05-12-07

Wat een wijsheid

Subhan Allah

16:38 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nederigheid en OotmoedIk was onlangs op een halaqa en we werden de Mooiste Namen van Allah (Subhana wa Ta’ala) onderwezen en we bespraken de namen Al-Qadir, Al-Qadeer en Al-Muqtadir en al deze namen hebben één ding gemeen, wat was dat Allah tot alles in staat en Almachtig is als de basis van begrip van deze Namen. En vanuit een goed begrip van deze Namen krijgen we of zouden we het gevoel van nederigheid moeten krijgen in onszelf. Het is gebaseerd op onze vrees en hoop wat een gevoel van nederigheid en ootmoed in ons brengt. Dus het tweede deel van de halaqa concentreerde zich op deze zaak. Wij startten met de hadeeth van de Profeet (salla Allahu ‘alayhi wa salaam) toen hij Abu Mas’ood zijn slaaf zag slaan en hij (salla Allahu ‘alayhi wa salaam) zei: "Allah heeft meer macht over jou, O Abu Mas’ood, dan jij over jouw slaaf!"

Wij bespraken de vele ayaat en ahadeeth die nederigheid aanmoedigen en die ayaat en ahadeeth die ons toonden dat dit van de karaktereigenschappen van de gelovige is. Sommige van deze ayaat die we bediscussieerden waren de ayaat in Surah An Najm van V.42 tot het einde, en inderdaad, deze waren zo krachtig dat toen de de Profeet (salla Allahu ‘alayhi wa salaam) deze verzen reciteerde, zelfs de afgodenaanbidders van Makkah in neerwerping vielen bij het horen ervan.

Dan gingen we verder naar ervaringen van Imaam Ibn Al Qayyim’s boek "Madaarij As Salikeen" waar hij deze gevallen bespreekt en voorbeelden van de sahaaba en de salaf brengt en hun nederigheid en ootmoed. Eerst brengt hij de ahadeeth van de Profeet (salla Allahu ‘alayhi wa salaam) naar voren over de gevaren van Kibr en arrogantie. En zoals onze leraar vermeldde aan ons, er zijn erg weinig mensen in deze wereld die van nature nederig zijn, de meesten van ons moeten hieraan werken en sommige moeten hier erg hard aan werken. De meesten van ons hebben de gedachte dat we juist zijn en al de anderen zijn verkeerd. Het is oké voor ons om te denken dat we juist zijn, als we dat niet deden, zouden we niet geloven of de dingen doen die we doen, alleen iemand met een geestelijke stoornis zou in dingen geloven waarvan hij niet weet of het de waarheid is. Maar opscheppen over jezelf dat je je op de waarheid bevindt en neerkijken op mensen daarop gebaseerd kan een teken van arrogantie of hoogmoed zijn.

Sommige van deze verhalen die in de klas vermeld waren en die ik erg graag heb, is het verhaal van ‘Umar ibn ‘Abdul-Azeez (d. 101 AH) (moge Allah hem genadig zijn). Hij hoorde van iemand dat zijn zoon een ring had gekocht voor duizend dirhams. In die tijd was dat een hele dure uitgave. ‘Umar ibn Abdul-Azeez schreef toen een brief naar zijn zoon om hem te adviseren, "Het nieuws heeft me bereikt dat jij een ring hebt gekocht voor duizend dirhams. Verkoop de ring en voedt daarmee duizend mensen. En koop een andere ring voor twee dirhams en laat de ring graveren met de tekst, Moge Allah barmhartig zijn voor diegene die zijn eigen grenzen kent!"

En Fudayl ibn Iyaad (d. 187 AH) (moge Allah hem genadig zijn) zei eens, "Tawaada’ (nederigheid/ootmoed) is jezelf nederig opstellen tegenover de waarheid, ongeacht waarvan het komt. Het is om geen waardigheid in jezelf te zien. Als iemand het in zichzelf ziet, is er geen tawaada’."

Het betekent dat als jij jezelf als iets waardig ziet, je niet een hoge status van tawaada’ hebt. Een uitspraak komt telkens in mijn gedachten als ik aan nederigheid denk. Er werd me verteld dat deze uitspraak van een van de salaf was (moge Allah hem genadig zijn), "Hoe kan een mens arrogantie hebben wanneer hij weet dat hij van de geslachtsdelen komt van zijn ouders." Als je erover nadenkt, is dit erg diepzinnig masja-Allah. In vergelijking met Allah (Subhana wa Ta’ala) en Zijn Macht en Vermogen, zijn we waarlijk niets en voor ons is zelfs even omhoog kijken met ons hoofd rechtop en wandelen eigenlijk domheid, want op dat moment realiseren we ons niet dat we eigenlijk niets zijn, en wanneer iemand zich zo gedraagt, denkt hij waarschijnlijk niet na over Allah’s Majesteit en Eer en Macht. Allah (Subhana wa Ta’ala) zegt in een vertaling van Zijn woorden,

En de dienaren van de Barmhartige zijn zij, die zachtmoedig op aarde wandelen en als de onwetenden hen aanspreken, zeggen zij: "Vrede". (25:63.)

Ibraheem Ash Shaybanee (moge Allah hem genadig zijn) zei altijd,

"Eer is Nederigheid,
Waardigheid is Taqwa,
Vrijheid is in Tevredenheid."

wat erg waar is. En een andere verhaalddat vermeld werd is het verhaal dat ons verteld werd door Urwa ibn Az Zubayr (moge Allah hem genadig zijn), de zoon van Zubayr ibn Al Awwam (radya Allahu ‘anhu) en Asmaa bint Abu Bakr (radya Allahu ‘anhum), de student van ‘Aisha (radya Allahu ‘anha), hij zag ‘Umar (radya Allahu ‘anhu) een emmer water dragen op zijn schouders. Dus Urwa (moge Allah hem genadig zijn) zei tegen ‘Umar, "Het is niet gepast dat de Ameer ul Mu’mineen dit doet." En ‘Umar antwoordde, "Toen ik de mensen zag luisteren naar mij en mij gehoorzaamde in hetgeen ik zei, kwam eer en trots in mij, en ik wilde dit gevoel breken, daarom doe ik dit."

En uiteindelijk een van de meest wonderbaarlijke verhalen van de sahaaba dat ik hoorde van de sahaaba in de halaqa was dat van Aboo Dharr Al Ghifaaree (radya Allahu ‘anhu) die erg populair is en vele keren verteld is geweest. Maar het relevante gedeelte ervan is dat Aboo Dharr (radya Allahu ‘anhu) eens zei tegen Bilal (radya Allahu ‘anhu), die een zwarte man was, in een negatieve betekenis, "Oh jij zoon van een zwarte vrouw!" wat Bilal (radya Allahu ‘anhu) kwetste en toen Aboo Dharr (adya Allahu ‘anhu) werd getuchtigd door de Profeet (salla Allahu ‘alayhi wa salaam) wilde hij het gevoel van arrogantie van zichzelf verwijderen. Dus hij ging naar Bilal (radya Allahu ‘anhu) en plaatste zijn hoofd op de grond en vroeg Bilal (radya Allahu ‘anhu) om zijn voet op zijn hoofd te plaatsen, en hij probeerde Bilal (radya Allahu ‘anhu) te forceren om dit te doen aangezien Bilal (radya Allahu ‘anhu) weigerde.

Deze waren de salaf en dit is hoe zij zichzelf portretteerden en dit was hun karakter. En als iemand van ons claimt dat hij zelfs de salaf volgt en op de weg van de salaf is, dan moeten we onszelf afvragen, zijn wij zoals deze mensen. Kunnen we dit doen in onze dagelijkse leven? Kunnen we iemand vragen om op onze hoofd te stappen omdat we hem beledigd hebben?? Het antwoord is een doorklinkende NEE omdat als wij dit zouden doen, zou de wereld een betere plaats zijn en de Moslims zouden in een betere positie zijn dan dat zij nu in zijn omdat we allen nederig zouden zijn en voorzichtig met wat we tegen onze broeders en anderen zeggen.

En Allah (Subhana wa Ta’ala) weet het best.

12:23 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-12-07

Je bent een zeldzame persoon


Weet, mijn beste broeder en zuster, dat als je een huis hebt als dak
boven jou hoofd, een plaats om te slapen, eten en kleding om je lichaam
te bedekken, weet dan dat jij rijker bent dan vijfenzeventig procent van
de bewoners van deze wereld.

Als jij geld op zak hebt en in staat bent om jezelf te redden in
moeilijke tijden, dan mag jij jezelf tot de acht procent rijkste mensen
ter wereld noemen.

Als je vandaag gezond wakker bent geworden, dan bevind jij je in een
geweldige gunst. Want er zijn maar liefst miljoenen mensen die niet
zeker zijn van hun leven en niet weten of ze meer dan twee weken zullen
leven.

Als je het gevaar van de oorlogen niet hebt meegemaakt, de eenzaamheid
van de gevangenis niet hebt geproefd en niet bent gefolterd, dan mag jij
jezelf gelukkiger prijzen dan vijf miljoen mensen op de aardbodem.

Als jij je gebeden in de moskee kunt verrichten zonder angst voor straf,
aanhouding of de dood, dan bevind jij je in een gunst die drie miljard
mensen niet kennen.

Als jouw beide ouders in leven zijn en nog samenleven zonder te zijn
gescheiden, dan ben jij een bijzondere persoon in dit bestaan.

Als je glimlacht en Allah (verheven is Hij) dankbaar bent, dan is ook
dit werkelijk een gunst. Immers, hoeveel mensen zijn in staat om
hetzelfde te doen, maar weten niet hoe.

Als deze brief jou heeft bereikt, dan mag jij je verblijden om twee
grote gunsten:

Ten eerste, er is iemand die aan jou denkt.

Ten tweede, jij bent beter af dan twee miljard mensen die niet kunnen
lezen in dit wereldse leven.

Tenslotte wens ik jou het allerbeste in het leven en zeg ik jou: "Als je
vreugdevoller wilt worden dan jij nu bent, bedank Allah dan voor Zijn
ontelbare gunsten. Houd je tong vochtig met het gedenken van Allah en
volg het advies van onze Profeet (vrede zij met hem) aan Moecaadh:
"Vergeet niet om na elk gebed het volgende te zeggen: 'O Allah, help mij
U gedenken, U bedanken en U op de beste wijze te aanbidden."

Om jouw dankbaarheid jegens Allah helemaal te vervolmaken, vergeet jouw
broeders en zusters niet te vermanen en hen te herinneren aan de Gunsten
van Allah. De vermaning baat immers de gelovigen.


Sheikh 'Aidh Al Qarne

17:24 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

03-12-07

Zijn de mensen vergeten, dat het draait rond daden, niet enkel rond weten?Véle mensen denken van de straf gered te zijn omdat zij ‘weten', niet omdat zij daden verichten. Zij denken dat het voldoende is om te weten wat ‘Aqiedah is, om te weten wat het belang van de soennah is en dat zij daarom gered zijn van de pijnlijke straf van Allah.

Zonder énige twijfel is de kennis een boom waarvan de daden de vruchten zijn, en een boom zonder vruchten is niet wat wij nodig hebben, nietwaar?

Toch zien wij dat véle broeders zich beperken tot het ‘weten' en niet verder gaan dan ‘weten' en anderen bekritiseren omdat zij niet ‘weten'. Terwijl men zichzelf zou moeten bekritiseren omdat wij niet ‘doen', ‘handelen naar de kennis', ‘in praktijk brengen'.

Tijdens de hemelreis zag de Boodschapper van Allah (s) mensen die gestraft werden door hun lippen met scharen van vuur af te snijden, toen de Boodschapper van Allah (s) vroeg wie deze mensen waren, antwoordde Djibriel die bij hem was:

"Dit zijn de predikers van jouw oemma die datgene zij verkondigen niet in praktijk brengen, en zij die het Boek van Allah lezen en hier niet mee te werk gaan."

(Sahiehoel-Djaami': goed)


Het is zelfs zo dat de echte kennis zal verdwijnen en niet van nut zal zijn wanneer dit niet in praktijk gebracht wordt. Toen b. Oem Loebayd versteld stond dat de kennis op een dag zou verdwijnen, antwoordde de Boodschapper van Allah (s):

"Zijn dit dan niet de joden en de christenen die de Tauraat en de Indjiel lezen en die daar geen nut uit halen."


(Authentiek: Kitaaboel ‘Ilm van Annas-ie)


Het is zelfs zo dat Allah jou zal vragen wat jij met jouw kennis gedaan hebt, zoals in de overlevering:

"De dienaar zal zijn voeten niet verzetten op de dag van de Opstanding totdat hij over vier vragen gevraagd zal worden... en zijn tewerk gaan met de kennis... "


(Al-Chatieb Al-Baghdaadie: Iqtidhaa Al-Ilm Al'Amal: authentiek)


Zo zie je in deze tijd dat véle broeders en zusters kennis opdoen om deze door te geven, en zich gewoon beperken tot het onderwijzen van deze kennis, en denken dat zij daardoor gered zijn, terwijl zij in werkelijkheid niet meer zijn dan een kaars die zichzelf opbrand, zoals in de overlevering:

"Degene die de mensen het goede onderwijst en zichzelf vergeet is zoals een kaars die anderen licht geeft en zichzelf opbrand."


(Authentiek, zie vorige bron)


En op de dag van de Opstanding zal degene die de mensen het goede onderwees en zelf niets deed rond zijn eigen ingewanden moeten gaan, terwijl de mensen hierop toezien. Wanneer zij hem om uitleg vragen zal hij zeggen - zoals de Profeet (s) dit duidelijk maakte - :

"Ik legde jullie op het goede te doen en deed dit zelf niet, en ik verbad jullie het slechte te doen, en deed dit zelf."


(Authentiek, zie vorige bron)


En toch blijven wij maar praten, en denken wij dat wij gered zijn, omdat wij simpelweg ooit iets ‘hoorden', ‘leerden', ‘wisten'.

Neen beste moslim, Allah wil jouw daden:

"O Mijn dienaren, het zijn enkel jullie daden die Ik voor jullie bijhoud."


(Moeslim)


En Allah maakt duidelijk dat iemand vier eigenschappen moet bezitten om niet tot de verliezers te behoren:

"Bij de tijd, de mens is in verlies, behalve degenen die:

geloven
en goede daden verichten
en uitnodigen tot de waarheid
en uitnodigen tot geduld
(Al-‘Asr)


Zo zie je dus ook mensen die deze kennis enkel vergaren om hiermee uit te pakken, en om aan de mensen te laten zien dat zij ‘kennis' bezitten. Wanneer zij praten, praten zij omwille van eer en roem, en niet om mensen van het Hellevuur te redden - met de wil van Allah - of tot het Paradijs uit te nodigen. Zij doen dit omwille van een deel van dit wereldlijke leven, en dit is zéér gevaarlijk, de Profeet (s) heeft gezegd:

"Degene die kennis , die alleen voor het Aangezicht van Allah opgedaan mag worden - , enkel en alleen opdoet om een aandeel van deze wereld te krijgen, zal de geur van het Paradijs niet ruiken op de dag van de Opstanding."


(Al-Iqtidhaa: authentiek)


De kennis werd enkel geëerd omwille van de daden die men hiermee kan verichten, en niet omwille van de kennis op zich, de kennis is een middel en de daden zijn het doel, en de mensen hebben de kennis opdoen tot doel genomen en zijn de daden vergeten.

22:59 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-12-07

Allah.....!

Hij is Degene die de zondaars vergeeft...........

Hij is Degene die geen vrouw of zoon heeft..........

Hij is Degene die de mens heeft geschapen.....

Leugens zijn het dat de mensen voortgekomen zijn uit apen..........

Misschien jullie, maar wij niet........

Het is de Islam die het aanbidden van een andere God naast Allah verbiedt........

Hij is de Enige die het recht heeft te worden aanbeden........

Iets anders aanbidden naast Allah wordt in de Islam vermeden...........

Niets anders behalve Allah mag worden aanbeden......

Allah is Degene Die de hemelen heeft verheven zonder pilaren. (Koran 13:2)

Een prachtige hemel versiert met sterren waar je uren lang naar kan staren.............

Allah is de Schepper van de zon en de maan...

Alles volgt zijn nauwkeurig vastgestelde baan..............

Een prachtige hemel versiert met sterren waar je uren lang naar kan staren.............

Allah is de Schepper van de zon en de maan...

Alles volgt zijn nauwkeurig vastgestelde baan..............

 

Een prachtige hemel versiert met sterren waar je uren lang naar kan staren.............

Allah is de Schepper van de zon en de maan...

Alles volgt zijn nauwkeurig vastgestelde baan..............

Als de zon 1 cm dichter bij de aarde was gelegen.........

Dan was er geen sprake meer van leven..........

Wijs is Hij, Verheven!

Wie is Degene die deze aarde en zon zo precies heeft gemaakt???

 

Wie is Degene die rampen veroorzaakt....????

Doordat de mens zo ongelovig is in zijn Heer en veel zonden begaat......!!!

Denkend dat hij niet zal worden opgewekt.....

Vandaar al die leugens, overspel en tegenover de ouders geen respect.......

Vrouwen halfnaakt, onbedekt..........

Overspel met andere mannen, kan het ze wat schelen dat hele gezinnen kapot gaan.......

"Als we dood zijn, zijn we toch vergaan............"

Mensen plegen zelfmoord.........

Als ze slecht voor hun toets hebben gescoord.....

Maar een moslim zegt: "Alhamdoulilah ( Alle dank is aan Allah )", en heeft geduld......

Terwijl zijn hartje met innerlijke rust is gevuld......

Degene die "had ik maar, deed ik het maar zَ, was ik maar.....", zegt........

Van binnen voelt hij zich slecht..........

Dit is het verschil tussen een moslim- en niet moslim hart...........

De islam is heel apart!

De islam betekent vrede en veiligheid......

Het betekent geen terrorisme zoals er wordt gesuggereerd in deze tijd........

Wie waren degenen die vroeger de onschuldige moslims in Palestina slachtten??

 

Terwijl de islamitische veroveraars vrede, veiligheid, kennis en welvaart in de veroverde gebieden brachten.....

Wie hebben de aboriginals van hun leefgebieden verjaagd...????

Wie hebben de Zuid-Afrikanen tot slaven verlaagd??

Wie hebben de oorlog met de Indianen verklaard???

De islam is degene die de vrijheid en veiligheid bewaart.........

Trek je niets aan van die "terroristen" op tv......

"Hofstadgroep"............"Mohammed B"...............

11-9...........Aanslagen in Londen............

Het is in de islaam allemaal verboden...en het zijn grote zonden.....


Lees maar op het internet....

Misschien dat het jou aan het denken zet....

Lees meer islamitsche boeken.....

Als je daadwerkelijk de waarheid wilt zoeken.....

Bestudeer de islam uit betrouwbare boeken.........

Ga naar de ware religie zoeken...!

Christendom is vernoemd naar Christus, Jodendom naar Juda......

Hindoeïsme naar Hindoe en Boeddhisme naar Boeddha....

Islam is niet vernoemd naar Mohammed,....Mohammeddom of Mohammedisme.....

Zoals het geval bij het Christendom en Boeddhisme.....

Het heet islam, wat "Overgave" betekent!!!! Allah heeft deze religie deze naam gegeven............!

Hij is Almachtig, Verheven..........

Mensen aanbidden mensen, wat is er toch aan de hand???

Bezitten ze dan geen verstand???

Aanbidden ze iets dat dood gaat???

Aanbidden ze iets dat ze in de steek laat.........?????

Aanbidden ze iets wat op een gegeven moment vergaat???

Mensen aanbidden Jezus terwijl Jezus zei: "Voorwaar, Allah is jullie Heer en mijn Heer, aanbidt Hem..." (43:64)

Trek nu handrem!!!

Angelique...Patrcicia....

Denk na.....

Mensen aanbidden bomen.........!!!!!

Die later als planken in de Brico komen..........!!!

Mensen lopen op aarde zonder Allah te kennen!!!!!

Het enige wat ze doen is achter hun verlangens aan rennen........!!

Waar kom je vandaan???

Waar zal je na je dood naar toe gaan???

Waarom ben je hier???

Om te leven als een dier???

Alleen sexen, slapen, drinken en eten????

Jongens en meisjes daten......

Je hebt 9 maanden in de buik doorgebracht.....

Je werd in dit leventje verwacht...........

Vervolgens wordt je in het volgende leventje om rekenschap af te leggen opgewacht........

Geloof dus in Allah en gedraag je goed.....

Denk 3x na voordat je iets doet......

De islam is niet degene die vrouwen vernedert..............

Het is de islam die de positie van de vrouw heeft verbeterd..........

Dat Ali zijn vrouw mishandelt en slaat........

Wil niet zeggen dat de Islam dat toestaat..........

Hoe vaak komt het voor dat Wendy een pak slaag krijgt bij thuiskomst van die dronken Piet???


Dat is pas vrouwen vernederen of niet???

Vrouwen werden vََr de komst van de Profeet (vrede zij met hem) levend begraven..........!!!

Als peutertje ging ze dan met haar vader meegraven.........

Opeens werd ze dan er in gegooid.....!!!!!!!!!!!

En werd er snel zand over gestrooid....!!!!!!

Dit heeft de islam direct verboden!!!!

De islam is voor de vrouw opgekomen!!!

Vrouwen werden als producten op de markt verkocht..........

De islam heeft dat gelijk haraam verklaart en duidelijk gemaakt dat het niet meer mocht!!!!

Nu heb ik een vraag aan jou.....

Wat gebeurt er nu met de Westerse vrouw???

Wordt zij niet verkocht???

Als producten worden ze achter ramen voor een paar euros uitgezocht!!!!!!!!!

Een stukje vlees bij de slager wordt ingepakt en vervolgens in een zakje gedaan.........

De westerse vrouw moet naakt achter ramen staan............

Is een halve kilo vlees bij de slager waardevoller dan een vrouwelijk lichaam????

Ik nodig jou uit tot de Islaam.....

Verbaast zul je staan als je het bestudeert........

Gelukkig zul je leven als je je bekeert............

Verbaast zijn ze wanneer ze wonderen in de koran hebben gevonden........

Beseffen ze dan niet dat deze Koran door Allah is neder gezonden???

1425 jaar oud......

Geen enkele wijzing, geen één fout........

De verzen rijmen in het Arabisch op elkaar........

Kijkt er dan niemand naar????

Heb je wel eens geluisterd naar een recitatie????

Dat is pas sensatie!

De koraan die de wetenschap de weg wijst.........

Elke wonder in de koraan is hetgeen de correctheid van dit boek bewijst!

1425 jaar geleden stonden de fasen van embryologie al in de koraan nauwkeurig beschreven!!!

Nu pas worden daarover boeken geschreven........

Vervolgens maakten Wij hem tot een druppel in een stevige bewaarplaats. Vervolgens schiepen Wij de druppel tot een bloedklonter, toen vormden Wij de bloedklonter tot een vleesklomp, waarna Wij de vleesklomp voorzagen van beenderen, die Wij vervolgens met vlees bekleedden. Later scheppen Wij een andere schepping. Gezend is daarom Allah. De Beste der Scheppers. (23:14)

Na vele jaren onderzoeken .............

Met microscopen, apparaten en boeken....

Maar Allah heeft het simpel in enkele verzen aan zijn profeet 1425 jaar geleden geopenbaard....

En zo 1425 jaar in de Koraan bewaard.......

"....dan maakten Wij uit die kleine vleesklomp beenderen, vervolgens bekleedden Wij die beenderen met vlees.............." (Koran 23:14)

Lees.......!!!

Dat eerst de beenderen worden geschapen en dan het vlees is een wetenschappelijk feit.......

De islam is de waarheid...!

Dit zijn de Woorden van Allah die Hij geopenbaard heeft aan zijn profeet........!

Mohammed vrede zij met hem was analfabeet...........!

En Wij hebben ijzer neer gezonden, waarin een geweldige macht ligt en ook veel profijt voor de mensheid. (Koran 57:25)

Het feit dat ijzer uit de ruimte komt en niet oorspronkelijk van de aarde is een wetenschappelijk feit............

Wij zullen hun onze Tekenen laten zien aan de horizonten en in jullie zelf, tot het jullie duidelijk zal zijn dat hij de (de koran) Waarheid is. (41: 53

Het pad naar de Islam is kennis......

Voorwaar, het zijn slechts de bezitters van kennis onder Zijn dienaren die Allah vrezen. Voorwaar Allah is Almachtig Vergevensgezind. (35: 28)

Wordt het geen tijd dat je met een zoektocht naar de Waarheid begint???

Wordt het geen tijd om je aan Allah over te geven????

 

Wordt het geen tijd voor een nieuw leven????

Wordt het geen tijd om tot deze religie te bekeren????

En meer over de Islam te leren.............??????????

O mens....Geloof in Allah......!

En treed de islam binnen met "Esh hedoe en laa ilaha illa lah, wa enne Mohammeden resoeloelah"

Alleen Allah heeft het recht aanbeden te worden en Mohammed is zijn profeet.......!

Weet dat als jij aan Allah denkt, Hij jou niet vergeet!!!

Gedenk Mij daarom, dan zal ik jullie gedenken. (2: 152)

Bestudeer de islam.....ga op zoek naar de waarheid....Wellicht zal Allah jou Leiding schenken......

Denken zij niet na over de koraan? (47:24)

Waarin er allerlei grote wonderen staan????

Zie hoe mensen tot de islam bekeren...........

En anderen nog in grote dwaling verkeren...............

Allah is Degene die de mensen Leidt.........

De Islam is de Waarheid.........

De islam de degene die jou van stress en problemen bevrijdt.....

De Islam was de religie van Abraham, Mozes, Jezus en alle andere profeten...

Maar telkens werd hun boodschap door de mensen veranderd en vergeten..........

Daardoor onstonden er nieuwe geloven....

Die door de mensen zijn gevormd zonder goedkeuring van Degene Die zich bevindt daarboven......

Vandaar dat het woordje "Christendom" in de bijbel niet voorkomt....

Hoe hadden Adam, Noach en Abraham Christenen of Joden kunnen zijn als het Christendom en Jodendom pas veel later ontstonden???

Weet dat alle profeten met de Islam naar de mensheid zijn gezonden......

De mensheid was één godsdienst (toegedaan, maar er ontstond onenigheid) waarop Allah de profeten zond als verkondigers van verheugende tijdingen en als waarschuwers. En Hij zond met hen het Schrift neer met de Waarheid om te oordelen tussen de mensen over hetgeen waarover zij van mening verschilden. En niemand verschilde van mening daarover dan degenen aan wie het gegeven was, nadat de duidelijke bewijzen tot hen waren gekomen, uit onderlinge afgunst. Allah leidde degenen die geloven met de Waarheid, met Zijn toestemming, (weg van degenen die ) van mening verschilden. En Allah leidt wie Hij wil op een recht Pad.. (2:213)

Jezus is geen God, maar een vrome dienaar en profeet die tot God bad.....

Sta open voor de waarheid, wellicht zal Allah je naar de waarheid leiden....

En behoor niet tot degenen die de waarheid vermijden...........

" Er staat geschreven: Gij zult den Here, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen." (Lucas 4:8)

Er worden mensen en dingen aanbeden die het niet verdienen.....

Waar in de bijbel staat: Christendom of Jodendom is jullie religie........????

Deze dag heb ik jullie religie voor jullie vervolmaakt, Mijn gunst aan jullie voltooit en de islam gekozen als jullie religie. (5:3)

Zie hoe duidelijk de koraan het weergeeft.....

Het is het Boek van Allah dat Hij aan zijn profeet (vrede zij met hem) neer gezonden heeft...

Zie hoe kleine moslimkinderen van 10 jaar de hele koraan letterlijk uit het hoofd kennen...

Wie kent de bijbel uit het hoofd???....Probeer de Islam te verkennen.....

En wie een andere religie dan de islam zoekt, het zal nooit van hem worden aanvaard (3:85)

Had Jezus (vrede zij met hem) dan geen baard????

Droeg Jezus (vrede zij met hem) dan geen gewaad......???

Is het niet de moslim die zijn baard groeien laat???

Is het niet de moslim die dat lange gewaad draagt???

Geloof in de Enige God en al zijn profeten.........Dat is hetgeen wat Allah opdraagt...

Welke van de zoveel bijbels is de echte???

Welke is de correcte????

Welke God moet worden aanbeden??....De Vader, de Zoon of de Heilige Geest???

Is dit logisch terwijl je dit leest???

Of aanbidt je ze tegelijk....??

Heeft het Christendom volgens jou daadwerkelijk gelijk???

De bijbel is niet het letterlijke Woord van God, maar slechts verhalen en ervaringen over Jezus en andere profeten......

Het is een mengeling van de woorden van God en verhalen en ervaringen over Jezus en andere profeten door mensen geschreven!!

Pas na enkele eeuwen nadat Jezus (vrede zij met hem) door Allah was opgeheven.....

De koraan werd aan de profeet Mohammed (vrede zij met hem) geopenbaard en ging het daarna aan zijn metgezellen oplezen.....

Waarop het letterlijk werd opgeschreven.....!

"Deze (Koran) is een duidelijke aanwijzing voor de mensheid en Leiding en Barmhartigheid voor een volk dat overtuigd is." (45 : 20)

Ga op zoek naar meer kennis.....

Geloof je daadwerkelijk in de 3-eenheid???

1 + 1 + 1 = 1????? Of leid ik aan duizeligheid.........????

Vader, Zoon en Heilige Geest.............

Elke helder nadenkende ziet dat hij 3 verschillende dingen leest.........

Appel, peer en banaan..............

Zijn het geen 3 dingen die er staan?????/

Appel + peer + banaan = 1 ?????

Samen is dat geen één, en dat weet iedereen.........

Voorzeker, zij zijn ongelovig die zeggen: "Voorwaar, Allah is één derde van de drie (goden) ". Want er is geen God dan de Ene God (Allah). En indien zij niet ophouden met wat zij zeggen: dan treft zeker een pijnlijke bestraffing degenen van hen die ongelovig zijn. Waarom tonen zij geen berouw aan Allah en vragen zij Hem om vergeving? En Allah is Vergevensgezind, Meest barmhartig. (5: 73,74)

Lees dit gedicht aandachtig.....

De Waarheid heeft je nu bereikt.................

Accepteer de Waarheid en zorg dat je het niet ontwijkt........


Geloof in Allah...!

Laa ilaha illa lah.......

Mohammedan resoel Allah..............

De zin die je toegang tot het paradijs geeft..........

De zin waardoor Allah al je zonden Insha Allah vergeeft...........

Vraag Allah dat Hij je leidt...........

Geloof in de Waarheid........

Dit is de Islaam......

Een hand schudden of het aanraken van een vrouw is niet toegestaan...haraam....

Zo verheven is de positie van de vrouw in de islaam.....

Geen enkele vreemde mag haar zomaar aanraken......

Een reizende moslima heeft altijd iemand bij haar die haar beschermt en het haar gemakkelijk kan maken....

Een mahram....Een broer of vader die haar kan helpen en beschermen....

De moslimvrouw heeft een hoge status in andere termen.....

Het zijn vooral vrouwen die zich tot de Islam bekeren.....

De Islam is opgekomen voor de vrouw, vandaar dat zoveel vrouwen de Islam accepteren..........

En dacht je dat het uithuwelijken van vrouwen in de islam toegestaan is ???

Nou ...je hebt het mis.....

Een volgens de islam correcte huwelijk kan alleen tot stand komen met de instemming van de vrouw.....

Alsof de Islam de vrouw vernederen zou....

Lees de bekeerverhalen van de nieuwe moslims een aantal keren....

www.moslima.nl

Zie wat zij hebben meegemaakt en hoe zij waren voordat zij zich gingen bekeren........

Mensen met geld, bekendheid en alles wat hun harten begeren............

Toch voelden zij zich niet compleet en zijn ze zich tot de islaam gaan bekeren....

Een grote christelijke dominee..............

bekeert zich tot de islam en geeft nu lezingen over de islam in de moskee......

Zie hoe mensen de Waarheid accepteren....

En zich tot de Islam bekeren.........

De islam is geen terrorisme.....

Het is slechts pure monotheïsme......

De perfectie van de schepping van de hemelen en aarde en alles wat er tussen beiden is bewijst dat de Schepper één is.....

De waarheid zul je vinden door het vergaren van kennis.....

In de islam bevinden zich geen tussenpersonen tussen de gelovige en zijn Heer.....

De imam is slechts degene die het gebed leidt zodat iedereen tegelijk bidt..

Zodat iedereen samen buigt, knielt en zit.............

Het is niet zoals bij het Christendom waarbij de dominee de tussenpersoon voorstelt....

Dat als iemand zondes heeft begaan dat hij het aan de dominee vertelt....

Waarop de dominee aan God vraagt om hem te vergeven........

Nee..elke moslim kan Allah rechtstreeks smeken.....

Niemand hoeft andermans zonden te weten.............

En zeg niet dat de "Wij"-vorm die in de koran voorkomt staat voor de 3-eenheid....

De "wij" wordt gebruikt om indruk te maken..en wordt ook nog steeds gebruikt door koningen in deze tijd...

 

 

 

 

18:00 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

01-12-07

Dan zouden zij zeggen: “Wij zullen Zinaa nooit verlaten!”

Het is verstandig om niet meteen van degene die je uitnodigt tot de Islam te eisen dat hij alle verboden zaken in één keer verlaat. Dit kan slechts leiden tot het wegjagen van deze persoon en dit spoort hem aan tot het verlaten van het geloof. Een geleidelijke aanpak is vereist en is tevens een kenmerk van dit geloof. cAa’ieshah overlevert: "Waarlijk het eerste wat ervan (de Koran) is geopenbaard, zijn de Moefassal-hoofdstukken (Soerat Qaf tot en met Soerat an-Naas) waarin de Hemel en de Hel worden genoemd. Toen de mensen terug keerden tot de Islam, werden de verboden en de geboden (zaken) geopenbaard. En als het verbod op het drinken van Khamr (bedwelmende dranken) als eerste werd geopenbaard, dan zouden zij zeggen: "Wij zullen khamr nooit verlaten!" En als het verbod op het plegen van Zinaa (overspel) (als eerste) werd geopenbaard, dan zouden zij zeggen: "Wij zullen zinaa nooit verlaten!" (al-Boechari)

Deze overlevering leert ons dat Da'wah (het uitnodigen naar de Islam) geleidelijk moet gebeuren en dat er rekening gehouden moet worden met de omstandigheden van tijd en plaats. Het zich verdiepen in de wijze waarop da'wah verricht dient te worden en de mensen die deze behoeven, leidt tot een beter resultaat. Zo zien wij dat de Profeet (vrede zij met hem) zijn da'wah in het geheim is begonnen, totdat deze da'wah gehoor begon te vinden bij de mensen. Hierna beval Allah Zijn Profeet (vrede zij met hem) om de mensen in het openbaar uit te nodigen tot de Islam. Allah[swt] beval hem (interpretatie van de betekenis):

"Verkondig daarom (in het openbaar) wat bevolen is." (Soerat al-Hidjr: 94)

Ibn Qayyim gaf de volgende volgorde aan waarop de Profeet (vrede zij met hem) de mensen uitnodigde tot de Islam:

1 Zijn profeetschap

2 Het uitnodigen van zijn naaste familieleden

3 Het uitnodigen van zijn stam

4 Het uitnodigen van de Arabieren

5 Het uitnodigen van de gehele mensheid en djinns

Hoe belangrijk is het voor ons om de zaak van da'wah op een goede en geleidelijke wijze aan te pakken. Dit valt onder de wijsheid waarnaar Allah[swt] ons uitnodigt, Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

"Nodigt uit tot de Weg van Allah met wijsheid." (Soerat an-Nahl: 125)

Het is niet de bedoeling om een persoon in één keer te belasten met al de kennis die je hebt en om hem alle verboden en geboden zaken meteen te leren. Het is juist de bedoeling dat deze persoon bij de hand wordt genomen en stapsgewijs wordt geleid naar het einddoel. Sheich Bin Baaz zei: "De uitnodiger tot Allah[swt] is als een dokter. Hij wacht de geschikte tijd af en geeft de juiste dosering op de beste wijze aan hem die dit nodig heeft. De uitnodiger tot Allah[swt] maakt de juiste afweging en kiest het geschikte moment voor zijn da'wah."

Moge Allah[swt] ons wijsheid en welbespraaktheid schenken.

17:06 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-11-07

Halal en Haram

 Wat betekend Halal en Haram ?

Om het heel eenvoudig te zeggen: Wat toegestaan en verboden is in de islam. Halal zijn alle dingen die Allah voor de mens heeft goedgekeurd. Haram zijn alle dingen die Allah voor de mens verboden heeft. Het gaat hierbij niet om enkel tastbare zaken maar ook om het bijv. het gedrag van mensen.

De islamitische principes waarop het Halal en het Haram gebaseerd is:
De basis is dat de dingen toegestaan zijn.
Iets wettig verklaren en iets verbieden is het alleenrecht van Allah.
Halal verbieden en Haram toestaan staat gelijk aan het plegen van Shirk.
( Shirk - het toekennen van deelgenoten of andere zaken aan Allah)
Het verbod van dingen geldt vanwege hun onzuiverheid of schadelijkheid.
Dat wat Halal is, is toereikend, terwijl dat wat Haram is, overbodig is.
Alles wat naar het Haram leidt, is zelf ook Haram.
Het is verboden om dat wat Halal is, valselijk voor te doen als Haram.
Goede bedoelingen maken hetgeen Haram is nog niet acceptabel.
Twijfelachtige zaken dienen vermeden te worden.
Het Haram is voor iedereen verboden.
Nood breekt wet.
1. De basis is dat dingen toegestaan zijn:

Het eerste principe dat door de islam ingesteld werd, is dat de dingen die Allah geschapen heeft, alsook de opbrengsten ervan voor de mens bedoeld zijn en dus ook zijn toegestaan.
Niets is Haram behalve wat door een duidelijke en expliciete nas als Haram is vastgesteld door de wetgever Allah soebhanahoe wa Ta'la.
( nas verwijst naar een Koranvers of een duidelijke authentieke en uitvoerige soennah)

Hebt gij niet gezien ,
dat Allah alles wat in de hemelen en op de aarde is in uw dienst heeft gesteld
en zijn gunsten rijkelijk aan U heeft geschonken,
zowel uiterlijk als innerlijk ?
(Koran Luqman : 20)


2. Iets wettig verklaren en iets verbieden is het alleenrecht van Allah:

Het tweede principe is dat de islam de bevoegdheid om te bepalen wat Halal en wat Haram is ingeperkt heeft.
Het heeft het uit handen van de mensen genomen, ongeacht hun religieuze of wereldse positie en heeft het uitsluitend voor de Heer der mensen gereserveerd.
Noch rabbijnen, noch priesters, koningen of sultans hebben het recht om de dienaren van Allah iets permanent te verbieden.
Uit Koranverzen en duidelijke hadiths van de profeet Mohammed (vzmh), hebben de islamitische juristen met zekerheid kunnen vaststellen dat alleen Allah soebhanahoe wa Ta'la het recht heeft om iets wettig te verklaren of te verbieden, door middel van zijn boek of door middel van de tong van zijn boodschapper Mohammed (vzmh).
De taak van de jurist gaat niet verder dan uit te leggen wat Allah tot Halal en Haram heeft verklaard.

...terwijl hij U heeft uitgelegd wat Hij U heeft verboden.
(Koran Al-An'aam : 119)


3. Halal verbieden en Haram toestaan staat gelijk aan het plegen van Shirk:

Hoewel de islam alle mensen vermaant, die op eigen gezag verklaren wat wettig en onwettig is, is zij nog strenger ten opzichte van diegenen die onjuiste verboden uitroepen, omdat het creëren van verboden moeilijkheden voor de mensen veroorzaakt, en onterecht beperkt, wat Allah ruim voor zijn schepselen heeft gemaakt.

4. Het verbod van dingen geldt vanwege hun onzuiverheid of schadelijkheid:

Allah heeft een aantal zaken verboden verklaard (Haram).
Dit verbod geld voor zaken die onzuiver zijn of schadelijk.
Zo is bijvoorbeeld het nuttigen van alcohol Haram.

Voor alcohol is het overduidelijk wat voor schadelijke gevolgen dit heeft:

- Lichamelijke problemen zoals aantasting van de lever en hersenen.
- Sociale problemen door de verslavende werking: agressie en gebroken gezinnen door drank.
- Auto-ongevallen door de benevelende werking van alcohol die jaarlijks vele doden kost.
een aantal andere zaken die vanwege hun onzuiverheid of schadelijkheid verboden zijn:
- Het eten van varkensvlees
- Het eten van 'dode' dieren. (dieren die niet geslacht zijn maar een natuurlijke dood zijn
gestorven)
- Het gebruik van bedwelmende middelen (drugs)
- Het doen van zaken die schadelijk zijn voor geloof, moraal, eer of voor de goede manieren in de
maatschappij. (bijvoorbeeld prostitutie)

5. Dat wat Halal is, is toereikend, terwijl dat wat Haram is, overbodig is.

Een van de mooie dingen van de islam is, dat zij alleen maar dat verbiedt wat onnodig of vervangbaar is, terwijl het alternatieven aandraagt die beter zijn en een groter gemak en comfort aan de mensen bieden:
Hij heeft het dragen van zijde (voor mannen) verboden, maar heeft hen de keuze gegeven uit andere materialen zoals wol, linnen en katoen.
Hij heeft overspel, verkrachting en homoseksualiteit verboden, maar heeft het wettig huwelijk aangemoedigd.
Hij heeft het drinken van bedwelmende dranken verboden, opdat men van andere heerlijke dranken, die gezond voor lichaam en geest zijn, kan genieten.
En Hij heeft onzuiver voedsel verboden, maar voor ander gezond voedsel gezorgd.

Als we alle islamitische verboden overzien, blijkt dat Allah de keuze voor zijn dienaren in sommige dingen beperkt heeft.Hij voorziet hen daarnaast echter van een veel groter hoeveelheid weldadige alternatieven van een zelfde soort.
Want Allah heeft beslist niet de wens om mensen het leven moeilijk, bekrompen en beperkt te maken.
Integendeel, wat Hij voor hen wenst is gemak, goedheid, leiding en genade:

Allah wenst u te onderrichten en te leiden naar de paden van degene die voor u waren en u Zijn barmhartigheid te belonen.
Allah is Alwetend en Alwijs.
En Allah wenst zich in barmhartigheid tot u te wenden,
maar zij, die hun lagere begeerte volgen,
wensen dat gij ver zult afdwalen.
Allah wil uw last verlichten,
want de mens is zwak (van aard) geschapen.
(Koran An-Nisa: 26-27)

6. Alles wat naar het Haram leidt, is zelf ook Haram.

Een ander islamitisch principe is, dat als iets verboden is, alles wat ertoe leidt ook verboden is.
Hiermee heeft de islam om alle wegen die naar het Haram leiden te blokkeren.

Bijvoorbeeld:
De islam heeft seks buiten het huwelijk verboden.
Het heeft ook alles verboden wat dit aanlokkelijk maakt of wat ertoe leidt, zoals verleidelijke kleding, privé-afspraakjes en vrijblijvende omgang tussen mannen en vrouwen, het afschilderen van naaktfiguren, pornografische lectuur, etc.

In overeenstemming hiermee hebben islamitische juristen het criterium vastgesteld dat alles wat het Harame bevordert of ertoe leidt, zelf ook Haram is.
Eenzelfde principe is dat de verbodsovertreding niet beperkt is tot degene die hem begaat, maar zich uitstrekt tot degenen die hem daarbij geholpen hebben, mentaal of materieel.
Ieder wordt verantwoordelijk voor zijn eigen deel gehouden.

Bijvoorbeeld:
In het geval van bedwelmende dranken heeft de Profeet (vzmh) niet allen degene die het drinkt vervloekt, maar ook degene die het geproduceerd heeft, degene aan wie de prijs betaald is, etc.

Hieruit kunne we de regel afleiden dat alles wat helpt om wat Harams te doen, zelf Haram is en iedereen die een ander hierbij assisteert, meedeelt in de zonde ervan.

7. Het is verboden om dat wat Halal is, valselijk voor te doen als Haram.

Zoals de islam alles verboden heeft wat tot het Harame leidt, heeft het ook verboden dat men zijn toevlucht neem in de formele wetgeving om wat Haram is te kunnen doen, door middel van kromme redeneringen en door Satan geïnspireerde excuses.

De Joden zijn met name voor zulke praktijken berispt.
De Profeet (vzmh) zei: "Handel niet als de Joden die Allah's verboden door ondeugdelijke excuses, formeel wettig gemaakt hebben"
Dit refereert naar het feit dat Allah de Joden verboden had om op Sabbat (zaterdag) te jagen.
Om dit verbod te ontwijken groeven zij geulen op vrijdag, zodat de vis er op zaterdag zou invallen en zij hem op zondag konden vangen.
Degenen die hun toevlucht zoeken in rationalisering en excuses om hun praktijken te rechtvaardigen, beschouwen zulke handelingen als wettig. Maar islamitische wetgeleerden beschouwen het als Haram, aangezien het Allah's doel was hen op Sabbat (zaterdag) te verhinderen te jagen, of het nu direct of indirect was.

Iets wat Haram is anders noemen of zijn vorm veranderen terwijl de essentie hetzelfde blijft, is een verderfelijke tactiek, want het veranderen van een naam of een vorm heeft geen gevolg zolang het ding zelf of de essentie hetzelfde blijft.
Dus als een aantal mensen nieuwe termen bedenken om met rente te kunnen omgaan of om alcohol te kunnen consumeren, blijft de zonde van het omgaan met rente of het consumeren van alcohol bestaan.

8. Goede bedoelingen maken hetgeen Haram is nog niet acceptabel.

In al zijn wetgevingen en morele bevelen legt de islam grote nadruk op de nobelheid van gevoelens, verhevenheid van doelen en zuiverheid van bedoelingen.
De Profeet (vzmh) zei: "De daden worden naar intentie beoordeeld en iedereen wordt naar intentie beloont."
Alle zaken die door een moslim worden gedaan als een daad van aanbidding van Allah beschouwd en verdienen in het hiernamaals een beloning.

In het geval van het Harame is het anders: het blijft Haram, hoe goed men het ook bedoelt heeft, hoe loffelijk het streven of hoe eerbaar het doel ook is.
De islam stemt er nooit mee in om een Haram middel voor een hoffelijk doel te gebruiken.
Er wordt juist op aangedrongen dat niet alleen het doel eerbaar moet zijn, maar ook de middelen die ervoor gekozen worden.
Als iemand die zich door woeker, valsheid in geschrifte, gokken of op enig andere ongeoorloofde manier verrijkt en dit geld gebruikt om een moskee te bouwen, een liefdadigheidsinstituut op te richten of een ander goed werk te doen, dan zal de schuld van de daad die Haram was niet van hem worden afgenomen, omdat hij een goed einddoel had.

In de islam hebben goede doelen of goede bedoelingen geen resultaat in het verminderen van de zondigheid van zaken die Haram zijn.

9. Twijfelachtige zaken dienen vermeden te worden.

Dankzij Allah's genade aan de mensen zijn zij niet in onwetendheid omtrent het Halal en Haram gebleven.
Hij heeft hen zelfs heel duidelijk gemaakt, wat Halal is en hen uitgelegd wat Haram is.
In overeenstemming daarmee mag men het Halal doen en moet men het Harame vermijden, zolang men de keuze hieruit heeft.
Er is echter tussen het duidelijke Halal en het duidelijke Haram een grijs tussengebied.
Dit is het terrein van hetgeen twijfelachtig is.
Sommige mensen zijn niet in staat om te beslissen of iets Halal of Haram is.
Zulke verwarring kan veroorzaakt worden door een twijfelachtig bewijs of door twijfel aan de toepasbaarheid van de tekst op een bepaalde omstandigheid of een specifieke kwestie.
Als het om zulk soort zaken gaat dan rekent de islam het tot de vrome daden van de moslims om het twijfelachtige te vermijden, opdat men er zeker van is dat men niets Harams doet.

10. Het Haram is voor iedereen verboden.

In de islamitische Shari'ah (wetgeving) heeft het Harame een universele toepassing.
Hierbij bestaat er niets dat voor een niet-Arabier verboden is, maar voor een arabier toegestaan is.
Noch iets dat wat beperkingen aan zwarten oplegt maar aan blanken toegestaan wordt.
Er bestaan geen klassen met bepaalde privileges of individuen die in de naam van de godsdienst kunnen doen wat ze willen.
Moslims hebben geen enkel recht om iets voor anderen Haram te maken, terwijl het voor henzelf Halal is.
Dit zou ook niet kunnen want Allah is waarlijk de Heer van iedereen en de islamitische Shari'ah geldt voor alle mensen.
Wat Allah heeft toegestaan in de Shari'ah is voor alle mensen wettig en wat Hij verboden heeft is voor alle mensen tot op de Dag der Opstanding verboden.

Bijvoorbeeld:
Stelen is even Haram voor moslims als voor niet-moslims.
De straf ervoor is hetzelfde, ongeacht de familie en de afkomst van de dief.

11. Nood breekt wet.

Hoewel de islam het aantal verboden zaken beperkt heeft, is het tegelijkertijd heel streng in het voorkomen van verbodsovertredingen.
Het heeft daarom de weg geblokkeerd die openlijk of verborgen tot deze verboden leidt.
Dus wat tot het Harame leidt is zelf Haram.
Datgene wat meewerkt aan het Harame is zelf Haram.
Kromme redeneringen om zich met het Harame in te laten is Haram.

Maar tegelijkertijd is de islam noch blind voor de noden en het belang van het leven, noch voor de menselijke zwakheid om het te verdragen.
Het wordt de moslim toegestaan om in geval van nood verboden voedsel te eten in die hoeveelheden die voldoende zijn om hem te doen overleven en hem van de dood te redden.
In deze context wordt, na het opnoemen van het verboden voedsel, te weten dode dieren, bloed en varkensvlees, door Allah wa Ta'ala gezegd:

Maar hij,
die gedwongen is en dit niet wenst en geen overtreder is,
op hem rust geen zonde.
Want Allah is Vergevingsgezind, Genadevol.

(Koran Al-Baqara :173)

16:34 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |