22-11-07

Özlüyoruz sizleri,

sevmek Allahi,sevmek fahri kainati,sevmek kitabullahi,Allahi seveni sevmek,Allahi sevenin ayaklarindan öpebilmek,kurtaracak bizi,tek iksir bu olsa gerek,

bir Ömer[ra] vardi hani,kainati bir topac gibi elinde tutan ömer,hani birgün devenin üzerindeydi ve kirbaci dü$müstü,inip aldi yerden,

bunun üzerine yaninda bulunan biri;ey müminlerin emiri,buyursaydiniz biz alirdik dediginde,

Ömer;ben deve üzerindeyken Hattabin oglu ömerdim,kirbacim düstügünde hattabinoglu ömerdim,egilip yerden aldigimda yine

hattabin oglu ömerdim!!

 

 hani birgün misafirleri gelmi$tide Ömer kendi elleriyle develerinden süt sagmaya gitmi$tide,oraya giren biri bu durumu görünce,

ey halife,emretseydinizde bu i$i bir köleye yaptirsaydik,

o an Ömer hiddetlenir;BENDEN IYI KÖLE VARMIDIR DER,

 

özlüyorum mekani yikan adami,celigi eriten adami,pencesiyle zulmü kaldiran adami,kurani ya$iyan adami,

özlüyorum,bulabilseydim,ayaklarinin altini öper öper ba$ima tac olarak giydirirdim,yeryüzünde bundan daha büyük bir $eref bilemiyorum.

biz özledik sizide, bilmem sizler bizi taniyacakmisiniz mah$erde,o kararmi$ yüzümüzle bilmem taniyacakmisiniz bizi,bunlar peygamberi seviyordu,

kurani seviyordu,sahabeyi seviyordu diyecekmisiniz, yoksa riyakarlar,ici di$i nifaak dolular,gösteri$ yapanlar,yikilin kar$imizdan,

sizde yok Siddiykin sadakati,yok sizde Ömer $ecaati,lutfu,yok sizde ömerin adaleti,yok sizde Alinin o muhte$em hali,

yok sizde onlardan hicbiri,ne Osmana benzersiniz,ne Hasana benzersiniz,ne zubeyre benzersiniz,ne Bilale benzersiniz,

siz hic benzemediniz bize,acep öylemi diyeceksiniz?

 

özlüyoruz sizleri,

19:13 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Al-Hadith : De gunst van optionele daden van aanbidding


Aboe Hoerayrah overlevert dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: "Waarlijk Allah, de Verhevene, zei: ,,Wie een Waliy (geliefde, helper) van Mij als vijand neemt, dan verklaar ik hem voorzeker de oorlog. En er is niets waarmee Mijn dienaar dichter bij Mij kan komen dan door (het verrichten van) datgene wat Ik hem heb opgelegd. En Mijn dienaar blijft steeds dichter bij Mij komen door (het verrichten van) optionele daden van aanbidding, totdat Ik hem liefheb. Wanneer Ik hem liefheb, dan zal Ik zijn gehoor zijn waarmee hij hoort en zijn zicht waarmee hij ziet en zijn hand waarmee hij toeslaat en de voet waarmee hij loopt. En als hij Mij wat vraagt, dan zal Ik hem (dit) zeker geven. En als hij toevlucht tot Mij zoekt, dan zal Ik hem (dit) geven." (al-Boechari)

Uitleg

Deze overlevering is een Hadith Qoedsiy (heilige overlevering) omdat de Profeet (vrede zij met hem) hier overlevert wat Allah Zelf heeft gezegd. En alle overleveringen die de Profeet (vrede zij met hem) overlevert op autoriteit van Allah noemen de geleerden een hadith qoedsiy.

Een waliy is het tegenovergestelde van een vijand. De Awliyaa’ (meervoud van waliy) zijn de godsvruchtige gelovigen. Het bewijs hiervoor zijn de volgende woorden van Allah:

"Weet waarlijk, de Awliyaa’ van Allah zal geen angst overkomen hen en zij treuren niet." (Soerat Yoenoes: 62-63)

Degenen die zich vijandig opstellen tegenover de awliyaa’ van Allah, heeft aan Allah de oorlog verklaart.

Hierna noemt Allah, de Verhevene, de redenen die ertoe leiden dat een persoon een waliy van Allah wordt. Hij zegt: "En er is niets waarmee Mijn dienaar dichter bij Mij kan komen dan door (het verrichten van) datgene wat Ik hem heb opgelegd."

Dit betekent dat er niets geliefder is bij Allah waarmee een persoon Hem aanbidt, dan de verplichte daden van aanbidding, dit omdat men door het verrichten van daden van aanbidding dichter tot Allah komt. Zo is het verrichten van twee verplichte rakcaah geliefder bij Allah dan het verrichten van twee optionele rakcaah. Een dirham uitgeven aan Zakaah is geliefder bij Allah dan het uitgeven van een dirham aan liefdadigheid. Het verrichten van de (eerste) verplichte Hadj is geliefder bij Allah dan het verrichten van een vrijwillige Hadj (andere dan de eerste keer). Het vasten van de Ramadan is geliefder bij Allah dan het vrijwillig vasten enz. Dit is dan ook reden waarom Allah de verplichte daden van aanbidding verplicht heeft gesteld.

"En Mijn dienaar blijft steeds dichter bij Mij komen door (het verrichten van) optionele daden van aanbidding."

De optionele daden komen dus na verplichte daden en wanneer deze continue worden verricht, leidt dit ertoe dat Allah van deze persoon gaat houden.

"Totdat Ik hem liefheb."

Dit kan op twee manieren uitgelegd worden. Ten eerste: het zoeken van toenadering tot Allah leidt ertoe dat Allah van de persoon gaat houden en ten tweede: Het zoeken van toenadering tot Allah, door het verrichten van optionele daden, leidt ertoe dat Allah van de persoon gaat houden. In beide gevallen is er sprake van één en dezelfde doelstelling.

"Wanneer Ik hem liefheb, dan zal Ik zijn gehoor zijn waarmee hij hoort."

Allah zal de persoon trefzeker maken in alles wat hij hoort en hij zal slechts datgene horen wat goed voor hem is. De betekenis hier is beslist niet dat Allah het gehoor is van een persoon. Hetzelfde geldt voor het zicht. Allah zal hem tevens trefzeker maken in alles wat hij ziet, waardoor slechts naar de goede zaken kijkt.

"En zijn hand waarmee hij toeslaat."

Allah zal hem tevens trefzeker maken in zijn werk en alles waarbij hij zijn handen gebruikt. Hij zal slechts werken aan datgene wat goed is.

"En de voet waarmee hij loopt."

Ook zal Allah hem trefzeker maken in zijn lopen. Hij zal slechts naar datgene gaan wat goed is.

"En als hij Mij wat vraagt, dan zal Ik hem (dit) zeker geven."

Alles wat deze persoon aan Allah vraagt zal verhoord worden en hem zal datgene gegeven worden waarnaar hij vraagt.

"En als hij toevlucht tot Mij zoekt, dan zal Ik hem (dit) geven."

Naast het feit dat deze persoon gegeven wordt waarnaar hij vraagt, zal hem ook bescherming geboden worden tegen datgene waarvoor hij zijn toevlucht tot Allah zoekt

Wat leert deze overlevering ons?

- Allah heeft Awliyaa’ (helper -door het volgen van zijn voorschriften-, geliefde). Dit wordt
nog eens benadrukt door Allah’s Woorden (interpretatie van de betekenis):

"Weet waarlijk, de Awliyaa’ van Allah zal geen angst overkomen hen en zij treuren niet." (Soerat Yoenoes: 62-63)

- De grootsheid van de awliyaa’ van Allah. Het is zelfs zo dat degenen die zich vijandig tegen
hen opstellen Allah de oorlog verklaren.

- Het zich vijandig opstellen tegen één van de awliyaa’ van Allah behoort tot de grootste
zonden, omdat Allah het plegen ervan aanmerkt als een oorlogsverklaring aan Hem.

- De verplichte daden van aanbidding zijn geliefder bij Allah dan de aanbeloven daden van
aanbidding.

- De daden van aanbidding kunnen in twee categorieën verdeeld worden:

1 Faraa’id (verplichte daden van aanbidding)

2 Nawaafil (aanbevolen daden van aanbidding)

- Het toekennen van de eigenschap van Mahabbah (genegenheid) aan Allah. Als Allah van
iemand houdt, dan zal Hij goed voor hem zijn, hem belonen en hem dichter tot Zich
brengen.

- De daden van aanbidding verschillen in niveau.

- Deze overlevering is tevens een bewijs voor de overtuiging van Ahl-us Soennah wal
Djamaacah betreffende de Imaan (geloof), namelijk dat deze toeneemt en afneemt. Dit
omdat de daden tot de Imaan behoren. Als Allah meer houdt van bepaalde daden dan
andere, dan kunnen wij hieruit opmaken dat de Imaan toeneemt en afneemt, afhankelijk
van de daden die worden verricht.

- Als Allah van een persoon houdt, dan maakt Hij hem trefzeker betreffende zijn gehoor,
zijn zicht, zijn hand en zijn voet. Dit allemaal als beloning van Allah.

- Als een persoon dichter tot Allah komt met het verrichten van goede daden, dan vergroot
dit zijn kans dat Allah zijn smeekbede verhoort en hem bescherming biedt als hij zijn
toevlucht tot Hem zoekt.

07:54 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-11-07

Het verhaal van profeet Yoesef[vzmh]

Yoesef (vrede zij met hem) de zoon van Jacqoeb (vrede zij met hem) was één van de Profeten van Allah[swt] .
 Al toen hij jong was, was hij heel erg intelligent en ook erg knap. Zijn vader,
 Jacqoeb was ook een Profeet van Allah[swt] en was het kleinkind van Ibrahiem (vrede zij met hun beide).
Jacqoeb (vrede zij met hem) hield heel erg veel van Yoesef (vrede zij met hem).
Yoesef (vrede zij met hem) was dan ook, samen met zijn broertje Benjamin van dezelfde moeder,
het lievelingskind van zijn vader.
Natuurlijk hield Jacqoeb (vrede zij met hem) ook van zijn andere kinderen.
 Hij had nog elf andere zonen naast Yoesef (vrede zij met hem).


Yoesef (vrede zij met hem) en de droom


Op een nacht had Yoesef (vrede zij met hem) een hele bijzondere droom.
Hij zag elf sterren en de zon en de maan allemaal voor hem buigen. Hij vertelde zijn vader over de droom.

“O mijn vader, ik zag elf sterren en de zon en de maan in mijn droom. Ik zag ze voor mij buigen.”
(vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 4)

Jacqoeb (vrede zij met hem) begreep dat Allah hem gezegend had
en dat Yoesef (vrede zij met hem) een grootse toekomst te wachten stond.
Jacqoeb (vrede zij met hem) wist ook dat de shaitan de eeuwige vijand van de mensen is ,
en hun altijd van het rechte pad probeert af te brengen. Hij zei dan ook tegen zijn zoon:

“ O mijn zoon, vertel jouw droom niet aan je broers, anders zullen zij tegen jou een plan beramen.
Voorwaar, de shaitan is voor de mens een duidelijke vijand.” (vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 5)


De broers van Yoesef (vrede zij met hem) waren inderdaad erg jaloers op hem en zijn broertje,
omdat ze dachten dat hun vader Jacqoeb (vrede zij met hem) meer van hen hield. Zij zeiden dan ook:

“Yoesef en zijn broer (Benjamin) zijn geliefder bij onze vader dan wij, terwijl wij een hechte groep zijn.
Voorwaar, onze vader verkeert zeker in een duidelijke dwaling.”
(vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 8)

De broers van Yoesef (vrede zij met hem) vonden omdat zij sterker, ouder en een hechte groep waren,
dat zij de voorkeur van hun vader verdienden.
Hun vader had in hun ogen dan ook een duidelijke dwaling begaan door
 de voorkeur te geven aan Yoesef (vrede zij met hem) en zijn broertje.
Op een dag maakten ze een plan om voor eens en voor altijd van hem af te komen.
Ze vroegen toestemming aan hun vader om Yoesef (vrede zij met hem) mee te nemen om met hen te spelen.

Zij zeiden: “O onze vader, waarom vertrouwt u Yoesef niet aan ons toe. Voorwaar wij hebben het beste met hem voor.
 Laat hem morgen met ons mee gaan, zodat hij zich kan vermaken en spelen.
 Wij zullen op hem passen.” (vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 11-12)


Jacqoeb (vrede zij met hem) wist dat zijn (andere) zonen jaloers waren op Yoesef (vrede zij met hem) en Benjamin.
 Hij stond het dan ook niet toe dat zij Yoesef (vrede zij met hem) zouden meenemen. Hij zei:


“Ik vrees dat de wolf hem zal opeten terwijl jullie niet opletten.” (vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 13)

 

De broers bleven aandringen en Jacqoeb (vrede zij met hem) gaf alsnog toestemming.
De broers namen Yoesef (vrede zij met hem) mee en onderweg begonnen ze hem te slaan en uit te schelden
 en vertelden hem wat ze van plan waren.Ze gooiden Yoesef (vrede zij met hem) in een diepe put.
 De broers spraken met elkaar af om tegen hun vader te zeggen dat Yoesef (vrede zij met hem) door een wolf was opgegeten.
 De broers slachtten een geit en doordrenkten het hemd van Yoesef (vrede zij met hem) met het bloed van het dier.
 Thuis aangekomen vertelden ze hun leugen.


En zij kwamen ’s Avonds huilend bij hun vader. Ze zeiden: “Onze vader,
 wij hielden een wedstrijd en lieten Yoesef met onze spullen achter en de wolf verslond hem,
 maar u zult ons toch niet geloven, ook al spreken wij de waarheid”. En zij brachten zijn hemd met het valse bloed erop.
Hij (Jacqoeb vrede zij met hem) zei: “Jullie hebben voor jezelf iets moois verzonnen. Daarom is geduld passend.
 En Allah[swt] is het Die om hulp wordt gevraagd bij wat jullie beschrijven.”
(vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 16-18)

Jacqoeb (vrede zij met hem) wist natuurlijk dat zijn zonen logen.
 Daarom zei hij dat geduld passend was en hij stelde zijn vertrouwen op Allah[swt].


Yoesef (vrede zij met hem) wordt naar Egypte gebracht

Toen Yoesef (vrede zij met hem) in de put zat openbaarde Allah[swt] hem dat hij niet bang hoefde te zijn
 en dat hij uit deze benarde positie zou worden gehaald.
 Allah[swt] openbaarde hem ook dat hij zijn broers zal confronteren met hun daad. Als dat zal gebeuren,
zal Yoesef (vrede zij met hem) de overhand op hen hebben.

“En Wij openbaarden aan hem: Jij zult hen zeker inlichten over die zaak van hun (wat zij hadden gedaan),
 terwijl zij het niet beseffen.” (vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 15)

Een karavaan die op doorreis was naar Egypte kwam langs en wilden water uit de put halen ,
maar vonden daarin Yoesef (vrede zij met hem).
 Ze namen Yoesef (vrede zij met hem) mee en verkochten hem aan een Aziz van Egypte.

Yoesef (vrede zij met hem) groeide op tot een zeer aantrekkelijke jongeman
en de vrouw van de Aziz voelde zich erg aangetrokken tot hem.
Maar Yoesef (vrede zij met hem) ging hier niet op uit vrees voor Allah[swt]. Op een dag probeerde de vrouw van de Aziz,
 Yoesef (vrede zij met hem) te verleiden. Ze ging naar hem toe met haar slechte bedoelingen,
 maar Yoesef (vrede zij met hem) wilde hier niets van weten en probeerde van haar los te komen.
Terwijl Yoesef (vrede zij met hem) weg rende, trok de vrouw van de Aziz van achter aan zijn hemd en hierdoor scheurde het.
 Op dat moment kwam de Aziz binnen en zei de vrouw dat Yoesef (vrede zij met hem) haar had aangevallen.
 Yoesef (vrede zij met hem) beweerde juist dat hij het slachtoffer was.

En zij in wiens huis hij (Yoesef) verbleef, probeerde hem te verleiden, tegen zijn wil en zij sloot de deuren en zei:
 "Kom hier." Hij zei: "(Ik zoek mijn) toevlucht bij Allah[swt]. Voorwaar Hij is mijn Heer. (Hij geeft mij) mijn beste plaats.
Voorwaar de onrechtplegers zullen niet slagen." (vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 23-25)

Wat moest de Aziz nu doen? Wie sprak de waarheid?

Een familielid van de Aziz zei dat als zijn vrouw gelijk had het overhemd van Yoesef (vrede zij met hem)
aan de voorkant gescheurd moest zijn omdat de vrouw dan de aanval van Yoesef (vrede zij met hem) zou proberen af te weren
en hierdoor zijn overhemd (van voren) zou scheuren.
Maar als het overhemd van achter zou zijn gescheurd dan zou Yoesef (vrede zij met hem) de waarheid spreken ,
want dan zou hij juist proberen weg te rennen van haar aanval en moest zij van achter hebben getrokken.
 Yoesef’s onschuld werd dus bewezen.

De Aziz vroeg aan Yoesef (vrede zij met hem) om niets over het voorval door te vertellen.
Sommige prinsessen en andere rijke vrouwen werden echter op de hoogte gebracht van wat de vrouw van de Aziz had gedaan.
 Zij wezen haar na en zeiden:

De vrouw van de Aziz probeert haar slaaf te verleiden, voorwaar zij houdt heftig van hem.
Waarlijk wij zien haar in een duidelijke dwaling. (vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 30)

 

Toen de vrouw van de Aziz hoorde dat er zo over haar gesproken werd wilde zij haar daad duidelijk maken,
 en laten zien dat deze slaaf niet zo was zoals zij dachten.
 Zij nodigde hierop al haar vriendinnen uit en bereidde een maaltijd voor hen.
Als dessert werd er fruit gebracht dat met messen gesneden moest worden.
 Alle vrouwen kregen een mes en toen riep zij Yoesef (vrede zij met hem),
die op dat moment zijn mooiste kleren moest aantrekken.

Toen de vrouwen naar hem keken vielen hun monden van verbazing open,
zij hadden nog nooit zo een aantrekkelijke man in hun hele leven gezien. Zij zeiden:
“Hoe volmaakt is Allah[swt], dit is geen mens.
Dit is niets anders dan een edele engel!” (vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 31)

Door de wonderbaarlijke verschijning van Yoesef (vrede zij met hem) raakten de vrouwen zo in de war ,
dat ze vergaten dat ze een mes in hun handen hadden. Zij sneden zichzelf in hun handen in plaats van het fruit,
 maar ze voelden zelfs de pijn niet.

Zij zei: “Dit is hij, waarover jullie mij beschuldigden en ik heb hem geprobeerd te verleiden,
maar hij weigerde. Maar als hij niet doet wat ik hem beveel,
dan zal hij zeker gevangen gezet worden en zal hij zeker tot de vernederden behoren.”
(vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 32)

De vrouw van de Aziz zei dat dit de man was die zij wilde verleiden.
Ze prees Yoesef (vrede zij met hem) voor zijn vroomheid.
De vrouwen begonnen Yoesef (vrede zij met hem) nu te dwingen om naar zijn meesteres te luisteren ,
maar hij weigerde dit en zocht zijn toevlucht tot Allah[swt] en zei:

“O mijn Heer! De gevangenis is mij liever dan datgene waar zij mij naar uitnodigt en als U hun list niet van mij afwendt,
 zal ik zeker tot hen neigen, en zal ik tot de onwetenden behoren.”

 


Yoesef (vrede zij met hem) wordt onterecht gevangen gezet
De Aziz dacht dat het voor zijn vrouw beter zou zijn om Yoesef (vrede zij met hem) niet in de buurt te hebben.
 Zij wilden de mensen ook een beetje wijs maken dat Yoesef (vrede zij met hem) degene was die haar probeerde te verleiden.
 Zo werd Yoesef (vrede zij met hem) onterecht in de gevangenis gezet.

Yoesef (vrede zij met hem) zat samen met twee andere jonge mannen in de gevangenis.
 De één was de wijnproever van de koning en de ander was de bakker van de koning.
 Beiden werden beschuldigd van het plegen van een misdrijf. Toen zij Yoesef (vrede zij met hem) ontmoetten,
 waren zij erg onder de indruk van zijn goede manieren,
zijn rechtvaardigheid en van het feit dat hij altijd zijn gebed verrichte.

Op een dag gebeurde het dat beide mannen hadden gedroomd en zij wilden weten wat hun dromen betekenden.
De wijnproever droomde dat hij druiven perste in de beker van de koning en bood het hem vervolgens aan.
De bakker droomde dat hij een mand brood op zijn hoofd droeg en vervolgens begonnen roofvogels van dit brood te eten.
 De jonge mannen vertelden hun droom aan Yoesef (vrede zij met hem) en vroegen hem om hun droom uit te leggen.
 Yoesef (vrede zij met hem) zei dat hij de verklaringen van hun dromen wist. Hij zei:

“Dat is wat mijn Heer mij heeft geleerd (het uitleggen van dromen).
Ik heb de godsdienst afgezworen van een volk dat niet in Allah[swt] gelooft,
en van de ongelovigen in het Hiernamaals zijn.” (vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 37)

Yoesef (vrede zij met hem) nodigde de twee jonge mannen uit tot de godsdienst (dit heet in het Arabisch Dacwah) van Allah.
 Hij zei:

“O mijn twee medegevangen! Zijn verschillende heren beter of Allah[swt] de Ene, de Onweerstaanbare?
 Wat jullie naast Hem aanbidden zijn slechts namen die jullie en jullie vaderen hebben gegeven.
 Allah[swt] heeft hiervoor geen gezag gegeven. Het oordeel is slechts aan Allah[swt].
 Hij heeft jullie bevolen niemand anders dan Hem te aanbidden, dat is de ware godsdienst,
 maar de meeste mensen weten het niet.” (vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 39-40)

 

Yoesef (vrede zij met hem) leidde de mannen eerst naar het pad van Allah[swt]. Vervolgens zei hij:

“O mijn twee medegevangen! Wat één van jullie betreft, hij zal voor zijn heer wijn inschenken.
Wat de andere betreft, hij zal gekruisigd worden en de vogels zullen van zijn hoofd eten.
 De zaak waarover jullie vragen, is reeds besloten.”
(vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 41)

En hij zei tegen de andere, van wie hij dacht dat hij gered zou worden:
"Noem mij tegenover jouw heer." Maar de shaitan maakte dat hij vergat zijn naam te noemen voor zijn heer.
 Daarom verbleef hij een aantal jaren in de gevangenis.
(vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 42)

De wijnproever ontsnapte aan zijn straf.
Yoesef (vrede zij met hem) vroeg hem aan de koning te vertellen dat hij onschuldig in de gevangenis zat.
 Maar de shaitan zorgde ervoor, dat de wijnproever het vergat door te vertellen.
 Hierdoor verbleef Yoesef (vrede zij met hem) nog eens drie tot negen jaar in de gevangenis.

 

De droom van de koning

De koning van Egypte droomde eens dat,
 hij aan een rivieroever zat waar hij zeven vette koeien zag die door zeven magere koeien werden opgegeten,
 en zeven groene korenaren die door zeven verwelkte korenaren werden opgegeten.
 Niemand kon de verklaring van deze droom aan de koning geven, totdat de wijnproever,
zich Yoesef (vrede zij met hem) herinnerde.
Hij vroeg aan de koning om hem naar Yoesef (vrede zij met hem) te sturen in de gevangenis.
 Toen hij Yoesef (vrede zij met hem) ontmoette, vroeg hij hem om de droom van de koning uit te leggen.

Yoesef (vrede zij met hem) was niet eens boos op de wijnproever en verklaarde de droom zonder daar tegenover te stellen,
 dat hij zou worden vrijgelaten. Hij zei dat de komende zeven jaren,
 overvloedige jaren zouden zijn en dat daarna zeven jaren van droogte zouden volgen.
De koning was erg onder de indruk van de intelligentie van Yoesef (vrede zij met hem)
en hij stuurde daarom een boodschapper om Yoesef (vrede zij met hem) te halen zodat hij hem kon ontmoeten.
 Yoesef (vrede zij met hem) wilde echter niet uit de gevangenis komen voordat alle mensen wisten,
 dat hij onrechtvaardig gevangen genomen was. Hij zei tegen de boodschapper:

"Ga terug naar jouw heer en vraag hem hoe het is met de vrouwen die hun handen verwondden.
 Voorwaar mijn Heer weet van hun list." (vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 50)

De koning liet de vrouwen komen om hen aan de tand te voelen. Hij zei:

"Wat was er met jullie toen jullie probeerden Yoesef te verleiden, tegen zijn wil?” Zij zeiden: “Heilig is Allah[swt],
wij weten geen kwaad van hem. (Yoesef (vrede zij met hem))” Zij (de vrouw van de Aziz) zei: “Nu is de waarheid gebleken,
ik probeerde hem tegen zijn wil te verleiden. Hij is zeker één van de waarachtigen."
(vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 51)

De koning raakte nu nog meer onder de indruk van Yoesef (vrede zij met hem)
 en wilde hem als betrouwbare minister aanstellen.
Yoesef (vrede zij met hem) werd aange_steld als de enige hoge ambtenaar van Egypte
en hij beheerde de voorraadschuren en hij kon doen wat hij maar wilde.

Dus gaven Wij het volledige gezag aan Yoesef in het land, om daarin bezittingen te nemen wanneer en waar hij maar wenste.
 (vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 56)

 

De broers van Yoesef (vrede zij met hem) in Egypte

Toen de magere jaren aangebroken waren ontstond er niet alleen in Egypte en hongersnood maar ook in de omringende landen.
 Door de hongersnood gedreven,
kwamen ook Yoesef's broers uit Kana’an om graan van Yoesef (vrede zij met hem) te kopen.
Hij herkende hen, maar zij wisten niet wie hij was.

Yoesef (vrede zij met hem) gaf hun het graan en liet zonder dat zijn broers het wisten ,
hun geld in hun zadeltassen terugstoppen.
Hij vertelde ze dat ze volgende keer hun jongste broertje moesten meenemen,
 anders zouden ze niet langer van de voorraad krijgen.
Thuis aangekomen vroegen de broers hun vader om hun broertje Benjamin mee te nemen.
 Zij zeiden dat als ze hem niet zouden meenemen ze geen graan zouden krijgen.
 Hij zei: “Zeker zoals jullie vroeger Yoesef (vrede zij met hem) mee hadden genomen”.
 Aangezien de hongersnood nog steeds voortduurde stemde Yaccoeb in maar onder voorwaarde dat ze bij Allah[swt]
 zouden beloven,dat ze hun broertje koste wat kost zouden terug brengen.

 

Yoesef (vrede zij met hem) ontmoet Benjamin

Toen Yoesef (vrede zij met hem) zijn broertje Benjamin ontmoette vertelde hij hem in het geheim dat hij z’n broer was,
 en hij vertelde wat zijn oudere broers hem hadden aangedaan.
Hij vroeg Benjamin om zijn ware identiteit niet te verklappen.
 Yoesef (vrede zij met hem) had namelijk een plan bedacht om zijn broers te beproeven.
 Hij liet de maatbeker van de koning in Benjamin's tas verstoppen,
zodat het leek alsof Benjamin het had gestolen. Aldus moest hij voor straf achterblijven.

De broers smeekten Yoesef (vrede zij met hem) om één van hen achter te houden in plaats van Benjamin,
maar Yoesef (vrede zij met hem) weigerde. Hierop keerden de broers terug naar hun vader,
 en vertelden hem dat Benjamin achter moest blijven in verband met diefstal.
 Yaccoeb (vrede zij met hem) huilde van verdriet, maar geloofde niets van de diefstal.
 Hij stuurde toen zijn zonen terug om Yoesef (vrede zij met hem) te zoeken en Benjamin terug te halen.
 De broers gingen als eerste terug naar Yoesef (vrede zij met hem), hem smekende om een volle maat graan.

Yoesef (vrede zij met hem) begon medelijden met zijn arme vader te krijgen en besloot zichzelf bekend te maken en zei:

“Weten jullie wat jullie met Yoesef en zijn broer hebben gedaan,
toen jullie onwetend waren?” (vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 89)

 

Waarop ze hem verbaast vroegen:

"Bent u echt Yoesef? Hij (Yoesef (vrede zij met hem)) antwoordde: “Ik ben Yoesef en dit is mijn broer.
 Allah[swt] is ons zeker genadig geweest. Waarlijk, degene die rechtgeleid en geduldig is, dan zeker,
 Allah[swt] zorgt ervoor dat de beloning van de weldoeners niet verloren gaat.
" (vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 90)

De broers schaamden zich diep en gaven toe dat Allah[swt] hun broer zeker begunstigd had.
Yoesef (vrede zij met hem) strafte hen niet, integendeel,
 hij smeekte Allah[swt] om medelijden met hen te hebben.

Hij zei: “Op deze dag is er voor jullie geen verwijt,
 moge Allah[swt] jullie vergeven.” (vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 92)

Daarna vroeg hij zijn broers om met de hele familie en Yacoeb naar hem te komen.
Zijn vader was ondertussen blind geworden door zijn verdriet. Hij zei:

“Neem dit hemd van mij met jullie mee, leg het over het gezicht van mijn vader,
hij zal dan weer kunnen zien en breng al jullie familieleden bij mij.” (vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 93)

 

Toen de broers Egypte verlieten, vertelde Yacoeb (vrede zij met hem) aan zijn achtergebleven zonen,
dat hij de geur van Yoesef (vrede zij met hem) rook, hoewel de karavaan ver weg was.
Nadat de broers terug kwamen en het hemd over Yacoeb’s gezicht werd geplaatst, kon hij weer zien.

 

De droom van Yoesef (vrede zij met hem) komt uit

Toen de familie van Yoesef (vrede zij met hem) Egypte binnenkwam,
zette hij zijn ouders op zijn eigen troon en zij allen, samen met zijn elf broers,
bogen als teken van respect voor Yoesef (vrede zij met hem). (Dit was in hun goddelijke wetten toegestaan,
maar is in de Islam haram)

Dit was de vervulling van Yoesef’s droom, waarin de zon en de maan en de sterren die zich voor hem bogen.
Yoesef (vrede zij met hem) prees daarna Allah[swt] en dankte Hem daarna voor Zijn genade en goedheid ten opzichte van hem.
 Hij zei:

“Mijn Heer! U heeft inderdaad het gezag aan mij gegeven en mij de betekenis van de dromen onderwezen.
 De Schepper van de hemelen en de aarde! U bent mijn Beschermheer in deze wereld en in het hiernamaals,
 laat mij sterven als een moslim en voeg mij bij de rechtvaardigen.” (vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 101

20:15 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

19-11-07

Ik[swt] geef je wijsheidOp ieder negatief ding dat we tegen onszelf zeggen, heeft Allah een
positief antwoord.Je zegt: "Het is onmogelijk"......................Allah zegt: Alles is mogelijk

Je zegt: "Ik ben te moe".................................Allah zegt: Ik zal je rust geven

Je zegt: "Ik kan niet verder".......................Allah zegt: Mijn genade is voldoende

Je zegt: "Ik kom hier niet meer uit"..............Allah zegt: Ik zal je leiden.

Je zegt: "Ik kan het niet"...........................Allah zegt: "Je kan alles"

Je zegt: "Ik ben niet capabel"....................Allah zegt: IK ben capabel

Je zegt: "Het is het niet waard"................Allah zegt: Het zal het waard zijn

Je zegt: "Ik kan mezelf niet vergeven"............Allah zegt: Ik vergeef je

Je zegt: "Ik kan het niet aan"........................Allah zegt: Ik zal je in alle hulp voorzien

Je zegt: "Ik ben bang"....................Allah zegt: Ik heb je geen geest van angst gegeven

Je zegt: "Ik ben altijd ongerust en gefrustreerd"..................Allah zegt: Werp al je zorgen op MIJ.

Je zegt: "Ik heb niet genoeg geloof".....................Allah zegt: Ik heb iedereen een maat van geloof gegeven.

Je zegt: "Ik ben niet slim genoeg"...............Allah zegt: Ik geef je wijsheid

Je zegt: "Ik voel me alleen"...................Allah zegt: Ik zal je niet verlaten of in de steek laten.

Je zegt: "Niemand houdt echt van me"...................Allah zegt: Ik houd van je

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:57 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-11-07

Cok güzel(kesinlikle izleyin)

http://www.youtube.com/watch?v=oPh9dAZRzlk

18:58 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-11-07

De liefde van Allah.

Door 'Amr Khaled.

Van jongs af aan horen we van onze ouders, leraren en leraressen, dat we veel van Allah (Subhana wa Ta'ala) moeten houden, en dat die en die metgezel die zoveel van Allah hield, aan het einde dat en dat bereikte. Maar hoe zit het met het omgekeerde? Houdt Allah ook van ons? Hoeveel houdt Allah van ons? Dat is waar het dit keer over gaat: de liefde van Allah (Subhana wa Ta'ala). Hoeveel houdt Allah (Subhana wa Ta'ala) van ons? Hoe is onze relatie met Allah? Wij moeten goed in de gaten houden dat onze relatie tot Allah (Subhana wa Ta'ala) gebaseerd is op liefde. Allah houdt ervan om ons te vergeven en Hij wil ons maar al te graag het paradijs laten binnen gaan, en deze relatie is niet, zoals velen denken, gebaseerd op haat en angst voor het hellevuur. Het mooiste is, dat wanneer je Allah aan het aanbidden bent, je er blij mee bent dat jij dat kan doen, je bent er trots op, je houdt ervan om Allah te aanbidden! Dit is een groot verschil met iemand die Allah aanbidt omdat hij bang is om anders in het vuur te belanden.

Jullie vragen je nu vast af: wat zijn de bewijzen dat Allah (Subhana wa Ta'ala) van ons houdt? Hier een aantal overleveringen. De Profeet (swas) zegt: "Als Allah van een dienaar houdt, dan roept Hij Djibriel: "Djibriel, Ik houd van diegene (en noemt hem bij naam), dus jij houdt ook van hem!" Dan roept Djibriel: "Jullie in de hemelen, Allah houdt van die en die, dus houdt ook van hem!" En daarna wordt de liefde voor hem ook op aarde gezaaid." (Overgeleverd in Bukhari.) Stel je voor, Allah (Subhana wa Ta'ala) houdt van jou, dan noemt Hij jou bij jouw eigen naam! Djibriel gaat ook van je houden, hij die met de Profeet (swas) de hemelse reis heeft meegemaakt, hij die ons de Qoer'aan heeft gebracht, hij gaat ook van je houden. En daarna roept hij ook de anderen in de hemelen, dus alle profeten, Moesa, Iesa, Soeleiman, Sajjida Marjam. Stel je eens voor dat Ibrahiem ook van jou gaat houden. En boven dat alles komt nog dat ook mensen hier op aarde van je gaan houden, omdat Allah van je houdt! Vaak komt het voor dat je iemand aardig vindt, dat je hem of haar liefhebt, maar je durft het tegen niemand te zeggen, je houdt het voor jezelf. Maar nee, Allah (Subhana wa Ta'ala) laat het iedereen weten; alle engelen, alle profeten, en ook nog alle mensen gaan van je houden.

Allah (Subhana wa Ta'ala) zegt in een hadieth qoedsi (overlevering van Allah): "Mijn dienaar komt het meest dichtbij Mij met de dingen die Ik hem verplicht heb. En hij komt steeds dichterbij met de vrijwillige daden, totdat Ik van hem houd. En als Ik van hem houd, dan ben Ik zijn oor waarmee hij luistert, zijn oog waarmee hij ziet, zijn hand waarmee hij handelt, zijn voet waarmee hij wandelt, en als hij Mij vraagt, dan geef Ik hem en als hij Mij om bescherming vraagt, bescherm Ik hem." (Overgeleverd in Bukhari.)
Wat betekent "ik ben zijn oor waarmee hij luistert en …."? Hij zal je ervan weerhouden om naar het verbodene te luisteren en stel dat het toch een keer gebeurt, dan komt het nooit in je hart. Hij laat het nooit gebeuren dat je naar verboden dingen kijkt, maar als het een keertje voorkomt, blijft ook dat ver van je hart, etcetera.

Op een keer was de Profeet (saws) bij een paar metgezellen en het was erg warm. Zij zagen een moeder die haar zoontje tegen de zon probeerde te beschermen. De profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei tegen zijn metgezellen: "Zien jullie die moeder, hoe zij met haar zoontje omgaat? Allah is barmhartiger ten opzichte van jullie dan deze moeder ten opzichte van haar zoon." (Een gelijkaardige h'adith is overgeleverd in Bukhari.) Dus zoveel houdt Allah (Subhana wa Ta'ala) van ons. Hoeveel houden onze moeders van ons? Dat is niet te beschrijven, maar dat is niets vergeleken met de liefde van Allah. Toen 'Ali (radya Allahu 'anhu) dit hoorde, zei hij: "Als er op de dag des oordeels tegen mij wordt gezegd: "Laat jouw ondervraging door je ouders gebeuren", dan zou ik hier niet mee instemmen." "Waarom niet?" "Want Allah is Barmhartiger dan onze vaders en moeders!" Zou onze moeder het over haar hart kunnen verkrijgen om ons in het vuur te gooien? Maar Allah is nog barmhartiger dan je moeder! Dit duidt op het niveau van het geloof van 'Ali (radya Allahu 'anhu) en het toont ons wat wij met deze overlevering moeten doen.

De Profeet (saws) zegt: "De barmhartigheid van Allah is verdeeld in honderd delen. Hij heeft slechts één deel naar de aarde neergezonden. Op de dag des oordeels haalt Hij de andere negenennegentig delen erbij en verspreidt Hij deze onder zijn dienaren."
(Hiervan zijn gelijkaardige ah'adith overgeleverd in Bukhari.)
Dus al die barmhartigheid in deze wereld, alle moeders, de liefde voor familieleden sinds de tijd van Adam ('alayhi salaam), is slechts een honderdste deel van alle barmhartigheid? En op de dag des oordeels komt er nog meer barmhartigheid over ons heen? Soebhaan Allah (verheerlijkt is Allah). De Profeet (saws) zegt: "Er is zoveel barmhartigheid, dat zelfs de duivel denkt dat hij daar kans op maakt."

Allah zegt in een hadieth qoedsi: "Degene die Mij ter lengte van een duim nadert, kom Ik een armlengte dichterbij, en als hij een armlengte dichterbij Mij komt, kom Ik een meter dichterbij, en als hij lopend naar Mij toe komt, ga Ik rennend naar hem toe." (Overgeleverd in Bukhari.)
Zo groot is de liefde van Allah voor ons. Hij verwacht slechts een initiatief van ons. En toch zijn er nog mensen onder ons die Allah niet willen aanbidden. Stel je voor dat Allah zou zeggen: als je een armlengte naar mij toe komt, kom ik ter lengte van een vinger naar je toe: dat zouden we al heel wat hebben gevonden, dat Hij in ieder geval naar ons toe komt. Mooier zou zijn: als jij een armlengte naar me toe komt, kom ik ook een armlengte naar je toe. Dat zouden we echt mooi hebben gevonden. Maar Allah blijft ons verassen. Hij bewijst altijd weer dat Hij inderdaad de Barmhartige is, dat Hij Degene is Die het meeste van ons houdt, want Hij komt nog meer jou toe!

De Profeet (swas) zegt: "De eerste hemel in de tweede hemel is als een korrel zand in een woestijn, en de tweede hemel in de eerste is als een korrel zand in een woestijn, …, en de zesde hemel in de zevende als een korrel zand in de woestijn, en de zevende hemel is vergeleken met de troon van Allah als een korrel zand in een woestijn, en de troon in de hand van Allah is als een korrel zand in de woestijn!" We kunnen veel uit deze overlevering begrijpen, maar kun je je voorstellen hoe klein je eigenlijk bent op deze wereld? En toch is de mens het enige wezen dat zo eigenwijs is om nee te zeggen tegen zijn Schepper! En toch is Allah (Subhana wa Ta'ala) zo barmhartig voor ons.

En Hij komt elke nacht naar de aardse hemel, zoals in de hadieth qoedsi wordt vermeld, en roept: "Is er iemand die een smeekbede heeft, dan vergeef Ik hem, en is er iemand die Mij vraagt dan geef Ik hem, en is er iemand die vergeving vraagt dan vergeef Ik hem." (Overgeleverd in Bukhari.) Allah (Subhana wa Ta'ala) komt helemaal naar ons toe en vraagt ons of wij vergeving nodig hebben? Wat willen wij nog meer? Hij heeft ons geschapen en Hij heeft ons het leven ingeblazen! Ingeblazen wil zeggen dat wij direct van Hem geschapen zijn, zo hoog staan we bij Hem aangeschreven! En daarna gebood Hij de engelen om voor ons te buigen! De engelen, die Allah constant aanbidden en gedenken, en toch is de mens degene die Allah weigert te danken en gedenken! Terwijl Hij zo graag goede daden van ons ontvangt en ons nog liever ervoor beloont:

In een hadieth qoedsi zegt Hij: "Een goede daad wordt tien keer zoveel beloond en een slechte daad wordt slechts een keer bestraft!" (Het gelijkaardige is overgeleverd in Bukhari.) Ook heeft de Profeet (saws) gezegd: "Als je een dadel geeft, ontvangt Allah (Subhana wa Ta'ala) het met Zijn rechterhand en plant het, wanneer je in het paradijs komt is het zo groot als de Oehoed berg." Dit is slechts een dadel. Hoe zit het met de rest van alle dingen die we aan onze arme broeders en zusters geven?

Kijk naar het begin van elk hoofdstuk in de Qoer'aan, het begint met: "In de naam van Allah, de Genadevolle, de Barmhartige." Elke dag lees je dat, het geeft je een rustig gevoel. Bij elk gebed zeg je een aantal keer dat Allah de Genadevolle, de Barmhartige is. Waarom heeft hij geen andere namen uitgekozen die Zijn macht over ons weergeven, of hoe streng Hij kan zijn? Om ons altijd een hoop te geven, om ons te stimuleren om vergeving te vragen en berouw te tonen, zodat je weet dat Hij de Barmhartige en Genadevolle is. Kijk naar de negenennegentig schone namen van Allah, twee duiden op zijn macht: al-Qadier en al-Aziez, drie op zijn boze kant: al-Djabbaar, al-Moentaqqiem en al-Qahhaar, de rest verwijst naar de barmhartigheid van Allah. Het is alsof Allah tegen ons wil zeggen: "Mijn barmhartigheid overwint mijn woede." En dit zegt Hij inderdaad in een hadieth qoedsi. (Overgeleverd door Bukhari.)

 

Voorbeelden van mensen waarvan Allah (Subhana wa Ta'ala) houdt:

Chadija (radya Allahu 'anha), de eerste echtgenote van de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) is een van deze voorbeelden. De engel Djibriel kwam naar de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) toe en zei: "Allah (Subhana wa Ta'ala) groet Chadija en Hij heeft een paleis van diamant in het paradijs voor haar gereedgemaakt." (Overgeleverd in Bukhari.) Chadija, de vrouw die de Profeet steunde in moeilijke tijden, de eerste die hem geloofde. Kijk wat ze ervoor terug heeft gekregen, zijn we niet jaloers?

Abdoellah ibn-Hiraam (radya Allahu 'anhu) is een ander voorbeeld. Hij had negen dochters. Bij de Oehoed slag wilde hij en zijn zoon allebei erg graag meegaan, maar ze konden zijn dochters niet alleen achterlaten. Zij hebben erom geloot en Abdoellah won, hij zei tegen zijn zoon: "Bij Allah, als het niet het paradijs was, had ik met je geruild!" Hij wist dat hij in deze veldslag zou overlijden en de beloning voor de martelaren is het paradijs. En inderdaad, hij overleed. Zijn zoon kwam aan het einde van de veldslag naar hen toe om zijn vader te zien. Toen hij bij hem stond zei de Profeet: "De engelen zijn nog steeds bij jouw vader en hij is de enige die met Allah heeft gesproken zonder een tussenmiddel. Allah zei tegen hem: "Wens wat je wilt, Mijn dienaar." Abdoellah zei: "Het is al genoeg dat ik Uw zie, mijn God!" Allah zei: "Wens wat je wilt, Mijn dienaar." Abdoellah zei: "Ik wil weer terug naar het wereldse leven en ik wil weer vechten voor Allah en weer overlijden voor Allah!" Allah zei: ‘Dat is het enige wat Ik jou niet kan geven! Want Ik heb gezegd: "En zij zullen nooit naar de aarde terugkeren." Maar je hebt het paradijs!"

Waarom voelen wij ons zo groot, zo machtig, terwijl Allah (Subhana wa Ta'ala) de Machtigste is. Waarom zijn wij te trots om onze harten te verlichten met de liefde van Allah. Hoe meer jij van Hem gaat houden, hoe meer Hij naar je toe komt. De liefde voor Allah is wat jou je handen voor Hem doet opheffen om Hem te smeken, maar zolang je hart vol zit met trots zul je nooit kunnen genieten van de zuivere liefde van Allah! We zouden graag willen weten of Allah van ons houdt, ja toch? Kijk dan naar de volgende vier punten. Herken je jezelf erin?

● Het volgen van het rechte pad. De Profeet (saws) zei: "Allah geeft het wereldse aan degenen waarvan Hij houdt en waarvan Hij niet houdt, maar het geloof geeft Hij alleen aan degenen waarvan Hij houdt!"
● Het vergemakkelijken van de aanbidding. Als Allah van je houdt, zal Hij het makkelijker voor je maken om Hem te aanbidden en goede daden te verrichten. Soms ben je helemaal niet van plan om iets te doen en dan pakt het volledig anders uit dan je had verwacht, veel positiever, dit is een teken van de liefde van Allah.
● Het bemoeilijken van zonden: Het komt wel eens voor dat al je vrienden iets gaan doen, iets wat niet helemaal in orde is en dat juist jij niet kan of niet mag van je ouders, of plotseling komt er iets tussen: nog een teken van de liefde van Allah voor jou! Hij probeert je zo ver mogelijk van de zonde te houden. Heb vertrouwen in Allah dat Hij jouw grote Beschermer is!
● Een islamitische omgeving: Allah zorgt ervoor dat je vriendenkring ook bezig is met de islaam, dat de sfeer waar je je tijd doorbrengt ook islamitisch is, dat je ver van zonden blijft en van hen die de zonden begaan.

En Allah (Subhana wa Ta'ala) weet het best.
_________________
"O Allah, help me U te gedenken en U te danken en U op de juiste wijze te aanbidden." (Ahmed.)
En zeg: "Mijn Heer, vermeerder mij in kennis." (20:114.)

 

 

17:20 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-11-07

Goed,Beter,Beste

vertaald door Abdelaziz Ezhar

Heb je ooit eens nagedacht over wat het betekend om de beste te zijn? Wanneer wordt er ons verteld "dit is het beste" of "dit is het meest voortreffelijke" of "hiermee zal je het meest van profiteren" etc, heb je ooit nagedacht over wie op aarde deze mensen toestemming gaf om het aan ons te vertellen? In deze tijd hebben we genoeg aan top 10 of top 40 lijsten van alles zoals auto's, films en muziek, maar denk je niet aan een lijst waar we echt van kunnen profiteren en waar we wat aan hebben in dit korte leven en het oneindige hiernamaals.

Hieronder vind je een top 50 lijst van overleveringen van onze geliefde Profeet Mohammed (salla Allahu 'alayhi wa salaam). De 50 zijn niet op volgorde van goed, beter, best. Maar het geeft aan om één van de besten te worden in karakter, omgang, etc. Om uiteindelijk geliefd te worden door onze Schepper, Allah, de Almachtige, de Verhevene.

Dus geen onzin top 10, geen lege statements, maar de juiste voorbeelden om de beste te zijn. Dus wees niet gewoon, wees niet typisch, wees niet standaard maar wees de beste.

De boodschapper van Allah (salla Allahu 'alayhi wa salaam) vertelde ons:

1. "De beste moslim is degene voor wiens tong en handen de andere Moslims veilig zijn." (Muslim)

2. "De beste gelovigen in het geloof zijn degenen met het beste karakter."
(Tabarani, Sahih)

3. "De beste gelovigen zijn degenen die de meeste voordelen meebrengen voor de mensheid." (Daraqutni, Hasan)

4. "De beste gelovigen zijn degenen die het beste zijn in het vervullen (van rechten en plichten)." (Ibn Majah, Sahih)

5. "De beste gelovigen zijn degenen die in het verborgene (het alleen bevinden in de woestijn) de rechten en plichten van Allah vervullen." (Hakim, Sahih)

6. "De beste Ummah is mijn generatie, dan degene die volgt en dan degene die daarop volgen. dan zullen er mensen na hun komen die zullen hebzuchtig en gierig zijn en ze zullen getuigen voordat ze daarvoor gevraagd worden." (Tirmidhi, Sahih)

7. "De beste gelovigen zijn degenen die lang leven en uitblinken in hun daden, de slechtste mensen zijn degenen die lang leven en bedorven daden doen." (Tirmidhi, Sahih)

8. "De beste vrouwen zijn degenen die hun man tevreden stellen wanneer hij haar ziet, en hem gehoorzaam is in het goede." (Ahmad, Sahih)

9. "De beste manier van vasten is het vasten van profeet Dawud ('alayhi salaam), hij vastte om de dag." (Tirmidhi, Sahih)

10. "De beste huwelijken zijn de huwelijken die het gemakkelijkst zijn." (Abu Dawud, Sahih)

11. "De beste dadels zijn de Borniyyu dadel; het heeft een genezende werking en het bevat geen ziekte." (Hakim, Hasan)

12. "De beste kleding is de witte kleding; wikkel de doden daarmee en kleed de levenden daarmee. Het beste wat je kan toepassen op je oogleden is kohl dat zorgt dat de wimpers groeien en dat verscherpt het gezichtsvermogen." (Ibn Hibban, Sahih)

13. "De beste kwaliteit van uw godsdienst is scrupule (zeer gewetensvol)." (Hakim, Sahih)

14. "Het beste van uw godsdienst is hetgeen dat gemakkelijkst is." (Ahmad, Sahih)

15. "De beste gebedsrijen voor mannen zijn de eerste rijen, de slechtste zijn de achterste rijen. de beste gebedsrijen voor vrouwen zijn de achterste rijen en de slechtste zijn de voorste rijen." (Muslim)

16. "De beste gebeden voor vrouwen zijn de gebeden die thuis worden gebeden." (Ibn Khuzaymah, Sahih)

17. "De beste van jullie in islam zijn degenen die de beste karakter hebben
zolang als je de ware geloof begrijpt." (Ahmad, Sahih)

18. "De beste van jullie zijn degenen die het beste de rechten vervullen."
(Ahmad, Sahih)

19. "De beste van jullie zijn degenen die goed zijn voor de familie." (Tirmidhi, Sahih)

20. "De beste van jullie zijn mijn generatie, dan degene die volgt en dan die daarop volgt. dan zal er een generatie komen die verraad en niet geloofwaardig is." (Bukhari)

21. "De beste van jullie zijn degenen die anderen eten geven en terug groeten." (Abu Ya'la, Hasan)

22. "De beste van jullie zijn degenen waarvan je goede dingen kan verwachten en veilig zijn van hun kwaad; de ergste is degene waar je niets goed van kan verwachten en degene is niet veilig van zijn kwaad. " (Tirmidhi, Sahih)

23. "Het beste wat de mensheid is gegeven is een uitstekend karakter." (Hakim, Sahih)

24. "De beste waarmee je jezelf kan behandelen is aderlating." (Hakim, Sahih)

25. "De beste reisbestemmingen zijn naar de moskee van mij en de oude huis." (Ahmad, Sahih)

26. "Het beste wat een persoon kan achterlaten voor zichzelf zijn drie dingen; een godsvruchtige kind die dua voor je doet, een doorlopende liefdadigheid waardoor de beloning degene continu bereikt, en kennis waar anderen van kunnen profiteren." (Ibn Hibban, Hasan)

27. "De beste zijn degene die glimlachen." (Muslim)

28. "De beste vrouwen van de wereld zijn vier; Maryam bint Imran, Khadija bint Khuwaylid, Fatima bint Mohammed (vrede zij met hem) en Asia de vrouw van fir3aun." (Ahmad, Sahih)

29. "De beste van jullie zijn degene die snel vergeven." (Muslim)

30. "De beste dag waarop de zon opkwam was vrijdag; op die dag werd Adam geschapen, en op die dag ging Adam het paradijs binnen en op een vrijdag werd hij eruit verdreven. en het Uur zal aanbreken op een vrijdag." (Muslim)

31. "De beste zijn degenen die reciteren en wanneer ze reciteren, kun je zien dat ze Allah vrezen." (Bayhaqi, Sahih)

32. "De beste woorden zijn de woorden die Allah heeft gekozen voor de engelen: Subhana Rabbi wa bihamdihi, Subhana Rabbi wa bihamdihi, Subhana Rabbi wa bihamdihi." (Tirmidhi, Sahih)

33. "De beste verdiensten is een gezegende handel en dat wat een persoon met zijn handen verdiend." (Ahmad, Sahih)

34. "De beste van jullie zijn degene die het beste zijn tegen hun vrouwen (die hun vrouwen goed behandelen)." (Tirmidhi, Sahih)

35. "De beste liefdadigheid is het geven van water." (Ibn Majah, Hasan)

36. "De beste van jullie zijn degene die het beste zijn tegen hun families."
(Tabarani, Sahih)

37. "Het beste gebed is het gebed waarbij je lang staat." (Muslim)

38. "De beste daden zijn dat je vreugde brengt naar je moslim broeder, en zijn schuld afbetaald en hem voed met brood." (Ibn Adiyy, Hasan)

39. "De besten zijn degenen die goed zijn voor hun ouders. (Sahiheen)

40. "De beste daad volgens Allah is wanneer je de laatste adem uitblaast en je tong nog nat is van het gedenken van Allah. " (Ibn Hibban, Hasan)

41. "De beste zijn degene die hun woede kunnen inhouden." (Tabarani, Hasan)

42. "De beste leiders zijn degene waarvan de mensen houden en hij houdt van de mensen, de mensen doen dua voor hem en hij doet dua voor de mensen, de slechtste leiders zijn degene die de mensen haten en hij haat de mensen, de mensen vervloeken hem en hij vervloekt de mensen." (Muslim)

43. "De besten van jullie zijn degenen die leren uit de Koran en die Koran les geven." (Darimi, Sahih)

44. "De beste metgezel is degene die het beste is tegen zijn broeder en de beste buren zijn degene die het beste zijn tegenover hun buren." (Tirmidhi, Sahih)

45. "De beste plekken zijn de moskeeën en de slechte plekken zijn de markten." (Tabarani, Hasan)

46. "De beste dua is op de dag van Arafah en de beste wat ik en de profeten die voor mij waren zeiden was, "La ilaha illallah wahdaIullen." (Ahmad, Sahih) hoe la sharika lahoe, lahoe'l-moelk wa lahoe'l-hamd wa hoewa 'ala koelli shay'in Qadir." (Tirmidhi, Hasan)

47. "De beste bijeenkomsten zijn die het meest toegankelijk (open) zijn." (Abu Dawud, Sahih)

48. "De beste daad volgens Allah is om een vast geloof in Allah te hebben en om de familiebanden te onderhouden." (Abu Ya'la, Hasan)

49. "De beste van jullie is degene die de waarheid zeggen tegen een tiran." (Tabarani, Hasan)

50. "De beste van jullie is degene die de waarheid spreken." (Bukhari)

15:10 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |