01-02-08

Concentratie tijdens het Gebed doe aub moeite en lees het helemaal.

Broeders /zusters


Iedereen weet wel dat we tijdens ons gebed concentratie nodig hebben, en dat dat erg belangrijk is. Maar zoals we in de praktijk vijf keer per dag merken, is dat niet altijd even makkelijk om dit ook inderdaad na te komen. Vaak vragen wij ons af: Hoe kunnen we onze concentratie tijdens het gebed
verbeteren?

Deze les gaan wij proberen hierop een antwoord te geven, zodat je dat in de praktijk kunt gaan uitvoeren insha'Allah. Laten we eerst kijken naar voorbeelden van mensen die geen concentratie hebben:

In de tijd van de profeet liep er eens een man de moskee binnen, bad twee
buigingen, en ging de profeet groeten, die tegen hem zei: 'Ga terug, en bidt, want je hebt niet gebeden.' De man ging inderdaad terug, en deed zijn gebed opnieuw, ging weer naar de profeet , die weer zei: 'Ga terug en bidt, want je hebt niet gebeden.' De man deed hetzelfde, kwam terug naar de Profeet Mohammed en voor de derde keer zei de profeet : 'Ga terug en bidt, want je hebt niet gebeden.' De man antwoordde verontwaardigd: 'Bij degene die jou de waarheid heeft gezonden, ik kan niet beter dan wat u net heeft gezien!' De profeet zei: 'Zeg Allahu Akbar, lees de Qor'aan, en buig, totdat je stabiel bent, sta weer op, totdat je stabiel bent. Kniel (soejoed) totdat je stabiel bent. Zit, totdat je stabiliseert, en kniel totdat je stabiliseert.'

Hiervan leren wij dat wij rustig aan moeten bidden, dit zal onze 
concentratie verhogen, en niet dat juist tijdens het gebed de gekste dingen binnenschieten zoals 'ik moet nog schoonmaken', 'ik moet die nog bellen', 'oh jah, dat moet ik tegen haar nog zeggen' en ga zo maar door.

Omar ibn al-Khattaab (ra) zei: 'Een man bidt 60 jaar, en geen enkele buiging wordt van hem geaccepteerd.' De metgezellen vroegen: 'Waarom?' Hij zei: 'Het zijn slechts bewegingen wat hij uitvoert.' Ibn Hanbal zei: 'Er komt een tijd, waarin mensen bidden, maar zij bidden niet.'

Gevreesd wordt dat dat inderdaad de tijd is waarin we nu leven, want hoe gaan wij in vergelijking met de metgezellen met ons gebed om? Het is meer iets voor ons, waar we vanaf moeten, hoe sneller, hoe beter.

De profeet zei: 'Mensen die geen concentratie hebben in hun gebed, zij hebben er slechts de moeite aan overgehouden.'

Dus wij die ons gebed zo mogelijk willen afronden, omdat we nog
honderd-en-een dingen willen doen, hebben er eigenlijk niks aan, behalve dat we moeite voor niks hebben gedaan. Als er in de Koran wordt gesproken over het gebed, staat er nergens zoiets als: 'Bidt!' Maar altijd: '…en onderhoudt het gebed…'(Surah al-Moezzamil, Ayah 20)

In het Arabisch, staat er 'wa aqimo assalaat', waarbij 'qim' inhoudt dat je datgene perfect maakt, je doet je best dat het er prachtig uit gaat zien, kwalitatief ook goed in elkaar zit, je onderhoudt het dus. Zo ook met het gebed, het moet perfect zijn, het moet prachtig zijn, wij moeten het onderhouden, de tijden in de gaten houden etc. en een maat voor de kwaliteit is onze concentratie, want hoe hoger je concentratie, des te beter jouw gebed.

Hoe onderhoudt de profeet zijn gebed?

Kijk naar de volgende vertellingen van de metgezellen en de profeet : Hij, zei altijd: 'Bilaal, ontspan ons ermee.' Bedoeld wordt dus het gebed. Dus de profeet zag het gebed als een  ontspanning voor hem en alle moslims om hem heen, in tegenstelling tot ons, wij zien het als een last, waar we zo snel mogelijk vanaf willen zijn, want
anders mis je die film, of anders kom je daar te laat, of anders krijg je gezeur met die of anders …
 
Hij zei ook: 'Het allerliefste in mijn leven is het gebed.' Stel jezelf eens deze vraag: Wat is het allerliefste in mijn leven? Jouw geld? Jouw vrouw, Jouw man? Helaas zullen slechts weinig van ons hetzelfde als onze boodschapper antwoorden. Moge Allah (s.w.t.) ons vergeven en ons op zijn pad leiden.

Rabi'a ibn Ka'b zegt: 'Ik hoorde de profeet tijdens zijn buiging zeggen: 'O Allah, mijn gehoor, zicht, hersens, botten en zenuwen zijn allemaal tot U gericht.' Subhan Allah, alles bij de profeet , is bij hem tot Allah gericht, het toppunt van concentratie. Denk je eens in, als jij deze zin tijdens jouw gebed zou zeggen, spreek je dan de waarheid?

Je zou nu misschien denken dat alleen de profeet zo geconcentreerd tijdens zijn gebeden was, maar de metgezellen vertellen ons meer over gebeden van andere metgezellen(ra).

Soufiane at-Tawri: 'Als je at-Tawri zag bidden, dacht je dat hij op dat moment zal overlijden!' Zo geconcentreerd was hij bezig met zijn gebeden, hij heeft de echte betekenis van de volgende overlevering begrepen: 'Bidt het gebed van iemand die afscheid neemt.' Dus afscheid van dit leven. Als jij wist dat het gebed wat je nu zal verrichten, jouw laatste gebed zal zijn: Hoe zal dat gebed dan zijn? Zal er ooit iemand zijn die zoiets over ons kan zeggen? Het ligt helemaal aan jezelf!

Sadam al-Asam, een grote islamitisch geleerde moge Allah (s.w.t.) tevreden met hem zijn werd ooit gevraagd: 'Hoe bidt jij?' Hij antwoordde: 'Ik bid alsof de Ka'bah voor mij staat, en de siraat (lijn waar we op de Dag des Oordeels overheen zullen gaan, hangend boven het vuur van de hel) onder mijn voeten, en het paradijs aan mij linkerkant, en het vuur aan mijn rechterkant, en alsof de engels des doods voor mij staat, en de boodschapper achter mij staat. Als ik Allahu Akbar zeg, dan weet ik dat er niemand groter is dan Allah (s.w.t.), en de Qor'aan lees ik uit het diepste van mijn hart. Ik buig verkleind, en doe mijn soejoed vernederd tegenover Hem, en richt me volledig tot Allah (s.w.t.), en groet daarna. En ik weet niet of mijn gebed is aanvaard of niet…'

Subhan Allah, al deze concentratie, en hij twijfelt nog aan zijn gebed of het wel of niet is geaccepteerd, en hij zit er ook erg mee. Stel jezelf de vraag na elk gebed, zal dit gebed van mij zijn geaccepteerd? Of: Welk deel van dit gebed is van mij geaccepteerd? De Profeet zei: 'Een man bidt een gebed, en er wordt slechts de helft van geaccepteerd, of een kwart, of een achtste, of….' Hoeveel is van jou geaccepteerd? 100%? De helft? Een kwart?

Iemand anders die ook een bijzonder hoge concentratie tijdens het gebed had was: Omar ibn az-Zoubair. Deze man was de kleinzoon van Abu-Bakr (ra), zijn moeder was Asmaa' bint Abou bakr (ra), zijn tante Aicha (ra), de vrouw van de profeet . Omar had een gevaarlijke ziekte aan zijn been, waardoor zijn been geamputeerd moest worden. Ze stelden voor om hem te verdoven met verdovingsmiddelen, een drug, maar hij weigerde. Hij zei ik heb wat beters: Ik ga bidden, en wacht totdat ik in mijn soejoed ben, doe dan wat je wil. Omar (ra) begon aan zijn gebed, met een wonderbaarlijke concentratie, hij boog, stond weer op, en ging toen naar zijn soejoed, even
later begonnen ze met een zaag(!!!) zijn been eraf te zagen en het enige wat ze van hem hoorden is: 'Laa ilaaha illa Allah, Astaghfiro Allah, Alhamdolillaah, Allahu Akbar….'

En geen enkele schreeuw of iets dergelijks, zij gingen door, totdat het been ernstig begon te bloeden, waardoor ze met een pan heet water aankwamen, om het te verhelpen. Omar (ra) was toen buiten bewust zijn.

Toen hij wakker werd zei hij: 'Bij Allah, ik heb niks gemerkt, totdat het hete water aan mijn been werd gezet.' Maasha Allah!!! Geen woorden voor, hoe kan iemand zo ver weg zijn, zo dichtbij Allah, dat als zelfs je been wordt weghaalt, je er niks van merkt?!

Een laatste voorbeeld is Ali ibn abi-Taleb (ra). Als hij zich voorbereidde voor het gebed, tijdens zijn wassing, werd hij geel, en zo zenuwachtig, dat de metgezellen hem vroegen: 'Ali, is alles goed met jou?' Hij antwoordde: 'Weten jullie niet tussen wiens handen ik ga staan?'(Hebben wij dit aspect eigenlijk wel door? Dat we tijdens het gebed voor Allah (s.w.t.) staan?)


De mensen die het gebed verrichten kun je onderverdelen in 5 verschillende categorieën:

Hij die niet op tijd bidt, de wassing niet of slecht heeft verricht, de zuilen ervan verkeerd uitvoert, en geen concentratie heeft tijdens het gebed. Je kunt je wel indenken dat dit het slechtste niveau van een biddende is. Hij zal op de dag des oordeels ondervraagd worden naar de
Manier van verrichten van het gebed.

Bidt op tijd, goede wassing, de zuilen zijn ook goed, maar geen concentratie. Deze wordt op de dag des oordeels ook ondervraagt, maar minder streng dat de eerste, maar ook hij zal een straf ondervinden.

Bidt op tijd, wassing is perfect, de zuilen ook, hij is geconcentreerd, maar de duivel komt hem storen, dan doet hij zijn uiterste best om toch weer zijn concentratie terug te krijgen, en dat lukt, maar de duivelkomt weer, weer wordt hij gestoord enz. Je zou kunnen zeggen dat deze persoon, met twee dingen tegelijk bezig is: zijn gebed, en een 'Jihad', dus hij doet zijn best om zijn concentratie terug te krijgen. de meesten van ons in veel van hun gebeden in een soortgelijke staat. Deze persoon, heeft voor zijn gebed een dubbele beloning: een voor zijn gebed, en een voor zijn 'Jihad'.

Op tijd, de wassing is goed, en de zuilen ook. De concentratie is constant, en perfect. Je zou zeggen dat dit de hoogste is, en waar zou de vijfde voor zou zijn? Dit is inderdaad een hoog niveau, het is erg goed om tijdens je gebed in zo'n staat te verkeren, hij wordt ook wel de dierbare van Allah genoemd. Maar er is meer:

Jouw hart is bij Allah (s.w.t.), en je bent helemaal niet meer op deze wereld aanwezig. Je bent volkomen bezig met jou gebed. Bij Allah (s.w.t.). Alleen jij en Allah, dit is wat de profeet bedoelde met: 'Het allerliefste in mijn leven is het gebed.' Laten we naar ons zelf kijken. Hoe vaak per dag, halen wij nummertje 4? Hoe vaak per dag, maak je mee, wat de echte waarde is van deze vorm van aanbidding. Hoe vaak per dag maak je mee, wat deze belangrijke vorm van aanbidding, wat in de hemel verplicht is gesteld, inhoudt? En daar tegenover staat, hoe vaak per dag haal je nummer 1 en 2? En het moeilijkste: hoe vaak in je leven, heb je 5 meegemaakt? Nooit zeker. Wordt het niet eens tijd om je Imaan te vergroten, door kennis op te doen en jezelf zo nu en dan dwingen de Qor'aan te pakken, extra gebeden te verrichten en harder vechten tegen de saytaan. Doe eens je best om toch die ene keer nummer 5 mee te maken, de hele wereld achter je te laten en alleen jij en Allah (s.w.t.) te zijn. Want als jij dat 1 keer heb meegemaakt, zul
je het nooit anders willen hebben.

12:27 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

31-01-08

Greatness of Allah

23:53 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vijf voorwaarden.......

Er kwam een man naar Aboe Ishaag Ibrahiem ibn Adzam (Moge Allah hem gendadig zijn) en zei: ''Aboe Ishaag, ik ben niet in staat mij zelf te controlleren. Wil je mij zeggen hoe ik mezelf onder controlle moet houden?'' ''Dat is goed, ik zal het je vertellen, maar alleen als je de 5 voorwaarden accepteert en als je deze 5 voorwaarden in praktijk brengt, dan zullen jouw denken, doen en laten geen probleem vormen .

''Goed vertel me, wat zijn de 5 voorwaarden?'' Zei de man.

1 ''Als je de volgende keer van plan bent Allah SWT niet te gehoorzamen eet dan niet van wat Hij jou schenkt'' ''Maar wat moet ik dan eten? Alles op deze Aarde behoort aan de Almachtige toe'' zei de man. ''Dus je denkt dat het goed is om te eten van wat Allah SWT jou schenkt, maar tegelijkertijd Hem niet te gehoorzamen?'' Vroeg Ibrahiem. "'nee dat is niet goed'' zei de man.

'' Wat is de 2de voorwaarde?'' Vroeg de man.
2 ''Als je de volgende keer van plan bent Allah SWT niet te gehoorzamen verlaat zijn aarde.'' ''Maar dat is nog moeilijker, waar moet ik dan leven?'' Vroeg de man. ''Dus je denkt dat het goed is om te leven op Zijn aarde, maar tegelijkertijd Hem niet te gehoorzamen?'' Vroeg Ibrahiem. ''Nee, zeker niet dat is niet goed'' zei de man.

'' Wat is de 3de voorwaarde?'' Vroeg de man.
3 ''Als je de volgende keer van plan bent Allah SWT niet te gehoorzamen, ondanks Zijn geschenken aan jou, zoek een plek waar Hij jou niet kan zien en bega die zonde dan maar'' Zei Ibrahiem. ''Wat bedoel je Ibrahiem? Hij hoort alles en ziet alles, niets is voor Hem verborgen'' Zei de man. '' Dus het is goed om Hem niet te gehoorzamen, terwijl je weet dat Hij jou ziet, Hij jou hoort?'' Vroeg Ibrahiem. ''Nee zeker niet, dat is niet goed''.

'' Wat is de 4de voorwaarde?'' Vroeg de man.
4 ''Wanneer Engel des doods voor jou komt, zeg dan tegen hem dat hij jou meer tijd moet geven om berouw te tonen en goede daden te verrichten'' "Maar hij zal niet luisteren naar mij!!'' Zei de man. ''Dus als je de dood niet kunt ontlopen en hij zal je geen extra tijd geven en je weet niet wanneer de dood komt, hoe kan je dan hopen gered te worden?' ' Vroeg Ibrahiem.

'' Wat is de 5 de voorwaarde?'' Vroeg de man.

5 ''wanneer de Engelen van de Hel komen om jou in het vuur te gooien, ga niet met hen mee'' Zei Ibrahiem. '' Maar ik kan niet zelf beslissen of ik mee ga, ze pakken me toch'' Riep de man. "Dus hoe kan je de hoop hebben om gered te worden? '' Vroeg Ibrahiem.

''genoeg, genoeg, Ibrahiem! Ik vraag Allah SWT om mijn zonden te vergeven en ik keer naar Hem toe!''

Het berouw van deze man was zuiver, en vanaf deze dag was hij een oprechte gelovige, gehoorzaamde ten alle tijden Allah, de Almachtige tot de dag waarop hij stierf.

 

01:33 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-01-08

Hoe moet ik als Moslim met de Torah en de Bijbel omgaan?

In de Koran spreekt Allah (swt) over de boeken voor de Koran die Hij (swt) heeft nedergezonden aan de mensheid, ter leiding. Allah (swt) zegt, de vertaling waarvan zoveel betekent als:

"Waarlijk, Wij zonden de Torah neder, waarin leiding en licht was, waarmede de profeten die gehoorzaam waren recht spraken voor de Joden en de Rabbijnen en de wetgeleerden, omdat hun de bewaking van Allah's Boek was opgelegd en zij waren daarvan getuigen... En Wij deden Jezus, zoon van Maria in hun voetsporen treden, vervullende, hetgeen vóór hem in de Torah was (geopenbaard), en Wij gaven hem het Evangelie, dat licht en leiding bevatte, bevestigende hetgeen daarvóór in de Torah was en een leiding en een vermaning voor de godvrezenden. En laat de mensen van het Evangelie richten naar hetgeen Allah daarin heeft geopenbaard en wie niet richten naar hetgeen Allah heeft geopenbaard, zijn de overtreders. En Wij hebben u het Boek (de Koran) met de waarheid geopenbaard vervullende hetgeen daarvóór in het Boek (de Bijbel) was (verkondigd) en als bewaker daarover. Richt daarom tussen hen naar hetgeen Allah heeft geopenbaard en volg hun boze neigingen niet tegen de waarheid die tot u is gekomen. Voor iedereen bepaalden Wij een wet en een weg. En indien Allah had gewild zou Hij u allen tot één volk hebben gemaakt, maar Hij wenst u te beproeven met hetgeen Hij u heeft gegeven. Wedijvert dus met elkander in goede werken. Tot Allah zult gij allen terugkeren, dan zal Hij u datgene mededelen, waarover gij van mening verschilt." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah al Maidah: 43-49)

Allah (swt) maakt ons duidelijk dat Hij (swt) voor het nederzenden van de Koran reeds onder andere de Torah en de Bijbel had nedergezonden aan de mensen. Hierover mag bij de moslim geen twijfel bestaan, want Allah (swt) zegt ook, de vertaling waarvan zoveel betekent als:

"Gij die gelooft, gelooft in Allah en Zijn boodschapper en in het Boek dat Hij Zijn boodschapper heeft geopenbaard, en in het Boek, dat Hij voordien openbaarde. En wie Allah en Zijn engelen en Zijn Boeken en Zijn boodschappers en de laatste Dag verwerpt, is waarlijk ver afgedwaald." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah an Nisa: 136)

En:

"Zeg: 'Wij geloven in Allah en in hetgeen ons werd geopenbaard en hetgeen werd geopenbaard aan Abraham, Ismaël, Izaäk, Jacob, en de stammen en hetgeen aan Mozes en Jezus en de profeten door hun Heer werd gegeven. Wij maken geen onderscheid tussen wie dan ook van hen'." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah Aali Imraan: 84)

Echter, Allah (swt) heeft ons niet enkel geïnformeerd over het feit dat Hij (swt) eerdere boeken heeft nedergezonden, maar ook over hoe de mensen hier mee omgegaan zijn. Allah (swt) zegt, de vertaling waarvan zoveel betekent als:

"En voorzeker, onder hen zijn er, die hun tong verdraaien, terwijl zij het Boek voordragen, opdat gij het van het Boek moogt achten, hoewel het niet van het Boek is." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah Aali Imraan: 78)

En:

"Zij rukken de woorden uit hun verband en hebben een deel van hetgeen hun was vermaand, vergeten." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah al Maidah: 13)

En:

"En toen Allah een verbond sloot met degenen, die het Boek gegeven was, zeide Hij: 'Gij zult dit aan de mensen bekend maken en het niet verbergen.' Maar zij verwaarloosden dat voor luttel gewin. Kwaad was hetgeen zij in ruil namen." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah Aali Imraan: 187)

Allah (swt) maakt duidelijk de noodzaak tot het nederzenden van de Koran. Hij (swt) zegt dat Zijn (swt) eerdere boeken verdraaid zijn geraakt en deels vergeten. Dit maakt duidelijk de precieze houding van de moslims ten overstaan van de Torah en de Bijbel:

1. De moslim moet accepteren dat Allah (swt) de Torah en de Bijbel aan de mensen heeft gezonden, omdat Allah (swt) ons hierover heeft geïnformeerd.

Maar, Allah (swt) vertelt ook in de Koran dat zowel de Torah als de Bijbel over tijd door de mensen veranderd zijn. Dit betekent:

2. De moslim kan niet de Torah en de Bijbel, zoals die vandaag de dag bekend zijn, niet accepteren alszijnde de openbaringen van Allah (swt).

Allah (swt) zegt dat delen van de Torah en de Bijbel vergeten en / of veranderd zijn. Echter, Hij (swt) informeert ons niet over precies welke delen dit zijn. Daarmee kunnen wij niet anders dan geheel de huidige Torah en Bijbel verwerpen. Een deel is van Allah, maar een deel ook niet, en wij weten niet welk deel.

De profeet heeft ons een maatstaf gegeven, hij zegt:

"Jullie zouden niet, in reactie op wat Ahloe al-kitaab spreken, moeten zeggen 'leugen of waarheid', maar zegt 'wij geloofen in Allah en de profeten'; want als zij de waarheid hebben gezegd, dan jullie hebben de waarheid niet verworpen en als zij een leugen hebben verteld dan hebben jullie deze niet geaccepteerd." (Aboe Dawoed)

De Oelamaa hebben de woorden die Ahloe al-kitaab spreken in uitleg van hun boeken in drie categorien verdeeld:

1) Woorden die overeenstemmen met de Koran en Soenna; in dit geval weten wij dat het waar is;
2) Woorden die niet overeenstemmen met de Koran en Soenna; in dit geval weten wij dat het niet waar is;
3) En woorden waarover de Koran en Soenna zwijgen; dan zwijgen wij net zo.

Dat betekent dat wij niets behoren zeggen wanneer zij iets uit hun boeken citeren. Maar, dit is beperkt tot zaken van geschiedenis en overleveringen betreffende de profeten, de creatie van het helaal, et cetera. Echter, in zaken van halal en haram, of aqiedah is dit anders. In zaken van religie luisteren altijd enkel naar de Koran en Soenna, en spreken wij uit wanneer iemand iets zegt dat hier niet mee overeenstemt.

Overigens, Allah (swt) doet ons herinneren aan een merkwaardig feit:

"De Joden zeggen: 'De Christenen hebben geen ware grondslag', en de Christenen zeggen: 'De Joden hebben geen ware grondslag', terwijl zij beiden hetzelfde boek lezen. Hetzelfde zeggen degenen, die geen kennis hebben. Maar Allah zal op de Dag der Opstanding uitspraak doen in hun geschil."
(Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah al Baqarah: 113)

Allah (swt) verwijst naar hetgeen "Het Oude Testament" genoemd wordt.

Natuurlijk, onze redenering rust volkomen op de overtuiging dat de Koran het woord van Allah (swt) is. Om de Koran te kunnen gebruiken als bewijsvoering dient men allereerst te bewijzen dat de Koran het woord van Allah (swt) is, zonder twijfel.

De Koran het woord van God?
Als de Koran het woord van God is en een wonder om het profeetschap van Mohammed te bevestigen, moeten we dit boek nauwkeurig bestuderen om twijfels over de authenticiteit uit te bannen. Het was algemeen bekend dat de Arabieren van die tijd grote dichters en schrijvers in de Arabische taal waren. Het was in die tijd zo dat men de woestijn in trok om Arabisch te studeren en gedichten en poëzie te schrijven om elkaar ermee te vermaken. Zij hielden het Arabisch met al haar verscheidenheid en diepe uitdrukkingen op een hoog niveau. Toen Mohammed op zijn veertigste openbaringen begon te ontvangen was de stijl van de taal apart van wat men gewend was en tot op heden is het niet geëvenaard. Het onwrikbare bewijs van authenticiteit van de Koran als het woord van God is de stijl van de taal. Het eerste geopenbaarde vers:
"Lees; In de naam van uw heer, de schepper. Die de mens uit geronnen bloed schiep verkondig, want uw heer is de meest eerbiedwaardige. Die (de mens) door middel van de pen onderwees. Hij leerde de mens datgene wat deze niet kende." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah al Alaq: 1 - 5)

Tot en met een van de laatste verzen:

"En vrees de dag waarop gij tot Allah zult worden teruggebracht dan zal aan elke ziel ten volle worden betaald datgene wat zij heeft verdiend en onrecht zal hen niet worden gedaan." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah al Baqarah: 281)

De Koran heeft een hoog peil van zeggingskracht en is samenhangend in zijn uitdrukkingen. Het figureert als een compleet geheel, met een stijl alsof het een zin is. Met een perfect arrangement (opstelling) en een sterke en duidelijke tekst. De uitdrukkingen hiervan waren bij de Arabieren in die tijd of daarvoor onbekend, kwesties kunnen niet worden uitgedrukt als men ze niet voelt. Een van de ongelovige Arabische dichters uit die tijd Walid ibn Moghira zei na het horen van tekst uit de Koran:

"Bij God, niemand van jullie kan beter dan mij dichten, melodieën rijmen, zingen en bij God heb ik nooit iets gehoord wat hierop lijkt. Het is zo zoet, en zo gracieus dat het een hoogtepunt blijft en niets zal het overtreffen!"

De Koran is een zo letterlijke stijl dat geen mens het kan benaderen of vatten. De Arabieren kunnen de stijl niet vatten en het is deze uitdaging die God naar voren heeft gebracht:

"Zeg: indien de mens en de djinn samenspannen, teneinde het gelijke van deze Koran voort te brengen, zullen zij het gelijke daarvan niet kunnen voortbrengen ook al zouden zij elkanders helpers zijn." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah Bani Israël: 88)

"Of zeggen zij: 'Hij (de profeet) heeft het verzonnen'? Zeg: 'breng dan hieraan gelijke Soera voort en roept buiten Allah gij kunt (om hulp aan) als gij waarheid zegt'." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah Joenoes: 38)

Het is deze uitdaging over de twijfel welke meer dan 1400 jaar sinds de openbaring onbeantwoord is gebleven. Geen ene Arabische letterkundige moslim of niet-moslim is in staat geweest om maar een hoofdstuk of paragraaf met dezelfde stijl voort te brengen. Indien de Arabieren niet in staat zijn de Koran te imiteren, dan is het het werk van een sterveling, zoniet dan is het het werk van Mohammed (swt), of Allah.

Mohammed (swt) was een Arabier maar heeft nooit geclaimd dat hij de auteur van de Koran is. In feite is hij nooit uitgeroepen als de auteur, dat kan duidelijk herleid worden van de Hadith Moetawatir (definitief bevestigde uitspraken van Mohammed (swt), overgeleverd woord voor woord) waar er honderden van zijn, waar de stijl van taal van Mohammed (swt) en van de Koran heel verschillend zijn. En hoe hard iemand het ook probeert of geprobeerd heeft; iemand zijn stijl van spreken kan men niet veranderen en dat zo op een constante manier volhouden, en zeker niet voor een periode van 23 jaar waarin de Koran geopenbaard is.

De enige aanklacht die ooit is aangevoerd was dat Mohammed (swt) overleveringen ontving van een Christen genaamd Jabr. Als antwoord tegen deze bewering openbaarde Allah (swt) het volgende vers:

"En wij weten inderdaad dat zij zeggen dat het slechts een man is, die hem onderwijst (de profeet). Die taal van hem zij bedoelen is vreemd, terwijl dit de duidelijk Arabisch taal is." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah an Nahl: 103)

Daar de stijl van de taal Arabisch is, het wonder van deze taal, hoe kan iemand die het Arabisch niet machtig is dit feit bevestigen? Zoals dat een buitenlandse student Shakespeare bestudeert van een Engels geleerde, zo ook zal een Engels spreker een Arabisch geleerde raadplegen, voor de waarde van de bevestigingen van de hoge eloquentie en stijl van de Koran. De taal dient als een herinnering door de eeuwen heen, en ook bestaande stijl heeft er voor gezorgd dat er niets aan kan worden toegevoerd.
Inderdaad God heeft beloofd dat hij het boek zal beschermen. Er zijn manuscripten uit de eerste eeuw van de Islam welke letter voor letter, dezelfde is als die van nu.

"Voorwaar, wij hebben deze vermaning (Koran) gezonden en voorzeker wij zullen er de waker over zijn." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah al Hidjr: 9)

Als de Koran het woord van God is, geopenbaard als leidraad voor de mensheid voor al zijn zaken en het daar beschermd en algeheel door en door consistent is, dan moet alles wat het boek refereert aangenomen worden als de waarheid. Het bestaan van het paradijs en de hel kan niet afgeleid worden uit een rationeel bewijs, daar we deze niet kunnen waarnemen en er in geloven doen we op een traditionele manier, toch er in geloven doen we vanuit de rationele bron de Koran. Dit wordt gerefereerd door middel van transformatie bewijs. Daarom kan alles wat de Koran omschrijft als de waarheid worden aangenomen zonder te aarzelen.

"En wij hebben u (Mohammed) slechts gezonden als een brenger van blijde tijdingen en een waarschuwer voor het gehele mensdom, maar de meeste mensen begrijpen het niet." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah Saba: 28)


12:39 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-01-08

Masha' Allah mooi voorbeeld

Vrouwen kunnen soms zo verzonken zijn in hun rechten alleen, hun plichten vergetend, en maken zich slechts zorgen als iets niet op hun manier gebeuren. Soms moeten we even gaan zitten en nadenken over onze echtgenoten en hoe Allah hen de kostwinners en verdedigers heeft gemaakt, en hoe Hij het zo gemaakt heeft dat wij vrij zijn van die zware last.

Dat is de reden dat ik “Hoe ik van mijn echtgenoot houd” schrijf.

Hoe ik van mijn echtgenoot houd

Hij wordt vroeg in de ochtend wakker om zijn dag te beginnen met het werken in het centrum van de stad. Daar krijgt hij te maken met niet-moslims en de drukte van het stadsleven. Dit doet hij zodat hij zijn familie kan onderhouden, zoals Allah hem verplicht heeft gesteld.

Maar voordat hij weg gaat, helpt hij me met de kinderen. Soms gaat hij naar de winkel om alvast de boodschappen te doen.

Hij belt me, terwijl ik in ons fijne huis zit, en hij vraagt me hoe mijn dag is. En dit terwijl ik weet dat hij moe is.

Hij zegt dat hij ervan houdt om mijn stem te horen en het maakt hem gelukkig om met mij te praten.

Soms als hij thuiskomt is het eten nog niet helemaal klaar, dan speelt hij met de kinderen terwijl ik bezig ben in de keuken.

Hij neemt te tijd om mij over de Islam te leren, hij maakt me wakker in het midden van de nacht voor het nachtgebed en overhoort mij over wat ik die dag geleerd heb. Hij zorgt ervoor dat zijn familie de fundamenten van Islam kent.

Hij werkt 10 uur per dag om ons te onderhouden.

Hij komt blij en gelukkig naar huis om zijn familie te zien.

Hoe ik van mijn echtgenoot houd

Hij neemt het werk in huis over van mij wanneer ik ziek ben.

Als de nieuwe baby is geboren blijft hij 6 weken lang thuis om mij te helpen.

Hij onthoudt mij niets, hij brengt me wat ik wil, groot of klein, om mij tevreden te houden. Ik, van mijn kant, vraag niet meer dan hij kan betalen omdat ik hem niet wil dwingen zijn geld om een haram manier te verkrijgen. Hij zoekt overal om mij de kleine prulletjes en dingetjes te kunnen geven waar ik zo van houd.

Hij brengt mij Afrikaanse viooltjes, het zijn mijn lievelingsbloemen.

Hoe ik van mijn echtgenoot houd

Hij werkt voor de moskee en brengt daar veel tijd door met het helpen van mensen en hun problemen en vragen.

Hij is geduldig tijdens beproevingen en moeilijke tijden, hij vertrouwt op Allah.

Elk verplichte gebed verricht hij in de moksee, tenzij hij ziek is, en hij mist nooit het vrijdagsgebed (jumu3ah) alhamdulillah! 
Hoe ik van mijn echtgenoot houd

Hij vertelt me elke dag dat hij van mij houdt omwille van Allah.

Hij houdt van een schoon en netjes uiterlijk en verzorgt zichzelf goed.

Hij lost onze huwelijkse problemen altijd op in overeenstemming met de Qur'an en Sunnah voordat we gaan slapen.

Mocht ik het vergeten zijn, dan reciteert hij de quls (surah an-nas, al-falaq and al-ahad) in mijn oor.

 Hoe ik van mijn echtgenoot houd

Hij roept Allah aan met du'a voor zijn familie.

Hij houdt van Allah, de Islam en de moslims.

Dat is waarom ik du'a voor hem maak om het paradijs te mogen betreden, en voor het goede van deze wereld en het hiernamaals.

Ik zorg dat ik een fris en aantrekkelijk uiterlijk heb voor hem, ik doe extra moeite om er goed uit te zien wanneer hij thuiskomt.

Ik houd het huis schoon en klaar voor zijn komst.

Ik behandel hem met extra vriendelijkheid wanneer hij erg moe is en leer mijn oudste kind om zijn vader te vragen of er iets is dat hij nodig heeft.

Als ik boos ben op mijn echtgenoot over iets, herinner ik me dat hij elke dag werkt omwille van Allah, om ons te onderhouden.

En hij laat me lachen waardoor ik niet lang boos op hem kan blijven.

Ik herinner me ook dat Allah Zijn dienaar op elk moment kan roepen, en dat het misschien de laatste keer is dat ik hem zie.

Ik let goed op mijn houding en gedrag ten opzichte van hem en blijf uit de buurt van de dingen waar hij niet van houdt.

Ik ben bevriend met slechts een paar vrienden, die (bijna) geen slechte eigenschappen bezitten.

Ik ben dankbaar omdat Allah ons zeker heeft gezegend.

Ik ben Allah enorm dankbaar voor mijn echtgenoot.

Moge Allah ons in dit prachtige geloof houden en ons huwelijk beschermen. Ameen!

Ummu Na'im

ps: Het gaat hier dus duidelijk om een gelovige oprechte moslimman en een gelovige oprechte moslimvrouw hoe zij hun huwelijk in stand houden. En soebhan'Allah de man draagt hierbij een grote verantwoordelijkheid zoals jullie lezen. Maar soebhana'Allah hij kan het met de wil van Allah ook allemaal aan. Deze tekst is geschreven door een lieve gelovige zuster uit Amerika en men heeft het vertaald opdat wij er lering uit kunnen trekken. Zelfs voor degenen onder ons die al getrouwd zjin of juist niet is dit van voordeel. Je kunt beter vroeg leren en voorbereid zijn, dan niets te weten hierover. Daarnaast, is het een goede les voor ons allen. Blijf op het goede en rechte pad, versterk jouw imaan, verdiep je in het geloof insha'Allah en Allah swt zal je de ware, die bij jouw geloof past, op het juiste moment schenken, soms met wat hindernissen/tegenslag maar uiteindelijk komt ie er wel insha'Allah.  En zoals jullie allemaal al weten, soort bij soort zoals Allah swt het mooi heeft weten te vermelden. En Alhamdoelilah daarvoor!

12:26 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-01-08

TO THE PEOPLE OF THE WORLD

 

This is the story that must be told of an Iraqi baby, not very old.

Lying in her crib one star lit night
How could she know of those planes in flight?

She lay there quietly touching her nose,
Watching her mobile, wiggling her toes,

Oohing and cooing, so sweetly is she,
Talking to someone, who could it be?

An angel is standing with her in the room.
The baby is smiling, unaware of her doom.

The crib starts to shake and the mobile goes round.
And suddenly comes a most deafening sound.

The ceiling drops in, in a second or two ...
On top of her crib so she ceases to coo ...

No one knows how long she lie there
Who thought about it? doesn't anyone care?

Is she alive? is she dead? Is she in any pain?
Now that you mention it, who knows her name?

Her name is Amal. In English we say Hope.
Crushed between the rubble, her tiny fingers start to grope.

Where is my mommy? I love her so dear
Come, get me mommy! It's dark in here!

I'm scared and I'm hungry and I can't see my feet.
There's blood in my mouth! Give me something to eat!

Where is my daddy? Where's my big brother?
It hurts when I breath! Where is my mother?!

How long have I been here? Is this just a dream?
I open my mouth, but can't even scream.

That angel appears once again to my side,
This time with a tear I plead Why have I died?

Am I alone in my sufferings? No, there are many others.
In our grief and our misery, we are sisters and brothers.

Who are we? I ask you ... for what crime did we die?
They're throwing a party! Doesn't anyone cry?!

Is it True? Am I nothing?! How could it be?
Don't they also have babies, just like me?

It is war they say, of which death is part.
How blind they've become, How hardened of heart.

Did someone say hero? To whom do they speak?
A victory claimed for killing the weak?!

Why are they happy? Why are they proud?
Don't they know that I'm cold in my burial shroud?!

No war has been won; No if's, but's, or maybes,
They've Only Killed Babies!!!!

Signed Me,

An Iraqi Baby

08:23 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-01-08

NIET verrichten van de gebeden

Allah zegt:
"Toen heeft hen een nageslacht opgevolgd dat de gebeden opgaf (ze lieten de gebeden verloren raken, door het niet verrichten ervan of in het niet juist verrichten ervan of het niet op de goede tijd verrichten ervan) en hun lusten volgden. Dus worden zij in de hel gegooid.
Behalve degene die spijt betuigt..." (Qor’aan 19:59-60)

Allah zegt:
"Wee dus degene die gebeden verricht (de hypocrieten). Die hun gebeden uitstellen van hun bepaalde tijd.." (Qor’aan 107:4-5)
[4. En wee degenen die bidden, 5. En de gebeden achteloos opzeggen. ]


Allah zegt:
"Wat heeft er voor gezorgd dat jullie de hel binnentraden?"
Zij zullen zeggen: "Wij behoorden niet tot degenen die hun gebeden verrichtten."
(Qor’aan 74:42)

De Profeet zei:
"Het verbond tussen ons (de Profeet en de gelovigen) en hen ( de ongelovigen) wat Allah heeft ingesteld, is de Salaat (het gebed). ledereen die het niet verricht is ongelovig."

De Profeet zei:
"ledereen die doelbewust het Asrgebed nalaat te bidden (of het pas na de voorgeschreven tijd bidt), van hen zullen alle goede daden verloren gaan."

De Profeet heeft ook gezegd:
"Het ongeloof staat tussen de slaaf en het nalaten van het gebed."

Hij zei ook:
"ledereen die het verrichten van de gebeden bewust nalaat, die zal niet onder Allah’s verbond vallen (d.w.z. als Allah het wil zal Hij hem vergeven en anders zal Hij hem straffen)."
Dit is door Makhoel op gezag van Aboe Dharr overgeleverd, maar Makhoel heeft hem niet ontmoet!

‘Oemar (RA) zei:
"Waarlijk, degene die de gebeden verliest (d.w.z. ze niet verricht of ze niet op de juiste tijd verricht) heeft geen deel (in de beloning) van de islam."

ibrahiem An-Nakh’i zei:
"ledereen die het nalaat om de gebeden te verrichten, is ongelovig (in de islam)."
Ayyoeb As-Soektiyani is het met Ibrahiem eens.

Al-Jarri overleverde op gezag van ‘Abdoellah Ibn Shaqiq, dat Aboe Hoerairah (RA) zei:
"De Metgezellen van de Profeet hebben allemaal gezegd dat er geen andere daad van ongeloof is dan het nalaten van de gebeden."

Al-Hakim overleverde dat in zijn Al-Moestadrak en ook At Tirmidhi in zijn ‘Soennan’ maar zonder Aboe Hoerairah (moge Allah tevreden met hen zijn) te noemen. Ibn Hazm zei:
"Geen zonde is groter na de zonde van het ongeloof, dan de zonde van het nalaten van de gebeden op hun vastgestelde tijd, en de zonde van het doden van een gelovige zonder gerechtelijke basis."

Hammam overleverde: "Qatadah heeft ons op gezag van Al-Hassan op gezag van Hoeraith Ibn Qabisa verteld, dat Aboe Hoerairah (RA) zei:
"De Profeet zei: "Het eerste ding waar de slaaf op de Dag des Oordeels voor ter verantwoording wordt geroepen is (de verrichting van) de gebeden en wie ze op tijd en juist heeft verricht zal slagen (en tot de hemel worden toegelaten) en Wie ze niet perfect en op tijd heeft verricht zal zakken (en naar de hel verwezen worden)." (At-Tirmidhi heeft deze hadith genoemd).

De Profeet zei:
"Mij is (door Allah) bevolen om de mensen te bevechten tot zij getuigen, dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah en dat Mohammed Zijn Boodschapper is, en de gebeden verrichten en de zakaat betalen, als zij dit alles doen, dan zullen zij hun leven en hun bezittingen van mij redden, behalve wat onder de islamitische wet valt en dan zal hun afrekening bij Allah zijn."
(Boechari en Muslim)

Aboe Saied zei:
"Op een keer zei een man tegen de Profeet:
"0 Boodschapper van Allah, hoedt u voor Allah en vrees Allah."
De Profeet zei: "Wee over U! Ben ik niet van al de mensen op aarde degene die Allah het meeste vreest?"
Galid Ibn al-Walied zei: "0 Boodschapper van Allah! Zal ik zijn hoofd afhakken?" De Profeet zei: "Nee, hij verricht het gebed." (Boechari en Muslim).

Al de voorafgaande teksten duiden erop dat iedereen die nalaat het gebed te verrichten een ongelovige is.

De Profeet zei tegen Moe’adh (RA):
"Er is niemand die oprecht getuigt dat geen het recht heeft om aanbeden te worden dan Allah en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is, behalve om door Allah van het hellevuur gered te worden." (Boechari en Muslim).

Dus degene die het verrichten van de gebeden uitstelt na hun vastgestelde tijd heeft een grote zonde begaan, en het zo nu en dan nalaten van het gebed (of zelfs maar één) is gelijk aan het plegen van overspel en aan stelen, want het nalaten van het verrichten van het gebed of het verrichten na de vastgestelde tijd is een grote zonde. Als iemand dat vaak doet, behoort hij tot degene die grote zonden begaan. En als iemand altijd nalaat om te bidden is hij een ongelovige.

walidin.com

 

 

01:11 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |