellen.

Hij heeft zeker iets achtergelaten,zijn leefgewoonten,wat wij de soenah noemen,.

jij hebt mijn voorgaande tekst niet goed gelezen of er niets van verstaan,.

en het macht van Zijn profeetschap wordt zelfs door die Hooggeleerden bevestigt,wat jou zeker dwarszit.Die Hooggeleerden hebben de Islam fatsoenlijk onderzocht om deze woorden te kunnen zeggen en jij zegt iets zonder er iets van afteweten,

 

Hij heeft zeker ook de kalifaatschappen aangewezen met zijn woorden maar de sjieten die alleen kalief Ali(r.a)als het ware aanbidden denken nog steeds dat Hij de eerste kalief had moeten zijn,wat zo ook niet is geweest,dat is het enige probleem wat hen dwarszit en hun tot strijde doet trekken,maar natuurlijk weet jij daar niets van,en zeker niets van de Islam,.

 

Bij een gebeurtenis die leidde naar een ruzie tussen een Jood en een Moslim oordeelde de Profeet de 2 met dezelfde rechten en behandelde ze hetzelfde.als de jood gelijk had, gaf Hij hem het gelijk,en als de moslim gelijk had gaf hij de moslim zijn gelijk,maarja dat wist jij natuurlijk niet.

 

 

Hij heeft zelfs de Joden in hun geloof onderwezen,dat wist jij ook niet.

Hij die de profeetschap kreeg in een tijd waar ze pasgeboren meisjes levend begraafden en hier een leefgewoonte van gemaakt hadden,en Hij die dit verbied en deze leefgewoonte onder zijn voeten nam,is dit slecht?

een barbaarse volk die de vrouwen gebruikte voor hun zinnen,en buitenstampten,een volk die de vrouw 0,0 rechten gaf,en Hij die met Allahs wil de vrouw evenveel rechten gaf als de man,is dat dan slecht?

Een barbaarse volk die hun goden zelf met de hand maakten en deze aanbeden,goden die hun noch goed noch slecht kon aandoen,Hij die de mensen onderwees en liet zien dat er maar 1god:nl:Allah is,de geprijzenswaardige,de Almachtige,de ene God is,en behoeft noch zoon noch dochter noch vrouw,

 

profeet Abraham(a.s)weet je dat zijn originele naam eigenlijk Ibram was?en dat YHVH zijn naam als IBRAHIM oftewel Abraham(a.s)werd?maar hoe moet jij dat weten.jij doet net als die twee anderen die alleen maar haat koesterden hoewel ik bleef zeggen dat ik ze respecteerde omdat Allah ieder gecreeerd heeft.dat zal ik ook blijven zeggen,

 

Zoek wat achter ware informatie alvorens uw valse gedachten neertezetten,

maar als je mijn blog blijft verrijken met je aanwezigheid zul de ware info over Hem wel zien.

Profeet Mohammed(s.a.s) heeft geen gelijke,Hij is de meester van alle profeten,en allen van deze profeten zullen in een rij na Hem de Hemel binnentreden.

 

23:22 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

KOrte Levensbeschrijving van de profeet(s.a.s)

Korte Levensbeschrijving van de

profeet

Mohammed “vzmh” werd in het jaar 570 A.D in

de stad Mekka in arabie geboren. Hij was afkomstig

van een edele familie en hij ontving zijn

eerste openbaring op veertigjarige leeftijd. Zodra

hij de Islam begon te verkondigen werden hij en

zijn volgelingen vervolgd en moest hij grote

moeilijkheden trotseren. Hij kreeg daarom van

Allah (SWT) de opdracht naar Madinah, een andere

stad in Arabie, te migreren. Gedurende de

korte periode van 23 jaar vervulde hij de missie

van het profeetschap, hij stierf toen hij 63 was.

Hij leidde een volmaakt leven en was omdat zijn

leven een belichaming van de Koranische leer

was, een voorbeeld voor de gehele mensheid.

(Uit: Introductie tot de Islam, blz.8)

Wat ze zeggen over Mohammed (vzmh)

Lees de volgende commentaren van Westerse

schrijvers ;

"Als een groot streven, karige middelen, en verbazingwekkende

resultaten, de drie voorwaarden

zijn voor menselijk genie, wie zou dan durven

welke grote man uit de moderne geschiedenis

dan ook, te vergelijken met Mohammed ?

The beroemdste mensen maakten alleen wapens,

wetten en imperiums. Zij stichten, als ze

dat al deden, alleen materiële machten die vaak

voor hun ogen afbrokkelden. Deze man verroerde

niet alleen hele legers, wetten, imperiums,

mensen en dynastie’s, maar miljoenen mensen,

een derde van de toen bewoonde wereld; en

meer dan dat hij verroerde de altaars, de goden,

de religies, de ideeën, de overtuigingen en zielen...

zijn geduld, zijn ambities, welke totaal toegewijd

waren aan een idee en op geen enkele manier

gebaseerd waren op een streven naar een imperium,

zijn voortdurende gebeden, zijn mysterieuze

gesprekken met God, zijn dood en zijn

overwinningen zelf daarna; alle deze zaken getuigen

niet van een bedrieger,, maar van een

vastberaden overtuiging die hem de kracht gaf

een dogma te herstellen. Deze dogma was

tweevoudig, de eenheid van God en de immaterialiteit

van God; het eerste vertelt wat God is en

de laatst wat God niet is; beiden zijn een verwerping

van de valse goden.

"filosoof, orator, apostel, wetgever, krijger, veroveraar

van ideeën, hersteller van ratiotionele

dogma's, van een cultuur zonder beelden; de

stichter van twintig wereldse imperiums en een

spirituele imperium, dat is Mohammed. Met betrekking

tot alle maatstaven waaraan menselijke

grootheid wordt gemeten, kunnen we ons wel

afvragen, is er een groter man dan hij ?"

Lamartine, HISTOIRE DE LA TURQUIE, Paris,

1854, Vol. II, pp. 276-277.

"Het is niet de verspreiding van zijn religie die

onze bewondering verdient, dezelfde onbesmette

en perfecte indruk die hij in Mekka en Medina

maakte, zijn behouden gebleven, na de revoluties

van de afgelopen twaalf eeuwen door de Indiase,

Afrikaanse en Turkse bekeerlingen tot de

Koran... The volgelingen van Mohammed zijn er

in geslaagd de verleidingen te weerstaan om het

voorwerp van hun overtuiging en toewijding, te

verlagen tot menselijke zintuiglijke verbeeldingen.

"I getuig dat er geen God is dan Allah en

dat Mohammed Zijn boodschapper is," is de

eenvoudige en onveranderlijke getuigenis van

Islam. Het intellectuele beeld van een Godheid

is nooit verlaagd tot een zichtbaar afbeelding; de

eerbiedwaardigheid van de profeet is nooit verheven

geworden, boven de maatstaven van het

menselijke en zijn volgelingen maken nog

steeds dankbaar gebruik van zijn voorschriften"

Edward Gibbon and Simon Ocklay, HISTORY

OF THE SARACEN EMPIRE, London,.

"Hij was een keizer en een paus ineen; maar hij

was een paus zonder pauselijke pretenties,een

keizer zonder keizerlijke legioenen: zonder een

leger, zonder een bodyguard, zonder een paleis,

zonder een vast inkomen; als ooit een mens terecht

kon beweren dat hij bij goddelijke-machte

regeerde,dan wat het Mohammed, want hij had

'alle' macht zonder de instrumenten of de

steun." --Bosworth Smith, MOHAMMAD AND

MOHAMMADANISM, London, 1874, p. 92.

"Het is onmogelijk dat iemand die het leven en

karakter van de grote Profeet van Arabië heeft

bestudeerd, en die weet hoe hij dacht en hoe hij

leefde, geen ontzag krijgt voor deze machtige

Profeet, een van de grote boodschappers van

de Verhevene. Ik zelf vind steeds hernieuwde

bewondering, bij het weer lezen over het leven

van deze machtige arabische leraar." --Annie

Besant, THE LIFE AND TEACHINGS OF

MUHAMMAD, Madras, 1932, p. 4.

"Zijn bereidwilligheid om vervolging omwille van

zijn overtuiging te doorstaan, het hoge morele

karakter van de mensen die in hem geloofden

en naar hem opkeken als een leider, en de

grootheid van wat hij bereikt heeft - alle getuigen

van zijn onfeilbare integriteit. Het is onbegrijpelijk

dat Mohammed in het westen zo onder gewaardeerd

wordt." --W. Montgomery Watt,

MOHAMMAD AT MECCA, Oxford, 1953, p. 52.

"Mijn keuze van Mohammed als nummer een op

mijn lijst van 's werelds meest invloedrijke personen

zal sommige lezers verbazen en anderen

zullen er vraagtekens bij plaatsen, maar hij is de

enige mens in de geschiedenis die uiterst succesvol

was op religieus en seculier niveau." --

Michael H. Hart, THE 100: A RANKING OF

THE MOST INFLUENTIAL PERSONS IN HISTORY,

New York: Hart Publishing Company,

Inc., 1978, p. 33.

Bron: The Institute of Islamic Information and Education

P.O. Box 41129 Chicago, IL 60641-0129 U.S.A.

11:38 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

De weg tot Geloof

De mens onderwerpt zijn gedrag in het leven aan de hand van zijn begrippen

die hij hierover heeft. Zodoende zijn de begrippen die een mens heeft over een

persoon die hij mag, bepalend voor zijn gedrag t.o.v. hem, hiertegenover is zijn

gedrag jegens een persoon die hij haat anders, omdat hij haatconcepten draagt

tegenover die persoon. Zijn gedrag t.o.v. deze twee is weer anders dan jegens

iemand die hij helemaal niet kent en waar hij geen begrippen over heeft.

Dus het menselijk gedrag is gerelateerd aan

zijn concepten. Wanneer wij het lage gedragsniveau

van de mens willen veranderen en verheffen,

moeten we eerst zijn concepten veranderen.

“…Voorzeker, Allah verandert niet wat er in

mensen is zolang zij niet veranderen wat er

in hen zelf is...”

(zie de vertaling v.d. betekennissen van

Soerat : Ar-Ra'd 11)

De enigste weg om de concepten te veranderen

is het denken over het huidige leven,

waardoor de juiste concepten over het leven

gevormd worden. Het denken over het huidige

leven kan alleen gefixeerd en productief worden,

als er ideeën worden gevormd over mens,

heelal en het leven en de onderlinge relatie

met wat er voor het leven was en wat na het

leven is. Dit gebeurt door het geven van een

totaalidee over wat er achter het heelal, de

mens en het leven is, want dit is de basisgedachte

waarop alle ideeën over het leven worden

gebaseerd. Het geven van een totaalidee

over deze dingen is het oplossen van het

meest essentiële probleem van de mens.

Wanneer dit probleem wordt opgelost, worden

daarmee andere problemen ook mee opgelost,

want deze problemen die voortgekomen zijn uit

het meest essentiële probleem.

Maar deze oplossing kan niet tot de juiste renaissance

leiden als het niet de juiste oplossing

is, die bij de aard van de mens past en zijn verstand

overtuigd en rust in zijn hart brengt. Het

vinden van een juiste oplossing is alleen mogelijk

door het verlicht denken over het heelal,

mens en het leven. Daarvoor moeten degene

die zich willen ontwikkelen en op het juiste pad

willen begeven, eerst dit essentiële probleem

oplossen. Een juiste oplossing verkregen door

verlicht denken is de Akiedah (Credo) en tevens

ook de basisgedachte waarop iedere bijgedachte

over het gedrag in het leven en de wetten

en systemen van het leven worden gebaseerd.

De Islam heeft het meest essentiële probleem

voor de mens opgelost op een manier die bij zijn

aard past en zijn verstand overtuigd en zijn hart

gerust stelt.

Het verstand moet de bron zijn waar deze oplossing

uit voort is gekomen. Het erkennen van

deze oplossing heeft de islam als voorwaarde

gesteld om er in te treden. Daarom is de Islam

gebaseerd op een fundament, dit is de Akiedah

(Credo).

Deze Akiedah is dat achter heelal, mens en

het leven een schepper is, die alles heeft geschapen

en deze Schepper is ALLAH.

 

Deze Schepper heeft alles uit het niets gecreeerd,

zijn bestaan is noodzakelijk en is geen

schepsel anders kan hij geen schepper zijn. En

het feit dat Hij een Schepper is betekent vanzelfsprekend

dat Hij geen schepsel is en dat

Zijn bestaan noodzakelijk is.Het bestaan van al

die dingen zijn afhankelijk van Hem, Hij is van

niets en niemand afhankelijk.

De dingen die het

verstand kan waarnemen

zijn de mens, leven en

heelal. Deze dingen zijn

begrensd dus behoeftig,

onvolmaakt en afhankelijk

van een ander, dit bewijst

dat de dingen geschapen

zijn door de Schepper.

Als we naar de mens kijken

zien we dat hij begrensd

is, want hij kan

zich in alle opzichten tot

een bepaalde grens ontwikkelen

en deze grens kan hij niet overschrijden.

Het leven is begrensd want de uiting van het

leven is slechts individueel, wat zintuiglijk

waarneembaar is dat het leven bij het individu

eindigt, dus het leven is ook begrensd.

Het heelal bestaat uit sterrenstelsels, een verzameling

van begrensde sterrenstelsels vormen

ook een begrensde heelal.

Aan de hand van voorafgaande criteria komen

we er achter, dat de mens, leven en heelal zeker

begrensd zijn.

Als we een blik werpen op de begrensde dingen

zien we dat deze dingen niet eeuwig zijn,

anders waren ze niet begrensd. En daarom

moet het door een ander geschapen zijn. Die

andere is de Schepper van de mens, leven en

heelal. Deze Schepper is door een ander geschapen

of heeft zichzelf geschapen of zijn bestaan

eeuwig en noodzakelijk is. Het feit dat het

door een andere geschapen is, is onmogelijk

want anders zou Hij ook begrensd zijn. Dat Hij

zichzelf heeft geschapen is ook onmogelijk,

want dan is Hij schepsel en Schepper van zichzelf

en dit is ook niet mogelijk,

daarom moet de

Schepper er eeuwig zijn

diens bestaan noodzakelijk

is. Deze schepper is

ALLAH.

Elk mens met verstand,

kan door het bestaan van

de dingen die hij zintuiglijk

waar kan nemen beseffen

dat ze door een Schepper

geschapen zijn, omdat

door observatie van deze

dingen uitsluitend geconstateerd

kan worden dat

ze behoeftig, onvolmaakt

en afhankelijk zijn van een ander en dus geschapen

zijn.

Daarom is het genoeg om een blik te werpen

op iets in het leven om hiermee het bestaan van

de schepper te bewijzen. Het observeren van

een planeet in het heelal, het nadenken over

een verschijnsel van het leven, het beseffen van

een aspect van de mens verwijzen allen naar

het bestaan van ALLAH.

En daarom zien we dat de Koran de aandacht

op deze dingen vestigt en de mens roept om

naar de dingen en wat eromheen is te kijken en

te observeren om hiermee het bestaan van de

Schepper te bewijzen. Zo kan de mens zien dat

deze dingen afhankelijk zijn waardoor hij het bestaan

van de Schepper kan bewijzen.

 

Er zijn talloze verzen in de Koran die de aandacht

hierop vestigen:

*(Al-Imraan 190)

“Er zijn voorzeker in de schepping der hemelen

en der aarde en in de wisseling van dag

en nacht tekenen voor mensen van begrip”

*(Ar-Roem 22)

“En tot Zijn tekenen behoort ook de schepping

der hemelen en der aarde, en de verscheidenheid

van uw talen en (huids) - kleuren.

En dit zijn voorzeker tekenen voor degenen,

die willen begrijpen”

*(Al-Ghaasjijah)

“Zien zij niet naar de wolken, hoe zij gevormd

worden?

En naar de hemel, hoe deze hoog verheven

werd?

En naar de bergen, hoe zij opgericht werden?

En naar de aarde, hoe zij uitgespreid werd?”

*(At-Taariq)

“ Laat de mens derhalve overwegen waaruit

hij geschapen werd.

Hij werd uit een stromende vloeistof geschapen,

Welke voortkomt van tussen de ruggengraat

en de ribben”

*(Al-Baqarah 164)

“Voorwaar, in de schepping der hemelen en

der aarde en in de wisseling van nacht en

dag en in de schepen die de zee bevaren,

met datgene wat de mensen tot voordeel

strekt; en in het water dat Allah van de hemel

nederzendt, waarmede Hij de aarde

doet herleven na haar dood en daarop alle

soorten dieren verspreidt, en in de verandering

der winden, en in de wolken die tussen

de hemel en de aarde in dienst zijn gesteld,

zijn inderdaad tekenen voor een volk, dat

begrijpt”

Er zijn talloze verzen die de mens oproept om

zich hierin te verdiepen en zo het bestaan van

de schepper ermee te kunnen bewijzen zodat

zijn geloof in Allah (SWT) gebaseerd wordt op

verstand en bewijs.

Het geloven in een Schepper als de Planner zit

in de innerlijke aard van de mens. Geloven op

deze wijze ontstaat door emoties. Deze manier

van geloven leidt niet tot een diepgeworteld geloof

als je het alleen aan de emoties zelf overlaat.

Vaak voegt de emoties onjuiste dingen aan

het geloof toe en beschouwt deze als onafscheidbare

eigenschappen voor hetgeen waar

hij in gelooft.

Dit leidt tot ongeloof en afdwaling.

Het Afgoden van dingen, mythen en onjuiste

oordelen zijn de falende resultaten van de emoties.

En daarom heeft de Islam de emoties niet

als enige methode gehanteerd als leidraad tot

het geloof. Anders worden eigenschappen aan

God toegekend die met zijn Goddelijkheid in

strijd is, of de belichaming van God in materie of

het dichter bij God te komen dmv het aanbidden

van materie die tot ongeloof en tot polytheïsme

leidt, en bijgeloof die het ware geloof niet accepteert.

Om die reden heeft de Islam de rationeel

en emotioneel denkwijze als eis gesteld en heeft

de moslims verplicht zijn verstand te gebruiken

bij het geloven in Allah (SWT), en heeft het blindelings

navolgen bij het aanhangen van een

credo verboden.

Daarom heeft de Islam het verstand als enige

arbiter beschouwd bij het geloven in Allah

(SWT) betreft.

Allah heeft in de Koran gezegd:

*(Al-Imraan 190)

“Er zijn voorzeker in de schepping der hemelen

en der aarde en in de wisseling van dag

en nacht tekenen voor mensen van begrip”

Daarom is ieder moslim verplicht om zijn geloof

te laten baseren op diep denken en onderzoeken

en het verstand als de absolute arbiter te

nemen bij het geloven in Allah (SWT), en een

oproep om een blik op het heelal te werpen om

de natuurwetten als leidraad te gebruiken bij het

geloven in de Schepper (Allah), de Koran heeft

dit in meerdere Soeras’s honderden malen herhaald.

Al deze verzen zijn gericht op het waarnemingsvermogen

(rationeel kracht) van de

mens, die de mens vraagt om zich er in te verdiepen

zodat zijn geloof in Allah (SWT) op verstand

en bewijsvoering wordt gebaseerd. En

waarschuwt de mens om niet zo maar het geloof

van ouders of voorouders over te nemen

zonder het te onderzoeken en zelf ervan overtuigd

te zijn.

Dit is het geloof wat de Islam nastreeft, niet het

geloof van de onverschilligen, maar het is het

verlichte geloof van diegene die kijkt en nog

eens kijkt en zich verdiept en erover nadenkt

waardoor Allah (SWT) een vaststaand feit

wordt.

Ondanks het feit dat de mens verplicht is om

zijn verstand te gebruiken bij het geloven in Allah,

is hij toch niet in staat om wat buiten de

grenzen van zijn verstand en waarnemingsveld

ligt te begrijpen. Het verstand van de mens is

begrensd. Hoe scherp en diep hij ook kan denken,

zijn verstandelijke capaciteiten zijn begrensd.

Hij kan zijn grenzen niet overschrijden.

Hierdoor is zijn begrip ook begrensd. Om die

reden is het verstand niet in staat om de essentie

en de aard van Allah (SWT) te beseffen,

omdat Allah (SWT) achter de mens, leven en

het heelal is, is het voor het menselijke verstand

niet mogelijk om dingen die buiten zijn

grenzen ligt te begrijpen, het is ontoereikend.

11:24 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |