29-12-07

Magaradaki üc arkadasin duasi/cizgi film

http://video.google.nl/videoplay?docid=-65131560591864962...

22:55 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

O da bir cocuktu[sas]/cizgi film

http://video.google.nl/videoplay?docid=-10703656841030533...

22:43 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Aboe bakr As-siddieq (Moge Allah tevreden met hem zijn)

Aboe bakr As-siddieq (Moge Allah tevreden met hem zijn)

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا
قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا

قَالَ فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً
قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا

قَالَ فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا
قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا

قَالَ فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا
قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
مَا اجْتَمَعْنَ فِى امْرِئٍ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ
رواه مسلم

Aboe Hoerairah Verhaalt dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem)
heeft gezegd:

"Wie van jullie vast vandaag?"

Aboe bakr antwoordde : "ik".

De Profeet zei : "wie van jullie heeft vandaag een begrafenis bijgewoond?"

Aboe bakr antwoordde : "ik".

De Profeet zei : "wie van jullie heeft vandaag een arme gevoed?"

Aboe bakr antwoordde : "ik".

De Profeet zei : "wie van jullie heeft vandaag een zieke bezocht?"

Aboe bakr antwoordde : "ik".

Waarop de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei :

"Er is geen enkel man die al deze zaken bezit, of hij zal het Paradijs betreden!"

(Overgeleverd door Moslim)

16:14 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Belastering

Allah heeft gezegd:
"En gehoorzaam niet degenen die veel zweren, het wordt als waardeloos gezien. Een lasteraar, voortgaand met roddel." (Qor’aan 68:10-11)

Allah zegt:
". Zouden jullie het vlees van Jullie dode broeder willen eten?" (Qor’aan 49:12)

De Profeet zei:
"Een Qattat zal niet in het paradijs komen." (Een Qattat is iemand die slechte of onjuiste informatie van de ene persoon naar de ander overbrengt met de bedoeling om tweedracht en vijandigschap tussen hen te zaaien).

De Profeet liep op een dag langs twee graven en zei:
"Zij worden gemarteld, en zij worden voor een grote zonde gemarteld (die zij gepleegd hadden); één van hen reinigde zichzelf niet van urine en de ander ging lasterend rond." (Boechari en Muslim)

De Profeet zei:
"Een van deze slechte mensen is degene met twee gezichten; die deze groep mensen met één gezicht tegemoet treedt en één andere groep met een ander gezicht." In een andere versie: "Mensen met twee gezichten zijn slecht." (Boechari en Muslim)

De Profeet zei:
"Vertel mij niets (slechts) over mijn metgezellen, want ik hou er niet van als ik hen met iets slechts in mijn hart tegemoet treedt." (Aboe Dawoed)

Ka’b zei: "Hoed je voor laster, want de lasteraar zal nooit van de bestraffing in het graf gered worden."
Mansoer zei dat de Moejahied (de grote interpretator van de betekenis van de Heilige Qor’aan) over dit vers zei: "De drager van hout (brandstof)"; dit was de vrouw van Aboe Lahab die met lasterpraat rond ging.

walidin.com

 

14:06 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-12-07

Bedrog

Allah zegt:
"0 jullie die geloven. Verraad niet Allah en Zijn Boodschapper, noch verraad bewust datgene wat jullie toevertrouwd is." (Quran 8:27)

Allah zegt:
"En waarlijk! Allah leidt niet de samenzwering van de verraders." (Qor’aan 12:52)

De Profeet zei: "Wie bedriegt met dingen die hem toevertrouwd zijn heeft geen geloof, en iedereen die een belofte breekt heeft geen godsdienst." (Een betrouwbare hadith)

De Profeet zei ook:
"De hypocriet heeft drie kenmerken:
1) Als hij spreekt vertelt hij een leugen.
2) Als hij iets belooft, breekt hij altijd zijn belofte.
3) Als je hem vertrouwt blijkt hij oneerlijk te zijn." (Boechari)

Bedrog is altijd een kwade daad en sommige soorten zijn erger dan andere.

walidin.com

21:39 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ash-Shirk

Ash-Shirk (Het toekennen van deelgenoten aan Allah Ta’ala)
Dit is het verenigen van iets anders met Allah, de Uitmuntend’ (Degene die u geschapen heeft), en om andere dingen naast Hem te aanbidden, zoals stenen, mensen, de zon, de maan, een profeet, een heilige, een duivel, een ster of andere zaken

Allah zegt:
" Waarlijk, Allah vergeeft het niet als er naast Hem deelgenoten worden aanbeden, maar behalve dat vergeeft Hij wat Hij wil, en iedereen die Allah deelgenoten toekent, heeft zeker een afschuwelijke zonde begaan. ") (Qor’aan 4:48)

Allah zegt ook:
"Waarlijk, iedereen die deelgenoten aan Allah toekent in de aanbidding, daarvoor heeft Allah het paradijs verboden." (Qor’aan 5:72)

Allah zegt:
"Het verenigen van anderen in de aanbidding van Allah is zeker een grote fout." (Qor’aan 31:13)

Wie deelgenoten met Allah verenigt en sterft in zo’n staat, wordt voor altijd naar de hel verwezen.
En wie gelooft en alleen Allah (aanbidt) en in die staat sterft, zal het paradijs als zijn uiteindelijke woonplaats hebben, zelfs als hij gedurende een bepaalde tijd voor bepaalde zonden (in het hellevuur) gemarteld wordt.

Rasoeloellah zei: "Zal ik jullie over de grootste van de grote zonden vertellen?"
Zij (zijn metgezellen, moge Allah tevreden met hen zijn) zeiden:
"Ja, 0 Boodschapper van Allah"
Hij zei: "Het verenigen van anderen in de aanbidding van Allah.." (Betrouwbare hadith)

De Profeet zei: "Vermijd zeven grote vernietigende zonden. . ." En de eerste die hij noemde was bet verenigen van anderen in de aanbidding van Allah Ta’ala. (Betrouwbare hadith).

walidin.com

15:34 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-12-07

Grootheid van Allaah

Ibn al Qayyim al-Jawziyyah
Vertaalde stuk: Greatness of Allaah

Ibn al-Qayyim beschreef Allaahs grootsheid in de volgende bewoordingen:

"Hij bestuurt de aangelegenheden van de verschillende rijken en Hij gebiedt en verbiedt, schept, onderhoudt, brengt de dood, geeft het leven, geeft macht, en neemt macht weg (van en aan wie Hij wil), en laat de dag en (de) nacht afwisselen. Hij geeft varierende lotsbeschikkingen aan mensen en wisselt regeringen (en staten) af, waarbij Hij sommige vernietigt en andere laat ontstaan. Zijn Gebod en Macht overheersen in de hemelen en hun gebieden (zones), de aarde en alles wat erop en erin is, in de zeeën en in de lucht. Zijn Kennis heeft alles omvat, en Hij heeft alles geteld. Hij hoort alle soorten stemmen en zij verwarren Hem niet. Neen, echter hoort Hij iedere stem in zijn eigen taal en hulpbehoevendheid, en geen enkele stem houdt Hem zozeer bezig dat Hij de hulpbehoevendheid van een ander niet kan vervullen, en geen enkele hulpbehoevendheid zal ooit aan Zijn Volmaakte Kennis (en Zijn Macht om te verlossen) ontsnappen.

De vele noden van degenen die hulpbehoevend zijn vervelen Hem niet. Zijn Blik (Zicht) omvat alles wat er is. Hij ziet de beweging van een zwarte mier op een kale rots op een donkere nacht. Voor Hem, is het Ongeziene onbedekt en is het geheim niet langer een geheim:

"Allen die in de hemelen en op aarde zijn vragen Hem (heeft van Hem nodig). Iedere dag is Hij bezig (zoals met het eren van sommigen, vernederen van sommigen, het geven van leven aan sommigen, dood aan sommigen, etc.)." [Soerah Ar Rahman (55):29]

Hij vergeeft een slechte daad, doet depressiviteit verdwijnen en brengt respijt (kwijtschelding) van rampen, verlichting voor een ieder die het nodig heeft, rijkdom voor de arme, leiding voor degene die is misleidt, licht voor degene die de weg kwijt is, hulp voor de wanhopige, (een gevoel van) voldaanheid voor de hongerige, bedekking voor degene die nauwelijks gekleed is, genezing voor de zieke, en gemak voor degene die lijdt. Hij aanvaardt degene die berouw toont, geeft beloning aan degene die goed doet, geeft bijstand aan degene die onrechtvaardig is behandeld, vernietigt een arrogante persoon, bedekt fouten, geeft veiligheid na angst, en verheft sommigen en vernedert anderen.

Als degenen die in Zijn hemelen en op Zijn aarde wonen en al degenen die Hij geschapen heeft, of zij nu mensen zijn of Jinns, harten hadden gelijk aan het meest vrome hart, dan zou (dit) Zijn Koninkrijk niet vermeerderen (vergroten). Als Zijn gehele schepping, of het nu mensen zijn of Jinns, harten hadden gelijk aan het slechtste hart, dan zou dit niets aan Zijn Koninkrijk afdoen. En tevens, als allen die in Zijn hemelen en op Zijn aarde wonen, de gehele mensheid en alle Jinns, de doden en de levenden, op één stuk land gaan staan en ieder Hem vraagt betreffende zijn hulpbehoevendheid, en Hij dan hun noden vervult, dan zal dit niet in het minste afdoen aan Zijn bezit. Hij is de Eerste, niets is er vóór Hem, de Laatste, niets is er na Hem, de Allerhoogste, niets is er boven Hem, en de Meest Nabije, niets is er nabijer dan Hij. Hij, Verheven en zó Hoog (Immerverheven) als dat Hij is, is de Beste Die men kan en zou moeten gedenken, de Enige Die het verdient om aanbeden en bedankt te worden, de Vriendelijkste van al degenen die bezitten en de Meest Vrijgevige van al degenen aan wie gevraagd wordt (om) te geven. Hij is de Koning Die geen deelgenoot heeft, de Ene Die geen concurrent heeft, de Samad (de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is) Die geen nakomelingen heeft, en de Immerverhevene, er is niemand (en niets) zoals Hij. Alles zal vergaan behalve Zijn Aangezicht, en iedere koningschap zal zeker vergaan behalve het Zijne. Hij zal slechts gehoorzaamd worden met Zijn verlof, en Zijn Kennis onthult alle ongehoorzaamheid aan Hem. Wanneer Hij wordt gehoorzaamd, toont Hij Zijn dankbaarheid daarvoor, en wanneer Hij niet wordt gehoorzaamd, schenkt Hij vergiffenis (aan diegenen die Hem werkelijk berouw tonen). Iedere straf van Hem is rechtvaardig en elke vrijgevigheid (gift) is een gunst. Hij is de Meest Nabije Getuige en de Meest Nabije met Zijn Volmaakte Zorg. Hij beheerst de voorhoofdslokken van alles en heeft de volledige optekeningen van alle daden en de boeken van alle tijdperken. De harten zijn ontmaskerd voor Hem en het geheim is onthuld. Zijn geven en (Zijn) straffen zijn slechts een Bevel:

"Voorwaar, wanneer Hij iets wil (scheppen), dan zegt Hij er slechts tegen "Wees", en het is." [Soerah Yasin (36):82]

20:29 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |