11-12-07

Tips voor kinderen

Ook al ben je klein en weet je nog niet heel erg veel, toch kun je er veel aan doen om Allah (swt) tevreden te stellen.
en het leuke is dat het helemaal niet zo moeilijk is, lees maar mee!

1. Probeer zoveel mogelijk aan Allah (swt) te denken en aan Zijn profeet Mohammed (Allah's vrede en zegeningen zij met hem) .

2. Verricht altijd je salaat op tijd!

3. Luister altijd goed naar je ouders en lief voor ze zijn.

4. Probeer elke dag een stukje Qor-aan te lezen.

5. Deel zo veel mogelijk met je broertjes en zusjes.

6. Zorg goed voor de natuur en de milieu.

7. Blijf altijd eerlijk.

8. Doe altijd een dou'a voor andere moslims.

9. Wees altijd lief tegen andere mensen en ook tegenover dieren.

10. Dank Allah(swt) altijd voor alles wat je heb

23:30 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Het gewonde vogeltje ...


Ahmed en Ali wandelen na school door het bos, ze zijn van plan om nog even kort te spelen en daarna naar huis te gaan.
Onderweg naar het bos komen ze een vogeltje tegen dat heel raar loopt. Ali kijkt Ahmed aan en zegt:
"Ahmed wat zou er met dat vogeltje zijn"?
Ahmed zegt tegen Ali " Kom we gaan gewoon spelen dit is niet zo belangrijk het is maar een vogeltje"

Ali antwoord Ahmed terug: "Nee Ahmed het vogeltje is gewond kijk maar het loopt heel erg mank er is iets niet in orde.

Ahmed geeft Ali gelijk en zegt "Astaaghiroellaah" (moge Allah mij vergeven) het vogeltje is een schepping van Allah.
Een moslim moet goed zijn voor alle dieren, planten en mensen.

Ze lopen samen naar het vogeltje toe, het vogeltje is bang en probeert weg te vliegen maar dit lukt niet omdat het gewond is.
Ahmed en Ali bedenken samen wat ze kunnen doen en bedenken dat ze het vogeltje meenemen naar het huis van Ahmed en daar hulp zoeken.

De moeder van Ahmed ziet het vogeltje en zegt tegen Ahmed en Ali "Moge Allah jullie belonen jongens,
dit vogeltje heeft hulp nodig, laten we de vogel naar de dierenarts brengen.
Ze lopen met zijn allen naar de dierenarts waar hij de vogel onderzoekt en ziet wat er mankeert,
het vogeltje heeft een gebroken pootje.

De dokter bedankt de jongens en zegt hun
" Als jullie het vogeltje hadden laten liggen dan was het waarschijnlijk nog zieker geworden,
moge Allah jullie belonen voor jullie goede daad"

23:26 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Allah ziet alles

Hasan had 3 zoons: Faroeq, Abdoellah en Qasim. Hij hield veel van ze.
Hij wilde graag dat ze goede moslims zouden worden.Hasan was zelf een goede moslim.
 Hij deed zijn best om alle bevelen van Allah te volgen.
Op een dag wilde Hasan zijn 3 zonen testen. Hij gaf ze elk een beetje snoep en zei:
 "Eet jullie snoep op een plaats waar je denkt dat niemand je kan zien, en als je dat hebt gedaan moet je terugkomen".

Faroeq nam zijn snoepjes en ging naar zijn kamer. Hij deed zijn kamer van binnen op slot en ging zijn snoepjes opeten,
 terwijl hij dacht dat niemand hem daar kon zien.

Abdoellah ging naar de kelder van het huis en hij was zeker dat niemand daar was. Hij at zijn snoepjes in het donker.

Qasim dacht steeds over een plek waar hij zijn snoepjes kon eten zonder dat iemand hem kon zien.
 Hij kon niet zo'n plek bedenken. Elke keer als hij een plek had bedacht, herinnerde hij zich dat Allah hem kon zien.
 Qasim at zijn snoepjes dus niet op.

Faroeq en Abdoellah gingen terug naar hun vader en vertelden wat ze hadden gedaan.
 Qasim kwam ook terug en gaf de snoepjes terug aan zijn vader. Hij zei: "Er is geen plaats die geheim is voor Allah,
dus ik heb de snoepjes niet opgegeten".

Hasan was erg blij met Qasim. Hij zei tegen Faroeq en Abdoellah dat ze van hun broer Qasim moesten leren. Hasan zei ook:
 "Lieve zoons van me, bedenk altijd dat Allah alles weet en dat Hij alles ziet.
 Hij is altijd met ons. Dus we mogen nooit iets slechts doen, ook niet stiekem!"

18:01 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Fundamenten voor een Gelukkig Huwelijk (deel 2)

Onmisbare ingrediënten voor ieder relatie

Vergevend zijn
Toen de profeet Mohammed (vrede zij met hem), aan zijn metgezellen vroeg: "Wensen jullie dat Allah jullie vergeeft?" Antwoordden zij: "Natuurlijk, boodschapper van Allah." Hij (vrede en zegeningen zij met hem), reageerde: "Dan vergeeft elkaar."

Een van de hoofdbestanddelen voor een gelukkig huwelijk is dat de echtgenoten in staat zijn elkaar te vergeven, en dat ze geen wrok koesteren of veroordelend zijn tegenover elkaar.
Het is te verwachten dat wanneer we samenleven met iemand, er situaties ontstaan waarin we iets zeggen of doen waarmee we onze echtgenote(s)n kwetsen.
Het is de uitdaging om niet in deze situaties te blijven hangen en elkaar te beschuldigen, maar om er over heen te stappen. Dit kan alleen gebeuren wanneer we niet te trots zijn om vergeving te vragen en wanneer we niet zuinig zijn met het geven van vergeving.
Als we hopen dat Allah ons vergeeft, dan moeten we leren elkaar te vergeven.

Bereid zijn te vergeten
Wanneer we constant onze echtgenoten blijven herinneren aan alle keren dat zij ons kwetsten of ons niet hebben gesteund, dan hebben we niet echt vergeven.
Dingen die in het verleden zijn gebeurd moeten we daar laten en niet gebruiken als nieuwe munitie in nieuwe situaties.
Paren die dit doen, raken meestal in een sleur en worden slachtoffers van hun eigen kleinzieligheid en zijn niet in staat om hier uit te komen.

Flexibel zijn
Veel paren maken het zichzelf onnodig moeilijk, omdat ze niet bereid zijn om compromissen te sluiten.
We moeten niet verwachten van onze echtgenoten(s) dat ze een verlengstuk zijn van onszelf; ze zijn een eigen persoon, met een eigen persoonlijkheid en goede en minder goede eigenschappen.
We moeten respecteren dat ze het recht hebben om zichzelf te zijn, zolang het niet strijdig is met hun geloofsbeleving (deen).
Koppigheid en een niet flexibele opstelling ten opzichte van individuele verschillen, lijdt tot een stressvolle en een gespannen sfeer thuis.

Trouw zijn
Het is bevolen door Allah (SWT) dat we trouw moeten zijn aan onze echtgenote(s)n.
Overspel is een misdaad in de Islam.
Er zijn echter verschillende vormen van ontrouw.
De meest voorkomende vorm is het houden van vriendschappen met het andere geslacht, die de vastgestelde grenzen van de Islam overschrijden.
De toenemende trend van Internet relaties is dan ook strijdig met islamitisch gedrag en waarden en normen en geeft steeds vaker serieuze problemen binnen huwelijken.
Wanneer eenmaal een vermoeden van ontrouw is ontstaan, is het moeilijk het vertrouwen weer volledig te herstellen.
Een andere vorm van ontrouw is, wanneer paren elkaars vertrouwen beschamen door vertrouwelijke informatie aan derden door te spelen.
Dit is een vertrouwens kwestie en van zo groot belang, dat wanneer deze eenmaal is beschaamd, het het hart van het huwelijk kan aantasten.

Eerlijk zijn
Gewoonlijk hebben we de neiging, wanneer we boos of ontevreden zijn om niet eerlijk te zijn.
We proberen onszelf te overtuigen dat, omdat we onrechtvaardig behandeld zijn, het oke is om eveneens onrechtvaardig in ons gedrag en uitingen te zijn ten opzichte van de ander.
Allah (SWT) zegt in de koran, wees niet onrechtvaardig in welke omstandigheid dan ook, zelfs niet tegenover je vijand.
En besef dat we hier praten over onze levenspartners en over de ouders van onze kinderen.
Woorden zoals "nooit" of "altijd" te gebruiken, wanneer we het gedrag van onze partner beschrijven, is oneerlijk en drijft de ander in de verdediging.

Flirten
Een goede tip om romantiek in het huwelijk te houden, is om te flirten met elkaar.
Veel succesvolle huwelijken hebben hun spanning behouden door liefdevolle namen voor elkaar te bedenken en door een geheime manier van communiceren met elkaar.
Het is van essentieel belang dat onze echtgenoten zich altijd speciaal en begeerd voelen.

Openhartig zijn
Misverstanden kunnen ontstaan, wanneer paren niet openhartig zijn tegen elkaar.
In een huwelijksrelatie moeten de partners zich vrij voelen om hun gedachten uit te spreken, met inachtneming van de gevoelens van de ander, maar zonder dat hij/zij zijn/haar eigen denkbeelden compromitteert.
Wanneer de communicatie niet openhartig is hindert het de ontwikkeling van intimiteit en het diepgaand begrip van het innerlijke van de ander.

Ondersteun elkaar in het geloof
Wanneer we onze levenspartner kiezen, moeten we zoals de profeet (vrede zij met hem) adviseerde, kijken naar een vrome moslim.
De reden daarvoor is dat hun eerste en voornaamste doel is, om Allah te behagen.
Deze toewijding tot Allah, maakt hen een uitstekende ondersteuning voor het versterken van de spirituele ontwikkeling van hun partners.
In wezen ondersteunt en versterkt het paar, zichzelf en hun familie, in het geloof en de toewijding tot Allah.

Vleiend zijn
Het schenken van complimenten en het verwennen van elkaar, is een eerlijke vleierij en is een erg makkelijke manier om het hart van de echtgenoot te winnen.
Iedereen houdt ervan om gewaardeerd en opgemerkt te worden.
Dus gierig zijn in het geven van complimenten is in werkelijkheid jezelf de waardering ontnemen die je er voor terug had gekregen.

Geef toe dat niemand perfect is
Het gebeurd regelmatig dat onze verwachtingen zo hoog liggen dat we ons zicht verliezen op het feit dat we menselijke wezens zijn die fouten kunnen maken.
Wanneer paren beginnen te vitten en het onmogelijke eisen van elkaar, moeten ze zichzelf er aan herinneren dat alleen Allah perfect is.

Bewust zijn van elkaars gevoelens
De profeet Mohammed, vrede zij met hem, verklaarde dat Allah alle zonden vergeeft als we berouw hebben, maar niet die zonden die we elkaar aandeden. In andere woorden, het kwetsen van iemands gevoelens. Tenzij de persoon die we hebben gekwetst ons eerst vergeven heeft.
Paren zijn soms erg nonchalant wanneer het aankomt op de gevoelens van de echtgenoot; ze nemen het als vanzelfsprekend aan dat de ander wel weet wat er wordt bedoeld.
Het is verrassend dat mensen meer gevoelig en hoffelijk zijn tegenover vreemden dan tegen hun geliefden.
Een ieder moet waakzaam en voorzichtig zijn dat ze niet gevoelens kwetsen van hun echtgenoten en als ze dat wel doen, moeten ze zich zo snel mogelijk verontschuldigen.
Niemand weet wanneer iemand van wie we houden deze wereld zal verlaten, is het dan niet beter om alles weer goed te maken zolang we er nog de tijd voor hebben?

Genegenheid en erkenning
Paren verzuimen vaak te werken aan het ontwikkeling van genegenheid voor elkaar. Door hun echtgenoten niet te bekijken zoals ze gezien worden door de ogen van hun gerespecteerde vrienden, ontdekken zij niet de kwaliteiten in de ander, die andere mensen wel zien.
Samen leuke dingen doen en het delen van bezigheden zijn manieren waardoor genegenheid en erkenning groeit.

Shahina Siddiqui is een commissielid van de Islamic Social Services Association (in Amerika en Canada). Ze is actief in het opzetten en overbrengen van maatschappelijke diensten in het islamitische centrum van Manifoba in Winnipeg, Canadan.

14:24 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-12-07

Fundamenten voor een Gelukkig Huwelijk, deel 1

Geschreven door: Shahina Siddiqui
Vertaald door: Moslima.nl

Onmisbare ingrediënten voor ieder relatie

Het geloof
Het meest fundamentele en essentiële kenmerk van een islamitisch huwelijk is het geloof dat het paar bindt.
Aangezien de islam een wijze van leven is en niet alleen maar een religie die zich beperkt tot wekelijkse aanbidding, wordt het een essentieel onderdeel van het leven van een moslim.
Het religieuze referentiekader gedeeld door het paar, vergemakkelijkt de communicatie en het delen van waarden, wat nauwelijks mogelijk is bij een huwelijk waarbij beide partners een ander geloof aanhangen.
Het is sterk aanbevolen dat men het geloof een belangrijke rol laat spelen bij het ontwikkelen van een liefdevolle relatie. Als voorbeeld:
De profeet Mohammed, God's zegen en vrede zij met hem, zei: "Wanneer een man zijn vrouw voedt, krijgt hij beloning voor deze daad en God versterkt de band tussen hen".
Dus wanneer we van elkaar houden omwille van God (Hij zij verheven), versterken wij feitelijk ons geloof.

Verdraagzaamheid
Sabr (geduld) is het meest nuttige hulpmiddel waarover men kan beschikken bij het leiden van een gezonde levensstijl.
Geduldig en verdraagzaam zijn verschaft ons een positieve levensinstelling en brengt ons dichter bij God de Verhevene vanwege het godsvertrouwen (tawakkul) en hoop.
Wij ontwikkelen een innerlijk mechanisme dat ons in staat stelt om moeilijke momenten in het leven aan te kunnen.
God verklaart in soerat al-'asr:

"Bij de tijd. Voorwaar de mens lijdt zeker verlies. Behalve degenen die geloven en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en elkaar aansporen tot geduld."

Vriendschap met je echtgenoot/echtgenote
Dit aspect van het huwelijk heeft drie bestanddelen. Het eerste is het ontwikkelen van een vriendschapsband met onze wederhelften. Een relatie gebaseerd op vriendschap, is meer in staat weerstand te bieden tegen druk van buiten.
Wij eren, vertrouwen, respecteren, accepteren en geven om onze vrienden ongeacht onze verschillen. Dit zijn de aspecten van vriendschap die we in onze huwelijken zouden moeten brengen.
Er is echter een hoogst ongeschikt aspect dat mensen overwegen in hun huwelijk te brengen, namelijk het maatjes-scenario.
De shari'a (islamitische wetgeving) heeft de man binnen zijn gezin aan het hoofd geplaatst en dit vereist een zekere waardigheid, welke niet kan worden onderhouden als de echtgenoten elkaar beschouwen als maatjes. Dit zal niet moeten worden gezien dat het betekent dat de man een dictator is, maar een hoeder die verantwoordelijk is tot en voor zijn schare.
Dit is een positie van grote verantwoordelijkheid en plaatst een enorme last op de schouders van de man. Verder moeten de kinderen hun ouders zien als vrienden, maar niet als maatjes, want dit moedigt aan tot gebrek aan eerbied.

Vriendschap met schoonfamilie
Het tweede aspect van vriendschap is het hebben van vriendschappelijk relaties met de schoonfamilie. Wanneer paren wedijveren over welke ouders meer belangrijk zijn wordt het een voortdurende bron van verdriet.
Veel nuttigs wordt verspild door te proberen om elkaar ervan te overtuigen wiens ouders het meest ideaal zijn.
Het is beter om te accepteren dat onze echtgenoten/s niet zomaar van onze ouders gaan houden, omdat wij dat graag zo zouden willen. Zolang zij relaties onderhouden die hartelijk zijn en gebaseerd zijn op wederzijds respect, zouden wij de kwestie niet moeten forceren.

Vrienden van het paar
Het derde aspect van vriendschap is onze vriendenkring.
Het is toegestaan om persoonlijke vrienden te hebben van hetzelfde geslacht, maar paren moeten ook een poging doen om families als vrienden te hebben, zodat ze samen kunnen socialiseren.
Wanneer er een wrijving is ontstaan bij een zekere vriendschap, moet het niet worden voortgezet ten koste van het huwelijk.
De profeet Mohammed, God's zegen en vrede zij met hem, adviseerde ons om te kiezen voor godvrezende mensen als vrienden, aangezien we geneigd zijn om hun weg te volgen.
Vrienden moeten een bron van vreugde zijn en niet van onrust.

Respect voor de familie
Het ouderschap kan een vermoeiende ervaring zijn als de ouders niet goed geïnformeerd zijn. Dit kan een verandering en een extra druk op het huwelijk zijn.
Soms zijn paren vrij naïef over de veranderingen die de komst van kinderen teweeg kunnen brengen op hun levensstijl. Dit kan een reden zijn dat er in sommige situaties depressies zijn of wrevel en misverstanden in andere situaties.
Een gouden regel die altijd een leidraad moet zijn is: Het gezin gaat voor alles.
Wanneer er een aanwijzing is dat het gezin niet gelukkig is of niet onze eerste prioriteit heeft, dan is het tijd om bijeen te komen en de situatie openhartig te bespreken.
Paren die ouders hebben, krijgen een bijkomende verantwoordelijkheid om voor hen te zorgen; ook dit kan vermoeiend zijn als het paar er niet op voorbereid is.
Een zorgplan moet uitgewerkt worden met broers en/of zussen en de ouders, aan wie de eerste zorg gegeven wordt en wat voor soort van ondersteuning zij zullen krijgen.

Plezier
Paren die niet samen lachen, moeten werken aan het hebben van leuke tijden.
De Profeet, God's zegen en vrede zij met hem, staat bekend als iemand die speelde met zijn vrouwen.
Een simpele wandeling in het park kan veel toevoegen aan een relatie.
Samen een sport gaan beoefenen of een toegestane grappige film kijken is een andere weg om een lach samen te delen.

Financieel plan
Een van de meest voorkomende punten van geschil binnen het huwelijk is geld.
Deskundigen vertellen ons dat 80 % van huwelijksconflicten over geld gaan. Het is daarom zeer aanbevolen dat het paar serieuze tijd en inzet steekt in het ontwikkelen van een financieel plan dat wederzijds goedgekeurd is en ongeveer elke zes maanden word bekeken.
Samen een budget voorbereiden is ook een handige en slimme manier om om te gaan met de financiën van het huishouden.
Er moet worden onthouden dat het geld van de vrouw in de islam van haar is.
Hier mag ze mee doen wat ze wil, daarom moet niet worden aangenomen dat het een familieinkomen is, tenzij zij er voor kiest om het bij te dragen aan de familie.

Vrijheid
Het huwelijk in de islam is een deelgenootschap en geen slavernij. Het beschouwen van de vrouw als iemand's bezit is onbekend in het islamitisch concept over de verhouding man/vrouw.
De teamgeest wordt versterkt en niet beperkt wanneer de leden van het team (echtgenoten/s) vrij zijn om zichzelf te zijn.
Vrijheid in de algemene Westerse zin is het vrij zijn om te doen wat iemand wil, of zelfs egoïstisch te zijn. Maar wat bedoeld wordt met toestaan van vrijheid van de echtgenote is, het nadenken over haar behoeften en het erkennen van haar grenzen.

Plannen voor de toekomst
Slimme paren maken samen een plan voor de toekomst.
Ze werken aan hun financiële- en pensioneringsplannen. Ze maken testamenten op en bespreken deze met hun kinderen. Dit verschaft een gemoedsrust en versterkt de relatie.

Voldoening
Alles te kunnen zijn voor de echtgenoot/echtgenote is een vervullende en lonende ervaring. Verliefd zijn betekent alles geven van jezelf. Het hart stelt geen voorwaarden of bepalingen; het geeft zonder iets terug te verwachten, zo een onzelfzuchtig geven wordt altijd beloond met het tienvoudige.

23:29 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Aboe Bakr As-siddieq

"Onze Heer, straf ons niet als wij vergeten of een fout hebben begaan. Heer, en belast ons niet zoals Gij degene die vóór ons waren hebt belast, Onze Heer, belast ons niet met datgene, waarvoor wij de kracht niet hebben (het te dragen), wis onze fouten uit en schenk ons vergiffenis En wees ons Barmhartig.
Gij zijt onze Meester, help ons daarom tegen het ongelovige volk."


Hier volgt een lezing over één van de Metgezellen van Profeet Mohammed. Zijn naam is Aboe Bakr as-Siddiq (Moge Allah tevreden met hem zijn) en heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in de opbouw van de Islamitische gemeenschap en de voortzetting ervan na de dood van de Profeet. Aboe Bakr as-Siddiq (Moge Allah tevreden met hem zijn) was één van de metgezellen van de Profeet aan wie het Paradijs was beloofd. Hij was tevens de eerste Khaliefa(1).


Enkele uitspraken van de Profeet over Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn): Iemand vroeg aan de Profeet : Wie hem het meest geliefd was? Hij zei: " Aisha" (de vrouw van de Profeet en dochter van Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn). Ik vroeg toen: "en onder de mannen?" Hij zei " Haar vader" Ik vroeg en wie dan? Hij zei: " Dan ‘Oemar ibn Al-Khattab". Daarna noemde hij nog een aantal personen.

De Profeet zei verder over Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn): " Ik nodigde de mensen uit tot de Islam, maar een ieder had de tijd nodig om erover na te denken of ze deze stap wel wilden zetten, alleen bij Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) was dit niet het geval. Vanaf het moment dat ik hem uitnodigde tot de Islam, accepteerde hij de boodschap zonder enige twijfel."

De Profeet zei ook tijdens zijn laatste Khoetbah (laatste rede): " Niemand had een betere metgezel voor mij kunnen zijn dan Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn)".

Hieruit kunnen we opmaken hoeveel Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) betekende voor de Profeet Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) was zeer dierbaar voor de Profeet en dat was wederzijds. Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) hield zoveel van de Profeet dat hij bereid was zijn leven te geven zolang de Profeet maar veilig en tevreden was. We zullen straks zien dat Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) alles voor zijn religie en voor de Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) overhad en dat hij nooit terugweek het woord van Allah (Geprezen en Verheven is Hij) uit te voeren.

Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) en de andere metgezellen van de Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) vormden de basis van de Oemmah (Islamitische gemeenschap). Iedere metgezel had wel een unieke karaktereigenschap, welke een belangrijke rol zou spelen bij de opbouw van de Oemmah. Zo had Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) ook zeer mooie eigenschappen waaruit wij zeer zeker lering kunnen trekken.

Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) werd zeer gewaardeerd en gerespecteerd door de mensen vanwege het feit dat hij behoorde tot de heersende klasse maar ook door zijn uitmuntende gedrag. Hij was altijd vriendelijk en hartelijk tegenover zowel bekenden als vreemden. Hij was bereid de mensen te helpen en te ondersteunen en was zéér fel gekant tegen onrechtvaardigheid. Men beschouwde hem als één van de belangrijkste intellectuelen van Qoraysh, iemand met een zuiver en rechtvaardig beoordelingsvermogen, die vaak om raad werd gevraagd. Daarnaast deed hij nooit mee aan de nachtelijke braspartijen en was totaal niet geïnteresseerd in de afgodsbeelden van Qoraysh.

Profeet Mohammed en Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) kende elkaar vanaf hun jeugd en waren opgegroeid als broers. Toen de Profeet de eerste openbaring kreeg op de berg Hira, vertelde hij Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) wat er was gebeurd en dat Allah hem had uitgekozen zijn boodschap te verkondigen. Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) luisterde aandachtig naar wat zijn dierbare vriend vertelde en wist na al die jaren van vriendschap dat de Profeet hem nooit zou misleiden en hem nooit zou uitnodigen tot het slechte. Hij accepteerde de Islam zonder enige twijfel en was hierdoor de eerste volwassen man die de Islam aanvaardde. Sindsdien week hij nooit van de zijde van de Profeet en zette zich volledig in voor de Islam.

Nadat de Profeet de boodschap van de Islam openlijk begon te verkondigen, voelde Qoraysh zich bedreigd. Deze man zou hun stad een slechte naam geven en op deze manier zouden de zaken slechter gaan.

De volgende gebeurtenis laat zien welke haat Qoraysh jegens de Profeet voelden: Op een dag verrichtte de Profeet van Allah het gebed bij de Kaba. Hij was totaal opgenomen in zijn gebed. Enkele leiders van Qoraysh zaten op de binnenplaats van de Kaa'ba, waaronder één van de meest bittere tegenstander van de Islam. Hij had er genoeg van dat de Profeet hun goden verafschuwde en de mensen opriep tot het aanbidden van één God waardoor hun handel gevaar liep. Hij zei: " Ik zal vandaag eens en voor altijd afrekenen met Mohammed". Zo gezegd , zo gedaan. Uqba ibn abi Mu´ait ging met een reep stof naar de Profeet en wikkelde het om zijn nek en begon hem te wurgen. De rest van de leiders begonnen hartelijk te lachen. Op dat moment passeerde Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) en zag wat Uqba ibn abi Mu´ait probeerde te doen. Hij snelde naar de profeet en duwde Uqba ibn abi Mu´ait weg. Hij bevrijdde de Profeet uit zijn benarde situatie en zei toen tegen Uqba ibn abi Mu´ait: " Wil je een man doden omdat hij zegt: ´Mijn Heer is Allah, en hij duidelijke tekenen van zijn Heer aan jullie kenbaar heeft gemaakt´.

Hier zien we nogmaals hoe Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) opkomt voor de Profeet zonder te denken aan zijn eigen veiligheid.

Qoraysh probeerde op allerlei mogelijke manieren de Moslims het leven zuur te maken en te weerhouden hun religie uit te voeren. Daarnaast probeerde ze ook door middel van martel praktijken andere af te schrikken toe te treden tot de Islam. Het was uiteraard een zware tijd voor de jonge Oemmah (Islamitische gemeenschap) Maar velen van hun waren zo standvastig dat zelfs de ergste martelingen hen er niet van weerhielden, de eenheid van Allah te bevestigen en openlijk te verklaren dat ze moslims waren. Voornamelijk de slaven hadden het hard te verduren omdat zij geen enkele bescherming genoten tegen hun wrede meesters.
Voor sommige was er echter een bevrijding door middel van Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) die zijn vermogen gebruikte om slaven op te kopen en hun vrij te laten.

Één van die slaven heette Bilal (Moge Allah tevreden met hem zijn), hij kwam uit Abessinië (Ethiopië). Zijn meester was Omaya ibn Khalaf. Toen deze erachter kwam dat Bilal (Moge Allah tevreden met hem zijn) moslim was geworden, liet hij Bilal (Moge Allah tevreden met hem zijn) ontkleden en beveelde om Bilal op het hete zand te leggen. Ondanks dat Omaya hem ook nog met de zweep sloeg, bleef Bilal (Moge Allah tevreden met hem zijn) standvastig en herhaalde steeds "Er is maar één God, Er is maar één God". Omaya werd woest, want zijn straffen haalde niets uit en liet daarom een zware rots op Bilal (Moge Allah tevreden met hem zijn) kantelen, ondanks de pijn en uitputting bleef Bilal (Moge Allah tevreden met hem zijn) standvastig.
Hij had zoveel kracht gekregen van Allah (Geprezen en Verheven is Hij) dat hij de zwaarste straffen kon doorstaan omwille van Allah. Allah was hem genadig. Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) passeerde en zag hoe Bilal (Moge Allah tevreden met hem zijn) werd gemarteld, hij deed een bod aan Omaya om Bilal (Moge Allah tevreden met hem zijn) van hem te kopen. Omaya ging akkoord, Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) liet Bilal daarna (Moge Allah tevreden met hem zijn) meteen vrij.

Bilal (Moge Allah tevreden met hem zijn) werd later één van de meest geleerde personen van de Oemmah en was een voorbeeld van nederigheid en wijsheid. Ook hij stond altijd klaar om de Islam te dienen. Hij werd voor zijn standvastigheid beloond en werd gekozen tot de eerste Moe-addhien(2). Een voorbeeld voor de wereld die tot op de dag van vandaag nog steeds indruk maakt op zowel moslims als niet moslims.

In het tiende jaar van zijn missie werd de Profeet geëerd door Allah door middel van Isra wal miraj. De profeet werd op een nacht door Jibriel (Gabriël) (vrede zij met hem) naar de Al-Aqsa moskee in Jeruzalem gebracht en verrichtte daar gezamenlijk het gebed met de andere profeten die hem waren voorgegaan in deze zware missie.

Daarna werd hij meegevoerd naar de zeven hemelen en kreeg daar o.a. de opdracht het gebed vijf keer per dag te verrichtten. In de ochtend keerde hij weer terug naar Mekka. Toen de Mekkanen hoorden over deze wonderbaarlijke reis waren ze gevuld met vreugde, omdat ze dachten dat dit het bewijs was dat de Profeet loog en dat dit zijn ondergang zou betekenen. Zelfs enkele Moslims begonnen te twijfelen en vertelde het verhaal aan Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) wat de Profeet had meegemaakt.
Toen Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) dit hoorde zei hij: " Als de Profeet dit heeft gezegd dan is het de waarheid." Verder zei hij dat de openbaringen van Allah aan de Profeet wonderbaarlijker waren dan een reis naar Jeruzalem.

Toen de Profeet hoorde over de standvastigheid van zijn geliefde metgezel, noemde hij Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) sindsdien "Siddiq" - de waarheids-getrouwe.

Qoraysh ging door met het vervolgen en martelen van de Moslims waarna er toestemming werd gegeven om te emigreren. Een gedeelte van de Moslims emigreerde naar Abbessinië waar een rechtvaardige christelijke koning heerste. Een andere groep emigreerde naar Medina waarvan de bewoners zich hadden bekeerd tot de Islam en de Moslims uit Mekka met open armen ontvingen.

Alleen de Profeet, Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) en enkele andere Sahabah (metgezellen) bleven achter in Mekka. De Mekkanen hadden er genoeg van en ze smeedde een plan om Mohammed te doden, maar Allah gaf de Profeet toestemming om Mekka te verlaten. De Profeet vertrok samen met Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) op de avond waarbij Qoraysh van plan waren hem te doden, naar Medina. Dit was een hele eer voor Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn), dat hij de Profeet mocht vergezellen op deze belangrijke tocht.

Onderweg naar Medina verbleven ze in de Grot Thawr. Voordat ze de grot binnen gingen zei Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn): " Ik zweer bij Allah dat je niet eerder de grot binnen gaat voordat ik heb gekeken of het veilig is." Daarna ging hij de grot binnen en maakte de grot schoon en vulde enkele gaten met stukjes stof van zijn kleding. Toen er nog enkele gaten open waren stopte hij zijn tenen erin en zei tegen de Profeet dat het veilig was de grot binnen te gaan.

De Profeet legde zijn hoofd op de schoot van Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) en viel in slaap. Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) werd in de tussen tijd door een schorpioen in zijn teen gebeten maar roerde zich niet, zodat hij de Profeet niet in zijn slaap zou storen.

De Mekkanen waren woedend toen ze ontdekten dat de Profeet[sas] was ontsnapt terwijl ze dachten dat ze hem in hun greep hadden. Nu wilden ze de Profeet[sas] meer dan ooit te pakken krijgen en verzamelde de beste speurders. Er werd zelfs een beloning van 1000 kamelen uitgeloofd aan degene die de Profeet zou vinden. Uiteindelijk kwamen een aantal speurders aan bij de grot waar de Profeet en Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) verbleven. Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) die constant op zijn hoede, was, hoorde de mensen buiten praten. Hij vreesde voor het leven van de Profeet en niet eens voor zijn eigen leven.

Allah vertelt ons hierover in de Qor’aan: " Als gij hem (de Profeet) niet helpt, voorzeker Allah hielp hem, toen de ongelovigen hem verdreven - toen hij één van de twee was en zij beiden in de grot waren en hij tot zijn metgezel ziedde: Treur niet, want Allah is met ons. Toen zond Allah zijn vrede op hem neder en versterkte hem met zijn scharen die gij niet zaagt en vernederde het woord van de ongelovigen en Allah's woord is het allerhoogste. En Allah is Almachtig, Alwijs."

Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) vertelde hierover: " Ik zei tegen de Profeet. Toen wij in de Grot waren " Als één van hun nu bukt om onder zijn voeten te kijken dan zal hij ons zeker zien" De Profeet zei: " O Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn)! Wat denk je van twee personen waarvan Allah de derde is?".

Toen Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) dit hoorde was hij gerustgesteld want Allah was met hun. De mannen van Qoraysh kwamen dichter bij de grot. Maar Allah beschermde Zijn dienaren en Qoraysh kon de Grot niet betreden door Allah’s wil.

Zo redde Allah zijn Boodschapper en metgezel Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) en Allah is Almachtig, Alwijs. Na drie dagen kwamen de mannen aan in Medina en werden hartelijk ontvangen door de Ansar alsmede de Moehadjirien. Ook in Medina verbleef Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) constant aan de zijde van de Profeet.

De Moslims hadden nu een eigen stad van waaruit ze verder gingen met het verspreiden van de islam. In de talloze gevechten die kwamen vocht Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) zij aan zij met de Profeet en liet het nooit afweten.
De liefde die Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) voelde voor de Profeet kwam onder andere tot uiting tijdens een vredesoverleg bij Hudaibiya. Tijdens het overleg, raakte de woordvoerder van Qoraysh zo af en toe de baard van de Profeet aan. Aboe Bakrs (Moge Allah tevreden met hem zijn) liefde voor de Profeet was zo groot dat hij niet langer kon toezien hoe deze man de Profeet zo vernederde, hij nam zijn zwaard en keek de woordvoerder kwaad aan en zei: " Als deze hand nog één keer de baard van de Profeet aanraakt, zal jouw hand dat gebaar niet meer maken."

De Oemmah groeide maar daar waren wel de nodige inspanningen voor nodig, zo wilde de Profeet een leger sturen naar Taboek maar er waren niet genoeg financiële middelen. Hij vroeg daarom aan de Oemmah deze expeditie te ondersteunen door middel van Sadaqa. Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) nam zijn gehele vermogen en gaf dit aan de Profeet . Toen de Profeet vroeg : " Heb je nog wat achtergelaten voor je vrouw en kinderen?" Antwoordde Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) hierop: " Allah en zijn Boodschapper zijn genoeg voor hen."
De aanwezige waren zo verbaasd over de imaan van deze man en wisten dat ze Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) nooit zouden overtreffen in zijn service voor de Islam.

De Profeet werd ziek, de mensen raakten in de war want de Profeet was nog nooit ziek geweest. Toen de Profeet tijdens zijn ziekte te zwak was om naar de moskee te komen en niet meer in staat was het gebed te leiden, wees hij Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) aan om zijn plaats in te nemen. Dit was natuurlijk een eer voor Aboe Bakr omdat deze bijzondere taak daarvoor steeds door de Profeet werd verricht.
Aisha (Moge Allah tevreden met hem zijn), de dochter van Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) en de vrouw van de Profeet was bang dat dit een te zware taak zou zijn voor haar gevoelige vader. Ze probeerde de Profeet op andere gedachten te brengen omdat Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) altijd moest huilen tijdens het reciteren van de Qor’aan, wat tot ergernis zou kunnen leiden, omdat niemand dan kon horen wat hij zei.

De Profeet bleef echter bij zijn beslissing en Allah en zijn Boodschapper weten wat het beste is. Toen de Profeet zijn laatste Khoetbah hield ,zei hij onder andere het volgende: " Een dienaar van Allah die mocht kiezen tussen deze wereld en de eeuwige wereld, heeft gekozen voor de eeuwige wereld met Allah."

Toen hij deze woorden hoorde begon Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) te huilen, de rest van de aanwezige waren verbaasd dat Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) begon te huilen omdat de Profeet alleen maar zei dat een dienaar een keuze had gemaakt.

Achteraf bleek dat de Profeet zichzelf bedoelde en dat dit een afscheidsrede was. Alleen Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) bezat genoeg kennis om te begrijpen wat de Profeet met deze woorden bedoelde.
De Profeet zei verder: " Er is niemand onder de mensen die voor mij zo edelmoedig was met zijn leven en bezittingen dan Aboe Bakr ibn Abi Qoh’aafah. Als ik een boezemvriend zou moeten kiezen dan zou ik Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) kiezen, maar de vriendschap van de Islam is beter.

De Profeet naderde het einde van zijn leven en liet duidelijk blijken dat Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) een geschikte kandidaat zou zijn om de jonge Oemmah op te vangen na zijn dood. Het was uiteindelijk de Oemmah die een opvolger moest kiezen maar de Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) probeerde de mensen te verwijzen naar de beste beslissing. De keuze was verder aan de mensen om deze H’ikma (wijsheid) te gebruiken in hun beslissing of niet. Op de laatste dag van zijn leven voelde de Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zich goed genoeg om naar de moskee te gaan. (Ali ibn Abi Thaalieb en al-Fadl ibn al-’Abbaas ondersteunde hem).

De mensen waren vol vreugde omdat ze dachten dat de Profeet[sas] weer beter was. Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) leidde op dat moment het gebed en merkte dat de mensen opgewonden en blij waren. Hij wist dat dit alleen maar kon betekenen dat de Profeet[sas]

weer terug was.

Hij wilde zich terugtrekken zodat de Profeet[sas]het gebed kon leiden maar de Profeet weerhield hem hiervan en liet blijken dat Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) moest doorgaan. De Profeet volgde het gebed achter Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn).

Omdat het leek alsof de Profeet weer beter was, vroeg Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) na het gebed en de toespraak van de Profeet of hij naar zijn huis mocht aan de rand van de stad om wat spullen te halen, de Profeet gaf zijn toestemming.

De Profeet voelde zich echter steeds zwakker worden en een paar uur later overleed de Profeet . De Profeet die een genade was van Allah voor de mensheid, degene die zoveel had doorstaan om deze boodschap te verspreiden, had zijn taak volbracht en was niet langer op deze wereld.

Ongeloof sloeg toe bij de Moslims, het kon niet waar zijn dat hun dierbare Profeet er niet meer was. ‘Oemar ibn Al-Khattab (Moge Allah tevreden met hem zijn) voor wie zoveel mensen vreesde vanwege zijn kracht en ijzeren wil de waarheid te laten zegevieren, kon zijn oren niet geloven. De Profeet van wie hij zoveel hield kon niet dood zijn, het was een leugen, hij pakte zijn zwaard en riep " Een ieder die zegt dat de Profeet dood is, zal ik doden" Zeventien jaar had hij aan de zijde gestaan van de Profeet, de Profeet was hem dierbaarder dan zijn eigen leven. Het was ‘Oemar (Moge Allah tevreden met hem zijn) teveel.

Toen Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) hoorde wat er was gebeurd haastte hij zich terug naar het huis van Aisha (Moge Allah tevreden met haar zijn), zijn dochter. Hij zag de Profeet en keek vol tederheid naar de persoon van wie hij zoveel hield en met wie hij zoveel had doorstaan en zei: " Hoe gezegend was je leven en hoe mooi is je dood" en hij kuste de Profeet.

Hij stond op en ging naar buiten en zei tegen ‘Oemar (Moge Allah tevreden met hem zijn): " wees even stil en luister" toen ‘Oemar (Moge Allah tevreden met hem zijn) rustig werd, richtte Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) zich tot de mensen en zei: "O mensen, degene die Mohammed[sas] aanbeden, weet dat Mohammed[sas] verleden is, maar degene die Allah[swt] aanbidden, weet dan dat Allah[swt] leeft en dat Hij nooit zal sterven."

Daarna reciteerde hij de volgende vers uit de Qor’aan: " En Mohammed is slechts een boodschapper. Waarlijk, alle boodschappers vóór hem zijn heengegaan. Zult gij u dan op de hielen omkeren als hij sterft of gedood wordt? Hij, die zich omkeert zal aan Allah in het geheel geen schade berokkenen. En Allah zal de dankbare gewis belonen."

Na deze woorden werd alle twijfel uit de harten weggenomen en accepteerden de mensen dat hun geliefde Profeet werkelijk was overleden.

Na de dood van de Profeet moest er een beslissing worden genomen over wie de Profeet zou moeten opvolgen. De Ansar (de bewoners van Medina) zeiden, dat de Khaliefa vanuit hun midden gekozen moest worden. Maar een man zei dat misschien de Muhajirin (de emigranten uit Mekka) een betere kandidaat hadden. Iemand suggereerde, dat er dan 2 Khaliefaa´s gekozen moesten worden, één van de Ansar en één van de Mujarien.

Toen Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) hoorde wat er aan de hand was, snelde hij naar de bijeenkomst en zei: "Zowel de Ansar als de Muharjrien hebben veel gedaan voor de Islam, maar de Moehadjirien waren de eerste, die de Islam volgde en waren altijd dichter bij de Profeet. Dus Ansar, laat de Khaliefa een van hen zijn". Één persoon zei toen: Oh Ansar, als we iets deden voor de Islam, dan deden we dat omwille van Allah en zijn boodschapper. We hebben daarmee niemand verplicht om deze positie in te nemen. Luister, de heilige Profeet behoorde tot Qoraysh, die hebben daarom een groter recht deze plaats in te nemen. Bij Allah, ik denk dat het niet juist is om hierover onenigheid met hen te maken. Vrees Allah, en ga niet tegen hen in.

Na het horen van deze woorden, waren de Ansar het eens, dat er een Khaliefa gekozen moest worden vanuit Qoraysh. Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) zei:" Vrienden, ik denk dat ‘Oemar (Moge Allah tevreden met hem zijn) of Aboe Obaida (Moge Allah tevreden met hem zijn) de rol van de Khaliefa het beste kunnen vervullen. Kies daarom één van hen." Toen ‘Oemar (Moge Allah tevreden met hem zijn) en Aboe Obaida (Moge Allah tevreden met hem zijn) dit hoorden, zeiden ze: " O Siddiq, hoe kan iemand anders dan jij deze plaats innemen, zolang je nog onder ons bent? Jij ben de beste onder de Moehadjirien. Jij was de metgezel van de Profeet in de grot Thaur. Jij leidde het gebed tijdens zijn ziekte. Het gebed is één van de belangrijkste verplichtingen in de Islam. Met al deze kwalificaties ben jij de juiste persoon om de opvolger te zijn van de Profeet. Houd je hand op, zodat wij een belofte van trouw aan jou kunnen afleggen."

Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) hief zijn hand echter niet op. ‘Oemar (Moge Allah tevreden met hem zijn) zag in, dat vertraging eventueel tot een herhaling zou kunnen leiden om een Khaliefa te kiezen, daarom nam hij zelf de hand van Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) en legde de belofte van trouw af en de rest volgde. Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) werd de Khaliefa met de goedkeuring van de Oemmah.

De dag daarna, hield de Eerste Khaliefa, Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) de volgende toespraak: " Oh mensen, ik ben gekozen tot jullie leider, maar ik ben niet beter dan één van jullie. Als ik het goede doe, steun mij daarin. Doe ik het verkeerde, corrigeer mij dan. Luister, de liefde voor de waarheid betekent trouw zijn, en zich niet bekommeren om de waarheid is verraad. De zwakken onder jullie zullen sterk zijn in mijn ogen, zolang zij hun recht niet krijgen In Sha Allah. De sterken onder jullie zullen zwak zijn in mijn ogen, zolang ik niet van hen neem, wat hen niet toebehoort. In Sha Allah."

Luister, als de mensen niet meer voor Allah vechten, dan zal Allah hen in ongenade laten vallen. Als de mensen het kwaad verkiezen boven het goede, dan zal Allah hen overspoelen met rampen.
Luister, gehoorzaam mij zolang ik Allah en de boodschapper gehoorzaam. Indien ik Allah en zijn boodschapper ongehoorzaam ben, dan gehoorzaam mij niet."

Nu begon er een tijd van belangrijke beslissingen, die de Oemmah bij elkaar moest houden na de dood van de Profeet. De vijanden dachten, de kust is veilig om zelf de macht over te nemen en de Moslims aan te vallen.
Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) moest de juiste beslissingen nemen om deze gevaren het hoofd te bieden.

Één van de zaken waarover Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) een beslissing moest nemen, was een expeditie tegen Syrië onder leiding van Oesaamah Ibn Zaid. Een 17-jarige jongeman, die door de Profeet was aangesteld de expeditie te leiden. Ondanks veel problemen in en om de Oemmah, besloot hij het bevel van de Profeet toch uit te voeren. Enkele Sahaba’s dachten dat het beter was het leger in Medina te houden ter verdediging. Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) bleef bij zijn standpunt, dat de orders van de Profeet, hoe dan ook, uitgevoerd moesten worden en zo vertrok het leger onder Oesaamah naar Syrië.
Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) begeleidde het leger van Oesaamah tot buiten Medina. Oesaamah reed op een paard, terwijl Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) naast hem liep. Oesaamah zei:" Oh opvolger van de Profeet, u kunt mijn plaats nemen op het paard."
Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) antwoordde: " Bij Allah, ik ben het niet met uw voorstel eens, het deert mij niet een beetje stof op mijn schoenen, terwijl ik enkele stappen op de weg zet omwille van Allah (Fisabilillah). Voor elke stap, die iemand zet op Allah’s weg, zal men zeven honderd goede daden toegeschreven krijgen."

‘Oemar (Moge Allah tevreden met hem zijn) was ook in het leger van Oesaamah gestationeerd, maar Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) had hem nodig in Medina. Hij vroeg Oesaamah toestemming om ‘Oemar (Moge Allah tevreden met hem zijn) bij zich te houden. Toestemming werd daarvoor gegeven. Dit laat ons zien hoe nederig en Godvrezend hij was. Ondanks zijn positie bleef hij toch simpel en was niet te trots om toestemming te vragen aan een 17-jarige jongen. Hij vreesde Allah en hij respecteerde de orders van de Profeet, zelfs na de dood van de Profeet bleef Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) hem trouw. De expeditie onder Oesaamah bleek succesvol te zijn en keerde na 40 dagen terug.

Daarnaast had de uittocht van het leger van Oesaamah een ander positieve uitwerking nl. de vijanden, die dachten dat de Islam verzwakt was , zagen dat een groot leger Medina verliet. Dit betekende, dat Medina toch niet zo zwak was, zoals men zich voorstelde en zij zagen ervan af om Medina aan te vallen.

De mensen die kort voor de dood van de Profeet moslim waren geworden, begonnen te verzwakken. Sommigen weigerden de Zakaat te betalen aan Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn).

Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) echter ging er tegenin, ondanks het advies van ‘Oemar (Moge Allah tevreden met hem zijn) om deze mensen te laten rusten, zodat ze zich meer konden concentreren op andere gevaren aan het front. Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) weigerde, omdat Allah de Zakaat voor iedere moslim verplicht had. Niemand had de kracht het gebod van Allah te veranderen. Deze groep viel Medina aan, maar Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) was voorbereid en sloeg hard terug en met succes. De standvastigheid van Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) hield het fundament van de Islam in tact.

Nu moest Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) vechten tegen de valse profeten die in grote getallen opkwamen. Legers werden uitgezonden, maar met het doel de oplichters nog een kans te geven, terug te keren tot de Islam. Was dit niet het geval, dan vocht men tegen hen totdat zij hun ongeloof opgaven. Één voor één werden de tegenstanders en hypocrieten de kop ingedrukt en werd het wederom rustig in de Umma. Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) had een zware taak opgelegd gekregen, maar niemand was beter geschikt voor deze taak dan hij.

De Profeet wist dat dit zou gebeuren en voorzag dat alleen Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) deze zware verantwoordelijkheid aankon en met succes.
Aboe Bakr’s onvoorwaardelijke geloof en vertrouwen in Allah, gaf hem overwinning na overwinning.....

Op 7 Djoemaada-al-Ahhier, 13 AH (Islamitische jaartelling). Werd Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) ziek, hij had hoge koorts. Alles werd geprobeerd om de koorts te laten zakken, maar tevergeefs. Ondanks zijn ziekte bleef hij actief om de Oemmah in stand te houden. Zijn grootste zorg was de onenigheid onder de Moslims. Hij herinnerde zich wat er gebeurd was kort na de dood van de Profeet en wilde zeker zijn dat er na zijn dood geen splitsing zou ontstaan. Eenheid was de kracht van de Moslims.

Hij stelde voor dat ‘Oemar (Moge Allah tevreden met hem zijn) na hem de Khaliefa zou worden, zodat daarover geen onenigheid zou ontstaan zoals na de dood van de Profeet. Hij stelde dit voor aan de andere Sahaba’s en de meerderheid stemde hiermee in. Één persoon zei echter: " ‘Oemar is zonder twijfel de beste keus, maar hij is te streng."
Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) antwoordde:" Zodra de last van het Khilaafah op zijn schouders rust, zal hij milder worden."

Toen alle Sahaba’s het eens waren, liet Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) Othman (Moge Allah tevreden met hem zijn) roepen om ‘Oemar’s benoeming op papier te zetten. Nadat de benoeming was voorgelezen, ging Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) naar het dak van zijn huis, ondersteund door 2 mannen en sprak de mensen toe:" Mijn broeders in Islam, ik heb niemand van mijn eigen familie aangesteld als Khaliefa. Ik heb een man aangewezen die het meest geschikt is. Gaan jullie hiermee akkoord?" "Natuurlijk gaan we akkoord", riepen honderden mensen.

Na 2 weken ziekte, overleed Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn). Hij was 63 jaar en werd begraven naast de Profeet .

Voordat hij overleed , zei hij:" Gebruik geen nieuw kledingstuk om mijn lichaam te bedekken. Het kleed was ik nu draag zal voldoende zijn. Maak het eerst schoon." Aisha (Moge Allah tevreden met hem zijn) zei toen:" Maar vader dit kleed is oud en versleten." Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) antwoordde: "Dit oude en versleten kleed is voldoende voor mij."

Aan dit verzoek werd voldaan. Het tweede verzoek van de stervende Khaliefa was: "Verkoop mijn land en geef het geld wat ik heb ontvangen als salaris tijdens het Kalifaat aan de gemeenschap terug." Ook dit werd uitgevoerd. Voordat Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) Khaliefa werd, was hij een succesvol zakenman. Na het Khilaafah had hij geen tijd meer zijn zaken te regelen.

Het geld dat Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) had ontvangen werd na zijn dood volledig terugbetaald aan Bait-oel-Mal (de schatkist van de gemeenschap).

Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn), de eerste Khaliefa, liet een prachtig voorbeeld achter van onbaatzuchtigheid. Hij leefde en werkte voor de Islam tot zijn laatste adem. Voor zijn harde werk en inzet zocht hij echter geen wereldse beloning, hij verlangde alleen naar de beloning van het hiernamaals. Masha Allah.

Aboe Bakr (Moge Allah tevreden met hem zijn) had voor twee jaar, 3 maanden en tien dagen als Khaliefa geregeerd. Dit is op een mensenleven een vrij korte periode, maar in deze korte periode was hij toch in staat hele belangrijke zaken te doen voor de Islam. Hij had de kracht en Imaan (geloof) om deze taak te vervullen, en redde zo de jonge Oemmah van haar ondergang. El Hamdulilahi Rab El Alemien.

Gebruikte informatie bronnen:

q Sahih Boekhaarie Arabisch-Engels (de Metgezellen).
q Artikel over Aboe Bakr door Hamzah Qassem.
q Artikel over Aboe Bakr door The Muslim Students Association.
q Boek: Het leven van de Profeet door Tahia Ismail.


(1) Opvolger als Islamitische leider na de de dood van de Profeet.
(2) D
egene die oproept tot het gebed

walidin.com

12:34 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

09-12-07

Een ontmoeting met Allah


Ibn al Qayyim (moge Allah tevreden met hem zijn) beschrijft dit grote moment tussen de Awliya (in dit geval, de mensen van het Paradijs) en Allah terwijl zij Zijn glorieuze Gezicht zien. Lees het en stel het jezelf voor, dat je tussen hen zit. Moge Allah jou en mij tot hen doen behoren.

Ibn al Qayyim heeft gezegd:

En als je vraagt over de Dag van Vermeerdering (in beloning) en het bezoek van De Almachtige, De Prijzenswaardige en het aangezicht van Zijn Gezicht - vrij van elke vergelijking of gelijkenis met wat dan ook. Een uitspraak terug te leiden naar de waarachtige Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam), en zo zal het dus gebeuren, luister op de Dag dat de roeper zal roepen:

"O mensen van het Paradijs! Jullie Heer - Verheerlijkt en Verheven - nodigt jullie uit om Hem te bezoeken, dus haast je om Hem te bezoeken!" Zij zullen zeggen: Wij horen en gehoorzamen!" Totdat, wanneer zij zich haasten naar hun afgesproken plaatsen, om eindelijk de wijde valei te bereiken waar zij allen zullen ontmoeten. En niemand van hen zal het verzoek van de roeper afwijzen. De Heer - Verheerlijkt en Verheven - zal bevelen dat Zijn Kursi daar wordt gebracht. Dan, verschijnen er kanselen van licht en ook kanselen van parels. Kanselen van edelstenen. Kanselen van goud en kanselen van zilver. De laagste van hen in rang zullen zitten op lakens van musk! En zullen niet zien wat is gegeven aan degenen op de stoelen boven hen. Wanneer ze comfortabel zitten en geborgen op hun plaatsen, en de roeper roept: "O mensen van het Paradijs! Jullie hebben een afspraak met Allah, in welke Hij jullie wenst te belonen!" Dus zullen zij zeggen: "En wat is de beloning? Heeft Hij onze gezichten niet al schijnend gemaakt, onze (weeg)schalen zwaar gemaakt, ons in het Paradijs toegelaten en ons verwijderd van het Vuur (bij het Vuur vandaan gehaald)?" En wanneer (en terwijl) zij zo zijn, schijnt er plotseling een licht dat het hele Paradijs omvat! Dus heffen zij hun hoofden, en aanschouwen: Al-Jabbar, De Onweerstaanbare!

Aanschouw: De Onweerstaanbare - Verheven is Hij en Heilig zijn Zijn namen - is bij hen gekomen van boven hen en heeft erge indruk op hen gemaakt. En zegt: "O mensen van het Paradijs! Vrede zij met jullie!" Dus, deze groet zal niet worden beantwoord met iets beters dan: "O Allah! U bent Vrede, en van U komt Vrede! Verheerlijkt bent U, O bezitter van Majesteit (Grootsheid) en Eer!" Dus de Heer - Verheerlijkt en Verheven - zal naar hen lachen en zeggen: "O mensen van het Paradijs! Waar zijn degenen die Mij gehoorzaamden, zonder Mij ooit te hebben gezien? Dit is de Dag van Vermeerdering!" Dus, zij zullen allen hetzelfde antwoord geven: "Wij zijn tevreden, dus wees tevreden met ons!" Dus, Hij zal zeggen: "O mensen van het Paradijs! Als Ik niet tevreden met jullie was, dan zou Ik jullie niet tot de bewoners van Mijn Paradijs hebben gemaakt! Dus, vraag van Mij!"

Dus, zij zullen allen hetzelfde antwoord geven: "Laat ons Uw Gezicht zien, opdat wij het kunnen aanschouwen!" Dus, De Heer - Machtig en Groots - zal zijn bedekking verwijderen en zal indruk op hen maken en zal hen bedekken met Zijn Licht welke, als Allah - De Verhevene - niet had gewild dat het hen niet zou verbranden - het hen zou hebben verbrand. En er zal niet een persoon in deze bijeenkomst worden uitgezonderd of zijn Heer - De Verhevene - zal tot hem spreken en zeggen: "Herinner jij je de dag dat jij dit en dat deed?" En Hij zal hem herinneren aan enkele van zijn slechte daden in het wereldse leven, dus zal hij (de persoon) zeggen: "O Heer! Zul jij mij niet vergeven?" Dus, Hij zal zeggen: "Natuurlijk! Natuurlijk! Jij hebt deze positie niet bereikt (in het Paradijs) behalve door Mijn vergiffenis."

Hoe zoet is deze toespraak voor de oren. En hoe gekoeld zijn de oprechte ogen bij het zien van Zijn Nobele Gezicht in het Hiernamaals.

"Gezichten zullen op die Dag verlicht zijn. Naar hun Heer zullen zij zien." [Qs Al-Qiyaamah: 22-23]

En Allah[swt] weet het beste,
Door: Ibn al-Qayyim al Jawziyyah
Bron: Haadi al-Arwaah ilaa Bilaad il-Afraah, p. 193
Vertaald door: http://sincerehearts.nl

12:21 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |