17-03-08

Liefde in de islam

Islam is de godsdienst van liefde en barmhartigheid. Veel ayah’s [verzen in de Koran] en veel overleveringen van de Profeet [sas] benadrukken het belang van liefde in het leven van de moslims. Niet voor niets is liefde naast de nederigheid een eis voor de aanbidding [العبادة] en niet voor niets is hij een voorwaarde voor de getuigenis dat er geen god is dan Allah [ لا إله إلا الله]: als men dit zinnetje uitspreekt zonder Allah[swt] en zijn Ware Geloof en zijn ware dienaren lief te hebben, wordt het niet geaccepteerd.

Allah [swt] Zegt in de Koran:

]ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون[ سورة الروم، الآية 21.

Vertaling: [En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij voor jullie uit jullie eigen echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie bij hen rusten en Hij heeft tussen jullie liefde en barmhartigheid doen ontstaan. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt]. Koran Soerah 30, ayah 21. Dit is een geweldige ayah die kort maar zeer krachtig de ware relatie tussen de echtgenotes omschrijft en die mensen tot het denken zet, opdat zij misschien Allah dankbaar zullen zijn voor Zijn gunsten.

Onze Profeet [sas] zegt:

]ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لايحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار[ متفق عليه واللفظ لمسلم.

Vertaling: [(Er zijn) drie (eigenschappen) als iemand die heeft zal hij daarmee de zoetheid van het geloof ondervinden: dat hij van Allah en Zijn Profeet het meest houdt dan van wie/wat dan ook, dat als hij een persoon liefheeft hem puur omwille (van het behagen) van Allah lief moet hebben en dat hij het verafschuwt om terug te vallen in koefr [ketterij], nadat Allah hem daarvan heeft gered, zoals hij het verafschuwt om in het Vuur geworpen te worden]. Overgeleverd door Bukhari en Moslim. Dit is weer zo’n geweldige overlevering die de gelovige leert hoe hij/zij liefde in zijn/haar hart kan ‘bijstellen’ en koers geven opdat hij/zij de zoetheid gaat proeven waarmee zijn/haar hart wordt gerustgesteld. Hieruit kan men concluderen hoe belangrijk liefde is in de islam.

1. Liefde is een natuurlijke behoefte voor iedereen

Iedereen heeft liefde nodig. Liefde is een aangeboren eigenschap bij de mens. Een moeder hoeft er niet over na te denken of ze van haar (pasgeboren) kind moet houden of niet. Hetzelfde geldt eigenlijk voor het kind zelf. Liefde is een soort warmte die de verschillende relaties tussen mensen vers houdt en beschermt tegen bederf. Deze warmte is dus noodzakelijk voor het overleven van de goede relaties. Echter moet liefde toch binnen de perken blijven –deze warmte mag dus de kamertemperatuur niet overschrijden, maar ze mag ook niet tot het vriespunt gaan dalen- anders kan het tot bederf leiden. Denk bijvoorbeeld aan iemand die ontzettend veel van zijn vrouw houdt en die alles wat ze hem dicteert ook uitvoert ongeacht of dat nou goed is voor hem en anderen of niet, zo iemand kan door deze blinde liefde een gevaar zijn voor zichzelf en voor andere mensen, want het kan zo zijn –als het gaat om een slechte vrouw- dat zij hem opdraagt zonden te begaan die zijn ondergang kunnen betekenen. Het hoofd van de profeet Yahya Ibn Zakaria werd geschonken aan een prostituée uit Banoe Israël, omdat de toenmalige heerser ontzettend veel van haar hield en zich genoodzaakt zag haar vervloekte opdracht (wens!) uit te voeren: ‘een hoge temperatuur leidt tot brandwonden’! Een uitzondering hierop is liefde voor de Schepper, deze mag (moet) men altijd blijven opvoeren, omdat de absolute liefde alleen voor Allah is.

Liefde is niet altijd gebaseerd op of verbonden aan de sexuele drift zoals sommigen beweren. Ik kan me niet voorstellen dat een zoon van zijn moeder/vader houdt omdat hij met haar/hem gemeenschap wil hebben. Dat er tegenwoordig mensen zijn die dit soort ideëen dragen laat zien hoe erg het gesteld is met de mensheid en dat shaitan er toch in geslaagd is om de menselijke aanleg [الفطرة] bij veel mensen te misvormen. Moge Allah ons allemaal behoeden!

2. Liefde is verschillend afhankelijk van het soort relatie

Liefde verschilt volgens het soort relatie dat tussen de verschillende personen bestaat. Niemand twijfelt eraan dat de liefde die men voor de Schepper (Allah is geen mens) heeft anders is dan de liefde die men voor de moeder heeft en dat deze laatste weer verschilt van de liefde die men voor de echtgenote/echtgenoot koestert: vooral de gevoelens die daarmee gepaard gaan zijn verschillend. De ‘kleur’ van de verschillende ‘warmtes’ is dus niet dezelfde! Het is verplicht voor de moslim om deze ‘kleuren’ te kunnen onderscheiden en niet ‘kleurenblind’ te zijn! Moge Allah ons allemaal behoeden, Amien.

3. Tot slot

Dit was ‘liefde in de islam’ in het kort. Ik hoop in de volgende uitgave ‘De rol van liefde in de opvoeding van kinderen’ te zullen belichten. Moge Allah mij bijstaan en Moge Hij dit werk van mij accepteren. Tot dan, Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

El Yazid Aouichi

15:54 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-03-08

Aisha’s parels

Het blije kleine meisje met de springende blonde krullen was bijna vijf. Terwijl ze op haar moeder wachtte bij de kassa, zag ze hen, een cirkel van glinsterende parels in een roze plastic doosje.

"Oh alsjeblieft mama. Mag ik die hebben? Alsjeblieft, mama, alsjeblieft?"
Snel keek haar moeder op de achterkant van het plastic doosje en keek toen weer in de smekende blauwe ogen van het opgeheven gezichtje van haar dochtertje. "Eén euro vijfennegentig. Dat is bijna € 2,00. Als je ze echt wilt hebben, dan bedenk ik wel wat extra klusjes voor je en dan heb je snel genoeg geld om ze zelf te kopen. Het is nog maar een week voor Eid en misschien krijg je nog wel een mooie euromunt van oma.

Zodra Aisha thuiskwam, leegde ze haar spaarpot en telde 17 eurocent. Na het eten deed ze meer dan haar eigen klusjes en ging ze naar de buren. Ze vroeg Tante Jamshed of ze paardebloemen mocht plukken voor 10 cent. Op Eid-ul-Fitr gaf haar oma haar een mooie nieuwe euromunt en eindelijk had ze genoeg geld om de parelketting te kopen. Aisha was dol op haar parels.
Ze gaven haar het gevoel dat ze mooi aangekleed was en heel volwassen. Ze droeg ze altijd. Naar Koranles op zondag, naar de kleuterschool en zelfs als ze naar bed ging. De enige keer dat ze de parels afdeed was als ze ging zwemmen of in bad ging. Haar moeder had gezegd dat als ze nat werden, ze misschien groen zouden worden.

Aisha had een hele lieve vader en elke avond wanneer ze klaar was om naar bed te gaan, hield hij op met wat hij ook aan het doen was en kwam hij naar boven om haar een verhaal uit de Koran voor te lezen. Op een avond toen hij het verhaal voorgelezen had, vroeg hij Aisha: "Hou je van mij?"
"Oh ja papa. Je weet toch dat ik van je houdt?"
"Geef me dan je parels."
"Oh papa, niet mijn parels! Je mag de Prinses hebben, de witte schelp uit mijn verzameling, die met de roze schaduw. Weet je wel papa? Die jij me gegeven hebt. Dat is mijn favoriet."
"Dat is goed Aisha. Papa houdt van jou. Allah-hafez." En hij gaf haar een zoen op haar wang.

Ongeveer een week later, na het voorlezen van een verhaal, vroeg Aisha haar vader weer "hou je van mij?". "Papa, je weet toch dat ik van je hou?" "Geef me dan je parels."
"Oh papa, niet mijn parels! Je mag mijn pop hebben. Die nieuwe die ik gekregen heb omdat ik lief geweest ben. Ze is heel mooi en je mag ook het gele dekentje hebben die bij haar bedje past."
"Dat is goed. Welterusten. Mag Allah je zegenen en beschermen, Aisha. Papa houdt van jou."
En zoals altijd kuste hij haar wang zacht.

Een paar avonden later toen haar papa binnen kwam, zat Aisha op haar bed met haar benen gekruist in de kleermakerszit. Toen hij dichterbij kwam zag hij dat haar kin trilde en er een stille traan over haar wang gleed.
"Wat is er, Aisha? Wat is er aan de hand?" Aisha zei niets maar opende haar handje naar haar vader. En terwijl ze hem opende, lag daar haar parelketting. Met een lichte beving zei ze "Hier papa, dit is voor jou." Met tranen in zijn ogen strekte Aisha’s papa zijn hand uit om de goedkope ketting te pakken en zijn andere hand stak hij in zijn zak en haalde daar een blauw fluwelen doosje uit met een ketting van echte parels en gaf die aan Aisha.

Hij had ze al die tijd al. Hij wachtte alleen nog op Aisha om hem het goedkope ding te geven, zodat hij haar de echte schat kon geven.

Zo is het ook met Allah, de Almachtige. Hij wacht op ons om de goedkope dingen op te geven zodat hij ons kan zegenen met prachtige schatten.
Is Allah niet groots? Hou jij vast aan dingen waarvan Allah wil dat je het loslaat?

Hou jij vast aan schadelijke of onnodige partners, relaties, gewoontes en activiteiten waar je zo gehecht aan geraakt bent dat het onmogelijk lijkt om ze los te laten? Soms is het zo moeilijk om te zien wat er in de andere hand is, maar geloof één ding …
… Allah neemt nooit iets weg zonder je er iets beters voor in de plaats te geven.

 

18:33 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

15-03-08

40 HADITH door Imam Nawawi (rahimullah)

HADITH 1

De leider der gelovigen 1 , Aboe Hafs ‘Omar ibn Al-Chattab 2 (Allah’s welbehagen zij met hem) heeft gezegd: Ik hoorde de Boodschapper van Allah (Allah’s zegen en vrede zij met hem) zeggen:

Handelingen worden alleen bepaalt door hun intentie bepaald en ieder mens zal alleen dat krijgen wat met zijn bedoeling samenhangt.Als iemand emigreert 3 omwille van Allah en Zijn boodschapper, dan is dat een emigratie voor Allah en Zijn boodschapper en als iemand emigreert omwille van een werelde zaak of om een vrouw te trouwen, dan is zijn emigratie voor datgene waarvoor hij emigreert‘.

Dit werd overgeleverd door de twee meeste vooraanstaande geleerden,Bochari en Moslim,elk in hun ‘Sahih’; dit zijn de belangrijkste verzamelingen van authentieke hadis .

1 Titel gegeven aan de kaliefen
2 De tweede kalief van de Islam
3 Hoewel elke emigratie om religieuze redenen hieronder valt,wordt hier vooral de emigratie van de eerste moslim van Mekka naar Medina bedoeld

HADITH 2

Ook van Omar 1 (Allah’s welbehagen zij met hem) die gezegd heeft:

‘Toen wij op een dag bij de boodschapper van Allah ( Allah’s zegen en vrede zij met hem) zaten, verscheen er een man voor ons, in stralend witte kleren en met gitzwarte haren, aan wie niet te merken was dat hij een lange reis afgelegd had. Niemand van ons kende hem.Hij ging voor de profeet (Allah’s zegen en vrede zij met hem) zitten, met zijn knieën tegen die van de profeet en met zijn handen op zijn dijen en zei: ‘O, Mohammed, vertel me wat Islam is’. De profeet (Allah’s zegen en vrede zij met hem) antwoordde: Islam houdt in dat je getuigt, dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed de boodschapper van Allah is, dat je het gebed verricht, de zakat 2 betaalt, tijdens de maand Ramadan 3 vast en de bedevaart naar het Huis 4 verricht, als je daartoe in staat bent’. Waarop hij zei: ‘U heeft juist gesproken’. Wij waren erg verbaasd dat hij hem eerst iets had gevraagd en daarna het antwoord bevestigde.Daarna zei hij: ‘Vertel mij wat Iman 5 is’. Hij antwoordde: ‘Het houdt in dat je gelooft in Allah, in Zijn engelen, in Zijn boeken, in Zijn profeten en in de Laatste Dag en dat je gelooft dat zowel het goede als het slechte voorbeschikt is’. ‘U heeft juist gesproken’, zei hij en daarna: ‘Vertel mij wat ihsan 6 is’. Hij antwoordde: Het houdt in dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet en als je Hem niet ziet, besef dat Hij jou wel ziet’.Toen zei hij: ‘Vertel mij over het Uur 7 ‘. Hij antwoordde: ‘Daarover weet de ondergevraagde niet meer dan de vrager’. Vervolgens zei hij: ‘Vertel me dan over de tekenen ervan’. Hij antwoordde: ‘Dat de slavin haar meester zal baren 8 en dat je ziet dat op blote voeten lopende, naakte behoeftige schaapherders met elkaar wedijveren in het bouwen van hoge huizen’. Hierna ging hij (de vreemdeling) weg en ik bleef enige tijd zitten, totdat hij (de profeet) me vroeg: ‘O, ‘Omar, weet jij wie die vragensteller was?’ Ik antwoordde: ‘Allah en Zijn boodschapper weten het ‘t beste’. ‘Het was Gabriël, zei de profeet. ‘Hij kwam om jullie je godsdienst leren’.’

Overgeleverd door Moslim

1 ‘Omar ibn al-Chattab, de tweede kalief
2 Veelal vertaald als armenbelasting, waardoor men zijn bezittingen ‘reinigt’
3 Gedurende deze maand wordt elke dag tot zonsondergang gevast
4 De Ka’ba en de heilige moskee in Mekka
5 Hier betekent iman geloof.
6 Het is onjuist om ‘ihsan’ met één woord te vertalen. Het betekent namelijk o.a goede behandeling,goedheid,liefdadigheid en oprechtheid. Ook kan het bekwaamheid betekenen en als zodanig komt het in hadis 17 voor.
7 Het tijdstip van de Dag des Oordeels
8 Dit kan meer dan één wijze uitgelegd worden. An-nawawi zegt in zijn commentaar o.a dat slavinnen zonen en dochters zullen baren die vrij zullen worden en aldus meesters zullen zijn van degenen die hen ter wereld brachten.Het Arabische woord ‘ama’-veelal als slavin vertaald-kan echter ook op de vrouw in het algemeen slaan, in de zin dat wij allen slaven of dienaren van Allah zijn.De zin kan daarom ook betekenen dat er een tijd zal komen dat kinderen zo weinig respect voor hun moeders zullen hebben, dat zij hen als hun bediende zullen behandelen

HADITH 3

Aboe ‘Abd ar- Rahman ‘Abdellah, de zoon van ‘Omar ibn al-Chattab(Allah’s welbehagen zij met vader en zoon ) heeft gezegd: Ik hoorde de boodschapper van Allah (Allah’s zegen en vrede zij met hem)zeggen:

De Islam is op vijf (zuilen) gebouwd: getuigen dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed de boodschapper van Allah is, het verrichten van de gebeden, het betalen van de zakat (armenbelasting), het verrichten van de bedevaart naar het Huis(in Mekka) en het vasten in Ramadan’.

Overgeleverd door Bochari en Moslim

HADITH 4

Aboe ‘Abd ar-Rahman ‘Abdallah ibn Mas’oed ( Allahs welbehagen zij met hem) heeft gezegd: De boodschapper van Allah (Allahs zegen en vrede zij met hem)-en hij is de waargetrouwe,degene die geloofd wordt-heeft ons verteld:

‘De schepping van ieder van jullie vindt plaats in de buik van de moeder, dit gedurende veertig dagen in de vorm van een levenskiem, daarna is hij even lang als een klonter 1 ,daarna is hij even lang een klompje vlees; dan wordt er een engel naar hem gestuurd die hem de levensadem inblaast en die belast is met een opdracht ten aanzien van vier zaken: het opschrijven van zijn levensonderhoud 2 , zijn levenstijd,zijn daden en of hij gelukkig of ongelukkig zal worden.Bij Allah, buiten Wie er geen god is,één van jullie zal werkelijk het soort daden doen van de mensen die naar het paradijs gaan, totdat de afstand tussen hem en het paradijs nog maar een armslengte is en dan overkomt hem datgene wat voor hem beschikt is en hij handelt als iemand die naar de hel gaat en daar zal hij terechtkomen.En één van jullie zal het soort daden doen van de mensen die naar de hel gaan,totdat de afstand tussen hem en de hel nog maar een armslengte is en dan overkomt hem datgene wat voor hem beschikt is en hij handelt als iemand die naar het paradijs gaat en daar zal hij terechtkomen’.

Overgeleverd door Bochari en Moslim

1 Letterlijk : iets dat hangt. De bevruchte eicel zet zich vast aan de wand van de baarmoeder.
2 Het Arabische woord ‘rizq’ heeft verschillende betekenissen , zoals het dagelijks brood,lot,levensonderhoud, etc.

HADITH 5

De moeder der gelovigen Oemm ‘Abdellah ؤ’isja 1 (Allahs welbehagen zij met haar) heeft gezegd:De boodschapper van Allah(Allahs zegen en vrede zij met hem)heeft gezegd:

‘ Wie aan deze zaak van ons(de Islam) iets toevoegt,wat er niet bij hoort,zal daar zelf de gevolgen van ondervinden 2 ‘.

Overgeleverd door Bochari en Moslim.Bij één versie van Moslim staat:

Wie iets doet wat niet in overeenstemming is met onze zaak, zal daar zelf de gevolgen van ondervinden’.

1 Zij was één van de meest geliefde vrouwen van de profeet en heeft vele overleveringen op haar naam staan.Zij werd in haar tijd asl een autoriteit beschouwd voor wat betreft de kennis van de Islam.De titel ‘moeder der gelovigen’wordt voor alle vrouwen van de profeet gebruikt.
2 Dat wil zeggen: die daad zal niet geaccepteerd worden door Allah en overeenkomstig beoordeeld worden.

HADITH 6

Aboe ‘Abdellah an-No’man, de zoon van Basjir (Allahs welbehagen zij met vader en zoon) heeft gezegd:Ik hoorde de boodschapper van Allah (Allahs zegen en vrede zij met hem) zeggen:

‘Het is duidelijk wat halal 1 en haram 2 is; daartussen bestaan twijfelachtige zaken, waarvan veel mensen niet weten wat ze ermee aan moeten.Degene die zich verre houdt van twijfelachtige zaken, heeft zich daarmee weten te zuiveren voor wat zijn religie en eer betreft.Degene echter die zich met twijfelachtige zaken bezighoudt,komt in het verboden gebied terecht,net als de herder die zijn kudde vlakbij de weide van iemand anders laat grazen en daardoor grote kans loopt dat ze daarin gaan grazen.Is het niet zo dat elke koning zijn eigen domein heeft en dat (de grenzen van) Allahs domein de verboden dingen zijn?

Zo bevind er zich in het lichaam een vleesklompje: als dat gezond is, dan is heel het lichaam gezond en als het ziek is,dan is het hele lichaam ziek.Dit nu is het hart.’

Overgeleverd door Bochari en Moslim.

1 Halal betreft al de woorden,daden,gebruiksvoorwerpen,etc die zijn toegestaan volgens de Islam.
2 Haram is al datgene wat verboden is volgens de Islam.

HADITH 7

Volgens Aboe Roqayya Tamim Ibn Aus ad-Dari(Allahs welbehagen zij met hem)heeft de profeet(Allahs zegen en vrede zij met hem) gezegd:

‘ Godsdienst is oprechtheid’ 1 . Wij zeiden:’Ten opzichte van wie?’ Hij zei: ‘Ten opzichte van Allah,Zijn Boek,Zijn boodschapper,de leiders van de moslims en hun gemeenschap’.

Overgeleverd door Moslim.

_________________________

1 Het Arabische woord ‘nasiha’, hier vertaald als oprechtheid,heeft verschillende betekenissen,Letterlijk betekent het ‘goede raad’, maar deze vertaling is hier niet van toepassing.Nasiha betekent ook rechtvaardig behandelen,recht doen aan een situatie,redelijkheid,betrouwbaarheid,etc.

HADITH 8

Volgens de zoon van ‘Omar (Allahs welbehagen zij met vader en zoon) heeft de boodschapper van Allah(Allahs zegen en vrede zij met hem) gezegd:

‘Ik heb de opdracht gekregen de mensen te bestrijden 1 totdat ze getuigen dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed de boodschapper van Allah is,totdat ze gebeden verrichten en de zakat(armenbelasting) betalen.Als ze dat doen,dan zullen ze van Mij bescherming krijgen voor wat hun leven en hun eigendom betreft.Dit (behalve wanneer ze daden verrichten die strafbaar zijn)volgens de Islam.En de eindbeoordeling berust bij Allah,de Almachtige.’

__________________

1 Als iemand tot de Islam overgaat,mag dit alleen uit eigen vrije wil geschieden.In de Qor’an(soera 2:256)staat: ‘Er is geen dwang in de religie’.Als men moslim wordt, doet men dit dus uit volle overtuiging.Ook zegt Allah(soera 16:125): ‘Roep tot de weg van uw Heer met wijsheid en goede raad en discussieer met hen op de beste wijze’.Oorlogsvoering is alleen toegestaan:

a. Als een moslimland wordt aangevallen.

b.Tegen personen die het op vreedzame wijze verkondigen en verspreiden van de Islam tegengaan

c. Tegen afvalligen van de Islam

HADITH 9

Aboe Horayra ‘Abder-Rahman Ibn Sachr(Allahs welbehagen zij met hem) heeft gezegd:Ik hoorde de boodschapper van Allah(Allahs zegen en vrede zij met hem)zeggen:

‘Jullie moeten je ver houden van datgene wat ik jullie verbied,Verricht zo veel mogelijk als jullie kunnen van datgenewat ik jullie opgedragen heb.Door hun vele vragen en meningsverschillen met hun profeten zijn degenen die voor jullie leefden, te gronde gegaan.’

Overgeleverd door Bochari en Moslim

HADITH 10

Aboe Horayra (Allahs welbehagen zij met hem)heeft gezegd: De boodschapper van Allah(Allahs zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd:

‘Allah, de Almachtige, is goed en accepteerd alleen het goede.Allah heeft de gelovigen datgene opgedragen wat Hij de boodschappers opgedragen heeft.En de Almachtige heeft gezegd 1 : ‘O, boodschappers! Eet goede dingen en verricht goede werken’.En Allah, de Almachtige heeft gezegd 2 : ‘O, jullie die geloven! Eet de goede dingen, waarvan Wij jullie voorzien hebben’.

Daarna vertelde hij over een man,die een lange reis maakte en met verwarde haren en kleren onder het stof, zijn handen ter hemel strekt (en zegt): ‘O, Heer! O,Heer Dit terwijl zijn eten ,zijn drinken en zijn kleding haram 3 zijn en zijn voedsel haram is. Hoe kan hij ooit verhoord worden!’

Overgeleverd door Moslim

1 Qor’an 23:51.
2 Qor’an 2:172.
3 Volgens de Islam is haram alles wat verboden is om te doen of te gebruiken zoals eten van varkensvlees,het drinken van alcoholische dranken,het gebruiken van verdovende middelen,overspel,ontucht,etc.

HADITH 11

Aboe Mohammed al-Hasan-de zoon van ‘Ali ibn Abi Talib en de kleinzoon van de boodschapper van Allah (Allahs zegen en vrede zij met hem) en zijn oogappel 1 (Allahs welbehagen zij met hem)-heeft gezegd: Ik heb van de boodschapper van Allah(Allahs zegen en vrede zij met hem)het volgende onthouden:

Laat dat wat je in twijfel brengt, voor dat waar je geen twijfel over hebt‘ 2 .

Overgeleverd door Tirmidzi en Nasa’i 3 . Tirmidzi heeft gezegd dat het een goede en betrouwbare hadis is.

1 De profeet gebruikte het woord ‘raihana’(letterlijk: welriekende bloem) voor zijn kleinzonen Hasan en Hosayn, die beiden zonen waren van ‘Ali. ‘Ali was zowel de schoonzoon als de neef van de profeet.
2 Anders bestaat het gevaar dat je in het verbodene terecht komt.
3 In het voorwoord worden de andere vier samenstellers van de zes erkende hadis-verzamelingen genoemd,namelijk Bochari,Moslim,Aboe Dawoed en Ibn Madja.

HADITH 12

Aboe Horayra (Allahs welbehagen zij met hem) heeft gezegd: De boodschapper van Allah(Allahs zegen en vreden zij met hem) heeft gezegd:

Het hoort tot iemands goede Islam, dat hij zich niet bemoeit met datgene wat hem niet aangaat‘.

Een goede hadis, op deze wijze door Tirmidzi en anderen overgeleverd

HADITH 13

Volgens Aboe Hamza Anas ibn Malik(Allahs welbehagen zij met hem) de dienaar 1 van de boodschapper van Allah (Allahs zegen en vrede zij met hem) heeft de profeet (Allahs zegen en vrede zij met hem) gezegd:

Niemand van jullie gelooft(werkelijk) totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst‘.

Overgeleverd door Bochari en Moslim.

1 Anas ibn Malik was toen hij nog een jongeman was, de bediende van de profeet en heeft talloze hadis overgeleverd. Hij wordt dikwijls ‘de dienaar en de vriend van de boodschapper van Allah’ genoemd

HADITH 14

Ibn Mas’oed(Allahs welbehagen zij met hem) heeft gezegd: De boodschapper van Allah (Allahs zegen en vrede zij met hem)heeft gezegd:

Het is niet toegestaan om het bloed van een moslim te vergieten,behalve in drie gevallen: iemand die getrouwd is en overspel pleegt, een leven voor een leven 1 , en de afvallige die uit de gemeenschap treedt‘ 2 .

Overgeleverd door Bochari en Moslim.

1 Dit wil zeggen in geval van vergelding voor moord
2 Deze drie punten (en vooral het laatste) zijn alléén van toepassing in een werkelijk Islamitische staat, waar iemand die uit de gemeenschap treedt als staatsgevaarlijk kan worden beschouwd

HADITH 15

Volgens Aboe Horayra ( Allahs welbehagen zij met hem) heeft de boodschapper van Allah (Allahs zegen en vrede zij met hem) gezegd:

Laat hij die in Allah en de Laatste Dag gelooft het goede zeggen of zwijgen. Laat hij die in Allah en de Laatste Dag gelooft zijn buren respecteren.En laat hij die in Allah en de Laatste Dag gelooft zijn gast eren‘.

Overgeleverd door Bochari en Moslim.

HADITH 16

Aboe Horayra (Allahs welbehagen zij met hem) heeft gezegd:

Een man zei tegen de profeet(Allahs zegen en vrede zij met hem):’Geef me goede raad!’ Hij 1 zei: ‘Word niet boos!’ 2 De man herhaalde (zijn vraag) diverse malen en hij 1 zei (steeds): ‘Word niet boos!"

Overgeleverd door Bochari

1 De profeet(Allahs zegen en vrede zij met hem).
2 An-nawawi heeft in zijn commentaar erop gewezen dat boosheid een menselijk karaktertrek is en dat deze hadis een waarschuwing inhoudt om niet te handelen als je boos bent.

HADITH 17

Volgens Aboe Ya’la Sjaddad ibn Aus (Allahs welbehagen zij met hem)heeft de boodschapper van Allah (Allahs zegen en vrede zij met hem) gezegd:

Allah heeft voorschreven dat je alles op de beste wijze moet doen.Dus als je iemand doodt 1 , doe dat dan op de beste wijze en als je slacht, slacht dan op de beste wijze.Laat ieder van jullie zijn mes goed slijpen en bespaar het te slachten dier nodeloos lijden‘.

Overgeleverd door Moslim

1 Bijvoorbeeld als je iemand uit zelfverdediging moet doden

HADITH 18

Volgens Aboe Dzarr Djondob ibn Djonada en Aboe ‘Abder-Rahman Mo’adz ibn Djabal (Allahs welbehagen zij met hen) heeft de boodschapper van Allah (Allahs zegen en vrede zij met hem gezegd:

Vrees Allah waar je ook bent en laat een goede daad volgen op een slechte daad om deze uit deze uit te wissen, en gedraag je goed ten opzichte van de mensen‘.

Overgeleverd door Tirmidzi, die gezegd heeft dat het een goede hadis is.Bij enkele versies van hadisverzameling van Tirmidzi staat dat het een betrouwbare hadis is.

HADITH 19

Aboe al-‘Abbas ‘Abdallah, de zoon van ‘Abbas (Allahs welbehagen zij met vader en zoon), heeft gezegd:

Op zekere dag zat ik achter 1 de profeet (Allahs zegen en vrede zij met hem) en hij zei tegen mij: ‘Jongeman, ik zal je iets leren.Wees je bewust 2 van Allah, dan zal Allah jou beschermen.Wees je bewust van Allah, dan zal je Hem voor je vinden.Als je iets vraagt, vraag het dan aan Allah.Als je hulp zoekt , zoek dan hulp bij Allah.Weet dat als heel de gemeenschap bij elkaar zou komen om jou enig voordeel te verschaffen, dan zou zij dat alleen kunnen doen als Allah dat al voor jou bepaald had.En als men bij elkaar zou komen om jou schade te berokkenen, dan zou men dat alleen kunnen doen als Allah dat al voor jou bepaald had.De pennen zijn van het papier gelicht en de bladzijden zijn al opgedroogd‘.’ 3

Overgeleverd door Tirmidzi die gezegd heeft dat het een goede en betrouwbare hadis is.In een andere versie die niet van Tirmidzi is, staat:

Wees je bewust van Allah, dan zal je Hem voor je vinden. Zorg dat je Allah kent als het goed met je gaat; dan zal Hij je kennen bij tegenspoed.Weet dat wat aan jou is voorbijgegaan,jou ook niet moest overkomen en dat wat er met jou is gebeurd,niet aan jou voorbij kon gaan. En weet dat de overwinnig met geduld samengaat,vreugde met droefenis en verlichting met moeilijkheden. ‘

1 Hij zat achter hem op hetzelfde rijdier.
2 Letterlijk: Bewaar Allah (in je hart), dan zal Allah jou bewaren.
3 Wat eenmaal door Allah bepaald is, kan niet veranderd worden.

HADITH 20

Aboe Mas’oed ‘Oqba ibn ‘Amr al-Ansari al-Badri (Allahs welbehagen zij met hem) heeft gezegd: De boodschapper van Allah (Allahs zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd:

Wat de mensen zich van de uitspraken van vroegere profeten 1 herinneren is dit: Als je geen schaamte hebt, doe dan maar wat je wilt‘. 2

Overgeleverd door Bochari.

1 De profeten die vََr Mohammed (Allahs zegen en vrede zij met hen allen) zijn gekomen
2 Deze hadis wordt op twee manieren uitgelegd:
a. Dat je in overeenstemming met je geweten mag handelen, zolang je geen schaamte voelt.
b. Als je je nergens voor schaamt, doe dan maar waar je zin in hebt.Met andere woorden: als je nergens in gelooft, doe dan maar wat je wil.Het maakt dan toch niets meer uit.Schaamte wordt immers als een wezenlijk onderdeel van geloof beschouwd.

HADITH 21

Aboe ‘Amr (hij wordt ook Aboe ‘Amra genoemd) Sofyan ibn ‘Abdellah(Allahs welbehagen zij met hem) heeft gezegd:

Ik zei: ‘O, boodschapper van Allah, vertel me iets over de Islam wat ik van niemand anders dan u kan vernemen’. Hij zei:’Zeg, ik geloof in Allah-en handel daarnaar‘,’

Overgeleverd door Moslim.

HADITH 22

Volgens Aboe ‘Abdellah Djabir, de zoon van ‘Abdellah al-Ansari (Allahs welbehagen zij met vader en zoon)

Een man vroeg aan de boodschapper van Allah(Allahs zegen en vrede zij met hem):’Denkt u, dat wanneer ik de verplichte gebeden verricht, in de Ramadan vast, me de zaken die halal zijn, toesta en die haram 1 zijn, ontzeg en verder niets meer doe, ik dan in het paradijs kom?

Hij 2 zei: ‘Ja’.’

Overgeleverd door Moslim.

1 Haram is volgens de Islam alles wat verboden is om te doen of te gebruiken, terwijl halal het tegenovergestelde aangeeft, dus alles wat toegestaan is.
2 De profeet Mohammed (Allahs zegen en vrede zij met hem).

HADITH 23

Aboe Malik al-Haris ibn ‘ءsim al-Asj’ari(Allahs welbehagen zij met hem)heeft gezegd: De booschapper van Allah (Allahs zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd:

Reinheid is het halve geloof.Alhamdolilah (Allah zij geprezen) maakt de weegschaal vol, en Sobhanallah (Glorie zij aan Allah) vullen de ruimte tussen hemel en aarde.Het gebed is een licht,liefdadigheid is een bewijs,geduld is een lichtgloed en de Qor’an is een argument dat vََr of tegen je spreekt 1 .Iedereen begint zijn dag en verkoopt daarbij zijn ziel 2 . Ofwel men bevrijdt zichzelf, ofwel men richt zichzelf te gronde‘.

Overgeleverd door Moslim.

1 Het al of niet lezen van Qor’an en het al dan niet in de praktijk brengen van de leringen uit de Qor’an zal vََr of tegen je gaan gelden op de Dag des Oordeels.
2 Je verkoopt je ziel aan Allah door datgene te doen wat Hem welvallig is.Zo niet, dan is satan de koper.

HADITH 24

Volgens Aboe Dzarr al-Ghifari(Allahs welbehagen zij met hem) behoort volgens de profeet van Allah (Allahs zegen en vrede zij met hem)tot hetgeen hij van zijn Heer, de Machtige en Verhevene, overgeleverd heeft, dat Hij 1 gezegd heeft:

O, Mijn dienaren! Ik heb voor Mijzelf onrechtvaardigheid beslist uitgesloten en heb dat ook aan jullie onder elkaar verboden. Behandelt elkaar dus niet onrechtvaardig.

O,Mijn dienaren! Jullie dwalen allemaal, behalve degene die Ik geleid heb; vraagt Mij dus om leiding en Ik zal jullie leiden.O, Mijn dienaren! Jullie lijden allemaal honger,behalve degene die Ik gevoed heb; vraagt Mij dus om voedsel en Ik zal jullie voeden. O, Mijn dienaren! Jullie zijn allemaal naakt, behalve degene die Ik gekleed heb; vraagt Mij dus om kleding en Ik zal jullie kleden.O, Mijn dienaren! Jullie maken dag en nacht fouten en Ik vergeef alle zonden; vraagt Mij dus om vergiffenis en Ik zal jullie vergeven.

O, Mijn dienaren! Jullie zijn niet in staat om Mij nadeel toe te brengen en jullie kunnen Mij dus ook geen nadeel berokkenen; jullie zijn niet in staat Mij van nut te zijn en jullie kunnen dus ook niet nuttig voor Mij zijn. O,Mijn dienaren! Al zouden jullie van de eerste tot de laatste mens en djinn 1 net zo vroom zijn als de vroomste ziel onder jullie, dan zou dat niets aan Mijn heerschappij toevoegen. O, Mijn dienaren! Al zouden jullie van de eerste tot de laatste mens en djinn net zo laaghartig zijn als de meest laaghartige onder jullie, dan zou dat niets aan Mijn heerschappij afdoen.O,Mijn dienaren! Al zouden jullie van de eerste tot de laatste mens en djinn, allemaal op één open vlakte staan en zouden jullie je verlangen aan Mij kenbaar maken, dan zou Mijn bezit-al zou Ik iedereen geven wat hij verlangde-niet méér verminderen, dan dat wat een naald aan de zee onttrekt, wanneer zij daarin gedoopt wordt 2 .

O, Mijn dienaren! Jullie daden zijn (uitsluitend)voor jullie rekening en daarnaar zullen jullie beloond worden. Laat daarom iemand die iets goeds ontvangt 3 Allah prijzen en laat degene die iets anders ontvangt, niemand anders dan zichzelf daar een verwijt van maken.’

Overgeleverd door Moslim

1 Er is hier sprake van een zogenaamde hadis qodsi(letterlijk: een heilige hadis).

Dit is een hadis waarvan de inhoud door Allah aan de profeet (Allahs zegen en vrede zij met hem) geopenbaard is,maar waarvan de bewoording van de profeet(Allahs zegen en vrede zij met hem) zélf is. Een hadis qodsi maakt dus absoluut geen deel uit van de heilige Qor’an

1 Met een djinn wordt hier een meestal bovenzintuigelijk wezen bedoelt, dat uit het element vuur is geschapen
2 Als je een naald in de zee doopt, dan verdwijnt daar slechts een minuskuul waterdruppeltje uit wat aan de naald blijft hangen als je de naald weer uit de zee haalt.Hiermee word vermindering van Allahs bezit vergeleken.
3 Dat wil zeggen: in het hiernamaals

HADITH 25

Ook volgens Aboe Dzarr (Allahs welbehagen zij met hem):

Enige van de metgezellen 1 van de boodschapper van Allah (Allahs zegen en vrede zij met hem) zeiden tegen de profeet (Allahs zegen en vrede zij met hem): ‘O, boodschapper van Allah! De vermogenden strijken altijd de grootste beloning op: zij bidden zoals wij bidden, zij vasten zoals wij vasten en zij bedrijven liefdadigheid 2 uit hun overtollige bezit’.

Hij 3 zei: ‘Heeft Allah jullie geen dingen gegeven om liefdadigheid mee te bedrijven?

Waarlijk, elke tasbiha 4 is liefdadigheid,elke takbira 5 is liefdadigheid,elke tahmida 6 is liefdadigheid, elke tahlila 7 is liefdadigheid; het aansporen tot goede daden is liefdadigheid,het weerhouden van slechte daden is liefdadigheid en de geslachtsdaad van een ieder van jullie is liefdadigheid’.

Zij zeiden: ‘O , boodschapper van Allah! Als iemand zijn sexuele begeerte bevredigt, zal hij daarvoor een beloning krijgen?’ Hij zei: ‘Geloven jullie niet dat als je het niet op een buitenechtelijke wijze 8 zou doen, dat je daarmee straf verdient?En daarom krijg je er beloning voor als je het op de toegestane wijze doet’.’

Overgeleverd door Moslim

1 Het Arabische woord ‘sahabi’(meervoud ‘ashab’ of ‘sahaba’) duidt een persoon aan die de profeet (Allahs zegen en vrede zij met hem) zelf ontmoet heeft, in hem geloofde en als moslim gestorven is.
2 In het Arabisch is er sprake van ‘sadaqa’. Deze term wordt gebruikt voor allerlei soorten liefdadigheid, zoals ook duidelijk uit deze hadis blijkt.
3 De profeet (Allahs zegen en vrede zij met hem)
4 Sobhanallah (Glorie zij aan Allah) reciteren.
5 Allaho Akbar(Allah is de grootste) reciteren.
6 Alhamdolilah (Allah zij geprezen)reciteren.
7 La ilaha illallah (Er is geen god dan Allah) reciteren.
8 Haram(letterlijk: verboden)is hier met ‘buitenechtelijk’ vertaald, omdat de sexuele daad alleen binnen huwelijk toegestaan is.

HADITH 26

Aboe Horayra (Allahs welbehagen zij met hem) heeft gezegd: De boodschapper van Allah (Allahs zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd:

Iedere ledemaat van de mens moet elke dag dat de zon opkomt liefdadigheid verrichten: een rechtvaardige situatie doen onstaan tussen twee mensen is liefdadigheid; iemand met zijn rijdier helpen, hem helpen opstappen en zijn bagage laden, is liefdadigheid; een goed woord is liefdadigheid; elke stap die je doet om het gebed 1 te verrichten, is liefdadigheid; en iets hinderlijks van de weg verwijderen, is liefdadigheid‘.

Overgeleverd door Bochari en Moslim

1 Dit slaat met name op het naar de moskee gaan om het gemeeschappelijke gebed te verrichten.

HADITH 27

Volgens an-Nawwas ibn Sam’an (Allahs welbehagen zij met hem) heeft de profeet (Allahs zegen en vrede zij met hem) gezegd:

Rechtschapenheid behoort tot een goed karakter en zonde is datgene wat je innerlijk onrustig maakt en waarvan je niet graag zou willen dat de mensen het te weten zouden komen‘.

Overgeleverd door Moslim

Wabisa ibn Ma’bad(Allahs welbehagen zij met hem) heeft gezegd:

Toen ik bij de boodschapper van Allah (Allahs zegen en vrede zij met hem) kwam, vroeg hij mij: ‘Ben je gekomen om te vragen wat rechtschapenheid is?’ Ik zei: ‘Ja’.Hij 1 zei: ‘Raadpleeg je hart.Rechtschapenheid is datgene waar je ziel en je hart zich rustig over voelen.En zonde is datgene wat je innerlijk onrustig maakt en wat in je borst stokt,zelfs al hebben de mensen je er herhaaldelijk een (goedkeurend) oordeel over gegeven‘ .

Een goede hadis die we overgeleverd hebben van de beide ‘Mosnads’ 2 van de twee imams Ahmad ibn Hanbal en ad-Darimi, met een goede keten van overleveraars.

1 De profeet (Allahs zegen en vrede zij met hem)
2 Dit zijn hadisverzamelingen die niet naar onderwerp, maar naar de naam van de overleveraar gerangschikt zijn.

HADITH 28

Aboe Nadjih al-Irbad ibn Sariya (Allah’s welbehagen zij met hem) heeft gezegd:

De boodschapper van Allah (saws) preekte eens op een zodanige manier, dat onze harten van vrees trilden en de tranen ons in de ogen sprongen. Wij zeiden: ‘O boodschapper van Allah! Dit lijkt veel op een afscheidstoespraak. Geef ons daarom raad‘.
Hij 1 zei (saws): ‘Ik geef jullie het advies om vrees 2 voor Allah, de Almachtige, de Verhevene, te koesteren. Gehoorzaam en luister naar jullie leider, zelfs wanneer een slaaf jullie leider wordt. Waarlijk, diegene van jullie die lang zal leven, zal veel meningsverschillen zien. Je moet je dus aan mijn soenna 3 houden en aan de soenna van de rechtgeleide kaliefen 4 ; klamp je daar stevig aan vast 5 . Pas op voor nieuwe toevoegingen 6 , want iedere toevoeging is een innovatie en iedere innovatie is een dwaling en iedere dwaling leidt naar het hellevuur‘.’

Overgeleverd door Aboe Dawoed en Tirmidie, die gezegd heeft dat het een goede en betrouwbare hadieth is.

1 De profeet (Allahs zegen en vrede zij met hem)
2 In het Arabisch: ‘taqwa’
3 De oorspronkelijke betekenis is ‘weg’ of ‘te volgen pad’.In de Islam wordt het als een technische term gebruikt voor het gehele doen en laten van de Profeet (Allahs zegen en vreden zij met hem) en zijn metgezellen(Allahs welbehagen zij met hen),zoals het aan ons is overgeleverd.
4 De titel ‘rechtgeleide kaliefen’ is gegeven aan de eerste vier kaliefen in de Islam.
5 Letterlijk: Bijt je daar met je tanden aan vast.
6 Bedoeld wordt elke ongeoorloofde toevoeging aan de geloofspraktijk.Het slaat dus niet op neutrale gewoontes,etc.

HADITH 29

Mo’adz ibn Diabal (Allah’s welbehagen zij met hem) heeft gezegd:

Ik zei: ‘O, boodschapper van Allah! Noem me eens een handeling waardoor ik in de hemel terecht zal komen en die me weg zal houden van het vuur van de hel’. Hij 1 (saws) zei: ‘Je hebt me iets belangrijks gevraagd en toch is het zo dat het voor iedereen een eenvoudig te realiseren zaak kan zijn als Allah het je maar gemakkelijk maakt. Je moet Allah aanbidden en niemand en niets anders dan Hem. Je moet de gebeden verrichten. Je moet de zakat 2 betalen. Je moet in de maand Ramadan vasten en je moet de bedevaart naar het Huis 3 maken. Toen zei hij (saws): ‘Zal ik je de deuren naar het goede eens laten zien? Vasten is een schild. Liefdadigheid blust de zondcn, zoals vuur door water wordt uitgedoofd. En dan is er iemands gebed in het holst van de nacht’. Hierna reciteerde hij (saws) dit 4 : ‘Zij mijden hun bed en roepen hun Heer vol vrees en hoop aan. En zij geven weg wat Wij aan hen gegeven hebben. Niemand weet welke vreugde voor hun ogen verborgen is als beloning voor wat zij hebben gedaan’. Vervolgens zei hij (saws): ‘Zal ik je over de hoofdzaak, de steunpilaar en het hoogtepunt van dit alles vertellen?’ Ik zei: ‘Ja, graag, o boodschapper van Allah’. Hij (saws) zei: ‘De hoofdzaak is de Islam, de steunpilaar is het gebed en het hoogtepunt van alles is de djihaad’ 5 . Verder zei hij (saws): ‘Zal ik je vertellen hoe je dit alles kunt beheersen?’ Ik zei: ‘O ja, boodschapper van Allah’, en toen pakte hij (saws) zij zijn tong beet en zei: ‘Beheers dit!’ Ik zei: ‘O, profeet van Allah, zullen we beoordeeld worden in verband met wat we zeggen?’ Hij (saws) zei: ‘Had je moeder je maar verloren Mo’adz! Waardoor zouden de mensen anders (andere versie op hun neus) in het hellevuur tuimelen als het niet de oogst was van wat ze met hun tongen hebben gezaaid’?

Overgeleverd door Tirmidhie, die gezegd heeft dat het een goede en betrouwbare hadieth is.

1 De profeet (Allahs zegen en vrede zij met hem)
2 Veelal vertaald als armenbelasting, waardoor men zijn bezittingen reinigd
3 De Ka’ba en de heilige moskee in Mekka
4 Qor’an 32:16. In de Arabische tekst zijn alleen de eerste en de laatste woorden opgenomen.
5 Djihad wordt dikwijls als de ‘heilige oorlog’ vertaald, maar als je de strijd met je eigen ego zou beginnen,dan is dat de enige oorlog die werkelijk heilig is.

HADITH 30

Volgens Aboe Sa’laba al Chosjani Djorsoem ibn Nasjir (Allah’s welbehagen zij met hem) heeft de boodschapper van Allah (Allah’s zegen en vrede zij met hem) gezegd:

‘ Allah, de Verhevene, heeft religieuze plichten vastgesteld; die mogen jullie dus niet achterwege laten. Hij heeft grenzen bepaald; die mogen jullie dus niet overschrijden. Hij heeft bepaalde dingen verboden; die mogen jullie dus niet doen. Over bepaalde zaken heeft Hij gezwegen - dit was uit mededogen met jullie en niet uit vergeetachtigheid - die mogen jullie dus niet zoeken’.

Een goede hadieth, overgeleverd door ad-Daraqotni en anderen.

HADITH 31

Aboe al-’Abbas Sahl ibn Sa’d as-Sa idi (Allah’s welbehagen zij met hem) heeft gezegd:

Een man kwam naar de profeet (Allah’s zegen en vrede zij met hem) en zei: ‘O, boodschapper van Allah, wijs mij een daad die, wanneer ik haar verricht, mij bij Allah en de mensen geliefd zal maken’. Hij (saws) zei: ‘Doe afstand van de wereld en Allah zal van je houden en wanneer je jezelf ontzegt wat de mensen bezitten, dan zullen de mensen van je houden‘.

Een goede hadieth overgeleverd door Ibn Madja en anderen met goede ketenen van overleveraars.

HADITH 32

Volgens Aboe Sa’id ibn Malik ibn Sinan al-Chodri (Allah’s welbehagen zij met hem) heeft de boodschapper van Allah (Allah’s zegen en vrede zij met hem) gezegd:

Doe geen kwaad en vergeld geen kwaad met kwaad‘.

Een goede hadieth, door Ibn Madja, ad-Daraqotni en anderen als een mosnad 1 overgeleverd. Ook door Malik in zijn al-Mowatta 2 als morsal 3 overgeleverd. Hij geeft een keten van overleveraars van ‘Amr ibn Yahya, van zijn vader, van de profeet (Allah’s zegen en vrede zij met hem), maar hierbij ontbreekt Aboe Sa’id evenwel, terwijl hij meer dan één keten van overleveraars geeft, die elkaar ondersteunen.

1 Bij dit type van hadis is een onaangebroken keten aanwezig die loopt van de berichtgever tot de profeet (Allahs zegen en vrede zij met hem) zelf.
2 In 1982 door Diwan Press in een Engelse vertaling uitgebracht
3 Hierbij gaat de ononderbroken keten terug op een volgeling van de profeet.De naam van de metgezel van de profeet (de ontbrekende schakel tussen de volgeling en de profeet) wordt niet genoemd.

HADITH 33

Volgens de zoon van Abbas (Allah’s welbehagen zij met vader en zoon) heeft de boodschapper van Allah (Allah’s zegen en vrede zij met hem) gezegd:

Als men de mensen alles zou geven, waar ze beweren recht op te hebben dan zouden ze de bezittingen en het bloed van anderen opeisen. De aanklager moet echter het bewijs leveren en degene die ontkent, moet een eed afleggen‘.

Een goede hadieth , door al-Bayhaqi en anderen in deze vorm overgeleverd; een gedeelte ervan komt in de ‘Sahih’ van Boecharie en de ‘Sahih’ van Moslim voor.

HADITH 34

Aboe Sa’id al-Chodri (Allah’s welbehagen zij met hem) heeft gezegd: ‘Ik hoorde de boodschapper van Allah (Allah’s zegen en vrede zij met hem) zeggen:

Wie van jullie iets ziet wat niet toegestaan is, moet het met zijn hand 1 veranderen. En als hij daartoe niet in staat is, dan met zijn tong. En als hij daartoe niet in staat is, dan met zijn hart 2 . Dit laatste is echter de zwakste vorm van geloof‘.

Overgeleverd door Moslim

1 Dat wil zeggen: met macht of geweld.Dit geld alleen met betrekking tot diegenen over wie men autoriteit heeft.
2 Met andere woorden: dit innerlijk verafschuwen

HADITH 35

Aboe Hoerairah (Allah’s welbehagen zij met hem) heeft gezegd: De boodschapper van Allah (Allah’s zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd:

Benijdt elkaar niet. Biedt geen hogere prijs dan een ander. Haat elkaar niet. Wend je niet van elkaar af 1 . Biedt geen lagere prijs 2 dan een ander; maar, o dienaren van Allah, weest broeders! De ene moslims is de broeder van de andere moslim. Hij behandelt hem niet onrechtvaardig en laat hem niet in de steek. Hij liegt hem niet voor en veracht de ander niet. Hier - en hij wees drie maal naar z’n borst - bevindt zich taqwa (vrees van God). Het is erg genoeg als iemand zijn moslimbroeder veracht. Het bloed, de bezittingen en de eer van een moslim zijn onaantastbaar voor een andere moslim‘.

Overgeleverd door Moslim

1 Het is moslims niet toegestaan om langer dan drie dagen kwaad op elkaar te zijn.Men mag elkaar niet vermijden en dient de geschillen bij te leggen.
2 Moslims mogen elkaar niet uit de markt prijzen.

HADITH 36

Volgens Aboe Hoerayra (Allah’s welbehagen zij met hem) heeft de boodschapper van Allah (Allah’s zegen en vrede zij met hem) gezegd:

Wie in deze wereld een gelovige van een zorg verlost, zal door Allah op de Dag des Oordeels van één van zijn zorgen verlost worden. Hij die het lot van iemand die hulp nodig heeft, verlicht, diens lot zal door Allah in deze wereld en de wereld hierna verlicht worden. Hij die een moslim beschermt, zal door Allah in deze wereld en in de wereld hierna beschermd worden. Allah zal Zijn dienaar net zolang helpen als de dienaar zijn broeder helpt. Hij die een weg volgt om aldus kennis te vergaren, voor hem zal Allah de weg naar het Paradijs gemakkelijk maken. Steeds wanneer de mensen in één van de huizen van Allah te zamen komen, het boek van Allah reciteren en het gezamelijk reciteren en gezamelijk bestuderen, zal innerlijke vrede op hen neerdalen, zal genade op hen uitgestort worden, zullen de engelen hen omringen en zal Allah over hen spreken met degenen die bij Hem zijn. Hij die door zijn daden wordt tegengehouden, zal door zijn goede afkomst niet vooruitgeholpen worden‘.

In deze woorden door Moslim overgeleverd.

HADITH 37

Volgens de zoon van ‘Abbas (Allah’s welbehagen zij met de vader en zoon) behoort volgens de boodschapper van Allah (Allah’s zegen en vrede zij met hem) tot hetgeen hij van zijn Heer - de Gezegende en Verhevene - overgeleverd heeft, dat Hij gezegd heeft:

Allah heeft de goede en de slechte daden vastgesteld. Vervolgens heeft Hij de volgende uitleg gegeven: Als iemand van plan is om een goede daad te verrichten, maar daar niet toe komt, dan telt deze bij Allah als een volledig goede daad. Als iemand van plan is om een goede daad te doen en deze ook verricht, dan telt deze bij Allah als tien tot zevenhonderd of zelfs nog meer goede daden. Als iemand van plan is om een slechte daad te verrichten en deze niet uitvoert, dan telt deze bij Allah als een volledig goede daad. En als iemand een slechte daad van plan is en deze ook uitvoert, dan telt dit bij Allah als één slechte daad‘.

In deze woorden door Boechaarie en Moslim in hun ‘Sahih’ overgeleverd

HADITH 38

Aboe Hoeraira (Allah’s welbehagen zij met hem) heeft gezegd: De boodschapper van Allah (Allah’s zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd:

Allah, de Verhevene, heeft gezegd: ‘Als iemand zich vijandig opstelt tegenover één van Mijn vrienden, dan zal Ik hem de oorlog verklaren. Niets doet Mij een groter genoegen - als middel voor Mijn dienaar om in Mijn nabijheid te geraken - dan is hij bezig metde religieuze verplichtingen die Ik hemheb opgelegd. Mijn dienaar komt steeds dichter bij Mij door vrijwillige daden en vroomheid, net zolang tot ik hem liefheb. En als ik hem liefheb dan ben ik het oor waarmee hij hoort en het oog waarmee hij ziet en de hand waarmee hij slaat en de voet waarmee hij loopt. Als hij Mij om iets zou vragen, dan zou Ik het zeker aan hem geven. En als hij Mij om bescherming vraagt, dan zal Ik die zeker geven‘.’

Overgeleverd door Boecharie

HADITH 39

Volgens de zoon van ‘Abbas (Allah’s welbehagen zij met de vader en zoon) heeft de boodschapper van Allah (Allah’s zegen en vrede zij met hem) gezegd:

Allah vergeeft mijn gemeenschap hun vergissingen, hun vergeetachtigheid en al datgene wat ze onder dwang gedaan hebben‘.

Een goede hadith, door Ibn Madja, al-Bayhaqi en anderen overgeleverd.

HADITH 40

De zoon van ‘Omar (Allah’s welbehagen zij met vader en zoon) heeft gezegd:

‘De boodschapper van Allah (Allah’s zegen en vrede zij met hem) pakte me bij mijn schouders en zei:

Leef in de wereld alsof je een vreemdeling of een reiziger bent‘.’

De zoon van ‘Omar (Allah’s welbehagen zij met vader en zoon) placht in verband hiermee het volgende te zeggen:

Als het avond wordt, verwacht dan niet dat het weer ochtend wordt en als het ochtend wordt, verwacht dan niet dat het weer avond wordt 1 . Als je gezond bent, moet je je op ziekte voorbereiden en als je leeft, moet je je op de dood voorbereiden‘.
Als je iets goeds kunt doen, doe dat dan metteen. Je weet niet wanneer je zult sterven

Overgeleverd door Boechaarie

1 Als je iets goeds kunt doen, doe dat dan meteen.Je weet niet wanneer je zult sterven.

HADITH 41

Aboe Mohammed ‘Abdallah, de zoon van ‘Amr ibn al-As (Allah’s welbehagen zij met vader en zoon) heeft gezegd: De boodschapper van Allah (Allah’s zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd:

Niemand van jullie is echt gelovig, totdat zijn verlangens in overeenstemming zijn met wat ik heb gebracht‘.

Een goede betrouwbare hadieth die wij 1 van de Kitab al-Hoeddja 2 hebben overgeleverd met een betrouwbare keten van overleveraars

1 An-Nawawi vond het nodig om nog twee overleveringen aan zijn verzameling van veertig toe te voegen.
2 Dit is een hadisverzameling van al-Asfahani(d.535 A.H/1141A.D.).

HADITH 42

Anas (Allahs welbehagen zij met hem) heeft gezegd: Ik hoorde de boodschapper van Allah(Allahs zegen en vrede zij met hem ) zeggen:

Allah de Verhevene heeft Gezegd: ‘O, kind van Adam! Zolang je tot Mij bidt en zolang je smeekt, zal Ik je wat je ook gedaan mag hebben, zonder meer Vergeven.O, kind van Adam! Al zouden je zonden tot aan de wolken in de hemel reiken en je zou Mij om vergeving vragen dan zal Ik je Vergeven.O, kind van Adam! Al zou je met zoveel zonden aankomen dat je er nagenoeg de gehele aarde mee kan vullen zonder naast Mij iemand te dienen dan zal Ik je een vergeving van gelijke omvang Schenken‘.

Overgeleverd door Tirmidzi, die heeft gezegd dat het een goede en betrouwbare hadis is.

 

 

00:18 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

13-03-08

De heerlijkheid van het geloof

 

Anas, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam"heeft gezegd: Met drie eigenschappen vindt men de heerlijkheid van het geloof; als men Allah en Zijn Gezant meer bemint dan alle anderen, als men een ander alleen bemint om Allah en wanneer men een afkeer heeft om ongelovig te worden, nadat Allah hem al heeft bevrijd, net als zijn afkeer om in het vuur gegooid te worden'." [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith: In de hadith wordt de wil van een gelovige om gelovig te zijn vergeleken met iets zoets en hoe dichter men bij het geloof komt hoe zoeter de smaak. Dit brengt ons bij het verhaal van de zieke en de gezonde. De zieke vindt de honing bitter smaken maar voor de gezonde smaakt het gewoonlijk zoet. Echter elke keer dat zijn gezondheid achteruit gaat, wordt ook zijn smaak minder.

Het geloof wordt vergeleken met iets zoets omdat Allah, de Verhevene, het geloof met een boom heeft vergeleken. Hij heeft gezegd:

Allah vergelijkt een goed woord met een goede boom (Surah 14 : Ayah 24)

Het woord is het woord van toewijding en de boom is de oorsprong van het geloof en haar takken zijn het opvolgen van de opdrachten en het nalaten van wat is afgeraden. De bladeren staan voor al het goede waarin de gelovige zich interesseert en de vruchten van de boom zijn het verrichten van deugdzame daden. De heerlijkheid van het geloof is namelijk het plukken van die vruchten. De volmaaktheid van het geloof wordt bereikt als de vruchten rijp zijn en dan is de heerlijkheid ook zichtbaar.

Bron: Risallah.com

17:33 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-03-08

DE KRACHT VAN GEDULD!!


Pijnlijke momenten, wanhopen is makkelijk gedaan.

Maar daarmee kan je de situatie nog steeds niet aan.

Geduld is je medicijn in alle tijden,

Je kracht om te blijven strijden.

Beproevingen en tegenslagen, te veel om te verdragen.

Geduld is wat je in die tijden moet vragen.

Richt je tot Allah sterk en standvastig,

Al ben je kapot van verdriet en is dit nog zo lastig.

Heb geduld, wees sterk en Allah doet het verdere werk.

Wees in alle tijden tevreden met je lot,

Ga niet onnodig lijden, maak jezelf niet kapot.

Al vallen de laatste stenen van je gebouwde muur tot aan je voeten neer,

En zie je geen enkel lichtpuntje meer?

Heb geduld, geduld is je kracht, geduld is je macht,

Denk aan de waardevolle beloning die op je wacht.

Zoek toevlucht alleen bij Allah, werp je neer, huil en laat je gaan,

Waarlijk Allah zal je belonen voor elke geduldige traan.

23:37 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

11-03-08

Leven volgens de juiste zedelijke waarden

 

Allah heeft in detail de zedelijke waarden die mensen zouden moeten hebben en het soort leven dat ze zouden moeten leiden geopenbaard. Juiste zedelijke waarden schrijven voor dat men nauwgezet volgens de geboden van Allah zou moeten leven.

Sommige mensen vermijden echter naar deze zedelijke waarden te leven. Ze zijn volledig onbereid om zich over te geven aan Zijn bepalingen. Zij streven naar een toonbeeld dat alleen hun eigen belangen bevredigt. Als resultaat komen ze met verschillende regels en principes die ze zelf hebben gemaakt, en denken dat het geloof ook verenigbaar is met deze principes. Ze zijn bereid volgens de zedelijke waarden van het geloof te leven zolang het verenigbaar is met hun eigen normen en logica. Dit is echter een ernstige fout en misleiding, want ware zedelijke religieuze waarden zijn geopenbaard door Allah, niet geïnterpreteerd en in praktijk gebracht door mensen.

In de Koran vertelt Allah ons over de begane fouten van de mensen die dachten te leven volgens hun eigen verdraaide redenering en die faalden te leven volgens de wijze die Hij heeft geopenbaard:

Wat is er met jullie? Hoe oordelen jullie? Of hebben jullie een Schrift waaruit jullie kunnen studeren? Waar waarlijk voor jullie in is wat jullie kunnen kiezen?Of hebben jullie een verdrag met Ons dat tot aan de Dag der Opstanding geldt, dat er waarlijk voor jullie is wat jullie oordelen? Vraag hen wie van hen daarvoor verantwoordelijk is.(Surat Al-Qalam 68:36-40)

De onjuiste veronderstelling van degenen die zich gedragen naar wat anderen beslissen

Door te leven volgens de mening van andere mensen in plaats van wat Allah aan ons heeft geopenbaard worden er buitengewone, vervormde en verdraaide conclusies getrokken. Een voorbeeld, de hypocrieten die in de tijd van de Profeet (vzmh) leefden streefden een strijdgevoelig klimaat te creëren door ordeverstoring, zij probeerden de gelovigen af te laten dwalen van het rechte pad. Allah beschrijft de verknipte karakters van de hypocrieten en de afgodenaanbidders:

En Hij bestraft de huichelaars en de huichelaarsters, en de veelgodenaanbidders en de veelogodenaanbidsters, die slechte gedachten over Allah koesteren. Het slechte zal hen omsingelen en Allah is woedend op hen. En Hij heeft hen vervloekt en Hij heeft de Hel voor hen bereid, en dat is de slechtste plaats van terugkeer. (Surah Al-Fath 48:6)

Dit vers laat zien dat de misvattingen feitelijk terugkaatsten naar de betrokkenen, en met Allah’s verlof, behaalden onze Profeet (vzmh) en zijn metgezellen altijd de overwinning..

Het vers Wensen zij het oordeel van de Djahiliyyah (onwetendheid)? Surah Al Ma’ida 5:50 vertelt ons dat een factor die de mensen in kwestie naar zo’n lot leidde was dat zij niet volgens de manier die Allah ons heeft voorgeschreven wilden leven, maar liever volgens hun eigen verdraaide redenering die ze verkregen tijdens de Tijd van de Onwetendheid. Feit is dat Allah ons heeft verteld: En wie is er beter dan Allah in het oordelen over het overtuigde volk? Surah Al Ma’ida 5:50.

Zij die hun eigen grillen en verlangens als Hun goden aannemen

Eén van de voornaamste hindernissen die mensen weghoudt van het leven volgens de zedelijke waarden die Allah ons heeft geopenbaard is doordat zij egoïstisch denken, liever dan met hun intelligentie of hun geweten. Om het anders te stellen, zij geven toe aan hun eigen grillen en verlangens. Met als gevolg dat zij het pad van bedrog volgen in plaats van die van de waarheid. Bovendien brengt het hen en de mensen om hen heen ernstige spirituele schade toe. In de Koran heeft Allah geopenbaard dat eigenbelang onvermijdelijk mensen naar het slechte leidt:

Ik verklaar dat ikzelf niet onschuldig ben. Voorwaar, de ziel spoort aan tot het kwade, behalve bij wie door mijn Heer begenadigd is. Voorwaar mijn Heer is Vergevensgezind, Meest Barmhartig. Surah Yusuf 12:53

Een ander vers vertelt ons dat het volgen van de eigen neiging zal leiden tot zeer ernstige moeilijkheden:

En indien de Waarheid hun begeerten had gevolgd, voorwaar dan zouden de hemelen en de aarde en al hetgeen daarin is, ten onder gaan. Wij hebben hen echter hun Eer (de Koran) gegeven, maar zij wenden zich ervan af. Surah Al-Muminun 23:71

Het door Allah neer gezonden geloof past ideaal bij de menselijke creatie. Interpretaties die het gevolg zijn van iemands denkrichting, cultuur of ervaring hebben echter tot een aanzienlijke reeks problemen geleid. Want zij die niet leven volgens de zedelijke waarden van de Koran willen alleen hun eigen verlangens vervullen. Het enige wat ertoe doet voor deze mensen is hun eigen bevrediging en ze zullen niet stilstaan om over de mogelijke consequenties hiervan na te denken. Zelfs als ze dit een keer doen, dan zal hun eigen eigenwijsheid de begeerten en verlangens de overhand geven. Wanneer mensen handelen uit eigenbelang, dan geven ze het grootste belang aan hun eigen comfort en tijdverdrijf. De eindeloze verlangens van degenen die falen te leven volgens de zedelijke waarden zijn in de volgende bewoordingen geopenbaard in de Koran:

Krijgt de mens alles waarnaar hij verlangt? Surah An Najm 53:24

Wanneer een situatie zich voordoet die niet was als gepland, is het waarschijnlijk dat deze individuen op de meest impulsieve manier reageren. Zij kunnen zich dan een woedende houding aannemen, chagrijnig zijn of andere emoties vertonen die niet verenigbaar zijn met zedelijke waarden van de Koran. Het zet hen ertoe egoïstisch, zonder genegenheid, arrogant of onmenselijk te handelen. Zulke mensen houden meer van zichzelf boven alles. Zelfs als zij beweren om hun vrienden, familie en mensen in hun omgeving te geven, moet het concept van liefde nog steeds verenigbaar zijn met hun ego. Met andere woorden, hun liefde is gebaseerd op verscheidene wereldse verwachtingen in plaats van de goedkeuring, genade en het Paradijs van Allah.

Overduidelijk zal dit alles in de eerste plaats de persoon in kwestie zelf schade toebrengen. Mensen die er constant naar streven hun eigen verlangens te bevredigen zullen de problemen ondervinden die veroorzaakt zijn door het leven op basis van verlangens die hun uitputten. In plaats van te leven in zekerheid, vrede en gematigdheid, leven zij in een staat van rusteloosheid en bezorgdheid. Aangezien zij niet nederig zijn en niet handelen met de kennis dat alles wat zij bezitten een zegening van Allah is, vrezen ze te verliezen wat ze hebben en ze zijn bang dat gebeurtenissen niet uitpakken zoals zij dat zouden willen. De ongerustheid hiervan brengt hen ernstige psychologische schade toe.

Eén van de hoofd karakteristieken van de mensen die hun ego volgen is dat de liefde altijd erg oppervlakkig is. De affectie is gebaseerd op verscheidene oppervlakkige maatstaven. Elke vermindering of verlaging in deze waarden zorgt ervoor dat hun liefde kan verdwijnen in een moment. Ze zijn nooit standvastig in hun affecties. Noch waarderen zij de affectie en interesse die anderen hun schenken naar behoren. Bekende voorbeelden zijn de manier waarop kinderen hun ouders niet de gepaste aandacht en begrip tonen, of hoe vriendschappen ineens worden beëindigd doordat er problemen zijn die gemakkelijk opgelost hadden kunnen worden. Dit is zonder twijfel één van de grootste geestelijke moeilijkheden die door ongelovigen worden ervaren, want liefde is een enorme zegen die Allah aan de mensheid heeft geschonken. Als een deel van hun natuur zijn mensen constant op zoek naar liefde, medeleven en begrip. In welke situatie zij zich ook bevinden, ze willen in de buurt zijn van vrienden en familie van wie ze houden en kunnen vertrouwen tijdens hun levensloop. Maar mensen die egoïstisch handelen en niet kunnen denken en handelen volgens de zedelijke waarden van de Koran verspillen hun hele leven beroofd van deze zegen. In het belang van deze valse liefde creëren zij een omgeving zonder medeleven, sympathie, affectie, geduld en tolerantie.

Ware liefde volgens de zedelijke waarden van de Koran

Gelovigen houden van Allah boven alles. Zij gedragen zich goed, wetende dat Allah in alles iets voorspoedigs en moois heeft gecreëerd, en dat elk moment van hun leven voorbijgaat op de weg naar hun beschikking volgens een bijzondere.wijsheid. Ze zijn blij met elk moment dat Allah aan hen heeft geschonken en ze bedanken Hem naar behoren voor alle zegeningen. Zij vertrouwen en steunen op Hem en geven zich over aan Hem alleen. Allah is de ware vriend en levensgezel van de gelovige. De liefde van de gelovigen naar Allah toe is als volgt in de Koran aangeduid:

Onder de mensen zijn er, die voorwerpen van aanbidding buiten Allah nemen en ze liefhebben, zoals zij Allah behoren lief te hebben. Maar zij die geloven zijn sterker in hun liefde voor Allah. En als zij die overtreden (nu) de tijd kunnen zien wanneer zij de straf zullen zien, (dan zouden zij beseffen) dat alle macht aan Allah toebehoort en dat Allah streng is in het straffen. Surah Al-Baqara 2:165

Houdend van wereldse dingen weten ze dat die tekenen van Allah en de schoonheid van Zijn schepping bevatten. Zij zijn standvastig, tolerant en medelevend in hun liefde. Zwakte en handicaps zorgen ervoor dat zij zelfs meer affectie voelen voor het getroffen individu. Zij weten dat alle pracht van de wereld tegelijkertijd met een hoop gebreken is gecreëerd en dat ware schoonheid alleen in het Hiernamaals bestaat. In elk moment van hun leven onthouden zij dat de ware liefde het leven in het Hiernamaals is.

Alles in deze wereld is nietig. In het Hiernamaals is alles echter perfect. Zelfs als mensen constant in het gezelschap zijn van degenen van wie zij houden, zelfs als zij onderwerpen bestuderen met de grootste interesse, en zelfs als alles precies gaat zoals zij hadden gehoopt, al deze prachtige dingen zijn allemaal beperkt. Met de dood zal alles aan zijn einde komen. Maar het leven in het Hiernamaals is oneindig. Gelovigen streven te leven naar de beste zedelijke waarden op deze wereld, wetende dat ze ware en diepgaande vriendschap en liefde zullen genieten in het Hiernamaals. Ze hechten het meeste belang aan hun zedelijke waarden wetende dat hoe meer ze op dit vlak streven naar perfectie het inzicht toe zal nemen en dus zullen zij zelfs meer genieten van de zegeningen van Allah. Maar zij hebben geen wereldse verlangens en verwachtingen. Daardoor leven zij ver weg van de angsten en rusteloze onzekerheden die de ongelovigen plagen. Zij keren zich naar Allah, en naar Hem alleen, wetende dat Hij het is die wensen vervult, niet andere mensen. Ze zijn vol hoop dat Allah hen de beste beloning zal geven als ze het soort leven leiden dat Hem behaagt. In het licht van dit bewust zijn en van deze logica, wordt deze liefde, één van de zegeningen van Allah, zodoende erg diep en sterk. Kortom, er zullen altijd enorme verschillen blijven tussen degenen die handelen volgens de wijze die Allah ons heeft voorgeschreven en degenen die leven volgens de manier die door andere mensen is voorgeschreven.

Allah heeft het verschil tussen degenen die het slechte volgen van hun eigen verlangens en zij die leven volgens Zijn geboden geopenbaard:

Zijn zij die op een duidelijk bewijs van hun Heer steunen als zij voor wie hun slechte daden schoonschijnend zijn gemaakt en die hun eigen begeerten volgen? Surah Muhammad 47:14

Conclusie

Iemand kan leven volgens de ware religieuze waarden door nauwgezet de waarden te volgen die Allah heeft geopenbaard en volgens de Sunnah van onze Profeet (vzmh). Het maken van interpretaties en het opzetten van logische systemen buiten wat Allah ons heeft voorgeschreven brengt altijd verlies toe aan de persoon in kwestie. Allah heeft in deze woorden geopenbaard –Oordeel dus tussen hen naar hetgeen Allah heeft geopenbaard en volg hun begeerten niet om van de Waarheid die tot jou is gekomen af te wijken. Surah Al Ma’ida 5:48 – dat de zedelijke waarden uit de Koran en de bepalingen die door Hem zijn neergezonden, een richtlijn en maatstaf voor gelovigen zijn. Voor zij die een ander pad zoeken is het onmogelijk om bij de waarheid uit te komen.

Dat Huis van het Hiernamaals schenken Wij aan hen die niet hoogmoedig wensen te zijn op aarde en geen verderf zaaien, en het (goede) einde is voor de godsvruchtigen. Surah Al-Qasas 28:83

In dit vers heeft Allah het goede nieuws meegedeeld dat zij die morele waarden handhaven het gelukkigste einde zullen hebben. Met Allah’s wil, hebben gelovigen een gelukkig leven, zowel in dit leven als in het Hiernamaals. Doch, het einde van hen die erop staan te leven volgens hun eigen grillen en verlangens is een verdraaiing:

Maar als zij jou niet antwoorden, weet dan dat zij slechts hun eigen begeerten volgen. En wie dwaalt meer dan hij die zijn eigen begeerten volgt zonder de Leiding van Allah? Voorwaar, Allah leidt de onrechtvaardige mensen niet. Surah Al-Qasas 28:50

Allah heeft de mensheid in nauwkeurige details verteld over de zedelijke waarden die zij na zouden moeten leven en wat voor soort leven zij zouden moeten leven. Ware religieuze zedelijke waarden zijn het resultaat van nauwgezette naleving van Allah’s geboden.

18:54 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-03-08

1 MINUUT ( TIP )

Wat kun je doen in 1 minuut?

Vraag: Op ons werk kunnen we nauwelijks de tijd vinden om daden van aanbidding of goede werken te verrichten. Wat kunnen we doen in de korte tijd die we in de dag over hebben? Hoe kunnen we daar toch gebruik van maken?

Antwoord: Allah zij geprezen. Tijd is zoiets essentieels, het is te kostbaar om te verspillen. Wijs is degene die zijn tijd in de gaten houdt en het niet gebruikt als een vat dat je op kunt vullen met goedkope dingen en nutteloze praatjes. Daarentegen grenst hij zijn tijd af met waardige pogingen en goede daden die Allah tevreden stellen en die andere mensen goed doen.

Iedere minuut van je leven draagt de mogelijkheid in zich je status te verhogen en om de mensen om je heen gelukkiger te maken, stapje voor stapje. Als je graag de hoogste positie wilt bereiken (door Allah te behagen), zoveel geluk als mogelijk aan de mensen rondom je wilt brengen, houd dan op je voortdurend te ontspannen en blijf uit de buurt van nutteloos amusement.

In 1 minuut namelijk kun je heel wat goede daden verrichten en kun je heelveel beloningen in de wacht slepen. In slechts 1 minuut, door je bijvoorbeeld te wijden aan liefdadigheid, te studeren, dingen uit het hoofd te leren, er naar te streven goede daden te verrichten kun je er zeker van zijn dat deze minuut van je leven niet verspild is. 1 Minuut kan worden genoteerd in jouw boek van goede daden, als je tenminste weet hoe je er het beste uit moet halen en hoe je ermee om moet gaan. Probeer dan ook om uit ieder minuut die je over hebt het uiterste te halen. Als je dat vergeet, vergeet je het allerbelangrijkste, namelijk de waarheid. Hier volgt een lijst van dingen die je in 1 minuut zou kunnen doen, insha'Allah:

In 1 minuut kun je surat al-fatiha (openingsvers van de Koran) 3 maal reciteren, vlug en stilletjes. Sommige geleerden zeggen dat de beloning voor het lezen van al-fatiha meer is dan 600 hasanaat (beloningen), dus als je het 3 maal opleest zal je, insha'Allah, meer dan 1.800 hasanaat verkrijgen. En dat alles in 1 minuut!

In 1 minuut kun je surat al-ikhlas (Surah nummer 112) 20 keer reciteren, snel en zachtjes. Een keer staat gelijk aan een derde van de Koran. Als je het iedere dag 20 keer leest, wat 1 minuut kost, dan heb je het in een maand 600 keer gelezen, in een jaar 7.200 keer, wat weer gelijk staat qua beloning aan 2.400 keer reciteren van de gehele Koran.

Je kunt een bladzijde van Allah's boek (de Koran) lezen in 1 minuut.

Je kunt een korte aya (vers) uit het hoofd leren in 1 minuut.

In 1 minuut kun je 20 keer zeggen: Laa ilaaha illa allah wahdahu laasharika lah, lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir (Er is geen god behalve Allah, Hij is alleen zonder partner, tot Hem behorende heerschappij en de lof en Hij is tot alles in staat). De beloning hiervoor staat gelijk aan de beloning die men ontvangt voor het bevrijden van 8 moslimslaven.

In 1 minuut kun je 100 keer zeggen: subhaan Allah wa bihamdihi (Lof en prijzingen aan Allah). Van een ieder die dat in een dag opzegt zullen de zonden worden vergeven, zelfs als ze zijn als het schuim van de zee (heel veel dus).

In 1 minuut kun je 50 keer zeggen: subhaan Allah wa bihamdihi subhana-llahal-azim (lof en prijzingen aan Allah. prijzingen aan Allah de Almachtige). Dit zijn twee zinnen die makkelijk uit te spreken zijn en toch zeer zwaar wegen en zeer geliefd zijn bij de Meest genadige, zoals overgeleverd door al-Bukhari en Muslim.

De Profeet (v.z.m.h.) zei: Als ik zeg 'subhaan Allah wa-l-hamduli-llah, wala ilaaha illa-llaah (prijzingen aan Allah. Er is geen god dan Allah en Allah is de Allergrootste) is dit geliefder bij mij dan dat de zon opkomt. (Overgeleverd door Muslim). In 1 minuut kun je al deze woorden meer dan 18 keer uitspreken. Dit zijn de meest geliefde woorden en ze wegen zwaar in de schaal van goede daden, volgens een sahih hadith (erkende profetische overlevering).

In 1 minuut kun je 40 keer zeggen: la hawla wa la quwwata illa bi-llah(er is geen kracht noch macht, behalve bij Allah). Dit is een van de schatten van het Paradijs, zoals al-Bukhari en Muslim overleverden. Deze uitspraak helpt je met het omgaan met moeilijkheden en kan een middel zijn om grote dingen te bereiken.

In 1 minuut kun je ongeveer 50 keer la ilaha illa-llah zeggen. Dit is de beste zin, want het geeft uitdrukking aan de tawhied (Het belijden van de absolute eenheid van God). Als dit de laatste woorden van iemand zijn, dan zal hij/zij het Paradijs binnengaan, en er zijn andere berichten die vertellen over de geweldigheid van deze woorden.

In 1 minuut kun je meer dan 15 keer subhaan Allah wa bi-hamdih 'adadakhalqihi, wa rida nafsihi, wa zienata 'arshihi wa midada kalimatih (lof en prijzingen aan Allah, net zoveel als de hoeveelheid van Zijn schepping, zoveel als het Hem plezier doet, en zoveel als het gewicht van Zijn Troon en zoveel als de inkt van Zijn Woorden). Dit brengt meer beloningen dan welke tasbieh (lofprijzing) of dhikr (het gedenken van Allah) dan ook, volgens een sahieh (correcte) hadith (overlevering) van de Profeet (vzmh).

In 1 minuut kun je Allah 100 keer om vergiffenis vragen door te zeggen astaghfiru-llah (Ik vraag Allah om vergiffenis). De verdiensten van het vragen om vergiffenis zijn niet geheim, want het is hét middel voor het verkrijgen van vergiffenis en om het Paradijs binnen te gaan. Het is hét middel om een goed leven te krijgen, om je kracht te vermeerderen, om rampen af te weren, dingen makkelijker te maken, om regen te brengen en om je rijkdom of je kinderaantal te vermeerderen.

Je kunt enkele korte woorden zeggen in 1 minuut en Allah zou er goede dingen door kunnen laten gebeuren, dingen die je nooit voor mogelijk zou houden.

In 1 minuut kun je 50 keer zegeningen tot de Profeet (vzmh) sturen, door te zeggen: salla-llahu 'alayhi wa-sallam (Moge Allah hem zegenen en hemvrede geven). Als antwoord zal Allah jou 500 zegeningen sturen, want 1zegening brengt 10 van dezelfde voort.

In 1 minuut kun je je hart er toe zetten Allah te danken, van Hem te houden, Hem te vrezen, vertrouwen in Hem te stellen, naar Hem te verlangenen aldus te reizen door de verschillende etappes van 'ubudiya (totale overgave aan Allah). Je kunt dit doen als je in bed ligt of als je op straat loopt.

In 1 minuut kun je meer dan twee bladzijden lezen van een nuttig boek dat makkelijk te begrijpen is.

In 1 minuut kun je de banden aanhalen door een familielid op te bellen.

Je kunt in 1 minuut je handen heffen en iedere du'a die jij wilt opzeggen of oplezen.

In 1 minuut kun je een heleboel mensen salamu alaykum zeggen en de hand schudden.

Je kunt in 1 minuut iets wat slecht is verbieden.

In 1 minuut kun je bevel geven tot iets goeds.

In 1 minuut kun je oprecht advies geven aan een broeder/zus in nood.

In 1 minuut kun je iemand die zich naar voelt troosten of opbeuren.

In 1 minuut kun je iets gevaarlijks van de straat weg ruimen.

Het meeste uit 1 minuut halen motiveert je om met de rest van je tijd ook iets goeds te doen terwijl je anders gewoon je tijd zou hebben verspilt. Al-Shafi'ie (Moge het welbehagen van Allah over hem zijn) zei: 'Als mensen gaan slapen, dan laat ik mijn tranen de vrije loop en dan reciteer ik een vers van de meest eloquente poëzie (Koran). Is het niet zonde dat de nacht voorbij gaat en ik niet meer kennis opdoe, terwijl deze tijd gerekend wordt als deel van mijn leven?'

Tot slot hoe eerlijker je bent naar Allah toe en hoe meer je je bewust van Hem bent, des te groter je beloning zal zijn. Zie dat de meeste van deze daden niets kosten; ze vereisen geen tahara (rituele reinheid), ze maken je niet moe en vragen niet veel inspanning.

Daarentegen, je kunt ze doen terwijl je loopt, in je auto zit, als je ligt of staat of zit of als je op iemand wacht. Deze daden horen bij uitstek bij de dingen die de mens naar het geluk kunnen leiden, die je rust en blijdschap brengen en die stress en woede weghalen. Moge Allah ons helpen opdat wij zullen doen waar Hij het meeste van houdt en wat Hem tevredenstelt. Moge Allah onze Profeet Mohammad (vzmh) zegenen!

14:30 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |