26-01-08

Jahannam of Jannah?

deze wereld zal vergaan,de lichamen zullen vergaan,deze mooie haren,mooie ogen,die je niet zou willen ruilen met de dunyaa,
zullen vergaan,en terug in normale toestand komen in aghirah,en één van de twee zal ons plaats zijn,de jannah of de jahannam,
terwijl we de jannah kunnen verkrijgen,de eindeloze pracht,en nimah,en prachtigste vanal,het niet te vertellen pracht van Allah[swt]
kunnen aanschouwen,terwijl we al dit kunnen verkrijgen,is het het waard voor ons deze prachtige lichaam,dat sudjud zou moeten doen
naar Allah[swt],en deze tong wat op Allahs weg moet praten,en deze voeten die op Allahs weg zou moeten wandelen,en deze handen
die op Allahs weg zou moeten handelen,is het het waard om het vuur te betreden?waarom naar de Hutamah?waarom naar de sair?waarom
Sachar?Zal RasoelAllah[sas] niet triest zijn?is het waard om de Sultan[sas] triest te maken?wat past bij een moemin is dat wanneer
bij hem het gedachte aanwakkert om een zonde te plegen,hij Allah[swt] gedenkt,en RasoulAllah[sas]gedenkt,en de dag des oordeels
gedenkt,en zich weghoudt van die zonde,gedenk de dood regelmatig,zie de doodsengel als een broeder die elk moment kan passeren,
doe hetgeen wat Allah[swt] van je verwacht,dan zul je de dood niet in angst afwachten dat het elke dag kan passeren,dan zul je
Ahlan wa Sahlan ertegen zeggen,laten we ons gereedmaken voor de Jannah InshaAllah,want niemand van ons kan het vuur aan,en niemand
zou brandstof voor de hel willen zijn,moge Allah[swt] ons van daar weghouden,
Aamien

07:27 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-01-08

Een brief van een heel speciaal iemand,

Ik keek naar je toen je opstond vanmorgen.Ik hoopte dat je tegen me zou praten, ook al waren het maar een paar woorden om naar mijn mening te vragen of om me te bedanken voor iets dat gisteren in je leven was gebeurd.Maar ik merkte dat je te druk bezig was om uit te zoeken met wat je het beste vandaag kunt aantrekken.Toen jij door het huis heen en weer liep om je klaar te maken, wist ik dat je maar een paar seconden nodig had om even te stoppen en hallo te zeggen, maar jij had het te druk.Op een gegeven moment moest je wachten, een kwartiertje lang, was op een stoel zitten het enige wat je deed.Ik dacht dat je eindelijk tegen me zou praten, maar nee, jij stond plotsling weer op en rende naar de telefoon om je vriend te bellen voor de laatste roddels.Geduldig, keek ik de hele dag naar je.Ik keek naar alles wat je deed,blijkbaar had je het te druk om ook maar iets tegen me te zeggen.
Ik merkte op, dat je voor de lunch om je heen keek, misschien was je te verlegen om tegen me te praten en misschien boog je daarom je hoofd niet.Snel keek je drie of vier tafels verderop en je merkte dat sommigen van je vrienden voor het eten kort wat tegen me zeiden, maar dat deed jij niet.Maar dat gaf niet.Er was nog genoeg tijd over en ik hoopte dat je toch nog iets tegen me zou zeggen.Maar je ging naar huis, het leek erop dat je nog heel veel dingen te doen had.Maar nadat je klaar was met een paar van die dingen, deed je de televisie aan. Ik wist niet of je wel of niet van tv hield, maar bijna alles was erop tv te zien en jij bracht dan ook elke dag veel tijd voor de tv door, zonder ook maar aan iets te denken en gewoon aan het genieten van wat er vertoond werd.Weer wachtte ik geduldig af, toen je naar de tv keek en toen je aan het eten was, maar je zei weer niks tegen me.
Bedtijd,volgens mij was je te moe om wat tegen me te zeggen.Want nadat je welterusten tegen je familie zei, sprong je gelijk je bed in en viel je meteen in slaap.Dat geeft niet, want volgens mij realiseer je niet dat ik er altijd voor je ben.Ik heb geduld, je kunt je niet bedenken hoeveel.Ik wil jou zelfs leren hoe je geduldig moet zijn, bij jezelf en bij anderen.
Ik hou zoveel van je ,dat ik elke dag wacht op een knik,gedachte,gebed of een dankbaar deel van je hart.Het is heel moeilijk om een één richting gesprek te voeren met iemand. Maar goed, je staat weer op en weer zal ik wachten, met niets dan liefde voor je.Hopend dat je vandaag wat tijd aan me zult besteden.Maar goed, nog een fijne dag!

Je vriend,
ALLAH

17:05 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-01-08

NIET plichtsgetrouw naar de ouders zijn

Allah zegt:
"En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niemand zullen aanbidden behalve Hem. En dat jullie plichtsgetrouw naar jullie ouders zullen zijn. Als één van hen of hen beiden in jullie leven een hoge leeftijd krijgen, zeg dan nooit een oneerbiedig woord tegen hen, noch schreeuw tegen hen, maar spreek hen met respect aan. En laat de vleugel van onderwerping en nederigheid door genade over hen neerdalen en zeg:
"Onze Heer! Geef hen Uw genade, want zij hebben mij opgevoed toen ik klein was." (Qor’aan 1 7:23-4)

Allah zegt ook:
"En Wij hebben de mens opgelegd om goed en plichtsgetrouw naar zijn ouders te zijn..." (Qor’aan 29:8)

De Profeet zei:
"Zal ik jullie vertellen over de grootsten van de grote zonden..."
En bij noemde ‘het niet plichtsgetrouw naar de ouders zijn als een van hen (Boechari en Muslim)

De Profeet zei ook:
"De tevredenheid van de Rabb (met iemand) komt van de tevredenheid van de ouders. En de woede van de ouders (op hun zonen) veroorzaakt de woede van de Rabb." (Een betrouwbare hadith)

De Profeet zei ook:
"De daad om plichtsgetrouw tegenover de ouders te zijn is een daad die de middelste deur van de hemel opent. Werkt dus om het te verkrijgen (door plichtsgetrouw tegenover de ouders te zijn) of verlies het." (At Tirmidhi)

De Profeet zei:
Hij zei tegen een man die bij hem kwam en hem om toestemming vroeg om met de moslims in een veldslag te vechten: "Leven je ouders nog?"
De man zei: "Ja." De Profeet zei: "Stel je dan in hun dienst." (Boechari)

De Profeet zei: "(Wees plichtsgetrouw voor) je moeder, je vader, je zuster, je broeder dan de laagste (in verwantschap met jou), dan de laagste." (Een betrouwbare hadith)

De Profeet zei: "Degene die niet plichtsgetrouw jegens zijn ouders is, degene die alcohol drinkt, degene die .zijn liefdadigheid in herinnering brengt en degene die in magie gelooft (en haar beoefent) zullen geen van allen de hemel betreden." (Een goede hadith).

‘Abdoellah Ibn ‘Oemar zei: "Op een keer kwam een bedoeïen naar de Profeet en zei:
"0 Boodschapper van Allah! Wat zijn de grootste zonden?"
De Profeet zei: "Om deelgenoten (in de aanbidding) aan Allah toe te schrijven".
De bedoeïen zei: "En daarna?"
De Profeet zei: "Niet plichtsgetrouw jegens je ouders zijn."
De bedoeïen zei: "En daarna?" De Profeet zei: "Een valse gelofte afleggen."
(Een goede hadith).

De Profeet zei: "Degene die niet plichtsgetrouw jegens zijn ouders is en degene die niet in voorbeschikking gelooft, zullen allebei niet in de hemel komen."

‘Isa Ibn Talha Ibn Oebaidillah zei dat ‘Anir Ibn Aboe Moerra al-Joehani zei:
"Op een keer kwam een man naar de Profeet en zei:
"0 Boodschapper van Allah!" Als ik de vijf gebeden verricht en in de maand Ramadan vast en de zakaat betaal en de bedevaart naar Mekka verricht, wat krijg ik dan voor een beloning?"
De Profeet zei: "Iedereen die dat doet is bij de Profeet en de Siddiqien (degene die volledig in de woorden van Allah geloven) in de hemel, tenzij hij niet plichtsgetrouw jegens zijn ouders is."
(Een goede hadith)

Bakkar Ibn Abd Al-’Aziz Ibn Aboe Bakr zei:
‘ vader heeft mij verteld dat Aboe Bakr gezegd heeft dat de Profeet zei:
"Allah stelt de bestraffing van elke zonde tot de Dag des Oordeels uit behalve die van het niet plichtsgetrouw jegens de ouders zijn; Allah bestraft de pleger daarvan onmiddellijk."
(Een goede hadith).

De Profeet heeft ook gezegd: "De zoon (of dochter) zal nooit in staat zijn om zijn vader voor zijn gunsten terug te betalen behalve als hij hem als een slaaf vindt en hem koopt en vervolgens bevrijdt."
(Een betrouwbare hadith)
Hij zei: "Allah vervloekt degene die niet plichtsgetrouw jegens zijn ouders is."

De Profeet zei: "De tante (zus van de moeder) is als de moeder." (At-Tirmidhi)

Wahb Ibn Manbah zei: "Allah zei tegen Moesa (vrede zij met hem):
"0 Moesa wees plichtgetrouw jegens je ouders want Ik zal het leven van degene die plichtsgetrouw jegens de ouders is verlengen en hem een zoon geven die plichtsgetrouw jegens hem is en iedereen die niet plichtsgetrouw jegens zijn ouders is zal Ik een kort leven geven en een zoon die niet plichtsgetrouw jegens hem is."

Ka’b zei: "Bij Hem in wiens hand mijn leven is, Allah neemt het leven van degene die niet plichtsgetrouw jegens zijn ouders is heel snel om hem de bestraffing te laten proeven en Allah verlengt het leven van degene die plichtsgetrouw jegens zijn ouders is, zodat hij meer goede dingen in dit leven kan krijgen."

Aboe Bakr Ibn Aboe Maryam zéi:
"Ik las in de Taurat dat Wie zijn vader slaat, gedood moet worden."

Wahb zei:
"In de Taurat staat er dat: "Wie zijn vader slaat gestenigd moet worden."

walidin.com

17:28 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-01-08

Broeders en Zusters

Broeders & Zusters

Met de hulp van Allah swt zijn we erin geslaagd om een ruimte te vinden voor de oprichting van het eerste Islamitisch Centrum in de streek Kempen.[Geel]

Onze doelen zijn:
Verspreiden van kennis over ons geloof
De moslims in deze regio te verenigen d.m.v een gemeenschappelijke ruimte.
Steunpunt voor moslimbekeerlingen
Bruggenbouwer tussen moslims en niet-moslims.
Onderwijs: Arabisch & Islam
Om het project "Islamitisch Centrum Kempen" te verwezenlijken hebben we uw financiële steun nodig! Moge Allah swt jullie rijkelijk belonen voor jullie vrijgevigheid.

ICKempen@hotmail.com

18:19 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Zonder geldig excuus NIET in de Ramadan vasten

 

De Profeet zei:
"Het verrichten van de vijf gebeden, (het verrichten) van twee opeen volgende Joemoe’ ah (vrijdag) gebeden, en het zich houden aan de vasten van twee opeen volgende Ramadan zijn allen daden die de zonden die tussen deze twee, mits het geen grote zonden zijn, verwijderen." (Muslim)

De Profeet heeft ook gezegd:’
"De islam is op vijf zuilen gebaseerd:
1) de getuigenis dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah en dat Mohammed de boodschapper van Allah is;
2) het op tijd verrichten van de verplichte (gemeenschappelijke) gebeden en op een perfecte manier;
3) het betalen van de zakaat;
4) het verrichten van de bedevaart naar Mekka;
5) het vasten (volgens de islamitische regels in de maand Ramadan)." (Boechari en Muslim)

Aboe al-Jawza’ zei dat lbn ‘Abbas (RA) zei:
"De basis van de islam is vijf:
1) de getuigenis dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed de boodschapper van Allah is;
2) het op tijd en op een perfecte manier verrichten van de verplichte (gemeenschappelijke) gebeden);
3) het betalen van de zakaat;
4) het verrichten van de bedevaart naar Mekka;
5) het vasten (volgens de islamitische regels in de maand Ramadan)."
(Een goede hadith)

De Profeet heeft gezegd:
"Allah heeft het vasten niet nodig van degene die vast en onbeleefde taal (of valse beweringen) niet opgeeft en naar deze leugens en slechte daden en dergelijke handelt (d.w.z. Allah zal zijn Saum niet accepteren)." (Boechari)

De Profeet heeft ook gezegd:
"Degene die de Ramadan bereikt (en beleeft) maar wiens zonden niet vergeven worden, zal zijn neus naar de aarde
gebracht zien (d.w.z. hij is een verliezer)." (Een goede hadith)

De meerderheid van de gelovigen beschouwt degene die geen geldige reden heeft om niet te vasten (b.v. ziekte) niet alleen slechter dan de overspelige, belastingheffer en dronkaard, maar twijfelt aan zijn geloof en beschouwt hem als een atheïst en een ongelovige

walidin.com

07:06 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-01-08

Greatness of Allah

17:19 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Greatness of Allah

17:17 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |