16-12-07

Afbeeldingen op de muur, kleding

De Profeet zei: "ledereen die een afbeelding maakt zal gevraagd worden het tot leven te brengen en daar zal hij niet toe in staat zijn." (Boechari)

De Profeet zei: "De zwaarste bestraffing is op de Dag des Oordeels voor de mensen die afbeeldingen maken; er zal tegen hen gezegd worden: "Breng datgene wat jullie geschapen hebben, tot leven." (Boechari)

‘A’isha zei: "Op een keer kwam de Profeet terug van een reis (en ging het huis in) en ik had de muur met een Qir’am (een wollen doek) met afbeeldingen erop bedekt. De Profeet werd boos en verscheurde de Qir’am en zei: "De zwaarste bestraffing is op de Dag des Oordeels voor degenen, die de schepping van Allah namaken (door bet maken van afbeeldingen)."(Boechari en Muslim)

De Profeet zei:"Vlammen als tongen zullen (op de Dag des Oordeels) uit de hel komen en zeggen: "Ik ben de bestraffing voor iedereen die een ander dan Allah aanbeden heeft en voor de koppige tiran en de vervaardiger van
afbeeldingen." (Een betrouwbare hadith)

De Profeet zei: "Degenen die afbeeldingen maken worden op de Dag des Oordeels gemarteld. Hen wordt bevolen om leven te creëren in de zaken die zij gemaakt hebben." (Boechari en Muslim)

Ibn Abbas (RA) zei: "Ik hoorde de Profeet zeggen: "Elke maker van afbeeldingen zal evenveel zielen gegeven worden als hij afbeeldingen heeft gemaakt, en dan wordt hij in de hel gemarteld." (Boechari en Muslim)

De Profeet zei: "Wat is er een groter kwaad dan het kwaad van degene die dingen maakt zoals ik geschapen heb. Laat deze mensen een gerstkorrel scheppen of een mug." (Boechari en Muslim)

Er is ook bevestigd, dat de Profeet de makers van afbeeldingen heeft vervloekt.

 

walidin.com

11:43 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

15-12-07

Hz Davut ve Calut / cizgi film

http://video.google.nl/videoplay?docid=-3636702565389274668

18:51 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Dawoed (´aleihi salaam)

Toen Dawoed (´aleihi salaam) jong was, was hij een schaapsherder. Hij was heel erg sterk en dapper. Op een dag kwam er een groep sterke mannen om zijn mensen aan te vallen. Onder die mannen was Djaloet. Iedereen was heel bang voor Djaloet en niemand durfde tegen hem te vechten, behalve Dawoed (´aleihi salaam). Dawoed (´aleihi salaam) daagde Djaloet uit voor een gevecht en hij doodde hem. De vijanden van Dawoed (´aleihi salaam) werd hier zo bang door dat ze er gauw vandoor gingen. Dawoed (´aleihi salaam) was heel erg dapper, maar het was Allah die Dawoed (´aleihi salaam) geholpen had om Djaloet te overwinnen. Allah gaf Dawoed (´aleihi salaam) ook wijsheid, kracht en kennis. Dawoed (´aleihi salaam) was een hele goede ijzersmit en hij maakte hele mooie dingen uit ijzer zoals wapens.


Dawoed (´aleihi salaam) kon ook heel erg mooi zingen. Hij zong liedjes waarin hij Allah prees en vereerde. Deze liedjes die Dawoed (´aleihi salaam) van de engelen geleerd had, waren opgeschreven in een boek dat Zaboer heette. Allah heeft dit boek, Zaboer, aan Dawoed (´aleihi salaam) gegeven, net zoals Hij aan Moesa een boek heeft gegeven dat Taurat heet.


Allah maakte Dawoed (´aleihi salaam) Zijn profeet en de heerser over zijn mensen. Hij was een eerlijke heerser en zijn mensen kwamen altijd bij hem als ze ruzie hadden met elkaar.


Dawoed (´aleihi salaam), de Profeet van Allah, zei altijd tegen de mensen: 'Jullie moeten geloven in Allah en alleen Hem aanbidden. En jullie moeten goede dingen doen.'

 

 

18:48 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

minik Dualar grubu

http://www.youtube.com/watch?v=1UPPlj6ym_8&feature=re...

http://www.youtube.com/watch?v=NG5Enun84vE&feature=re...

 

http://www.youtube.com/watch?v=BX2F5FA25wU&feature=re...

18:45 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Hz Yunus as/cizgi film

http://video.google.nl/videoplay?docid=5355953182866925535

18:17 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Yoenes (´aleihi salaam)

De Profeet Yoenes (´aleihi salaam) was naar een grote stad gestuurd door Allah. De mensen van die stad hadden de bevelen van Allah vergeten. Ze deden vele dingen die Allah had verboden. Yoenes (´aleihi salaam) zei tegen de mensen: 'Jullie moeten alleen in Allah geloven en alleen Hem gehoorzamen. Jullie moeten alleen Hem aanbidden en goede dingen doen, anders zullen jullie een zware straf krijgen.'


Maar Yoenes (´aleihi salaam) kwam er al gauw achter dat de mensen helemaal niet naar hem wilden luisteren. Hij verloor zijn geduld en verliet boos de stad. Yoenes (´aleihi salaam) besloot de zee over te steken en ging aan boord van een schip voor deze reis. Maar toen het schip midden op de oceaan was, kreeg Yoenes (´aleihi salaam) veel pech.

 

Hij werd overboord gegooid en opgeslokt door een hele grote vis. Maar gelukkig had de vis Yoenes (´aleihi salaam) in een hele grote hap doorgeslikt en Yoenes (´aleihi salaam) kwam heelhuids aan in de buik van de vis. Het was heel donker in de buik van de vis en Yoenes (´aleihi salaam) werd bang. Hij voelde zich heel alleen en hij begon te denken aan wat er in de stad was gebeurd. Hij wist dat hij niet zo snel weg had moeten gaan en niet zo snel boos had moeten worden. In plaats daarvan had hij moeten blijven en met de mensen praten. Hij had ze moeten vragen om zich tot Allah te keren. Yoenes (´aleihi salaam) voelde zich wanhopig en hij begon te bidden tot Allah vanuit zijn hart. Hij zei: 'O Allah er is geen God behalve U. Ik prijs en vereer alleen U. Ik heb verkeerd gedaan, als U mij niet helpt, zal ik zeker voor altijd verloren zijn.'


Allah luistert naar de gebeden van degenen die tot Hem bidden en van degenen die in Hem geloven. Allah hoorde het gebed van Yoenes (´aleihi salaam) en Hij zorgde ervoor dat Yoenes (´aleihi salaam) uit de buik van de vis kwam en door de golven werd meegesleurd en zo aan land kwam. Arme Yoenes (´aleihi salaam) lag nu zwak en ziek helemaal alleen op het strand. Hij voelde zich verschrikkelijk en Allah zorgde ervoor dat er een boom op het strand groeide die hem schaduw en voedzame vruchten gaf. Het duurde niet lang voordat Yoenes (´aleihi salaam) weer gezond en sterk was. Toen hij beter was stuurde Allah Yoenes (´aleihi salaam) weer terug naar de stad. Deze keer wilden de mensen wel naar hem luisteren toen hij tegen hen zei: 'Jullie moeten geloven in Allah en alleen in Hem geloven. Jullie moeten goede dingen doen.

18:13 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

De Ghusul (grote wassing)

 

Allah de Verhevene heeft gezegd:

"Indien jullie Djoenoeb zijn, reinigt jullie dan."
(Koran: Al Ma'idah, 6e ayah)

Djoenoeb is een toestand van rituele onreinheid, die bijvoorbeeld ontstaan door het hebben van geslachtsgemeenschap, zaadlozing, menstruatie en door bloedingen na zwangerschap (Nifas)

"En zij vragen jou over de menstruatie (haid). Zeg:" Dat is een onreinheid, vermijdt daarom (sexueel contact met) de vrouwen gedurende de ongesteldheid. En nadert hen niet totdat zij rein zijn. wanneer zij zich dan gereinigd hebben, dan mogen jullie tot hen komen, zoals Allah jullie bevolen heeft. Voorwaar, Allah heeft de berouwvollen lief en Hij heeft hen lief die zich reinigen"
(Vertaling van Al Baqarah, 2:222)

 

Wanneer dient de Ghusul verricht te worden?

 

Zaadlozing: Tijdens de slaap of wanneer men wakker is die door lusten is veroorzaakt.

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam"heeft gezegd: "Water na het water" (Water uit water: d.w.z het verrichten van Al ghosl na zaadlozing, de eerste genoemde water is het water waarmee men zich reinigt en de tweede is het sperma.) De hadith is overgeleverd door Moesliem.

Er is ook overgeleverd door Oem Salama (Moge Allah tevreden met haar zijn) dat Oem Soelaym zei: "O, boodschapper van Allah, Allah schaamt zich niet van de waarheid, is de vrouw verplicht om de grote wassing te verrichten als zij een natte droom heeft gehad? Hij zei:"Ja, als ze het water heeft gezien." (Overgeleverd door Boekharie en Moesliem.)

Als sperma uitkomt zonder een lusten-aanleiding, veroorzaakt dus door ziekte of koudheid dan hoeft men geen grote wassing te verrichten. Een duidelijk regel, wanneer men sperma ziet uit zijn geslachtsdeel komen die door lusten uit is gekomen dan is men verplicht de grote wassing te verrichten.

Penetratie bij geslachtsgemeenschap.

Beëindigen van de menstruatieperiode of bloeding na zwangerschap.

Overlijding: Wanneer een persoon overlijdt dan is men verplicht om hem te wassen.

De ongelovige na het bekeren tot de islam. Abou Hoerayra (Allah's welbehagen zij met hem) heeft overgeleverd:

Thamamah Al hanafi gevangen werd genomen door de moslims. De profeet bezocht hem in de middag en zei tegen hem: wat heb je thamamah? (Op een dag) kwam de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam"

langs thamamah, thamamah sprak de getuigenis en werd moslim.

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam"stuurde hem naar het tuin van Abou Talha en gebied hem om de grote wassing te verrichten. Hij verrichte de grote wassing, en verrichte twee Rak'as.

De profeet zei: "Jullie broeder is nu moslim geworden" Overgeleverd door Ahmed, boekharie en moesliem.

 

Hoe zich te wassen bij de Ghusul

 

Men begint door "Bismillah" te zeggen met de intentie om de grote wassing uit te voeren.

Vervolgens wast men driemaal de handen tot de polsen.

Vervolgens wast men de intieme delen.

Vervolgens verricht men de kleine wassing. Men kan de voeten wassen of dit tot het eind uitstellen.

Met vochtige handen wrijft men vervolgens over de hoofdhuid, voor een vrouw is het voldoende om driemaal water te gieten en over haar haren te wrijven zonder haar vlechten los te maken.

De imam Tiermidie levert over dat Oem Salama aan de profeet vroeg;,"Ik vlecht mijn haar, hoe moet ik mijn grote wassing verrichten, moet ik mijn vlechten losmaken?" "Nee," antwoordde de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam", " het is voldoende om er driemaal water overheen te gieten."

" het is voldoende om er driemaal water overheen te gieten."

Vervolgens wast men driemaal zijn hoofd en oren, iedere keer met een handje vol water.

Dan giet men water over de rechterkant en men wast die van boven naar beneden, hierop wast men op dezelfde wijze de linkerkant. Men moet letten op de verborgen delen van het lichaam, zoals de navel, oksels, de onderkant van de knieën en anderen.

 

 

 

 

"Als de profeet grote wassing verrichtte," zei Aisha, "dan begon hij

zijn edele handen te wassen alvorens ze in het water te steken, vervolgens waste hijSallalahu 'alaihi wasalam"zijn intieme delen, deed de kleine wassing als voor het gebed, bevochtigde zijn haren, wast zijn hoofd driemaal en goot vervolgens water over zijn gehele lichaam." (Tiermidie)

 

En Allah[swt en zijn profeet Sallalahu 'alaihi wasalam"weten het beste.

14:52 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |