24-03-08

Waarzeggerij en helderziendheid

Betekenis van een Kaahin (waarzegger):iemand die de toekomst voorspelt door de hulp van djinns en shayaatien.
Betekenis van een cArraaf (helderziende): iemand die beweert kennis te hebben over zaken die zich hebben voorgedaan. Zo beweert deze persoon, aan de hand van geheimzinnige wijzen, te weten wat bijvoorbeeld de plaats van een gestolen of vermiste voorwerp is.

Het beweren kennis te hebben over het ongeziene

Dit is Koefr, omdat dit de volgende uitspraak van Allah in de Koran loochent (interpretatie van de betekenis):
Zeg: ,,Niemand kent het ongeziene in de hemelen en op de aarde, behalve Allah.
(Soerat an-Naml: 65)

Verschillende categorieen van degenen die uitspraken doen over het ongeziene

Wie uitspraken doet over het ongeziene d.m.v. de djinns.
Deze persoon noemt men een Kaahin.
Wie uitspraken doet over het ongeziene d.m.v het trekken van lijnen op de grond ,
Deze persoon noemt men een Rammaal.
Wie uitspraken doet over het ongeziene d.m.v. het raadplegen van de sterren ,
Deze persoon noemt men een Moenajjim.
Wie uitspraken doet over gestolen of vermiste voorwerpen d.m.v geheimzinnige wijzen ,
Deze persoon noemt men een cArraaf.

Het oordeel over degene die waarzeggers, helderzienden en tovenaars bezoekt

Het oordeel over degenen die waarzeggers, helderzienden en tovenaars bezoeken is onder te verdelen in twee categorien:

1. Wie naar hen toe gaat en hen vraagt zonder in hen te geloven.

Dit is haraam, behoort tot de grote zonden en het gebed van degene die dit doet wordt voor veertig dagen niet geaccepteerd. Het bewijs hiervoor is de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): Wie naar een helderziende gaat en hem om iets vraagt: het gebed wordt van hem voor veertig dagen niet geaccepteerd. (Moeslim)
Dit houdt in dat het gebed van deze persoon niet beloond wordt voor een periode van veertig dagen. Het gebed dient echter wel verricht te worden in deze periode.

2. Wie naar hen toe gaat, hen vraagt en in hen gelooft.

Deze persoon gelooft niet in datgene wat geopenbaard is aan Mohammed (vrede zij met hem). Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): Wie naar een helderziende of waarzegger gaat en vervolgens gelooft in datgene wat hij zegt: hij gelooft waarlijk niet in datgene wat aan Mohammed is geopenbaard.(Ibn maadjah, Aboe Daawoe, at-Tirmidhi, an-Nasaa en al-Haakim)

 

16:38 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Is mens een getal?

Vanaf de geboorte van een mens, wordt het in een getal omgezet. Na de eerste adem wordt het gewogen, gemeten en alle soorten onderzoek verricht en uitgedrukt in digitale weergave van een getal. Na een groei in je leven, bezoek je de school met weer de evolutie van getallen. Dan leer je hoe je moet leven, om die te bewaren en niet te laten kelderen. Einde van je schoolopleiding zoek je werk en laat je keuren in welke plaats je ze mogen zetten, steeds met de getallen die in beweging blijven. Alles wat je koopt, verkoopt, verdient, innerlijk, uiterlijk, rijdt (voertuig), is het sommen van bewerkingen, zelfs in je slaap om de wekker op te zetten, idem getallen reeks. Bij onze overlijden is het weer de getallen die je keuze geven in welke omstandigheden je wens komt te vervullen. Zelfs als je niet betrokken bent, is de familie druk bezig in het ritueel erfenis.

* Dan is de vraag, is het al gestopt met de bewerking van sommen?

* Zou je de kans van leven hebben gekregen, om enkel te vertoeven in schone droom?

Eenmaal de getallen in beweging zijn, blijven ze in beweging. Het nut van je verdienste, zou zelfs na de dood je moeten verantwoorden en blijven de getallen nog steeds je achtervolgen.

01:04 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-03-08

Afscheidsrede van profeet de Mohammed (saw)

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Oh mensen luister zeer aandachtig , want ik weet niet of ik na dit jaar ooit nog bij jullie zal zijn.
Luister daarom zeer goed naar wat ik te zeggen heb en geef deze woorden door aan diegenen, die hier niet aanwezig zijn.

Oh mensen, zoals jullie deze maand deze dag en deze stad heilig
achten, beschouw dan ook het leven en het bezit van iedere moslim als heilig.
Geef de goederen, die je toevertrouwd zijn terug aan de rechtmatige eigenaars beledig niemand, dan zul je ook niet beledigd worden.

Onthoud dat je allah (swt) zult ontmoeten en dat hij je verantwoordelijk zal stellen voor al je daden.

Allah (swt) heeft verboden om rente te nemen, daarom
zal er voortaan geen renteverplichting meer zijn.

Wees op je hoede voor satan, want zo beveilig je je religie.
Hij heeft alle hoop verloren om jullie van de rechte weg af te houden, dus let op en volg hem niet in de kleine dingen!

Oh mensen, het is waar dat je zeker rechten hebt t.o.v. jullie vrouwen maar zij hebben ook rechten over jullie.
Als zij zich aan hun verplichtingen houden,
dan hebben zij recht om op een correcte wijze onderhouden te worden. Wees dus goed tegen je vrouwen en behandel ze teder en vriendelijk.

Ze zijn jullie partners en toegewijde helpers en het is jullie recht dat zij omgaan met diegenen die toegewijd zijn en nooit overspel mogen plegen.

Oh mensen, luister in alle ernst naar mij, aanbidt allah (swt), bidt 5 keer per dag (salat), vast gedurende de maand ramadan, geef zakat uit van je vermogen en verricht de hadj indien je dit kunt permitteren.

Jullie weten dat iedere moslim de broer/zus is van de andere moslim. Jullie zijn gelijk, niemand is beter dan de andere,
behalve door vroomheid en goede daden.

Let wel op een dag sta je voor allah(swt) en moet je je verantwoorden voor je daden.
Zo wees op je hoede en laat je niet van het rechte pad
afbrengen, zodra ik er niet meer ben!

Oh mensen, geen profeet of apostel zal na mij komen en geen geloof zal geboren worden . Wees daarom redelijk.
Oh mensen, begrijp mijn woorden goed welke ik aan jullie overbreng.

Ik laat 2 dingen achter, de koran en mijn voorbeeld (de soenah) en zolang je deze volgt verdwaal je nooit!

Laat al diegenen die dit horen mijn woorden doorgeven
aan de anderen en diegenen weer aan anderen en laten zij mijn woorden beter begrijpen dan diegenen die rechtstreeks mijn woorden hoorden.


Wees mijn getuige oh ALLAH, dat ik uw boodschap heb overgedragen aan uw mensen.

 

14:48 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-03-08

Stel GOD BESTAAT NIET

Wie heeft dan meer dan 1400 jaar geleden deze wetenschappelijke feiten aan Mohammed (vzmh) uitgelegd en hoe komt het dat in het boek alle wetenschappelijke inhoud zo feilloos klopt en er geen een soort fout of tegenstrijdigheid in voorkomt?

Big Bang.....................................????????????????????????????????????????????

"Wisten degenen die ongelovigen waren niet dat de hemelen en de aarde als een stuk waren samengevoegd, en dat wij het vervolgens scheiden? En wij hebben uit water elk levend ding gemaakt. Zullen zij dan niet geloven? (koran 21:30)

De expansie van het universum..................................................???????????????????????????

"Met macht hebben wij de hemelen gebouwd.Waarlijk, wij zijn in staat om de omvangrijkheid en ruimte daarvan uit te breiden" (koran 51:47 )

De mens en het bedekken van spieren over de beenderen.....???????????????????????????

"Toen vormden wij het mengsel van mannelijke en vrouwelijke seksuele afscheiding in een klonter, daarna maakten wij van de klonter een kleine vleesklomp, dan maakten wij uit die kleine vleesklomp beenderen, vervolgens bekleedden wij die beenderen met vlees en dan brachten wij het voort als een andere schepping.Gezegend dus is Allah, de beste der scheppers." (koran 23:14)

Zaad bepaalt het geslacht......................................................???????????????????????????

" En dat hij in paren schept, mannelijk en vrouwelijk, van een druppel zaad wanneer het uitgestoten is " (koran 53:45-46)

Het ijzer ontstaat niet op aarde.?

"En wij hebben ijzer neer gezonden, waarin een geweldige macht ligt en ook veel profijt voor de mensheid" (koran 57:25)

Beweging van de continenten....................................................???????????????????????????

"En je zult de bergen zien en denken dat zij solide zijn, maar zij zullen voorbij gaan zoals wolken voorbij gaan" (koran 27:88)

De functie van de bergen als tentharingen………….................???????????????????????????

"En wij hebben op de aarde stevige bergen geplaatst, anders zou zij met hen schudden"

(koran 21:31)

De lagen van de atmosfeer......................................................???????????????????????????

"Toen voltooide en beëindigde hij hun scheppen, zeven hemelen in twee dagen en hij gaf elke hemel zijn eigen werk" (koran 41:11-12)

En ook

Dat de maan richting de zon beweegt

Hoe hagel in de wolken ontstaat en wanneer die neervalt

Hoe bliksem ontstaat

Dat iedere mens een andere vingerafdruk heeft

De eivormigheid van de aarde

De beschermende functie van de atmosfeer om de aarde

De hemel en haar cyclische systemen

De relativiteit van tijd

De juiste verhouding van neerslag

De vorming van neerslag en het condensatieproces

De essentie van de wind in het creëren van regen

De onzichtbare scheiding tussen de zeeën (zoet en zout water)

De functie van het prefrontale gebied in de hersenen

Dat alleen de huid pijngevoelig is en niet het vlees

De verandering van het klimaat

Dat er interne golven onder het oppervlak van de zee plaatsvinden

Hoe de lichtinval is in de voor de mens onbegaanbare zeediepte

Hoe de dag in nacht overgaan

Wat de scheiding tussen dag en nacht maakt

Hoe het embryo ontstaat

Waaruit het embryo gevormd wordt

De stadia van ontwikkeling van het embryo

Een exacte beschrijving van het embryo in de baarmoeder

De drie donkerte waar de foetus zich bevindt

De volgorde van het ontstaan van gehoor en dan zicht voor het embryo

De wonderbaarlijke werking van de zaadcel

Dat de binnenwand van de maag tegen hitte bestand is

Dat de maan licht reflecteert

De dichtheid van de ruimtelijke massa

Dat er iets kleiner bestaat dan een atoom

De rookachtige substantie waaruit planeten ontstaan

De rotatie van de zon

De scheiding tussen zout en zoetwater

Dat er mannelijke en vrouwelijke planten bestaan

Dat er mannelijke en vrouwelijke fruit bestaat

Het wonderbaarlijke gedrag van de bijen

Dat honing uit de buik van de bijen komt

De bloedsomloop en het ontstaan van melk

De exacte oorsprong van de geslachtsorganen

Dat de zon op verschillende plaatsen opkomt en neer gaat

De stadia van verkleuring bij zeer extreme hitte

Dat de aarde uit zeven lagen bestaat

Dat het binnenste van de aarde uit lava bestaat

Dat er plaatsen in de zee bestaan waar het vuur (lava)contact maakt met het water

Dat alle levende wezens uit water bestaan

Dat de wind planten bestuift

De laagste punt op aarde

Dat naarmate je in de hemel stijgt de inhoud van je borstkast kleiner wordt

Etc…………….

Alleen hij die iets maakt weet het zo goed te beschrijven.

``Wij zullen hen onze tekenen laten zien, aan de horizonten en in jullie zelf…`` Koran 41.53

``Voorwaar, daarin is zeker een teken voor een volk dat nadenkt`` koran 16.68

´´Er is geen dwang in de godsdienst. Waarlijk de rechte leiding is duidelijk onderscheiden van de dwaling….`` koran 2.256

Kennis leidt niet tot geloof, wil wel.

06:29 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

20-03-08

Islamitische groet

 

De waarde van `Assalaamoe Alaikoem` (islamitische groet)

 

Islam betekent het bereiken van vrede door totale onderwerping aan Allah (Geprezen en Verheven is Hij) Een moslim is dus iemand die vrede bereikt door zich te onderwerpen aan de wil van Allah. Het woord `salaam` komt van hetzelfde stamwoord als islam. De salaam is de begroeting van de moslims. De letterlijke betekenis is vrede. De diepere betekenissen zijn:

- Een gevoel van veiligheid en duurzaamheid die niet in dit leven wordt gekend.

- Zonder tekortkomingen zoals in het woord salliem.

- Redding, bevrijding, bescherming zoals in het woord sallama.

- Begroeting, overeenstemming met degenen rondom ons, een harmonieus geheel.

- Berusting in de betekenis van tevreden zijn met alles wat er voor je is bepaald en geen ontevredenheid voelen.

- De algemene betekenis: vrede, vrijheid van alle strijdige elementen die de totale vrede in de weg staan.

Al deze betekenissen liggen in het woorden salaam en islaam. Ad-Djennah (het paradijs) is dan ook de volmaaktheid van islaam. Allah (Geprezen en Verheven is Hij) zegt in de Qoraan:

Allah nodigt uit tot Dar Assalaam(het huis van vrede) dit is Al-Djennah dor het accepteren van al-islaam en rechtschapen daden verrichten en af te zien van shirk en slechte daden en leidt wie hij wil naar het Rechte Pad (Soerat Yoenoes:25).

Deze lezing gaat dus ook over de waarde van het geven van de salaam aan elkaar. Op vele plaatsen in de Qoraan worden de moslims bevolen Assalaam aan elkaar te geven.
In de koran lezen we o.a:

O jullie die geloven! Ga niet andere huizen binnen dan jullie eigen totdat jullie toestemming hebben gevraagd en degenen (van het huis) salaam hebt gegeven, dat is beter voor jullie, zodat jullie zullen herinneren. (Soerat An-noer:27).

als jullie huizen binnengaan, begroet elkander met salaam van Allah, gezegend en aangenaam.. (Soerat An-noer:61).

heeft het verhaal van ibrahiem`s geeerde gasten jou bereikt (o,mohammed)? Toen zij bij hem kwamen en zeiden: salaman (vrede, antwoordde hij: salaam. (Soerat Adz-aariyaat: 24-25)

Het gebruiken en zeggen van Assalaam is een grote zegen van Allah (Geprezen en Verheven is Hij) voor de moslims. Over de gehele wereld, welke taal zij ook spreken, geven de moslims elkaar de salaam (vrede). Welke taal, van welk ras, volk of stam men ook behoort iedere moslim behoort deze begroeting te gebruiken. Dit toont ons weer te meer de gelijkheid van de moslims en universaliteit van de islam. Overal ter wereld groeten de moslims elkaar met `Assalaamalaikoem` geven elkaar een hand of omhelzen elkaar en dit met broederlijke/zusterlijke liefde en genegenheid. Ook al kennen ze elkaar niet en komen ze uit totaal verschillende werelddelen een simpel `salaam` is het enige wat de harten direct verenigd in de islam. En dit is weer een van de voorbeelden van de grootheid van de islamitische Adaab (manieren). Allah heeft alles met een doel geschapen en heeft alles met een reden aan ons gegeven. Alles heeft dus een reden en daarom moeten wij nooit neerkijken op onze Adaab of er heel makkelijk mee omgaan Allah (Geprezen en Verheven is Hij) heeft het als een gunst en een zegening aan ons gegeven.
In de Qoraan lezen we ook dat de begroeting in Al-djennah (het Paradijs) `as-salaam` zal zijn:

Hun manier van vragen daarin (ad-djennah) zal zijn: Sobhanek Allahoema en salaam (vrede, veilig van elke en iedere slechtheid) zal hun groeten daarin zijn en het afsluiten van hun vraag zal zijn: al-hamdoelillah rabil`alemien en dank is voor Allah, ar-rabbil alemien (Soerat yoenoes:10).

Tegen degenen wiens levens door de engelen worden genomen als zij in een vrome staat zijn, wordt gezegd: ga ad-djennah binnen voor het goede wat jullie deden (in deze wereld) (Soerat An-nahl:32).

Hun groeten op de Dag als zij Hem zullen ontmoeten zal zijn: `salaam` (de engelen zullen tegen hen `assalamoe alaikoem` zeggen). En hij heeft voor hen een milddadige beloning voorbereid (Al-djennah). (Soerat Al-ahzaab:44).

En zo zijn er nog vele ayaat te vinden. Al vanaf Adam is de begroeting voor de gelovigen (de moslims) Assalaamoe Alaikoem

overgeleverd door Aboe Hourairah dat de profeet zei: Allah schiep Adam naar zijn beeltenis, ongeveer 30 meter lang. Toen hij hem geschapen had zei hij: ga en geef Salaam aan die groep engelen die daar zit en luister wat zij jou als antwoord geven, want dat zal jouw begroeting zijn en die van jouw nageslacht.` Adam zei: `as salaam alaiakoem`. Zij antwoordden: as salaam alaikoem wa rahmatoellah` (Gedeelte hadith Boekharie).

Allah (Geprezen en Verheven is Hij) heeft ons bevolen in de Qoraan `as salaam alaikoem` te zeggen. Dit blijkt ook uit verschillende ahaadtih waarin de profeet (Allahs vrede en zegen zij met hem) ons dit beveelt:
overgeleverd door Aboe Oemara al-bra`a bin`azib: de boodschapper van Allah beval ons de volgende zeven handelingen:1 het bezoeken van de zieken,2 het volgen van een begrafenis(stoet), 3 het aanroepen van de genade van Allah voor iemand die niest (het zeggen van Yarhamkoemallah). 4 de zwakken steunen, 5 De onderdrukten helpen, 6 het verspreiden van de salaam, 7 en het eren van geloftes. (Boekharie en Moeslim).

Overgeleverd door Aboe Yoessoef Abdoellah bin Salam dat hij de boodschapper van Allah hoorde zeggen: O jullie mensen! Verspreidt de Salaam, geef eten (aan de armen en behoeftigen), gedraag je vriendelijk ten opzichte van je bloedverwanten en doe salaah wanneer anderen slapen en ga ad-djennah in vrede binnen. (Tiermidie).

De boodschapper van Allah (Geprezen en Verheven is Hij) zei: `vermijdt het op de wegen te zitten. `Zij (de mensen) zeiden: `O allahs boodschapper, wij kunnen het niet helpen (op de wegen) te zitten daar zij onze plaatsen waar we praten. `De Profeet (Allahs vrede en zegen zij met hem) zei: `als jullie weigeren maar toch daar gaan zitten, geeft de weg zijn recht. `Wij zeiden: `wat is het recht van de weg van de boodschapper van Allah? ` Hij (Allahs vrede en zegen zij met hem) zei: ` de blikken neer te slaan, zich te weerhouden van het schade toebrengen aan anderen, het teruggeven van de salaam en het bevelen van het goede en het verbieden van het slechte. (Boekharie).

We weten nu dat Assalaam de begroeting voor ons moslims is. Maar in de Qoraan en de Soennah vinden we ook de wijze waarop we moeten groeten, in de Qoraan lezen we:

wanneer jullie begroet worden met een begroeting, groet dan terug met wat beter is dan dat of geef het gelijke terug. Zeker, Allah is altijd een Nauwkeurig Waarnemer van alle dingen. (Soerat An-Nisa:86).

Dit betekent dat we de begroeting `Assalaamalaikoem` kunnen beantwoorden met `wa alaikoem as-salaam`, maar beter is het meer terug te antwoorden, namelijk `wa alaikoem assalam wa rahmatoellahi` (en de vrede op jullie en zijn genade) of ook nog beter er aan toe te voegen `wa barakatoeh` (en zijn zegeningen). Als iemand groet met `Assalaamallaikoem wa rahmatoellah` kan men met hetzelfde terug groeten of wat beter is met de toevoeging `wa barakatoeh. Aisha heeft overgeleverd 'De boodschapper van Allah (Allahs vrede en zegen zij met hem) zei tegen mij: ` dit is djibriel. Hij groet je met salaam. Zij zei verder: ik zei: wa alaikoem Assalaamwa rahmatoellahi wa barakatoeh. (Boekharie en moeslim).

Imam Nawawi heeft gezegd dat het aanbevelenswaardig is om de leiding te nemen in het geven van de salaam (dus als eerste te groeten), te zeggen: `Assalaamoe Alaikoem wa rahmatoellahi wa barakatoeh`en meervoud te gebruiken ook al zeg je het tegen een persoon. Als we `Assalaamoe Alaikoem` zeggen ontvangen we Insha Allah de zegeningen van Allah (Geprezen en Verheven is Hij).

"Imraan bin Hoesain (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: `Een man kwam naar de boodschapper van Allah (Allahs vrede en zegen zij met hem) en zei: Assalaamoe Alaikoem. De boodschapper van Allah (Allahs vrede en zegen zij met hem) groette terug en de man ging zitten. Hij (Allahs vrede en zegen zij met hem) zei:`Deze man heeft de zegening van tien (goede daden) verdiend`. Een ander kwam en zei: Assalaamoe Alaikoem wa rahmatoellah. Hij (Allahs vrede en zegen zij met hem) beantwoordde zijn salaam en de man nam zijn plaats. Hij (Allahs vrede en zegen zij met hem) zei: ` Deze man heeft twintig verdiend`. Een derde persoon kwam en zei: Assalaamoe Alaikoem warahmatoellahi wa barakatoeh. De profeet (Allahs vrede en zegen zij met hem) beantwoordde zijn salaam en hij ging zitten. De boodschapper van Allah (Allahs vrede en zegen zij met hem) zei: `Deze man heeft dertig verdiend.` (Aboe Dawoed en Tirmidhi; volgens imaam Tiermidie hadith hassan).

Het zeggen van Assalaamoe Alaikoem geeft zegeningen en beloningen in Al-aagiera (het Hiernamaals) maar brengt ook de broeder/zusterschap en wederzijdse liefde tussen de moslims tot stand:

"Aboe Hoerairah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah (Allahs vrede en zegen zij met hem) zei: `Bij Allah in Wiens Handen mijn leven is, jullie zullen ad-Djennah niet binnengaan totdat jullie geloven (in al-Islaam) en jullie zullen niet geloven totdat jullie van elkaar houden. Zal ik jullie iets vertellen waardoor jullie van elkaar zullen houden? Verspreidt de salaam tussen jullie. (moeslim).

Omar ibn Al-khattab (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd: "Er zijn drie wegen om oprechte broederliefde te tonen: geef hem Assalaam als je hem voor het eerst ontmoet, maak het hem gerieflijk en noem hem bij zijn geliefde namen."

Sa`id bin Al-`as (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd:"Ik ben mijn metgezel die bij mij is drie dingen verschuldigd: bij zijn naderbij komen groet ik hem, bij zijn aankomst verwelkom ik hem en als hij zit maak ik het hem gerieflijk."

Het geven van Assalaam is dus altijd belangrijk.Hierbij moeten we een belangrijke soennah niet vergeten, namelijk dat men ook die moslims groet die men niet kent. Dit is een soennah die de banden tussen de moslims versterkt.Degenen die men kent geeft men natuurlijk de salaam, maar het geven van de salaam aan moslims die men niet kent wordt vaak vergeten en is een soennah die niet meer algemeen toegepast wordt onder de moslims:
"Overgeleverd door Abdoellah ibn `Amr (moge Allah tevreden met hem zijn): Een man vroeg de boodschapper van Allah (Allahs vrede en zegen zij met hem): "Welke islamtische werken zijn het beste? "De Profeet (Allahs vrede en zegen zij met hem) zei: "Geef eten aan de mensen en geef salaam aan degenen die je kent en aan degenen die je niet kent." (Boekharie).

Ook bij onenigheid is het beste als eerste weer Assalaam te geven: "Overgeleverd door Aboe Hourairah (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de profeet (Allahs vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: "Het is voor een moeslim niet toegestaan zijn broeder moeslim te verlaten (niet tegen hem te spreken) voor meer dan drie dagen als zij elkaar ontmoeten en een wendt zijn hoofd naar een kant af en de ander wendt zijn hoofd naar de andere kant. De betere van de twee is degene die begint met de salaam te geven." (Boekharie).

Handen geven

Bij het ontmoeten is het soennah om elkaar de hand te geven. Alle gebruiken zoals kussen, omhelzen, buigen, enz. zijn geen islamitische gebruiken en dus niet goed om te doen.
"Overgeleverd door Qataadah (moge Allah tevreden met hem zijn) die aan Anes vroeg: ` gaven de metgezellen van de boodschapper van Allah (Allahs vrede en zegen zij met hem) elkaar een hand? `Hij antwoordde:ja.(Boekharie).

Anes (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat toen de mensen van Jemen kwamen de boodschapper van Allah (Allahs vrede en zegen zij met hem) zei: ` de mensen van Jemen zijn naar jullie toe gekomen. Zij zijn de eerste die een hand geven toepasten." (Aboe Dawoed).

"Al-Bara-e ibn Azib (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de profeet (Allahs vrede en zegen zij met hem) zei: "wanneer twee moslims elkaar ontmoeten en elkaar de hand schudden, worden hun zonden vergeven voordat zij uit elkaar gaan ." (Aboe Dawoed).

"Overgeleverd door Anas (moge Allah tevreden met hem zijn) die zei dat een man aan de boodschapper van Allah (Allahs vrede en zegen zij met hem) vroeg: `O boodschapper van Allah, wanneer een van ons een moeslim broeder of vriend ontmoet, moet hij dan zijn hoofd buigen (als een teken van hoffelijkheid)? `Hij (Allahs vrede en zegen zij met hem) zei: `nee. ` De man zei: ` moet hij hem omhelzen en kussen?` Hij (Allahs vrede en zegen zij met hem) zei:`nee.` De man vroeg vervolgens: `moet hij zijn handen vastpakken? ` Hij (Allahs vrede en zegen zij met hem) zei:ja. (Tiermidie).

In de volgende hadith is er sprake van omhelzen. Dit is toegestaan als men elkaar lang niet heeft gezien of als iemand terugkomt van een reis:
"Overgeleverd door Aicha (moge Allah tevreden met hem zijn) dat Zaid Ibn Harisa naar Medina kwam en op dat moment was de profeet (Allahs vrede en zegen zij met hem) in haar huis. Zaid kwam en klopte op de deur. De boodschapper van Allah (Allahs vrede en zegen zij met hem) ging naar buiten om hem te ontmoeten, zijn jas slepend, en omhelsde en kuste hem." (Tiermidie).

Verbod als eerste niet-moslims te groeten en hoe wij hun groet beantwoorden. "Overgeleverd door Aboe Houraira (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de profeet (Allahs vrede en zegen zij met hem) zei: `groet niet als eerste de joden en de christenen. Als jullie daarom een van hen tegenkomen geef hen geen gemakkelijke doorgang (laat hen naar het smalste gedeelte van de weg)." (Moeslim).

"Overgeleverd door Anas (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de profeet (Allahs vrede en zegen zij met hem) zei:`als de joden en de christenen jullie salaam geven, beantwoordt dit met "wa alaikoem` (en op jullie)." (Boekharie en moeslim).

"Overgeleverd door Aicha (moge Allah tevreden met hem zijn) `Een groep joden kwam naar Allahs boodschapper (Allahs vrede en zegen zij met hem) en zei: `As-samoe alaika` (dood op jou) en ik verstond het en zei tegen hen: `alaikoem As-samoe wa-l-la`na (door en vervloeking op jullie). Allahs boodschapper (Allahs vrede en zegen zij met hem) zei: `wees kalm! O Aisha, want Allah houdt van degene die vriendelijk en zacht is onder alle omstandigheden. `Ik zei: `O Allahs boodschapper, heb je niet gehoord wat zij hebben gezegd?``Allahs boodschapper (Allahs vrede en zegen zij met hem) zei: `ik heb (tegen hen) gezegd `Alaikoem` (op jullie)." (Boekharie).

Koefr (ongeloof) is het tegenovergestelde van al-islaam. Een moeslim en een niet-moslim zijn niet gelijk. Assalaamoe Alaikoem kan nooit gezegd worden tegen niet moslims. Zij (niet-moslims) hebben nog niet Assalaam (vrede) zolang ze geen moslims zijn geworden. Wij hebben deze speciale begroeting gekregen als een zegening.

Laten wij deze zegening dan ook gebruiken met respect. Vaak genoeg hoor je moslimkinderen - en niet alleen de kinderen - nog dag, bye bye, hallo, enz. gebruiken. Ook de verbastering maa salaama` is niet van de Soennah en moeten worden vermeden.

Er zijn twee categorieën mensen: moslims en niet-moslims. Ieder mens die er voor kiest zich te onderwerpen aan Allah (Geprezen en Verheven is Hij) is moeslim en zijn manier van leven is volgens de islam. Een moeslim is een kostbaar schepsel bij Allah. Een moeslim verkrijgt speciale privileges, eer en waardigheid door de islam. wij moslims hebben salaam (vrede) verworven door het accepteren van de islam. de begroeting met salaam is een speciale zegening van Allah voor de moslims.

De moslims moeten hun mede moslims niet groeten met Assalaam omdat dit speciaal voor hen alleen is.
Het is beneden ons waardigheid, als moslims, andere begroetingen te gebruiken. Een moeslim moet zichzelf niet naar beneden halen door de gebruiken van de niet-moslims over te nemen. Een ongelovige is iemand die er voor kiest de boodschap van Al-islaam te weigeren en zijn eigen anti-islamitische weg van leven te nemen -koefr. Deze mensen, de ongelovigen, zijn in uiterste disharmonie en hun leven zijn totaal in tegenspraak met elk begrip van vrede en harmonie. Deze mensen zullen nooit de grootmoedigheid van de moslims bereiken, integendeel, enkel smaad. Maar hun begroetingen komen overeen met hun status. Het zijn begroetingen zonder waarde of betekenis; bijvoorbeeld dag, hallo, doei, goedendag, enz, enz.

En natuurlijk kan een moeslim nooit de salaam aan een niet-moslim geven. Niet-moslims zijn buitengesloten van de zegeningen van Al-islaam omdat zij zelf ontkennen en weigeren. En voor iemand die niet in Allah (Geprezen en Verheven is Hij) gelooft zal deze begroeting, deze doea, niet werkzaam zijn. Moslims moeten natuurlijk wel altijd beleefd zijn en geen slechte taal gebruiken tegen de niet-moslims. Moslims moeten hen altijd uitnodigen tot de rechte weg om zo ook `Assalaamoe Alaikoem te kunnen ontvangen als moslims.

Moge Allah (Geprezen en Verheven is Hij) ons helpen in het uitdragen van onze dawah (uitnodiging tot Al-islaam) en ons nederig maken in islam. Al-hamdoellillah Rabil`alamien.

bron: http://moslimjongeren.tripod.com/fiqh/id5.html

 

14:23 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-03-08

Vraag: Hoe kun je je behoeden tegen het boze oog,

Vraag: Hoe kun je je behoeden tegen het boze oog, en stel dat je getroffen bent door het boze oog wat zou je kunnen doen om jezelf te genezen?

 

Antwoord:

In de naam van Allah de Erbarmer de Meest Barmhartige

Ibn Abbas (Allah's welbehagen zij met hem) heeft gezegd: De profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) heeft gezegd: " het boze oog is waarlijk, en als er iets was dat eerder dan het lot plaats vindt, dan zou het boze oog dat zijn" Overgeleverd door Moesliem, Ahmed, ibn Hiebbaan, Al haakiem en Athabarie.

In soennan ibn dawoed is overgeleverd dat Aicha (Allah's welbehagen zij met haar) gezegd heeft dat de profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) gebood degene waar het boze oog afkomstig is, de kleine wassing te verrichten (Woedoe') en met dat water wast (grote wassing - Al ghosl) degene die getroffen is door het boze oog zich. Overgeleverd door Boekharie, Moesliem ibn Maadjah, Nasa'ie en anderen.

In verschillende overleveringen kan men lezen dat Al mo'awidatayn (soerat Annas en Soerat Al falaq) een bescherming biedt tegen het kwaad dat afkomstig is van de mens en van de Djinn. In soerat Al falaq wordt de mens opgeroepen tot het zoeken van bescherming bij Allah tegen het van de zwarte magie afkomstige kwaad in het bijzonder en tegen het andere kwaad in het algemeen.

Soerat Annas heeft in het bijzonder het kwaad - en de verleiding tot het kwaad - dat van de Djinn's en de mens afkomstig is tot onderwerp. Daarnaast is het reciteren van Soerat Al Fatiha en Ayat Al koersie (dat is aya nummer 255 van soerat Al baqara) ook aan te raden. Naast het reciteren van de Qor-aan zijn er verschillende profetische smeekbedes om zich te genezen en te beschermen tegen het boze oog zoals :

A3oedhzoe biekaliemaatiee Allahie Attaaamaatie mien sharrie maaa galaq. (Ik zoek mijn toevlucht bij Allah door zijn volmaakte woorden tegen al het slechte wat Hij geschapen heeft).

A3oedhzoe biekaliemaatie Allahie attaamatie mien koellie shaytaanien wa haamah wa mien kollie 3aynien laammah. (Ik zoek mijn toevlucht bij Allah door zijn volmaakte woorden tegen de satan en al het kwade, en tegen het jaloerse boze oog).

De boodschapper van Allah (Allah's vrede en genade zij met hem) heeft ons geboden om de volgende woorden te zeggen nadat men iets moois gezien heeft: "Maa shaa Allah, laa qowwata iella biellah"

De Engel Gabriel (Allah's vrede zij met hem) heeft de profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) genezen met een smeekgebed:"Bismillahie Orqieka mien koellie daa'ien yo'dhzika, mien koellie nafssien aw 3aynien 'haasied, Allahoe yashfieka, biesmie Allahie orqieka" Overleverd door Moesliem en tiermiedie. (De nederlandse betekenis hiervan is: ""In de naam van Allah genees ik jou tegen alles wat jou schaadt, tegen ieder ziel die schaadt, tegen alle jaloerse boze ogen. Allah geneest jou, In de naam van Allah genees ik jou")

Een persoon die vreest getroffen te worden door het boze oog, dient al wat aandacht trekkend is te vermijden.

En Allah en zijn Boodschapper weten het beste

Cyber-Imam, Het team van al-Islaam.com

 

17:53 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

18-03-08

De 6 hadithgeleerden

1. Imam al-Bukhari
2. Imam Muslim
3. Imam Abu Dawud
4. Imam al-Tirmidhi
5. Imam al-Nasaa’i
6.
Imam Ibn Maajah

Er volgen korte details over elk van hen.

1. Imam al-Bukhari

Zijn volledige naam was Abu ‘Abd-Allah Mohammed ibn Isma’il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ja’fi al-Bukhari. Zijn grootvader al-Mughirah was een bevrijde slaaf van al-Yaman al-Ja’fi, de gouverneur van Bukhara, dus nam hij zijn naam aan nadat hij moslim was geworden. Imam al-Bukhari werd geboren in Bukhara in 194 na Hijrah. Hij groeide op als wees en begon ahadith uit zijn hoofd te leren toen hij tien jaar oud was. Toen hij een jongeman was, reisde hij naar Mekka om de verplichting van de Hadj te verrichten. Hij bleef een tijdje in Mekka en studeerde onder de imams van de fiqh, usool en hadith. Zestien jaar lang reisde hij rond van de ene islamitische regio naar de andere. Hij bezocht vele kenniscentra waar hij ahadith van de Profeet (sallAllahu alaihi wa salaam) verzamelde, totdat hij meer dan 600.000 ahadith had verzameld. Hij verwees naar duizend hadithgeleerden en besprak deze verslagen met hen. Deze geleerden waren mensen die bekend stonden om hun oprechtheid, vroomheid en hun sterke geloof. Van dit grote aantal ahadith stelde hij zijn boek al-Sahih samen, waarbij hij de meest nauwkeurige wetenschappelijke richtlijnen volgde in zijn onderzoek naar hun authenticiteit en in het onderscheiden van de sahih (sterke) van de zwakke en in het achterhalen van de overleveraars, totdat hij de sterkste van de sterken in zijn boek had opgenomen, hoewel het niet alle sahih ahadith bevat. De volledige titel van het boek is al-Jaami’ al-Sahih al-Musnad min hadith Rasool-Allah (sallAllahu alaihi wa salaam) wa Sunanihi wa Ayaamihi.

De gouverneur van Bukhara wilde dat al-Bukhari naar zijn huis kwam om zijn kinderen te onderwijzen en ahadith aan hen voor te lezen. Maaral-Bukhari weigerde en schreef naar hem:

"Kennis moet in zijn eigen huis gezocht worden,"

wat wil zeggen dat kennis gezocht moet worden en niet opgeroepen moet worden. Degene die van de geleerdenwil leren, zou naar hun toe moeten gaan in de moskee of in hun huizen. De gouverneur koesterde wrok jegens hem en beval dat hij uit Bukhara verdreven zou worden. Dus ging hij naar het dorp Khartank wat vlakbij Samarqand ligt, waar hij familieleden had en hij vestigde zich daar totdat hij in 256 na Hijrah overleed op de leeftijd van 62 jaar. Moge Allah genade met hem hebben.

2. Imam Muslim

Zijn volledige naam was Muslim ibn al-Hajjaaj ibn Muslim al-Qushayri al-Nisapoori Abu’l-Husayn. Hij is één van de belangrijke hadithgeleerden en één van de meest kennisrijken. Hij werd geboren in Nisapoor op de dag dat Imam al-Shaafa’i overleed in 204 na Hijrah. Hij studeerde in Nisapoor en later reisde hij naar Irak en de Hijaaz om hadith te leren. Hij hoorde ahadith van vele shaykhs en vele hadithgeleerden hebben van hem overgeleverd. Zijn bekendste boek is zijn Sahih die bekend staat als Sahih Muslim. Dit is één van de zes betrouwbare hadithboeken. Hij besteedde bijna vijftien jaar aan het samenstellen van dit boek, wat tweede is in status en sterkte van de ahadith na Sahih al-Bukhari. Vele geleerden hebben toelichtingen geschreven over zijn Sahih.

Andere boeken van hem zijn Kitab al-Tabaqat, Kitab al-Jaami’, Kitab al-Asma’ en anderen die gedrukte vorm en in manuscriptvorm bestaan. Hij overleed in 261 na Hijrah in Nasarabad, vlakbij Nisapoor, op de leeftijd van 57 jaar. Moge Allah genade met hem hebben.

3. Imam Abu Dawud

Zijn volledige naam was Sulayman ibn al-Ash’ath ibn Shaddaad ibn Ishaaq ibn Bashir al-Azdi al-Sajistani, uit Sajistan. Abu Dawud was de belangrijkste hadithgeleerde van zijn tijd. Hij is de auteur van al-Sunan, wat één van de zes betrouwbare hadithboeken is. Hij werd geboren in 202 na Hijrah. Hij reisde naar Bagdad waar hij Imam Ahmad ibn Hanbal ontmoette en hij bleef bij hem; hij leek ook op hem. Hij reisde ook naar Hijaz, Irak, Khurasan, Syrië, Egypte en de grenzen van de islamitische wereld. Al-Nasaa’i, al-Tirmidhi en anderen hebben hadith van hem overgeleverd. Hij behaalde de hoogste graad van vroomheid en rechtschapenheid. Zijn boek al-Sunan omvat meer dan 5300 ahadith.

De kalief Abu Ahmad Talhah (al-Muwaffaq al-Abbasi) vroeg drie dingen van hem.

Het eerste was dat hij naar Basrah zou verhuizen en zich daar zou vestigen zodat de zoekers van kennis naar hem toe zouden kunnen komen en er dus meer mensen zich daar zouden vestigen. Het tweede was dat hij al-Sunan aan zijn kinderen zou leren. Het derde was dat hij exclusieve lessen aan zijn kinderen zou geven want de kinderen van kalief horen niet met het gewone volk te zitten. Abu Dawud zei tegen hem: Wat het eerste betreft, ja; wat het tweede betreft, ja; wat het derde betreft, absoluut niet, want alle mensen zijn gelijk wanneer het op kennis aankomt. Aldus volgden de zonen van al-Muwaffaq al-‘Abbasi zijn lessen en zaten door een scherm gescheiden van de andere mensen.

Hij bleef in Basrah totdat hij overleed in 275 na Hijrah. Moge Allah genade met hem hebben.

4. Imam al-Tirmidhi

Zijn volledige naam was Mohammed ibn ‘Isa ibn Surah ibn Musa ibn al-Dahhaak al-Salami al-Tirmidhi, Abu ‘Isa. Hij kwam uit Tirmidh, één van de steden van Transoxiana, waar hij naar vernoemd werd. Hij was één van de belangrijkste geleerden van de hadith en de memorisatie van de hadith. Hij werd geboren in 209 na Hijrah en studeerde onder al-Bukhari; ze hadden een aantal van dezelfde leraren. Hij begon ahadith te zoeken door naar Khurasaan, Irak en Hijaz te reizen. Hij werd beroemd om zijn memorisatie van hadith, zijn betrouwbaarheid en kennis. Zijn shaykhs waren o.a. Ahmad ibn Hanbal en Abu Dawud al-Sajistani. Hij stelde al-Jaami’ samen dat als één van de zes betrouwbare hadithboeken geldt. In dit boek onderzocht hij de ahadith in detail, wat van voordeel is voor de fiqh-studenten want de meeste van de ahadith die hij vermeldt hebben te maken met regels van fiqh. Hij vermeldt de isnaads en somt de Sahabah op die de hadith overgeleverd hebben. Als hij gelooft dat iets sahih is dan zegt hij dat het sahih is en als hij gelooft dat is da’ief is, dan zegt hij dat het da’ief is. Hij verklaart wie van de fuqaha’ de hadith geaccepteerd hebben en wie niet. Zijn Jaami’ is het meest uitvoerig van de boeken van al-Sunan en is het nuttigst voor de muhaddith (hadithgeleerden) en faqih. Andere werken van hem zijn Kitab al-Shamaa’il al-Nabawiyyah en al-‘Ilal fi’l-Hadith. Het laatste deel van zijn leven was hij blind, nadat hij rondgereisd had en sahih overleveringen verzameld had van prominente en ervaren geleerden. Hij overleed in 279 na Hijrah op de leeftijd van 70 jaar. Moge Allah genade met hem hebben.

5. Imam al-Nasaa’i

Zijn volledige naam was Ahmad ibn Shu’ayb ibn ‘Ali ibn Sinan ibn Bahr ibn Dinar al-Nasaa’i, Abu ‘Abd al-Rahman. Hij kwam uit de stad Nasa in Khurasan, waar hij naar vernoemd werd (Nasawi of Nasaa’i). Hij werd geboren in 215 na Hijrah en was één van de belangrijkste geleerden en muhaddiths van zijn tijd. Zijn toelichting op al-jarh wa’l-ta’deel (de studie van betrouwbaarheid e.d. van overleveraars van hadith) wordt hoog geacht door de geleerden. Al-Hakim heeft gezegd: Ik hoorde Abu’l-Hasan al-Daraqutni meer dan eens zeggen: ‘Abu ‘Abd al-Rahman is het belangrijkst onder alle hadithgeleerden en hij is de beste beoordelaar van overleveraars van zijn tijd."

Hij was uiterst vroom en rechtschapen en hij vastte regelmatig het beste soort vasten (het vasten van Dawud), hij vastte gewoonlijk op verschillende dagen. Hij woonde in Egypte, waar zijn boeken beroemd werden en mensen van hem leerden. Toen verhuisde hij naar Damascus waar hij overleed op maandag 13 Safar 300 na Hijrah, op de leeftijd van 85 jaar. Moge Allah genade met hem hebben.

6. Imam Ibn Maajah

Zijn volledige naam was Mohammed ibn Yazid al-Rab’i al-Qazwayni, Abu ‘Abd-Allah. Zijn vader Yazid stond bekend als Maajah dus stond hij bekend als Ibn Maajah. De naam al-Rab’i verwijst naar Rabi’ah naar wie hij vernoemd was omdat zijn vader een bevrijde slaaf van Rabi’ah was. Hij was een beroemde hafiz en de auteur van het hadithboek genaamd al-Sunan. Hij werd geboren in Qazwayn, waar hij naar vernoemd werd, in 209 na Hijrah. Hij reisde naar Irak, Basrah, Kufa, Bagdad, Mekka, Syrië, Egypte en al-Rai om hadith te noteren. Hij schreef drie boeken tijdens zijn reizen: een boek over Tafsir; een boek over geschiedenis waarin hij de overleveringen verzamelde van mannen die de verslagen van de Sunnah op hadden geschreven van de tijd van de Sahabah tot zijn eigen tijd; en zijn boek al-Sunan. Ibn Maajah overleed op maandag 22 Ramadan 273 na Hijrah, op de leeftijd van 64 jaar. Moge Allah genade met hem hebben.

Regel voor de ahadith in deze boeken:

Met betrekking tot Sahih al-Bukhari en Sahih Muslim accepteert de ummah de ahadith die deze boeken bevatten en men is overeengekomen dat alles hierin sahih is, op een paar zinnen na die al-Bukhari en Muslim overgeleverd hebben om uit te kunnen leggen waarom ze niet betrouwbaar zijn, hetzij expliciet dan wel impliciet, zoals de geleerden die toelichtingen op deze twee boeken hebben geschreven, zoals Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah (rahimahullah), hebben uitgelegd. Wat de andere boeken van Sunan betreft, ze zijn niet vrij van een aantal de’ief (zwakke) ahadith hier en daar. Sommigen hiervan zijn door de auteurs zelf als zodanig genoteerd en anderen zijn door andere geleerden aangewezen. Ze hebben niet alle zwakke ahadith aangewezen omdat ze de ahadith met hun isnaads hebben overgeleverd waardoor het gemakkelijk is voor de geleerden om de sahih ahadith van de da’ief te onderscheiden door de keten van overleveraars te controleren en te weten wie betrouwbaar is en wie zwak is.

Onder de bekende geleerden op dit gebied waren Ahmad, al-Daraqtuni, Yahya ibn Ma’een, Ibn Hajar, al-Dhahabi, al-Waaqi en al-Sakhaawi. Onder de eigentijdse geleerden op dit gebied zijn al-Albaani, Ahmad Shakir en anderen. Moge Allah genade met hen allen hebben.

En Allah weet het het beste.

13:04 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |