09-03-08

Tijdsbesteding

Allah (s.w.t.) heeft ons geschapen om 'ibada voor hem te doen. Wij zijn geschapen om Hem te aanbidden en zijn leiding te volgen. Dit doel moet terugkeren in onze tijdbesteding en levensinvulling.

Van de 60 jaren dat een mens leeft (inshaAllah) besteed een gemiddeld persoon ongeveer 20 jaar aan slapen (8 uur per dag), 20 jaar aan werken/studeren (8 uur per dag), 4 jaar aan eten, 4 jaar aan douchen, en dan niet te vergeten hoe lang men tv kijkt, op de pc bezig is of in de file staat. De vraag is "Hoeveel tijd binnen die 60 jaren wordt er aan 'ibada besteed?" Hoe lang doet men over het gebed? Hoe vaak gaat men naar de moskee? Hoe vaak of lang doet men du'a of dergelijke?

Deze dunja (wereld) moet je in je handen hebben en niet in je hart. Het wereldse leven is iets materieels en tijdelijks. Het belang dat je eraan hecht is puur voor het wereldse gemak en niet voor je toekomst in het Hiernamaals inshaAllah.

Twee zegeningen waar wij onverantwoordelijk mee omgaan:

   * Kracht; je lichaam en je gezondheid. Gun je lichaam de rust die ze nodig heeft maar gebruik daarentegen alle kracht die je eruit kunt halen om jezelf en anderen mee te bevoordelen.
* Tijd; Denk na over wat je met je tijd doet en verdeel je tijd over belangrijke zaken/bezigheden.

Evaluatie is een belangrijk onderdeel van tijdbesteding. Denk van tijd tot tijd na over hoe je jou tijden hebt doorgebracht/ingevuld en ga na of dat een goede tijdbesteding was. Het is goed om soms even te stoppen en de tijd te nemen om even 'van de wereld' te zijn en stil te staan bij hoeveel tijd je aan 'ibada hebt besteed.

Een voorbeeld:
Time = money (in wereldse termen zou je met het onnuttig besteden van tijd een boel geld verliezen)
Time = 'ibada (met het onnuttig besteden van je tijd loop je tijd mis die je aan het aanbidden van Allah had kunnen besteden)

Verdeel je tijd zodanig dat iedereen die 'recht' op jouw tijd heeft zijn haq (deel) krijgt:

   * Maak tijd voor Allah (d.m.v. Koran, du'a, bidden etc)
   * Maak tijd voor familie (ouders, broers/zussen etc)
   * Maak tijd voor jezelf (rust, eten, evalueren etc)
   * Maak tijd voor werk/studie
* Maak tijd voor sociale relaties (vrienden, buren, behoeftigen etc)

Een ieder is in verlies behalve degene die gelooft en goede daden verricht en sabr heeft. Tussen leven en dood is niks anders dan een goede tijdbesteding. Op de Dag des Oordeels kan alleen jouw goed besteedde tijd je helpen.

De dienaar van Allah (s.w.t.) zal op de Dag des Oordeels geen stap kunnen zetten zonder vier vragen te beantwoorden:

   * Wat heb je met jouw lichaam/gezondheid gedaan?
   * Waar heb je jouw bezit vandaan?
   * Waaraan heb je jouw verdiensten besteed?
* Wat heb je met je geworven kennis gedaan?

Vergelijk bovenstaande vragen met een examen. Stel, dat je morgen van je docent de vragen van het aankomend tentamen/examen zou krijgen. Zou je dan niet als een gek al die vragen gaan leren zodat je goed zal presteren? Zo moeten we de 4 vragen ook zien. Het zijn examenvragen als we straks voor Allah (s.w.t.) staan. En als we ons nu goed voorbereiden zullen we het straks (inshaAllah) makkelijker hebben.

Bereid je voor op wat er na het wereldse leven zal komen. Dat wil niet zeggen dat je niet mag genieten van het wereldse leven, integendeel! Eet van de schoonheden die je aangeboden worden in het leven. Wees niet te rechts en niet te links. Islam biedt het middenpad. Indien wij succesvol willen zijn dienen wij dingen te combineren.

Leef alsof je altijd zult leven maar leef tegelijkertijd alsof je morgen zult sterven. Geniet van het leven maar onder leiding van Allah (s.w.t.).

Zoals Allah (s.w.t.) de wereld en de mens heeft geschapen heeft Hij ook een handleiding geschapen. De handleiding die wij van Allah (s.w.t.) hebben meegekregen is de Koran, de sunna en andere bronnen ( consensus, vergelijking) om het leven zo succesvol mogelijk in te vullen en te beleven.

Verjaardag: elk jaar dat je ouder wordt is een jaar dichter tot de dood. Vier je verjaardag voor jezelf, op een manier zodat jij er wat uit kunt halen. Evalueer het afgelopen jaar en denk na over de komende jaren inshaAllah.

Genot: Je kunt van het leven genieten op een manier die Allah goedkeurt. Een mens heeft geen drank en drugs nodig om van het leven te genieten. Allah (s.w.t.) verbiedt ons geen zaken die goed voor ons zijn. Hij behoedt ons slechtst voor hetgeen slecht is voor onze lichaam en geest opdat wij inshaAllah langer en gezonder zullen leven en zodoende kunnen genieten van het leven.

Het leven van het wereldse leven is goed te combineren met de voorbereiding op het Hiernamaals. In al hetgeen je doet kun je (bijvoorbeeld d.m.v. je intentie) tevens je 'ibada uitoefenen.

Tips om je imaan te versterken:

   * Vrees Allah (s.w.t.)
   * Zoek kennis over Allah en zijn Schepping
   * Praktiseer de kennis die je opdoet (stof omzetten in daden)
   * Bezoek lezingen en islamitische bijeenkomsten
   * Geef de geleerde kennis door aan anderen
   * Kies je vrienden zorgvuldig uit
* Lees de Koran (genezing voor je hart en ziel)

Iblies heeft 6 manieren om je hart binnen te vallen
Iblies, de vervloekte, heeft zes manieren om je hart binnen te vallen dat zich alleen aan Allah hoort vast te klampen. Ken deze manieren, opdat je attent zult blijven en je kunt achterhalen hoever Iblies jou in zijn macht heeft.
Wijze één:
Allereerst zal hij jou trachten jou ongeloof te laten begaan. Wanneer je dit doet, neemt hij de rust en maakt zich geen zorgen meer over jou.
Wijze twee:
Als jij je weet vrij te maken van het eerste, maakt hij voor jou de religieuze innovatie schoonschijnend, hetzij een religieuze innovatie in de vorm van een daad of een uitspraak. Hij zal jou doen geloven je op de waarheid zit en je vergeet dat elke innovatie een dwaling is en elke dwaling tot het Hellevuur leidt.
Wijze drie:
Weet jij niet te vallen voor de eerste twee zaken, dan stapt hij over naar de derde kwestie en dat is; jou een grote zonde laten begaan. Berouw tonen en het smeken om vergeving zullen er echter voor zorgen dat Allah je zal vergeven, zoals de mensen van kennis zeiden: “Er is geen sprake van een kleine zonde wanneer men dit voortdurend verricht en niet van een grote zonde wanneer men om vergeving vraagt.”
Wijze vier:
Weet jij je vrij te waren van de voorgaande zaken, dan komt hij met een kleine zonde die constant bij jou is, zodat die jouw goede daden en de hoogte van jouw positie in het Paradijs met de waarachtigen en de martelaren vermindert. Maar met de Wil van Allah zullen deze kleine zonden vergeven worden.
Wijze vijf:
Als je berouw hebt getoond voor al het voorgaande, dan bevind jij je in een hoge positie die Iblies jou niet gunt. Waarna hij op de vijfde wijze tot jou komt; hij laat jou bezig houden met daden met de geringste beloning in plaats van de daden met de meeste beloning. Zo zal hij jou bijvoorbeeld bezig houden met het verwijderen van iets schadelijks van de straat. Ondanks het feit dat dit een onderdeel van het geloof is, is het weliswaar niet het hoogste onderdeel van het geloof, enzovoort.
Wijze zes en tevens de laatste:
Weet jij jou te hoeden voor dit alles, dan gebruikt hij de moeilijkste en krachtigste manier, waarvoor zelfs de profeten (vrede zij met hen) zich niet konden hoeden; het aansporen van de familieleden, naasten en de mensen om je heen tot het uitschelden, beledigen en het berokkenen van schade aan jou.
Weet jij nu wat jouw positie is bij Iblies, de vervloekte?

 
‘Genezing van de harten’ (verkort) door Ibn Qayyim al-Djawziyyah

10:33 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-03-08

Wat voor antwoorden heb jij, als Allaah jou de volgende vragen zou stellen?

Wat voor antwoorden heb jij, als Allaah jou de volgende vragen zou stellen?O mijn dienaar, Ik heb zoveel dienaren, en Ik heb voor elke dienaar vijf keer per dag een afspraak gemaakt om Onze band te onderhouden, toch vond jij het niet nodig om op tijd te komen, en vaak kwam je helemaal niet. Ik bleef je toch gunsten schenken...O mijn dienaar, jij twijfelde aan Mij, maar ik twijfelde nooit aan jou. Toen niemand meer in jou geloofde, was Ik Degene Die tegen jou zei: 'O mijn dienaren die buitensporig zijn geweest tegen zichzelf, wanhoop niet aan Mijn genade, voorwaar, Ik vergeef alle zondes.' En ik gaf je keer op keer een kans, op momenten dat niemand jou meer een kans wilde geven.O mijn dienaar, Ik heb je behoed voor zoveel slechts, en ik liet zoveel moois op je pad komen, toch werd jij boos op Mij in de slechte tijden, en toen de goede tijden aanbraken, vergat je Mij.O mijn dienaar, jij vergat Mij, maar ik vergat jou nooit. Ik gaf je telkens weer een teken, hopende dat je ooit zou inzien hoe Genadig Ik ben.O mijn dienaar, ik heb je zoveel gunsten geschonken, maar je hebt mij hiervoor niet bedankt, noch in woord, noch in daad. Je gebruikte deze gunsten daarentegen om nog meer tegen Mij in opstand te komen, en Mij nog ongehoorzamer te zijn.O mijn dienaar, Mijn deuren staan wijdopen, en Ik nodig je uit...Kom je?

 

17:21 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-03-08

Tekenen van De dag des oordeels 2

De eigenschappen die de oemmah (volgelingen) zal hebben voordat de rampspoed over hen komt :

-De winst zal alleen over de rijken worden verdeeld, de armen zullen daar niet van profiteren

-een onderpand wordt iets om winst te maken

-het betalen van zakaat wordt een last

-de man zal gehoorzaam zijn aan zijn vrouw en ongehoorzaam aan zijn moeder

-de man zal zijn vrienden vriendelijk behandelen en zijn vader schuwen

-de stemmen zullen zich verheffen in de moskee

-de leider onder de mensen zal de ergste onder hen zijn

-de mensen zullen iemand met respect behandelen omdat ze bang zijn dat hij anders iets slechts zal doen

-er wordt veel wijn gedronken

-mannen zullen zijde dragen

-zangeressen en muziekinstrumenten zullen populair zijn

-de laatste mensen zullen de eerste vervloeken

Als deze dingen allemaal gebeuren kan men een rode wind verwachten of de aarde zal hen verzwelgen, of ze worden in dieren veranderd. (Dit hoeft niet letterlijk)

Nog een paar tekenen:

-de tijd zal heel snel gaan een jaar zal op een maand lijken, een maand op een week, een week op een dag

-mensen zullen om een andere reden dan de islam kennis vergaren

-mensen zullen in de ochtend gelovig zijn en in de avond niet meer en in de avond gelovig en in de ochtend niet meer

-mensen zullen wedijveren in het maken van moskeeën, ze zullen tegen mekaar zeggen onze moskee is groter en mooier dan die van jullie

-de gelukkigste mensen zullen diegenen zijn die zich slecht gedragen (in het oerdoe kamiena)

-in de laatste periode zullen er moslims zijn die de Qoeraan lezen maar er niet echt in geloven, ze zullen aan anderen de hadies (overleveringen ) van de profeet vertellen maar ze geloven er zelf niet in

De tekenen dat de dag des oordeels snel zal aanbreken:

-het verdwijnen van de kennis en de opkomst van de onwetendheid

-zina (overspel) zal gangbaar zijn

-het aantal mannen zal afnemen en vrouwen zal toenemen , in zo een mate dat een man voor vijftig vrouwen moet zorgen


De grotere tekenen :

-de zonsopkomst uit het westen (als een van deze drie zaken verschijnt

-de dajjal zal het geloven geen ziel baten, als ze

-en het beest uit de aarde voorheen niet geloofde )

De zon reist tot zij beneden de troon neerknielt en toestemming vraagt om opnieuw op te komen .Maar er zal een tijd komen dat haar verteld wordt :Ga terug naar waar je vandaan kwam (boechaarie)

Het beest zal uit de aarde verschijnen het zal de staf van hazrat moesa (Mozes ) en de ring van hazrat Soelemaan (Salomon) bij zich hebben, hij komt uit de buurt van Mekka uit de grond. hij zal er heel vreemd uitzien. hij zal het woord kafier (ongelovige) schrijven op het voorhoofd van de ongelovigen en het woord moe'min (gelovige) op het voorhoofd van de gelovigen

-het afdalen van Hazrat Iesa (Jezus

-de rook

-Gog en Magog

-drie grondverschuivingen (in het oosten, westen en een in Arabie )

-een vuur uit de richting van Aden (Jemen) die de mensen naar de plaats van de laatste

bijeenkomst zal drijven of een wind die de mensen in een rivier gooit

De Dajjal is blind aan zijn rechteroog hij heeft gekruld haar en een lichte huid, zijn oog is als een drijvende druif, op zijn voorhoofd zullen de letters kaf, fa , ra , staan wat betekent kafir iedere gelovige ook een analfabeet kan het lezen. zijn bijnaam zal zijn Aboe Yoesoef . Een manier om toevlucht tegen de dajjal te zoeken is : het lezen van de eerste tien verzen (ayats) van soerah al Kahf

Hazrat iesa zal alle misvattingen rechtzetten, hij heeft sluik haar en water dat van zijn hoofd druppelt, zijn huidskleur is roodachtig wit, hij zal 40 jaar regeren, hij zal ook kinderen krijgen en naast de Heilige begraafplaats van onze Profeet (vrede zij met hem ) worden begraven.

Er zal een rook verschijnen die de grond tot aan de hemel donker zal maken .

Gog en Magog (Yadjudj en Madjudj) zijn twee stammen mensen ze zitten vast in een pas tussen twee bergen, ze graven elke dag tot ze het zonlicht kunnen zien, hun leider zegt dan tegen hen: ga terug morgen kan je verder gaan, en als ze volgende dag terugkomen is de barriere sterker dan hij daarvoor was. Dit gaat net zolang door tot hun tijd is om eruit te komen, dit gebeurt doordat de leider zal zeggen: ga terug morgen kan je verder gaan Insha ALLAH


Er zal een tijd zijn dat er in de hele wereld alleen maar ongelovigen zullen zijn, alle ware gelovigen zullen naar Mekka en Madienah gaan, op dat moment zal iemaam Mahdi verschijnen, (iemaam Mahdi is een afstammeling van onze profeet (vrede zij met hem) volgens de meeste overleveringen is hij van het nageslacht van hazrat Hassan). Hij zal uit het oosten komen het zal de maand Ramadan zijn, de gelovige zullen hem trouw zweren bij de ka'aba hij zal met de moslims naar Syrie ( moelki sjaam) gaan en vechten tegen de ongelovigen.

Rond deze periode zal ook de Dajjal verschijnen, hij zal de mensen eerst zeggen dat hij een profeet is, later zal hij zeggen dat hij de Heer is, hij heeft twee rivieren een noemt hij het paradijs en de andere de hel, hij liegt hierover het is andersom, hij zal een grote beproeving zijn omdat ALLAH hem toestemming heeft gegeven om wonderen te verrichten, hij zal iemand doden en weer tot leven wekken, hij blijft veertig dagen waarvan een dag als een jaar zal zijn, een als een maand en een dag als een week en de rest als normale dagen.Hij zal een gebied doorkruisen waar de mensen hem zullen ontkennen, geen enkele beest van hun veestapel zal in leven blijven. Dan komt hij door een tweede gebied waar de mensen in hem geloven, hij zal de hemel bevelen om te regenen en de aarde om oogsten voort te brengen en hun kudden zullen van het grazen vetter terugkomen dan zij ooit geweest zijn. Hij zal op elke plaats op de aarde komen, behalve in Mekka en in Madienah, waar hij niet naar binnen kan gaan, want er zijn engelen die elke poort bewaken. Wanneer hij in het zoutmoeras bij Madienah kampeert zal het door drie bevingen geschud worden, iedere hypocriet zal naar buiten komen en zich bij de dajjal voegen.

Hazrat Iesa zal afdalen op de minaret in het oosten van Damascus, hij zal het ochtendgebed achter iemaam Mahdi lezen daarna zal hij de moslims leiden als zij tegen de dajjal optrekken, de dajjal zal in die tijd in de richting van Jeruzalem gaan, hazrat Iesa zal hem inhalen, de dajjal zal voor hem weg rennen, hazrat Iesa zal hem bij de poort van Loed inhalen en hem met zijn speer doden: als de dajjal hazrat Iesa aankijkt zal hij oplossen zoals zout in water oplost. De moslims zullen tegen de ongelovigen vechten, ALLAH zal de ongelovigen vernietigen, tijdens de gevechten. De overgebleven ongelovigen zullen de mogelijkheid krijgen of je wordt moslim of je vecht tegen ons. Later zal hazrat Iesa met alle gelovigen naar een berg (Al toer) gaan, op dat moment verschijnen Gog en Magog, ze zullen alles wat in hun weg staat vernietigen, een groep zal langs een meer ( Tiberias) komen en alles opdrinken, de tweede groep zal er voorbij gaan en zeggen vroeger was hier water, ze zullen hun pijlen naar de hemel sturen, deze zullen terugkomen op de aarde met iets wat op bloed lijkt, hierop zullen ze zeggen: wij hebben alle mensen op aarde en de mensen van de hemel overmeesterd. Hazrat Iesa zal bidden en ALLAH zal een soort worm in hun nekken sturen daar zullen ze door gedood worden. Hazrat Iesa en zijn metgezellen zullen naar beneden komen de lichaam van Gog en Magog zullen vreselijk stinken, hazrat Iesa zal opnieuw bidden, ALLAH zal vogels sturen die de lichamen zullen grijpen en hen neergooien waar ALLAH wil. ALLAH zal regen sturen, de hele aarde zal gereinigd worden als een spiegel.

Later zal ALLAH een vriendelijke wind sturen die de ziel van elke moslim zal nemen. Alleen de ongelovigen zullen achterblijven die zullen als ezels overspel plegen en terugkeren naar het aanbidden van beelden enz. 40 jaar lang zullen er geen kinderen geboren worden, dus er zal niemand jonger dan 40 jaar zijn, hazrat Iesrafiel (een engel) zal op de bazuin (soer) blazen iedereen zal sterven, de hemelen de aarde alles zal verdwijnen. Alleen ALLAH zal overblijven

Als ALLAH het wil zal hij hazrat Iesrafiel en de bazuin opnieuw opwekken .Hazrat Iesrafiel zal het bevel krijgen om weer op de bazuin te blazen iedereen zal weer levend worden als eerste Hazrat MOHAMMED MOESTAFA (ALLAH' S zegen en vrede zij met hem ).

daarna zal iedereen worden samengebracht.

20:48 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

04-03-08

Tekens van de Dag des Oordeels 1

Allah Meester van de Dag des Oordeels (1:4) zegt in de Qor-aan: "Zij vragen jou (oh Mohammed ) over het Uur "Wanneer zal het plaatsvinden?" Zeg: "Voorwaar de kennis daarover is slechts bij Mijn Rabb (Heer), niemand kan over de tijd duidelijkheid geven dan Hij.

Zwaar (is de kwestie) in de hemelen en op de aarde. Het zal slechts plotseling tot jullie komen."Zij vragen jou alsof jij daarvan op de hoogte bent. Zeg: "Voorwaar, de kennis daarover is slechts bij Allah, maar de meeste mensen weten het niet."( 7:187) "Zij vragen jou naar het Uur: "Wanneer zal het plaatsvinden?"Hoe kan jij dat noemen? Bij jouw Rabb is de kennis daarover. Voorwaar, jij bent slechts een vermaner voor wie het (Uur) vreest. Op de dag dat zij het (Uur) zien, zal het zijn alsof zij slechts een avond of morgen op de aarde verbleven."(79:42-46)
"Zij (de ongelovigen) wachten op niets dan het Uur dat onverwachts over hen kan komen. De tekenen er van zijn reeds gekomen, maar hoe zal voor hen de herinnering zijn wanneer het (Uur) werkelijk tot hen komt?"(47:18)

De Profeet heeft ons door verschillende overleveringen op de hoogte gebracht wat de tekenen zijn voordat de dag des Oordeels zal plaatsvinden.
Er zijn kleine tekenen die begonnen zijn bij de komst van de Profeet en nog steeds aan de gang zijn.

Dan zijn er ook de grote tekenen die aangeven dat het einde der dagen werkelijk dichtbij is. Zodra de grote tekenen verschijnen zal het niet lang duren voordat de wereld zal vergaan, het zal in een vrij korte periode achtereenvolgend plaatsvinden.
Deze tijd zal een hele zware beproeving worden voor de Moslims maar de Profeet heeft ons zoveel aanwijzingen en mogelijkheden gegeven om onszelf te beschermen tegen deze beproevingen.

Een van die aanwijzingen is het aangeven welke tekenen we kunnen verwachten, door deze kennis is het mogelijk ons voor te bereiden.

Kleine tekenen
1. De komst van de Profeet .
2. Splijten (delen) van de maan.
3. De dood van de Profeet .
4. De verovering van Jeruzalem.
5. De plaag van Amwaas (Palestina).
6. De verovering van Constantinopel (Istanbul).
7. Een oorlog tussen Moslims en een roodachtig volk met smalle ogen, die sandalen dragen gemaakt van haar ( hier wordt de Mongoolse invasie in het Moslim territorium onder verstaan)
8. Er zullen 30 valse Profeten (Dajjals) verschijnen
9. De tijd zal sneller voorbijgaan.

Aboe Hoerairah heeft overgeleverd dat de Profeet heeft gezegd: "Het Uur zal niet komen totdat de tijd zo snel zal passeren, dat een jaar (voorbijgaat alsof het) een maand is, en een maand als een week, en een week als een dag, en een dag als een uur en een uur als de tijd die men nodigt heeft om een palmblad te verbranden."(Ahmad)
10. Kennis neemt af door de dood van geleerden en mensen zullen onwetende als hun leiders nemen.
11. Rampen zullen toenemen (kijk naar de talloze stormen, aardbevingen, vulkaanuitbrastingen, modderstromen, vliegtuig -, trein-, verkeers rampen ect).
12. Moorden zal toenemen, waarbij degene die gedood wordt niet weet waarom hij gedood is (zinloos geweld en onschuldige mensen die niet eens weten waarom hun land wordt gebombardeerd ect).
13. Gierigheid zal toenemen in de harten van de mensen.
14. Eerlijkheid verdwijnt, men zal diegene geloven die liegen en niet degene die de waarheid spreken.
Aboe Hoerairah heeft overgeleverd dat de Profeet heeft gezegd: "Voordat het Uur komt zullen er jaren van bedrog en misleiding zijn, waar een eerlijk persoon niet geloofd wordt en een persoon die liegt gelooft zal worden; en de onbenullige zal het voor het zeggen hebben."(Ahmad)
15. Iemand zal wensen in het graf te liggen dat hij passeert vanwege de grote fitnah (verdeeldheid, onenigheid en ellende).
16. Weelde zal toenemen totdat een persoon zijn zaqat (armenbelasting) niet kwijt kan. Als hij het aanbiedt aan een persoon zal diegene zeggen dat hij het niet nodig heeft.
17. Mensen zullen wedijveren in het bouwen van mooie en grote gebouwen. (world trade centre, rembrandtoren ect ).
18. Vrouwen zullen gekleed zijn maar toch zijn ze naakt.
19. Zina (overspel) zal toenemen en heel normaal worden.
Anas heeft overgeleverd dat de Profeet heeft gezegd: "Onder de tekenen van het Uur zijn de volgende: "Overspel en het drinken van wijn zal normaal worden; het aantal mannen zal afnemen en het aantal vrouwen zal toenemen, totdat één man voor 50 vrouwen zal zorgen (dat 1 op 50 zal zijn)."(Boekhari)
20. Alcohol gebruik zal toenemen (ook een heel bekend fenomeen, we zien de waarschuwingen drink alcohol vrij, drink met mate ect ect).
21. Vrouwen zullen in de meerderheid zijn, zodat de verhouding 1 man op 50 vrouwen zal zijn.
22. Het gebruiken van Riba ( interest en rente) zal normaal worden.
23. Moslims zullen de kafirs nadoen, zelfs als deze in een hagedissen hol zullen kruipen de moslims dit ook zouden doen. (We zien het zo duidelijk om ons heen, moslims nemen zelfs de kleinste gewoontes over van de niet moslims, in de waan dat dit betekent dat ze zich ontwikkelen of modern zijn terwijl het juist zoals de Profeet het beschreef een hele Trieste zaak is, want wat is het nut om in een hagedissen hol te kruipen (bij wijze van spreken) maar omdat zij het doen doen de moslism het na).
24. Twee grote landen zullen tegen elkaar vechten en elkaar doden maar zullen de zelfde leer aanhangen.
25. Inkomsten zullen uit twijfelachtige bronnen komen, maar de moslism zullen zich daar geen zorgen over maken of hun inkomen wel of niet halal is.
De Profeet heeft gezegd: "Voorwaar er zal een tijd komen waarin de mensen zullen leven, dat een gelovige niet bezorgd zal zijn hoe hij zijn geld heeft verdiend, of het Halal of Haram is."(Ahmad)
26. Salaam (begroeting) zal alleen gegeven worden aan degene die men kent en niet aan de gene die men niet kent ondanks dat ze moslim zijn.
Abdullah ibn Masoed heeft overgeleverd dat de Profeet heeft gezegd: "Voorwaar, onder de tekenen van de dag des Oordeels is, dat men alleen diegene groet (met de groet van de Islaam) die men kent."(Ahmad)
27. Een speciale begroeting wordt gegeven aan de mensen die een hoge positie bekleden.
28. De opkomst van de Onderdrukkers en hun helpers.
29. Het gewoon worden van Muziek en zijde kleding voor mannen.
30. Dat iemand via een stok (of een dergelijke vorm) zijn familie op de hoogte brengt dat hij thuis komt. (de mobiele telefoontjes worden kleiner en kleiner, dit lijkt erop dat het hiernaar verwijst, iemand die zijn familie belt).
Het was overgeleverd door Abu Said dat de Profeet heeft gezegd: "Het Uur zal niet komen tot de tijd dat een man zijn huis zal verlaten en zijn schoen, zweep of stok hem zal vertellen wat er met zijn familie gebeurt sinds hij het huis heeft verlaten."(Ahmad)
31. Hoge posities zullen worden gegeven aan mensen die niet geschikt zijn voor die positie (bv door vriendjes politiek of onderdrukking of erving etc).
32. Het wedijveren in het bouwen van prachtige moskeeën.
33. Wilde dieren zullen tot de mensen spreken (als je ziet gorillas leren gebarentaal en communiceren zo met de mens, het begint er zo wel op te lijken maar Allahu Allem).
34. Er zullen zware regenvallen komen die alles wegvagen (we zien dit in Amerika en in Azië, waar we volledige dorpen zien weg drijven door de zware regenval die stromingen en overstromingen veroorzaken).
35. Aardverschuivingen nemen toe.
36. Valse getuigenis zal normaal zijn.
37. Homofilie zal toenemen (nou daar hoeven we verder niet op in te gaan).
38. Roddelen neemt toe (ook daar hoeven we verder geen commentaar op te geven lijkt mij).
39. De Eufraat zal een schat aan goud blootstellen en velen zullen erover vechten en er zullen vele doden vallen.
40. Familie banden worden verbroken en het slecht behandelen van de buren.
41. Graven worden veranderd tot Moskeeën (dus plaatsen van aanbidding, wat we dus ook veel om ons heen zien. Moslims onder anderen gaan op bedevaart naar graven van zogenaamde heiligen. Ze denken dat hun gebeden dan worden aanvaardt en zegeningen zullen krijgen terwijl de Profeet ons heeft gewaarschuwd de graven niet als gebedsplaatsen te nemen. Het is verboden in die plaatsen aanbidding te verrichten).
42. Plotselinge dood die toeneemt.
43. Haat in de harten van de mens.
44. Toenemende regen maar afname in productie.
45. De opkomst van Shirk (ongeloof) in deze Ummah.
46. Toename van de Handel.
47. Toename van grondverzakkingen.

Grote tekenen
1. De Mahdee.
2. De Anti-Christ (Dajjal - Valse Messiahs).
3. Het nederdalen van Eesah (Jezus).
4. De Ghoeg wa Maghoeg.
5. De 3 grote verzakkingen van de Aarde.
6. Het verschijnen van Rook in de lucht.
7. Het opkomen van de zon in het Westen.
8. Het beest dat uit de Aarde komen (Daabbat ul-Ard)
9. Het vuur dat de mensen bijeen zal drijven

 

 

19:08 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

03-03-08

Het verhaal van Abdul-Jabbar van der Ven

Sinds Allah mij elf jaar geleden uit Zijn Barmhartigheid de zoetheid
van de Islaam heeft laten proeven, is mij letterlijk honderden keren
gevraagd hoe ik nou eigenlijk moslim ben geworden en zal het mij
misschien nog wel honderden keren gevraagd worden in de toekomst.
Ik begrijp dat al die nieuwsgierige vragenstellers deze vraag alleen
maar stellen vanuit hun vreugde een "bekeerde" moslim te zien en
vanuit hun liefde voor de Islaam en daarom heb ik al die jaren
geduldig antwoord gegeven op die vraag alsof het de eerste keer was
dat ik die vraag hoorde. Ik heb er echter wel een standaard
verhaaltje van gemaakt dat ik kort samengevat binnen een minuut
vertel, waardoor eigenlijk een hoop mooie punten achterwege blijven.
Het is echter noodzaak geworden wanneer je niet een fulltime
verteller wilt worden van je eigen biografie. Vandaar dat ik nu voor
het eerst in mijn leven mijn verhaal op papier zet, zodat ik in alle
rust mijn herinneringen, ervaringen en gedachten met jullie kan delen.

Vaak vraagt men mij wat nou dé reden was dat ik moslim werd en mijn
antwoord daarop is zeer kort: dat was de Leiding van Allah, die Hij
geeft aan wie Hij wil. Maar natuurlijk ging er aan die leiding een
speurtocht vooraf, een speurtocht die mij uiteindelijk weer met mijn
eigen "Fitrah" (natuurlijke aanleg) zou herenigen. Sommige Westerse
oriëntalisten en antropologen beweren wel eens dat het merendeel van
de bekeerde Europese moslims uit probleemgezinnen zou komen, alsof
de Islaam alleen een keuze zou kunnen zijn uit wanhoop en niet uit
goed beredeneerde overwegingen. Ik ben in ieder geval een voorbeeld
van een kind dat niet is opgegroeid in een probleemgezin; geen
gescheiden ouders, geen drugsverslaafde als vader en geen jeugdjaren
van tuchtscholen of jeugdgevangenissen.

Ik groeide op in het katholieke Brabant, in een katholieke familie,
op een katholieke basisschool. Ik werd als kleine baby gedoopt in de
kerk, toen ik daar nog niks over kon zeggen en ik heb rond mijn
achtste mijn communie gedaan, al was het meer voor de cadeautjes dan
vanuit overtuiging. Welke standvastige overtuiging kan een
achtjarige kind nou hebben? De enige plek waar ik echt veelvuldig
met het geloof in aanraking kwam, was op school, want ook mijn
familie was buiten kerstmis niet erg praktiserend. Op school openden
wij elke dag de les met een gebed en minstens eens per week kregen
we godsdienstles. Wat me ervan is bij gebleven is dat ik altijd
onder de indruk was van de verhalen over onze profeet 'Iesa
(Jezus - de vrede en zegeningen van Allah zijn met hem). Ik probeerde me
altijd voor te stellen hoe hij met zijn volgelingen leefde, iets dat
met mijn grote fantasie niet moeilijk was voor me te zien. Ik ken
'Iesa as uit al die verhalen als een dapper man, die zijn brood
deelde met de armen onder een boom, de melaatsen genas en met het
simpele volk in het stof zat.

Maar aan de andere kant zag ik een paus, die beweerde 'Iesa as te
volgen, maar ondertussen in het Vaticaan woonde in een paleis van
marmer en kogelvrije ramen, ver weg van het gewone volk. Ik kan me
herinneren dat dit één van de eerste dingen was die aan mij begonnen
te knagen in de laatste klas van de basisschool en waarover ik mijn
leraar begon te vragen. Nu, veertien jaar later, kan ik nog zijn
rode gezicht voor me zien, dat lachte als een boer met kiespijn. Ik
kreeg een antwoord dat de Paus zo moet leven omdat hij de
plaatsvervanger zou zijn van God op aarde en ik moest er maar verder
niet teveel over vragen. Maar was de paus dan hoger dan de profeet
die hij beweerde te volgen? De paus deed me eerder denken aan de
Romeinse keizer dan aan 'Iesa...

Het was rond deze tijd dat ik mijn vormsel kon doen; dat is, zeg
maar, na je doop en communie de derde stap op weg naar een
voorbeeldig katholiek. Toen ik er achter kwam dat ik bij mijn
vormsel niet zoveel cadeautjes kreeg als voor mijn communie, heb ik
er dan ook maar van afgezien. Het was rond deze tijd dat ik de
bekende serie "Roots" op TV zag, waarin het onthutsende verhaal


vertelt wordt van een zwarte Afrikaanse slaaf die naar Amerika wordt
getransporteerd. Ik was als beginnende puber geschokt door de
brutaliteit en hebzucht van die blanke, christelijke Europeanen, die
onze zwarte medemensen verhandelden als vee. Via de rapmuziek van
zwarte Afro-Amerikanen leerde ik steeds meer over deze geschiedenis
en begin ik steeds meer in te zien dat de Europese rijkdom voor een
groot deel te danken was aan de blanke plundertochten in Afrika en
Azië. Ik begon me af te vragen waarom wij daarover nooit iets
geleerd hadden in de geschiedenislessen, of over de Nederlandse
plunderingen in Indonesië en Suriname. En hoe kon het zijn dat
Columbus Amerika had ontdekt, terwijl er al lang Indianen woonden?
Hadden die Indianen dan niet Amerika ontdekt, of werd het pas
belangrijk toen de blanke, christelijke Columbus dat deed? En wat er
daarna met die arme Indianen gebeurd is, is ook iets waar nooit over is gesproken.


Ik begon steeds kritischer tegen mijn "eigen" christelijke Westen
aan te kijken en begon steeds meer sympathie te ontwikkelen voor die
onderdrukte volkeren. Dat was toch de boodschap van 'Iesa as die ik
jaren lang op school had geleerd; kom op voor de onderdrukten en
wees niet met de onderdrukkers? Ik begon steeds meer de enorme kloof
te zien tussen deze profeet 'Iesa as en de mensen die met veel trots
beweerden hem te volgen. Ik begon de gouden kelkjes en kandelaars in
de kerk te zien als geroofd goud uit Afrika. Al die schilderijen,
beelden en muziek in de kerk waren alleen maar een afleiding van de
werkelijke sobere aanbidding van God, terwijl zelfs volwassen mensen
niet eens mijn fundamentele vragen over het geloof konden beantwoorden.

Toen pas begon ik terug te denken aan al die gebeden op de
basisschool, waarin wij zeiden: "Wees gegroet Maria, moeder van
God.." Ik begon mij af te vragen hoe God een moeder kon hebben en
wie dan zijn opa en oma waren? Natuurlijk wist ik dat met God Jezus
werd bedoeld, maar hoe kon Jezus nou God zijn als hij door
mensenhanden gekruisigd was (zoals ik toen nog geloofde)? Kan de
Schepper worden gedood door Zijn eigen schepselen? En waarom ging
'Iesa as dan in gebed tot God? Bidt God soms tot zichzelf?

Ik voelde gewoon aan mijn Fitrah (geboorterecht, iedereen heeft het
geloof in God in zich, alleen is het bij velen bedekt door
materialisme en begeertes etc.) en met mijn gezonde, jeugdige
verstand, dat dit alles niet klopte en dat al die mensen waarmee ik
sprak dat eigenlijk ook wel wisten. Vandaar dat ze vaak zelfs mijn
vragen en discussies uit de weg gingen. Ik heb zelfs geprobeerd

hierover met pastoors te praten, maar tevergeefs. Toen ik dus alleen
maar halve, paniekerige reacties kreeg op mijn vragen, besloot ik
zelf maar te gaan lezen en zo begon ik in de bibliotheek
verschillende boeken te lezen over het Christendom, Boeddhisme,
Jodendom en Hindoeïsme, maar eigenlijk nog niet zo over de Islaam.
In het christendom bleef ik, in welke stroming dan ook, vele
tegenstrijdigheden vinden. Ook het Jodendom sprak mij om meerdere
redenen niet aan; onder andere omdat ik niet van het Joodse ras was

en omdat zij 'Iesa as verwierpen als een leugenaar. Het Hindoeïsme
vond ik wel mysterieus, maar het klonk mij allemaal te
ongeloofwaardig toen ik las over goden die er uitzagen als blauwe
olifanten en elkaar de oorlog verklaarden vanwege een vriendinnetje.
Ook het discriminerende kastenstelsel en het levend verbranden van
weduwen kon ik niet accepteren als goddelijk. Vooral de soberheid en
éénvoudigheid van het Boeddhisme sprak me aan en ik zag grote
overeenkomsten tussen de boodschap van Boeddha en die van 'Iesa.
Maar ook bij het Boeddhisme bleef ik dingen vinden waar ik het niet
mee eens kon zijn. Ik denk dat één van de belangrijkste punten was
die ik niet kon accepteren, dat ook zij, net als de christenen, een
schepsel aanbaden in plaats van de Schepper. Ik geloof tot op de dag
van vandaag dat Boeddha een ware profeet van Allah kan zijn geweest,
maar dat de mensen na hem zijn boodschap hebben verdraaid, net zoals
de christenen dat met de oorspronkelijke boodschap van 'Iesa
vrede zij met hem hebben gedaan.

Uiteindelijk begon ik me toch steeds meer in de Islaam te verdiepen
vanwege verschillende redenen. Ten eerste was ik niet tevreden met
de religies die ik tot nu toe had onderzocht; ik vond er geen totale
rust in. Ten tweede had ik in deze tijd een Algerijnse oom, die ik
rond mijn puberteit steeds interessanter begon te vinden. Deze oom
was echter het tegenovergestelde van een goede moslim; hij woonde
ongehuwd samen met mijn tante, dronk wijn, verrichte zijn gebeden
niet en vastte niet in de Ramadan. Hij maakte de moslims en hun
religieuze gewoontes vaak zelfs belachelijk. Maar via hem begon ik
wel steeds meer geïnteresseerd te raken in Algerije en zodoende kwam
ik al vlug op de Islaam uit. Ik begon te lezen over de Franse
bezetting van Algerije en hoe de Fransen daar met enorm veel
bloedvergieten en onderdrukking hebben geprobeerd die Algerijnse
moslims het "beschaafde christendom" bij te brengen.

Mijn interesse voor de Islaam kwam nog eens in een stroomversnelling
door de eerste Golfoorlog tussen Irak en Amerika; een tijd waarin de
media bol stonden van de anti-islamitische en anti-Arabische
propaganda. Hoe vreemd het ook klinkt; juist hierdoor werd mijn
sympathie voor de moslims en het Irakese volk alleen maar vergroot
en begon de Islaam mij aan te trekken als een magneet. Ik had totaal
geen moslimvrienden waar ik bij terecht kon en ik kende maar één
moskee, waar ik bang was zomaar naar binnen te gaan. Ik wist niet
hoe men zou reageren als er een Nederlandse jongen zomaar bij hen
naar binnen zou lopen, maar ik wou graag één van hen zijn! Dus trok
ik op een vrijdagmiddag naar die moskee en ging voor de ingang
zitten en keek naar de mensen die naar binnen gingen. Een
vriendelijke oude man liep op mij af en aaide mij glimlachend over
mijn hoofd, waarna hij naar binnen ging. Zo ben ik nog één of twee
keer op een vrijdagmiddag voor die ingang gaan zitten, zonder met
iemand te spreken of naar binnen te gaan. Pas toen ik daarna
telefonisch een afspraak met ze had gemaakt, ging ik op mijn
veertiende verjaardag voor het eerst echt die moskee in en schudde
ik handen met enkele Turkse broeders.

Ik voelde me meteen thuis; mijn hele geest vertelde mij dat dit
hetgeen was waar ik naar op zoek was! Dat klinkt achteraf misschien
wat raar, maar ik kan het niet anders uitleggen, en ik neem aan dat
veel bekeerde Nederlanders begrijpen wat ik bedoel.

De islamitische Fitrah, die ik al vanaf mijn geboorte in mij droeg
(en elk mens), begon te ontwaken toen ik daar zat met mijn broeders,
op de simpele grond van de moskee. Geen schepsels die aanbeden
werden, maar alleen de Schepper. Wat klonk het allemaal éénvoudig!
Spoedig daarna ben ik nog één of twee keer terug gegaan, waarna ik
de Shahaadah heb afgelegd, el-hamdoelillah. Vanaf dat moment, vanaf
het moment dat ik mij in de salaat (het gebed) met hen neerboog voor
Allah, begon er een gevoel te branden in mijn hart, dat er tot op de
dag van vandaag in zit. Dat gevoel heet imaan, maar dat wist ik toen
nog niet. Ik wist alleen dat ik dit nog nooit eerder had gevoeld en
dat ik dit gevoel nooit meer kwijt wou raken. Een enorme brandende
liefde voor Allah, waardoor je angsten verdwijnen en er rust voor in
de plaats komt. Een liefde die je soms alleen kan uitschreeuwen met
"Allaahoe Akbar!" - Allah is de Grootste! - De zoetheid van imaan,
die mij er soms toe bracht om midden in de nacht neer te knielen
voor Allah, om vervolgens zo een kwartier neergeknield te blijven op
mijn gezicht. Ik was na een hele zoektocht eindelijk weer thuis...

Abdul-Jabbar van der Ven

16:44 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

01-03-08

De poorten van Iblies

Iblies, de vervloekte, heeft zes manieren om je hart binnen te vallen dat zich alleen aan Allah hoort vast te klampen. Ken deze manieren, opdat je attent zult blijven en je kunt achterhalen hoever Iblies jou in zijn macht heeft.

Wijze één:

Allereerst zal hij jou trachten jou ongeloof te laten begaan. Wanneer je dit doet, neemt hij de rust en maakt zich geen zorgen meer over jou.

Wijze twee:

Als jij je weet vrij te maken van het eerste, maakt hij voor jou de religieuze innovatie schoonschijnend, hetzij een religieuze innovatie in de vorm van een daad of een uitspraak. Hij zal jou doen geloven je op de waarheid zit en je vergeet dat elke innovatie een dwaling is en elke dwaling tot het Hellevuur leidt.

Wijze drie:

Weet jij niet te vallen voor de eerste twee zaken, dan stapt hij over naar de derde kwestie en dat is; jou een grote zonde laten begaan. Berouw tonen en het smeken om vergeving zullen er echter voor zorgen dat Allah je zal vergeven, zoals de mensen van kennis zeiden: "Er is geen sprake van een kleine zonde wanneer men dit voortdurend verricht en niet van een grote zonde wanneer men om vergeving vraagt."

Wijze vier:

Weet jij je vrij te waren van de voorgaande zaken, dan komt hij met een kleine zonde die constant bij jou is, zodat die jouw goede daden en de hoogte van jouw positie in het Paradijs met de waarachtigen en de martelaren vermindert. Maar met de Wil van Allah zullen deze kleine zonden vergeven worden.

Wijze vijf:

Als je berouw hebt getoond voor al het voorgaande, dan bevind jij je in een hoge positie die Iblies jou niet gunt. Waarna hij op de vijfde wijze tot jou komt; hij laat jou bezig houden met daden met de geringste beloning in plaats van de daden met de meeste beloning. Zo zal hij jou bijvoorbeeld bezig houden met het verwijderen van iets schadelijks van de straat. Ondanks het feit dat dit een onderdeel van het geloof is, is het weliswaar niet het hoogste onderdeel van het geloof, enzovoort.

Wijze zes en tevens de laatste:

Weet jij jou te hoeden voor dit alles, dan gebruikt hij de moeilijkste en krachtigste manier, waarvoor zelfs de profeten (vrede zij met hen) zich niet konden hoeden; het aansporen van de familieleden, naasten en de mensen om je heen tot het uitschelden, beledigen en het berokkenen van schade aan jou.

Weet jij nu wat jouw positie is bij Iblies, de vervloekte?

'Genezing van de harten' (verkort) door Ibn al-Qayyim al-Djawziyyah

 

23:54 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

De oude man en zijn zoon..........MashAllah

Het was tijdens een koude Ramadannacht dat Amar na een hevige
woordenwisseling met zijn vader, zijn ouderlijk huis verliet om
behalve een brief nooit meer van zich te laten horen. Vannacht, één
nacht na 'Lailaat oulqadr' precies twee jaar geleden...


Wanneer de oude man de moskee betreedt ziet hij om zich heen mannen
die met hun kinderen zijn meegekomen. Vaders en hun zonen. De
Ramadan is bijna afgelopen dus de gebedsruimte is niet zo vol meer
als aan het begin van de vastenmaand. De oude man heeft dit ook
gemerkt tijdens het ochtendgebed. De laatste ochtenden nam het
aantal mensen dat komt bidden snel af. De afgelopen dagen heeft hij
zelfs alleen gebeden. Hij heeft zich voorgenomen alleen de komende
ochtenden lfjar in de moskee te bidden. Na het suikerfeest zal hij
God voortaan thuis dienen. Zoals voorheen. Afgezonderd neemt hij
plaats en ziet in zijn herinnering zijn eigen zoon naar binnen lopen
om naast hem te komen zitten. Zijn weggelopen zoon Amar. Ooit het
toonbeeld voor zijn Marokkaanse leeftijdsgenoten. Al zijn vrienden
keken tegen hem op. Atheneum met uitstekende punten, artistiek,
veelbelovend op vele vlakken en bescheiden maar vol overgave in het
belijden van de Islam. Een lieve zachtaardige jongen die iedereen
zou wensen als zoon. Tot hij in aanraking kwam met de verkeerde
jongens... Gezwind ging hij over van sigaret naar joint richting
fles. Levend in de illusie om op die manier zijn doelloosheid te
lenigen. Elke week raakte hij wel in aanvaring met de politie. De
eens geprezen jongen in verval geraakt en zich nagenoeg elke dag
afzettend tegen God en ouders.
Weemoedig vervloekt de oude man de duivel, staat op en bidt twee
rak3aat. De imam is nog niet binnen. Na de tarawie7 wil hij snel
naar huis. Hij praat na het bidden niet meer met de andere mannen
buiten de moskee. Het leven is anders dan vroeger. Hij voelt dat men
het hem kwalijk neemt dat zijn zoon weg is. De oude man voelt dat
hij met andere ogen wordt aangekeken. En niets is erger voor een
mens dan van je medemens het gevoel te krijgen dat je minder bent.
De regen zorgt ervoor dat hij haastig loopt. Bij binnenkomst kust
zijn vrouw hem op zijn voorhoofd. 'Wil je thee maken, het water
kookt,' vraagt ze hem waarop hij bevestigend antwoordt. Na de thee
reciteert hij samen met zijn zoontje Lahcen soeraats uit de Koran.

Enige uren later wordt hij wakker op bed. Hij merkt dat zijn vrouw
niet naast hem ligt. De slaapkamerdeur staat op een kier en hij
hoort haar stem stilletjes wenen vanuit de woonkamer. Sinds haar
Amar weg is staat ze 's nachts vaak op, om in haar eentje de leegte
in haar hart te laten spreken. Langzaam gaat hij de trap af en in de
hal vallen ze elkaar in de armen. 'Waarom? Waarom moet ik zo lijden?
Mijn God, waaraan heb ik dit verdiend? Waar is mijn Amar, ik wil
mijn Amar...' De oude man probeert haar te troosten zoals hij de
afgelopen twee jaar vrijwel elke nacht heeft gedaan. 'Het is de wil
van God, en in Hem geloven wij,' zegt hij drie maal waarna ze weer
trachten te slapen.

De laatste dag van de Ramadan is aangebroken. De vrouw van de oude
man en zijn dochter Fatima staan de gehele dag in de keuken
verschillende soorten koekjes te bakken voor morgen. Heel het huis
ruikt naar rozenwater en gebakken koekjes. Die avond, tijdens de
laatste tarawie7 voelt de oude man dat een gevoel van
besluiteloosheid hem bespeelt. Hij voelt zich ondanks zijn leeftijd
vrij goed als hij in de vroege ochtenduren de kou en wind trotseert
om naar de moskee te komen. Toch weet hij dat de aanbrekende ochtend
zijn laatste zal zijn waarin hij lfjar in de moskee zal bidden...
Hij bedenkt dat als slechts een enkeling ook de moeite zou nemen om
in de ochtend in het huis van God te verschijnen, hij zou blijven
komen.
'Asalaam a3laykoum, asalaam a3laykoum,' hoort hij de imam de
gebedsgroet ter afsluiting van het gebed luid uitspreken waarna de
menigte in de moskee zijn woorden eensgezind herhaalt.

Die nacht voor het suikerfeest slapen de oude man en zijn vrouw
sinds lange tijd weer goed. Zijn vrouw blijft dit maal de hele nacht
op bed. Als hij wakker wordt om zich op te maken voor het
ochtendgebed merkt hij dat al het licht in het huis aan staat. Vol
verbazing loopt hij door het huis en vraagt zich af of één van zijn
kinderen op is gestaan. Zowel zijn dochter Fatima als zijn zoon
Lahcen slapen nog. Enigszins verward en mompelend doet hij alle
lichten uit en loopt de badkamer in. Na zijn wassing opent hij de
badkamerdeur en ziet tot zijn ontsteltenis dat nu het licht in de
kamer van Amar brandt. Het vertrek ziet er verlaten en kil uit. Maar
zodra hij de kamer binnengaat overmant een gevoel van rust hem
waardoor hij besluit zich er verder niet druk over te maken. Hij
maakt zijn vrouw wakker en haast zich naar de moskee. Zodra hij de
moskee in zicht heeft, ziet hij er licht branden. 'Nouqta b nouqta
ie7mel lwad! Allah oumma lakal7amd, vandaag ben ik niet de enige,'
roept de oude man glimlachend. Bij het betreden van de gebedsruimte
merkt hij dat er toch niemand is. Verbaasd en vol ongeloof vervloekt
hij de duivel een aantal maal en begint zijn gebed. Nadat hij zijn
laatste 'asalaam a3laykoum' uit heeft gesproken hoor hij van
achteren in eentonig gezang 'asalaam a3laykoum, asalaam a3laykoum'
klinken... Bang als hij is kijkt hij snel om zich heen. Niemand. Met
het angstzweet op zijn voorhoofd loopt hij door de lege ruimte maar
hij ziet werkelijk niemand. Toch voelt hij de aanwezigheid van iets
of iemand in de moskee. In het midden van de ruimte hoort hij zacht
geroezemoes dat steeds luider klinkt. Het zijn de verzen van 'ayaat
al koersi' die worden voorgedragen. Maar door wie? Hij wordt bang en
wil weggaan, maar zijn benen blijven stijf op de grond staan. Opeens
hoort hij een zachte stem spreken:

'Wees niet bang, wij zijn reine dienaren zoals u.'
'Wees niet bang, wij zijn hier voor u namens God, zoals u hier bent
voor onze Heer.'
'Als u bidt, weet dan dat u nooit alleen bidt. Ook al bent u
alleen.'
'Als u de gebedsgroet uitspreekt, weet dan dat u altijd wordt
teruggegroet.'

'God, de Enige, de Vredelievende, de Barmhartige, de Rechtvaardige,
verlos deze dienaar van zijn pijn. God, verlos deze broeder van zijn pijn.'
'Het derde gedeelte van de nacht is voor aanbidders die Uw Licht
zoeken. Het derde gedeelte van de nacht is voor smeekbedes van Uw
dienaren.'
'Het derde gedeelte van de nacht is voor verheerlijking van Uw
Verhevenheid boven alles en iedereen. U bent alwetend, Heerser der
werelden.'
'God, de Enige, de Vredelievende, de Barmhartige, de Rechtvaardige,
verlos deze dienaar van zijn pijn.'

Na deze zinnen valt de oude man op de grond en begint zachtjes te
huilen. Als hij vragen stelt aan de stem, krijgt hij geen antwoord.
Opnieuw hoort hij koranverzen vanuit het midden van de ruimte...
Snikkend neemt hij zich voor elke lfjar in de moskee te bidden.
Slechts de dood zal hem in de ochtenden die hij nog te leven heeft
tegenhouden, om de grond waarop hij loopt getuige te laten zijn van
zijn bestemming. Plots ziet hij in een waanvoorstelling zijn zoon
Amar de gebedsruimte betreden om naast hem te komen zitten. Het
geroezemoes wordt steeds zachter en even later hoort de oude man
enkel zijn hart bonken. Op de terugweg naar huis, dwalen vele vragen
door zijn hoofd. Zal hij zijn vrouw vertellen over het licht of
niet? Zal hij de imam raadplegen over de gebeurtenis in de moskee?

Als de oude man in de buurt van zijn huis staat ziet hij wederom
licht in zijn huis branden. Hij opent de voordeur en ziet in de
keuken zijn vrouw staan met een betraand gezicht. De glimlach op
haar gezicht vertelt hem dat de tranen tranen van vreugde zijn.
'Kijk eens in de huiskamer,' zegt ze zachtjes. Wanneer hij in de
woonkamer kijkt ziet hij Amar op de bank slapen. Doorvoeld en vol
blijdschap loopt hij naar binnen en gaat in tranen uitbarstend op
zijn knieën zitten om zijn zoon te kussen.

'Mijn zoon, ik heb je zo gemist. Als ik ooit iets verkeerds heb
gezegd of gedaan, weet dan dat mijn bedoeling altijd goed is
geweest.
'God is mijn getuige, mijn zoon. Iets waar ik alleen van dromen kon,
is echt! God is groot, God is groot, God is groot.'

De oude man en zijn vrouw hebben Amar heel de ochtend vastgehouden.
De familie had een onvergetelijk suikerfeest. Drie dagen later
overleed de oude man. Zijn plotselinge dood werd door iedereen in
zijn omgeving betreurd. Amar was maandenlang ontroostbaar. Voor veel
mensen werd snel duidelijk dat de oude man een grote plaats achter
had gelaten. Een eenvoudige, bescheiden en vrome man die iedereen
zachtaardig bejegende is heengegaan en laat een vrouw en drie kinderen achter...

00:07 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |