23-04-09

En huilen behoort tot de zoetheid van Imaan...

 

In soerah al-Baqarah 2;282 zegt Allaah:

 

HEB GODSVREES EN ALLAAH LEERT JULLIE

 

WA ATTAQOELLAAH WA YOE'ALLI MOEKOEM ALLAAH

 

In Rooh al-Ma'aanee staat hierover:"Attaqoellaah" in wat Hij jullie bevolen heeft en wat Hij jullie verboden heeft.

"Allaah leert jullie" Zijn wetten,die jullie beste interesses bevat; en huilen is een deel daarvan.Allaah zegt in soerah al 'Ankaboet 29:69:

 

EN WAT DEGENEN BETREFT DIE HARD VOOR ONZE ZAAK STRIJDEN,

WIJ ZULLEN HEN ZEKER NAAR ONZE WEGEN LEIDEN

 

En huilen behoort daartoe."

 

Anas heeft overgeleverd dat Rasuulullaah(s.a.s.) heeft gezegd:

 

"Drie soorten mensen zullen de zoetheid van imaan proeven:

Degene die meer van Allaah en Zijn boodschapper houdt dan van wie dan ook,

Degene die een ander lief heeft omwille van Allaah,

En degene die het haat om naar ongeloof te keren zoals hij het haat om in het vuur te komen."En huilen behoort tot deze zoetheid van imaan.

Al-Bukhaarie en Muslim.

 

In het hieronder genoemde vers uit soerah al-'Israa 17;107 zegt Allaah:

 

'Abdul A'laa al-Taymee heeft over dit vers gezegd:

 

"Aan degene aan wie kennis is gegeven die hem niet doet huilen, is duidelijk geen kennis gegeven waar hij profijt van heeft, want Allaah, de Meest Verhevene heeft degene die kennis heeft, beschreven als:

 

ZEG:GELOOF ERIN (in de Qur'aan) OF GELOOF ER NIET IN,

WAARLIJK! DEGENEN AAN WIE VOORHEEN KENNIS WERD GESCHONKEN,VALLEN NEDERIG IN SUJUD WANNEER DE VERZEN ERUIT AAN HEN WORDEN VOORGELEZEN, EN ZEGGEN:"SUBHAANALLAAH!WAARLIJK DE BELOFTE VAN ONZE HEER MOET WORDEN VERVULD."EN ZIJ VALLEN NEER OP HUN GEZICHTEN, HUILEND EN HET VOEGT IETS TOE AAN HUN NEDERIGHEID.

 

 

 

 

Abu Dharr heeft overgeleverd dat Rasuulullaah (s.a.s.)heeft gezegd:

 

"Ik kan zien wat jullie niet zien, en ik kan horen wat jullie niet horen.

 Waarlijk de lucht kreunt (het enorme aantal engelen maken de lucht zwaar zodat het kreunt )en het heeft recht om zo te doen. Er is geen gebied gelijk aan de grootte van vier vingers of een engel doet er sujud in. Wallaahi! Als jullie zouden weten wat ik weet zouden jullie minder lachen en meer huilen en jullie zouden niet van jullie vrouwen in jullie bedden genieten, maar eerder naar de heuvels komen om vurig voor Allaah te bidden en Hem te smeken."

Ahmad en at-Tirmithie, Ibn Maajah en anderen.Hasan.

 

Onze plezieren en genot verhinderen ons om tranen te huilen en onze harten gevoelig te laten zijn.Wanneer we de dood overdenken en angst hebben voor een slechte bestemming zullen we gaan huilen-als het goed is-vanuit Godsvrees.

Het denken aan de dood vermindert genot; Rasuulullaah (s.a.s.) heeft gezegd:

 

"Vermeerder  het herinneren van de vernietiger van alle plezieren; de dood.

Want waarlijk, degene die het zich herinnert terwijl hij het moeilijk heeft voelt er verlichting door....."an Nasaa'ie, at-Tirmithie, Ibn Maajah en anderen.Sahih.

 

Ibn 'Umar heeft overgeleverd:

 

"Ik was samen met Rasuulullaah (s.a.s.) toen een man van de Ansaar bij Rasuulullaah(s.a.s.) kwam en hem met de salaam groette en toen zei:

"O Rasuulullaah, wie van de gelovigen zijn de besten?"Hij antwoordde:

"Degenen die het beste karakter hebben."Toen vroeg hij:"Wie van de gelovigen zijn het meest intelligent?"Hij antwoordde:"Degenen die het meest aan de dood denken en die het beste zijn voorbereid op wat daarna volgt."

Hasan verklaard door al Albaanie in as Saheehah.

 

Denk niet dat de dood ver weg is, want Rasuulullaah (s.a.s.) heeft gezegd:

 

"Het Paradijs is dichter bij jullie dan jullie schoenveter en zo is het Hellevuur."

Al-Bukharie.

 

Rasuulullaah(s.a.s.) zei ook:

 

"Hoe kan ik een leven leiden van gemak, terwijl de engel van de hoorn (waarop geblazen wordt wanneer de Dag des Oordeels begint)de hoorn op zijn lippen heeft gezet en zijn voorhoofd heeft opgeheven om de oproep op te wachten, zodat hij zal blazen wanneer hij daartoe bevolen wordt."

Deel van een hadith uit as-Saheehah van al-Albaanie.

 

Rasuulullaah (s.a.s.) heeft gezegd:

 

"O mensen, huil! En als jullie niet kunnen huilen, maak jullie zelf aan het huilen......"Hasan verklaard door al Albaanee in Saheeh at-Targheeb wat Tarheeb.

 

 

 

In een overlevering van Anas bin Maalik heeft Rasuulullaah(s.a.s.) gezegd:

 

"Ik verbood jullie om de graven te bezoeken; maar jullie moeten ze bezoeken want waarlijk de harten worden erdoor zacht gemaakt, de ogen huilend en het is een herinnering aan het Hiernamaals."

 Ibn Maajah en Ibn Hibbaan. Saheeh verklaard door al Albaanee in as Saheehah.

 

Ibn 'Uyaynah heeft gezegd:"Toen Muhammad ibn al-Munkadir dichtbij de dood was, werd hij bezorgd en ongerust dus riep hij Abu Haazim bij zich en zei:

"Inderdaad Allaah zegt in soerah az-Zumar 39:47:

 

HET ZAL VOOR HEN DUIDELIJK WORDEN, VAN ALLAAH,

WAT ZIJ NIET VERWACHTTEN.

En ik ben bang dat dat wat ik niet verwacht voor mij zal verschijnen."Hierna begonnen zij allebei te huilen."

 

Ibn Aboo Haatim en Ibn Abee ad-Dunyaa voegde eraan toe:"Zijn (al-Munkadir's )

Familie zei tegen hem (Abu Haazim):"Wij riepen jou om hem verlichting te geven van zijn zorgen, maar je hebt het doen toenemen."dus vertelde hij hem wat al-Munkadir hem had gezegd.

00:03 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-04-09

Het Huilen van de Metgezellen

 

Al-'Irbaad ibn Saariyah heeft gezegd:

 

"Rasuulullaah (s.a.s.) gaf ons een diepzinnige  waarschuwing die onze harten deed trillen en onze ogen liet tranen. Dus zeiden we:

"O Boodschapper van Allaah (s.a.s.), het is alsof u ons een afscheidspreek geeft, dus adviseer ons."Hij (s.a.s.) antwoordde:"Ik adviseer jullie om Godsvrees te hebben, te horen en te gehoorzamen, zelfs wanneer een Ethiopische slaaf de leiding over jullie heeft. En diegene van jullie die lang genoeg leeft zal veel verscheidenheid zien.Dan is het jullie taak om aan mijn soenah vast te houden en de soenah van de rechtgeleide ghaliefen. En bijt erop met jullie kiezen. Pas op voor nieuw toegevoegde zaken, want waarlijk, iedere bid'ah is een misleiding."

Aboo Dawood, at-Tirmidhee, Ibn Maajah e.a.

 

Anas heeft overgeleverd:

 

" Rasuulullaah (s.a.s.) gaf ons een toespraak op een manier zoals we nog nooit eerder hadden gehoord. Hij zei:"Als jullie zouden weten wat ik weet zouden jullie minder lachen en meer huilen!" De metgezellen bedekten hun gezichten en huilden en snuifden." (d.w.z:zij maakten het geluid van huilen zonder te snikken.

Het Arabische woord "khaneen" is hier gebruikt; wat een geluid dat uit de neus komt 

betekent (of uit de borst als je "haneen"zegt.) Bukharie en Muslim.

 

Abu Bakr's recitatie in het gebed kon men niet goed horen vanwege zijn buitenmatige gehuil, zoals blijkt uit een hadith van 'A'ishah, die zei;

 

"Tijdens zijn ziekte zei Rasuulullaah (s.a.s.):"Zeg Abu Bakr dat hij het gebed moet leiden." 'A'ishah zei:"Ik zei tegen Rasuulullaah(s.a.s.)"dat waarlijk, als Abu Bakr in jouw plaats staat (om de mensen in gebed te leiden), de mensen niet in staat zullen zijn om hem te horen vanwege zijn buitenmatige gehuil....."

al-Bukharie.

 

In een andere overlevering staat:"Inderdaad Abu Bakr is een man met zachte gevoelens; als hij jouw plaats in neemt zal hij er niet toe in staat zijn om de mensen in gebed te leiden."al Bukharie.

 

Het huilen van 'Umar kon tot in de laatste gebedsrijen worden gehoord, zoals blijkt uit een overlevering van 'Abdullaah ibn Shaddaad, die zei:"Ik hoorde het snuifen van 'Umar vanuit de laatste rijen, terwijl hij het vers van de Qur'aan reciteerde:

IK KLAAG ALLEEN OVER MIJN VERDRIET EN LEED BIJ ALLAAH

Soerah Yoesuf 12:86/ Sahih al Bukharie

 

Haanie de bevrijde slaaf van 'Uthmaan heeft overgeleverd:

 

"Toen 'Uthmaan ibn 'Affaan bij een graf stond huilde hij totdat zijn baard nat was.

Dus werd er tegen hem gezegd:"Waarlijk, je noemt het Paradijs of de Hel en je huilt niet, maar je huilt hier wel bij?"Hij antwoordde:

"Waarlijk, Rasuulullaah (s.a.s.) heeft gezegd:"Waarlijk, het graf is de eerste verblijfplaats in het Hiernamaals; wanneer iemand erin beschermd wordt zal dat wat volgt makkelijker voor hem zijn.En als iemand er niet in beschermd is zal dat wat volgt nog moeilijker zijn."Hij (s.a.s.) zei ook:"Ik heb nooit een gruwelijker aanblik gezien dan het graf." At-Tirmithie en Ibn Maajah.Hadith hasan.

 

Anas heeft overgeleverd:

 

"Abu Bakr zei na de dood van Rasuulullaah(s.a.s.) tegen 'Umar:"Laten we gaan en Umm Aiman (die de Profeet vanaf dat hij klein was had verzorgd) bezoeken, omdat Rasuulullaah (s.a.s.) haar altijd bezocht.

Nadat ze haar bezocht hadden en wilden vertrekken begon ze te huilen, dus vroegen ze haar:"Wat maakt jou aan het huilen?Is dat wat bij Allaah is niet beter voor Rasuulullaah?"Dus antwoordde ze:"Ik huil niet omdat ik me niet bewust ben dat dat wat bij Allaah is beter voor Rasuulullaah is, maar ik huil omdat de openbaring vanuit de hemelen gestopt is."Dit bewoog hen tot tranen, dus begonnen zij allebei met haar mee te huilen." Sahih Muslim.

10:43 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-04-09

Het Huilen Van De Profeet Muhammad(vzmh)

'Abdullaah ibn Mas'ood heeft overgeleverd:

"Rasuulullaah(s.a.s.) vroeg mij:"Reciteer voor mij!"Dus reciteerde ik soerah an-Nisaa'voor hem totdat ik bij het vers kwam:4:41:

HOE ZAL HET DAN ZIJN, WANNEER WIJ VAN IEDERE UMMAH EEN GETUIGE BRENGEN, EN WIJ BRENGEN JOU(O MUHAMMAD) ALS EEN GETUIGE TEGEN DEZE MENSEN?

Toen keek ik naar hem en waarlijk ik zag zijn ogen met tranen overstroomden!"
Bukharie, Muslim en anderen.

De uitleg van dit edele Qur'aanvers vinden we in de hadith overgeleverd door Abu Sa'eed die vertelt dat Rasuulullaah "(s.a.s.) zei:

"De ene profeet zal met twee mannen komen en een andere met drie mannen en meer of minder dan dat.Er zal tegen hem worden gezegd:"Heb je de boodschap aan jouw ummah overgebracht?"en hij zal " ja" antwoorden.Dan zal zijn ummah geroepen worden en er zal tegen hen worden gezegd:"Werd aan jullie de boodschap overgedragen?"en zij zullen "nee" antwoorden.Dus zal er tegen die profeet worden gezegd:"Wie zal voor jou getuigen?"Hij zal antwoorden:"Muhammad en zijn ummah."Dus zal de ummah van Muhammad geroepen worden en gevraagd worden:"Werden jullie hierover geinformeerd?"en zij zullen antwoorden:"Ja."
Dus zal er gevraagd worden:"Hoe kwamen jullie erover te weten?"en zij zullen antwoorden:"Onze Profeet (s.a.s.)liet ons weten dat de profeten voor hem de boodschap hebben overgedragen en wij geloven hem."
Hij (Abu Sa'eed) zei:"Dat is dus wat Allaah bedoelt wanneer Hij in de Qur'aan zegt: (in al Baqarah 2:143):

EN DUS HEBBEN WIJ JULLIE TOT EEN UMMAH GEMAAKT DIE VOOR DE MENSHEID ZAL GETUIGEN EN DE BOODSCHAPPER (s.a.s.) ZAL EEN GETUIGE VOOR JULLIE ZIJN.

Verzameld door Ibn Maajah. Ahmad, en al-Bukharie in as-Saheehah.

'Alie heeft overgeleverd:

"Wij hadden op de dag van Badr geen paardrijder bij ons, behalve al-Miqdaad; iedereen van ons sliep, behalve Rasuulullasah(s.a.s.) die onder een boom bad en huilde tot aan de morgen."Saheeh in Saheeh at-Targheeb wat Tarheeb.

'Abdullaah ibn 'Amr zei:

"Op een dag tijdens het leven van Rasuulullaah (s.a.s.) kwam er zonsverduistering, dus stond hij (s.a.s.)op en bad zolang dat het leek alsof hij niet naar rukuu' zou gaan, toen ging hij zolang in de rukuu' dat het leek alsof hij zijn hoofd niet zou heffen, toen bleef hij zolang in die positie dat het leek alsof hij niet in sujud zou gaan, toen maakte hij sujud en hij bleef zolang in die positie dat het leek alsof hij  zijn hoofd niet zou gaan opheffen, toen hief hij zijn hoofd en het leek alsof hij niet opnieuw in sujud zou gaan, toen maakte hij sujud en het leek alsof hij zijn hoofd niet opnieuw zou opheffen. Toen begon hij zwaar te ademen en te huilen, zeggende:
"Heer,heeft U mij niet beloofd dat U hun niet zal straffen zolang ik te midden van hen ben? Heer, heeft U mij niet beloofd dat U hen niet zal straffen zolang zij U om vergeving vragen en wij smeken U om vergeving?"Toen hij twee rak'ah beeindigd had was de zonsverduistering opgehelderd en hij stond op en prees en loofde Allaah en zei toen:"De zon en de maan zijn van de tekenen van Allaah, ze verduisteren niet  vanwege iemand's dood of geboorte. Dus wanneer jullie ze zien verduisteren haast jullie dan met het herinneren van Allaah."
An-Nasaa'ie in salaat il- khusoof. Zie ook Saheeh aboo Daawood.

Al-Baraa ibn 'Aazib heeft overgeleverd:

"Terwijl wij met Rasuulullaah (s.a.s.) waren, keek hij plotseling richting een groep mensen en zei:"Waarom hebben zij zich daar verzameld?"Er werd gezegd:
"Om een graf te graven."Rasuulullaah (s.a.s.) ging snel samen met zijn metgezellen op weg totdat hij bij het graf kwam,toen knielde hij er bij neer en ik keerde mijn gezicht naar hem om te zien wat hij deed.Hij (s.a.s.) huilde tot de aarde nat met zijn tranen werd en hij keerde zich naar ons en zei:"O mijn broeders, bereid jullie voor op een dag zoals deze." Abu Dawood, an- Nasaa'ee en
at-Tirmidhee in ash-Shamaa'il en al-Haafidh in al- Fath.
Saheeh verklaard in at-Targheeb wat Tarheeb.

11:20 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-04-09

De Heilige Koran

"Het Boek dat Wij aan u hebben geopenbaard is vol van zegeningen, laat hen dus over zijn verzen nadenken en laat de verstandigen er lering uit trekken." ( Surah 38 : Ayah 29)

De Koran is zoals geen ander boek bewaard gebleven. Voor een moslims is dit niets nieuws omdat Allah (Geprezen en Verheven is Hij) zelf heeft gezegd dat Hij het zal bewaren en beschermen. In de Koran staat (interpretatie ervan):

"Voorwaar, Wij zijn het Die de Vermaning (de Koran) hebben nedergezonden. En Voorwaar Wij zijn daarover zeker de Wakers."(Surah 15 : Ayah 19)

De Koran is zo goed bewaard dat niet alleen de originele tekst is bewaard gebleven maar ook alle verwante informatie die belangrijk is om de tekst te begrijpen.

De Koran is het ware woord van Allah, gezonden met een boodschap aan de mensheid. Het geeft aan welke richtlijnen de mens moet aanhouden om een goed en effectief leven te leiden. Dit geeft rust en vrede in de harten van de mens. Allah (Geprezen en Verheven is Hij) is onze Schepper en weet daarom wat wij als mens nodig hebben, het is daarom van belang te bestuderen wat deze mooie boodschap inhoudt, zodat we ons leven op de juiste wijze kunnen indelen.

Het bestuderen van de Koran en het eigen maken van de kennis over de Suraht (enkelvoud Surah)(hoofdstukken uit de Koran), wanneer deze werden geopenbaard en in welke context of in welke volgorde, geeft heel veel inzicht over hoe we de Islam behoren uit te voeren. Islam is een levenswijze die we stap voor stap moeten opbouwen. Men kan niet alles in één keer perfect doen, men moet groeien en alles beetje bij beetje tot zich nemen.

Zodra men de achtergrond kent over de situatie waarin de Moslims verkeerden en hoe Allah (Geprezen en Verheven is Hij) met al Zijn Wijsheid hierop de Koran heeft geopenbaard, zien we hoe wij (meer dan 1400 jaar later) nog steeds de vruchten plukken van de opbouw waarmee de Koran is nedergezonden. Allemaal moeten wij groeien of we nu geboren Moslims zijn of pas later tot de Islam zijn wedergekeerd.

De Koran is heel duidelijk en makkelijk te begrijpen maar we moeten er wel wat moeite voor doen, maar zodra je de waarde en de schoonheid ziet van de Koran, het Woord van Allah (Geprezen en Verheven is Hij), realiseer je pas wat een zee aan kennis voor ons opengaat. Zoveel informatie en richtlijnen vinden we terug in de Koran. Een onuitputtelijke bron aan kennis ELhamdoelilah.

De Koran is het letterlijke Woord van Allah (Geprezen en Verheven is Hij), vaak realiseren we de waarde er niet van. Een voorbeeld over de nederigheid en Taqwah die andere schepsels van Allah (Geprezen en Verheven is Hij) hebben voor de Koran (het Woord van Allah) is het voorbeeld dat wordt gegeven in de Koran over de bergen. De bergen, die wij als mens proberen te trotseren en te beklimmen, en velen sterven tijdens het beklimmen van deze giganten, durfden de verantwoordelijkheid van de Koran niet aan.

Omdat ze de juiste Taqwah en nederigheid voelde tegenover Allah, wisten ze de waarde van de Woorden van Allah (Geprezen en Verheven is Hij). In de Koran staat:

"Voorwaar, Wij boden de hemelen, de aarde en de bergen aan, hun (iets) toe te vertrouwen, maar zij weigerden dit te dragen en vreesden er voor, maar de mens nam het op zich. Inderdaad, hij is zeer onrechtvaardig (jegens zichzelf), onwetend."(Surah 33 : Ayah 72)

"Als Wij deze Koran tot een berg hadden neergezonden, dan had jij deze zich zeker zien onderwerpen en zich splijten uit vrees voor Allah. Dat zijn de voorbeelden die Wij de mens geven. Hopelijk zullen zij zich laten vermanen"(Surah 59 : Ayah 21)

Dit laat aan mij zien hoe waardevol de Koran is maar dat wij als mens dat vaak niet realiseren en niet de juiste houding aannemen tegenover de Koran. De waarde van Allah´s woord is zo groot dat de bergen zouden ineenvallen als zij die verantwoordelijkheid op zich zouden nemen!!

In de Koran staat:

"Dit is een volmaakt Boek, daaraan is geen twijfel, een richtsnoer voor de godvrezenden."(Surah 2 : Ayah 2)

De Koran is een genade voor de mens, Allah is Ar-Rahman (Barmhartige) Ar-Raheem (Genadevolle). Hetgeen we zien op aarde is een genade voor ons, hoe de dieren hun jongen verzorgen, dat er regen valt en zuurstof is etc.. Dingen van het dagelijkse leven en dus heel normaal voor ons, maar toch zo mooi en ongelooflijk. Dit alles is onderdeel van ÉÉN deel van de genade van Allah (Geprezen en Verheven is Hij). Eén deel maar, de rest, 99 delen heeft Allah (Geprezen en Verheven is Hij) voor de Dag des Oordeels voor ons bewaard. Als dit alles maar één deel is van Allah´s genade, wat zullen wij dan nog meer te zien krijgen? SoebhanAllah (Hoe Perfect en Glorieus Allah is).

Allah (Geprezen en Verheven is Hij) heeft ons zoveel tekenen gegeven van Zijn bestaan, alleen de natuur en onze lichamen laten al de perfectie van onze schepping zien. SoebhanAllah.

De Koran is ook een bewijs van Zijn bestaan, iets waardoor nog steeds mensen moslim worden tot op heden, vanwege de onuitputtelijke kennis die erin wordt gegeven. Kennis die wij als mens nog maar net ontdekken en nog veel meer kennis wat wij als mens nog niet eens kunnen bevatten.

Dus zodra men weet wat de Islam inhoudt en weet wat verwacht wordt van ons, is het ontzettend belangrijk om de Koran te bestuderen. Allah (Geprezen en Verheven is Hij) zegt:

"(Dit is) een Gezegend Boek dat Wij aan jou hebben nedergezonden opdat zij Zijn Verzen zullen overpeinzen en opdat de bezitters van verstand er lering uit trekken." (Surah 38 : Ayah 29)

De Sahaba (de volgers van de Profeet  maakten de openbaringen mee, en het was dan ook een onderdeel van hun leven, het was niet zomaar een boek. Ze wisten bijvoorbeeld precies wanneer een Vers werd geopenbaard, zelfs of het in de dag of nacht werd geopenbaard.

Als ze iets niet begrepen vroegen ze De profeet  meteen om uitleg. Bijvoorbeeld: de Sahaba begrepen de volgende Ayah niet:

"Degene die geloven en niet hun geloof met onrecht mengen: zij zijn degenen die veiligheid toekomt en zij zijn de rechtgeleiden." (Surah 6 : Ayah 82)

Ze vroegen: "Oh Boodschapper van Allah! Wie onder (ons) de gelovigen doet zijn ziel geen onrecht aan?"

Ze dachten dat dit vers verwees naar de gelovigen die geen zonden of onrecht begingen.

De profeet  antwoordde hierop, dat het onrecht in dit vers verwees naar Shirk (het toekennen van deelgenoten aan Allah) [Overgeleverd door Boekharie]

De Sahaba (metgezellen van de Profeet  waren zo enthousiast over het verzamelen van deze gegevens zoals blijkt uit het volgende:

Ibn Masoed (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: "Ik zweer bij Allah (Geprezen en Verheven is Hij) naast Wie er geen God is. Van elke Surah weet ik waar het is geopenbaard! En van elk Ayah (vers) in de Koran weet ik de reden van openbaring! Als er een persoon is die meer kennis heeft over de Koran dan ik, dan zal ik zeker naar hem toegaan om zijn kennis te vergaren, als dat binnen mijn bereik ligt." en 'Ali ibn Abie Taalieb zei tegen zijn studenten: "Vraag mij over het Boek van Allah! Want ik zweer bij Allah, dat er geen enkel vers is behalve dat ik weet of het in de nacht of tijdens de dag, of op een berg of een vlakte werd geopenbaard! "

Omdat wij natuurlijk niet in dezelfde situatie verkeren zoals de Sahaba is het belangrijk dat we de informatie die de Sahaba hebben overgeleverd tot ons nemen. Het geeft ons veel meer inzicht wat de Koran inhoudt en voor ons betekent.
 

17:08 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-04-09

Lezing Zaterdag 18April

Lezing zaterdag 18April

Islaam,een Boodschap voor de Mensheid.

http://al-moettaqoen.skynetblogs.be/

 

Verdere info bij bovenstaande link te verkrijgen,

voor Broeders(uit plaatsgebrek) omgeving Genk(Limburg),verdere info bij:

Al-Moettaqoen@hotmail.com

Welkom...

07:17 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-04-09

Huilen vanuit Nederigheid voor Allaah(swt)

 

SHAYKH HUSAYN AL-' AWAAYISHAH

 

 

 

SAMENGEVAT,BEWERKT EN VERTAALD DOOR UMM SADJAAD.

 

(* Deze Shaykh was een leerling van Shaykh Naasiruddeen al-Albaannee.)

 

We ervaren in onszelf en zien bij vele Muslims om ons heen dat de slechte dingen die we doen onze harten beinvloeden....Hoe merken we dat? We bidden met automatisme;zonder er iets bij te VOELEN; zonder dat tranen over onze wangen rollen....waar blijven onze tranen en onze rillingen bij het horen van de woorden van Allaah?Hoeveel keren per dag of per week of per maand huil je voor Allaah?

Vanuit liefde en vanuit vrees voor Hem vanuit verlangen naar Hem en in berouw en om vergeving smekend? Hoevaak?

 

In soerah az-Zumar 39:23 zegt Allaah:

 

DAN VERZACHTEN HUN HUIDEN EN HUN HARTEN DOOR DE HERINNERING AAN ALLAAH.

 

En in soerah Maryam 19:58 zegt Allaah over de profeten en degenen die Hij heeft geleidt en gekozen:

 

....WANNEER DE VERZEN VAN AR-RAHMAAN VOOR HEN WERDEN GERECITEERD VIELEN ZIJ NEER IN SUDJUD EN HUILDEN...

 

Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah (s.a.s.) heeft gezegd:

 

"Aan zeven (mensen) zal de Schaduw van Allaah worden geschonken op de Dag wanneer er geen andere schaduw is dan die van Hem:

Een goede leider (die vast houdt aan de Qur'aan en de soenah),

Een jongeling die opgegroeid is met het aanbidden van Allaah,

Iemand wiens hart met de moskee verbonden is,

Twee mensen die elkaar omwille van Allaah lief hebben en op die manier naar en uit elkaar gaan,

een man die door een mooie vrouw die aanzien heeft wordt verleidt, en zegt:

"Ik vrees Allaah."(hij zegt dit of met de tong of met het hart; de vrouw die knap is en aanzien heeft wordt genoemd omdat zij meer begeerd wordt en moeilijker te krijgen is.)

Iemand die in het geheim sadaqah geeft zodat zijn linker hand niet weet wat zijn rechter hand gegeven heeft.

En iemand wiens ogen zich met tranen vullen wanneer hij Allaah in eenzaamheid herinnert."

Verzameld door al-Bukharie, Muslim en anderen.Zie Saheeh at-Targheeb (1/201)

 

Abu Umaamah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah (s.a.s.) zei:

 

"Er is niets meer geliefd bij Allaah de Meest Verhevene dan de twee druppels en de twee kenmerken:

een traandruppel die gehuild wordt vanwege vrees voor Allaah de Meest Verhevene en een bloed druppel die vergoten wordt voor de Zaak van Allaah de Meest Verhevene.En wat de twee kenmerken betreft;dat is het verdragen/doorstaan voor de Zaak van Allaah en de ander is datgene wat ontvangen wordt bij het uitvoeren van een verplichting die Allaah heeft bevolen."

Verzameld door at-Tirmidhee; hadith hasan. Zie al-Mishkaat en Saheeh at-Targheeb.

 

'Uthmaan heeft gezegd dat Rasuulullaah (s.a.s.) heeft gezegd:

 

"Toobah* is voor ieder die zijn tong onder controle houdt, wiens huis voldoende voor hem is (d.w.z:dat hij er tevreden mee is) en die om zijn fouten huilt."

At-Tabaraanie in al-Awsat as-Sagheer. Albanee heeft hem hasan verklaard in Saheeh at-Targheeb.  

 

 *In een andere hadith zei hij(s.a.s.):

"Toobah is een boom in het Paradijs; eronder doorgaan duurt 100 jaren lang en de kleding van de mensen van het Paradijs worden uit de extracten ervan gemaakt."Ahmad; hadith hasan in as-Saheehah.

 

HUILEN IS EEN RAHMA DIE ALLAAH IN DE HARTEN VAN ZIJN DIENAREN STOPT

 

Usaamah Bin Zayd heeft gezegd:

 

"We waren met de Profeet (s.a.s.) toen een van zijn dochters hem via een boodschapper  liet roepen, vertellende dat haar kleine kind of haar zoon stervende was.Dus vertelde de Profeet de Boodschapper:

"Ga terug naar haar en laat haat weten dat wat Allaah neemt en geeft aan Hem toe behoort en dat alles een bepaalde tijd heeft, dus laat haar geduldig zijn en Allaah's beloning in het Hiernamaals verwachten."Later kwam de boodschapper terug bij de Profeet en zei:"Waarlijk zij heeft bij Allaah gezworen dat u bij haar moet komen."Dus stond de Profeet op en Sa'ad ibn 'Ubaadah en Mu'aadh ibn Jabal deden hetzelfde en ook ik ging met hen mee.De kleine jongen werd naar de Profeet opgetild en liet een kreunend geluid horen, alsof hij zijn laatste adem uit blies.Hierdoor overstroomden de Profeet's ogen zich met tranen, waardoor Sa'ad vroeg:"Wat is dit O Rasuulullaah(s.a.s.)?"Hij antwoordde:"Dit is een rahma (genade) die Allaah in de harten van Zijn dienaren heeft gestopt en waarlijk Allaah schenkt genade aan die dienaren van Hem die genadevol zijn."

Al-Bukhaarie en Muslim.

 

Ibn al-Qayyim zei dat er verschillende manieren van huilen zijn:

 

-huilen vanuit rahma en medelijden,

-huilen vanuit vrees en eerbied,

-huilen vanuit liefde en verlangen,

-huilen vanuit vreugde en geluk,

-vanuit zorgen en ziele smart door pijn en het onvermogen het te dragen,

-vanuit droevigheid,

-vanuit moeheid en zwakte,

- hypokriet huilen; wel tranen in de ogen maar geen gevoelens in het hart..

-gespeeld huilen; zoals bijvoorbeeld een vrouw doet die gehuurd wordt om nep te huilen en te weeklagen en die ervoor betaald wordt.

-huilen in overeenstemming met anderen; iemand ziet anderen huilen en begint ook te huilen al weet hij niet waarom zij huilen.(Zaad al-Ma'aad)

16:29 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-04-09

Wenen uit Angst voor Allaah(swt)

Wenen uit Angst voor Allah(swt)


“In de naam van Allah, de meest Geweldige, de meest Genadevolle.”
Gebasseerd op een lezing van 'Al-Khawf min Allah' door Sheikh Waheed 'Abdussalaam Bali.
Is voor de gelovigen de tijd nog niet aangebroken dat hun hart nederig wordt om Allah gedachtig te
zijn en de Waarheid (op te nemen), die nedergedaald is? En laten zij niet worden zoals zij die het
Boek voordien ontvingen - voor dezen was de termijn (te) lang geworden waardoor hun hart werd verhard en velen van hen ongehoorzaam werden.
Soerah Al-Hadeed; Aayah 16
Allah heeft de beste verkondiging geopenbaard, een Boek (de Koran), overeenkomstig met zichzelf, vaak
herhalend (vermaningen) waarbij de huid van hen die hun Heer vrezen ineenkrimpt, daarna ontspant zich
hun huid en hun hart wordt zacht bij de gedachte aan Allah. Dit is de leiding van Allah, Hij leidt
daarmee wie Hij wil. En wie Allah laat dwalen, zal geen leider hebben.
Soerah Az-Zoemar; Aayah 23
Hij maakte in de Quran de belofte en maakte duidelijk dat Zijn ware dienaren vrees hebben en rillen bij
de gedachte aan de straf van hun Heer. Onze Heer de Verhevene licht ons in dat de gelovige,
wanneer zijn imaan sterker wordt en zijn zekerheid toeneemt, dan zal ook zijn angst toenemen jegens
Allah Ta'ala.
Het geween van de profeet Sala Allahu 'alayhi Wassalaam.
De profeet salla Allahu 'alayhi wassalaam, zei tegen 'Abdullah Ibn Mas'ood;
'Lees de Quraan voor.' Waarop hij [radia Allah ‘anhoe] antwoordde:
'Lees ik de Quraan voor jou, terwijl de Quraan aan jou geopenbaard werd?' Hij antwoordde: ‘Ik luister
graag naar de recitatie van iemand anders.'’ Daarop las ik het hoofdstuk 'de vrouwen' op, tot ik aan
het vers kwam:
'En hoe zal het zijn die Dag, wanneer wij uit elke gemeenschap een getuige zullen nemen, en dat Wij
jou (O Mohammed) vervolgens over hen allen zullen laten getuigen?'
Soerah An-Nisa (4): 41.
Waarop hij mij zei: 'Dit is voldoende, hou hier maar op!' Toen keek ik op en zag ik dat er tranen
waren in de ogen van de profeet Sala Allahu 'Alayhi wassalaam.
Sahieh Al-Boecharie

 


Het geween van Aboe Bakr [radia Allah ‘anhoe]

'Aai-sha [radi'a Allah ‘anha] zei: 'Gedurende een tijd van ziekte, zei de Boodschapper van Allah {SalaAllahu 'Alayhi wassalaam} tegen haar:
'Laat Aboe Bakr {[radi'a Allah ‘anhoe] het gebed leiden.' Waarop ik tegen de Boodschapper van Allah
[Salla Allahu 'alayhi wassalaam] zei: 'Als Aboe Bakr in jouw plaats het gebed zal leiden, zullen de
mensen niet in staat zijn om hem te horen, vanwege zijn buitensporig geween.’
[Al-Boecharie]
Ons geween

De rechtgeleide dienaren hebben gehuild, de aanbidders hebben gehuild en de gelovigen hebben gehuild.
En in deze tijd zijn er mensen waarbij een heel jaar voorbijgaat, zonder dat zij ook maar een enkele
traan laten vallen uit angst jegens Allah Tabaraka Ta'ala.
O Allah, we zoeken ons toevlucht bij U tegen verharde harten. O Allah, verzacht onze harten bij de
gedachte aan Uw herinnering.
Degenen die geloven, en wiens hart rust vindt in de gedachtenis aan Allah. Ziet toe! in het gedenken
van Allah kunnen de harten rust vinden.
Soerah Ar-Ra'd; Aayah 28
Ware gelovigen zijn slechts degenen wiens hart vol vrees klopt, wanneer de naam van Allah wordt
genoemd en wanneer Zijn tekenen hun worden voorgelezen, doet dit hen in geloof toenemen en op hun
Heer vertrouwen.
Soerah Al-Anfaal; Aayah 2
Dus waarom huilen wij niet vandaag de dag? We huilen niet uit de sterkte van de hardheid van onze
harten, en onze harten die zich vastgeklampt hebben aan deze wereld. Dus onze harten zijn verhard en
onze ogen zijn gedroogd.
We zijn verwijderd van Allah Ta'ala. Hadden we dichtbij Allah Tabaraka Ta'ala gestaan, dan zouden onze
harten niet verhard zijn. Dus hij, die een gehele week spendeert zonder ook maar een enkele traan te
laten vallen uit angst, laat hem even gaan zitten, een smeekbede verrichten en onderdanig zijn.
Misschien zal zijn hart verzachten en zal hij een traan laten vallen. En als hij geen traan laat vallen,
laat hem dan de Quraan pakken en zijn aya's eruit lezen en hetgeen hij leest overpeinzen, nederig zijn
en zich onderwerpen. En als zijn oog dan een traan laat vallen, zijn hart angst betoont en zijn ziel
zich inbindt, dan is hij geslaagd. En als zijn hart in dezelfde staat blijft (verhard), laat hem dan in een
donkere kamer gaan zitten en wenen over zijn huidige staat, want zijn hart is dood.

 

09:39 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |