13-10-07

De godvrezende diefEr was eens een jongeman die zowel godsvruchtig als achteloos was. Hij deed kennis op bij een sheich en op het moment dat hij voldoende kennis had vergaard, zei de sheich tegen hem en zijn klasgenoten: "Weest geen bedelaars, want de geleerde die zijn hand uitsteekt naar de mensen in deze wereld zal nooit iets goeds in zich hebben. Iedereen van jullie dient dus hetzelfde beroep als zijn vader te gaan verrichten en vreest jullie Heer hierin."
De jongeman ging naar zijn moeder en vroeg haar: "Wat voor werk deed vader?"
De moeder schrok enigszins en zei: "Jouw vader is overleden en wat moet jij nou met het werk dat hij deed?"

Hij bleef bij haar aandringen, maar zij probeerde hem te ontwijken totdat zij uiteindelijk gedwongen werd om toe te geven dat de vader van de jongeman een dief was. Toen zei hij tegen haar dat de sheich hem had bevolen in de voetsporen te treden van zijn vader en dat hij daarin Allah moest vrezen. De moeder zei: "Ben je gek! Hoe kun je bij diefstal spreken van godsvrucht?"
De jongeman die de snuggerste niet was zei echter tegen zijn moeder dat de sheich hen het zo had opgedragen.

De jongen vertrok om het dievenvak onder de knie te krijgen. Nadat hij de fijne kneepjes van het vak had geleerd trof hij voorbereidingen voor zijn eerste diefstal. Hij verrichtte het cIshaa’-gebed en wachtte totdat de mensen naar bed gingen. Hij vertrok om in de voetsporen van zijn vader te treden, zoals de sheich het wilde. Hij begon met het huis van zijn buren en wilde er naar binnen sluipen. Waarna hij zich herinnerde dat de sheich hem had bevolen om godsvrucht te hebben. En het bestelen van de buren behoort nu eenmaal niet tot godsvrucht. Hij besloot het huis van de buren over te slaan en liep langs een ander huis en zei tegen zichzelf: "Dit is een weeshuis en Allah heeft ons gewaarschuwd voor het onrechtmatig nemen van de bezittingen van de wezen."

Hij bleef verder lopen totdat hij bij een grote villa van een rijke handelaar aankwam. Het was bekend dat de rijke handelaar geld in overvloed had. Toen zei de jongeman: "Hier moet ik zijn!" Hij probeerde de deur te forceren en nadat dit was gelukt sloop hij naar binnen. Eenmaal het huis binnengekomen zag hij allerlei ruime kamers. Hij begon te inventariseren waar de waardevolle spullen lagen en even later vond hij de kluis. Hij opende deze en trof het aan vol goud en zilver. Toen hij op het punt stond om dit mee te nemen, zei hij tegen zichzelf: "Nee! De sheich heeft ons aanbevolen om godsvrucht te hebben. En wellicht heeft deze handelaar de zakaah (armenbelasting) over zijn bezittingen nog niet betaald. Laat ik eerst de zakaah voor hem apart houden.

Hij pakte een van de grootboekrekeningen van de rijke handelaar en stak een kleine olielamp aan. Hij nam deze grootboekrekeningen door en voerde verschillende berekeningen door. De jongeman was heel goed in rekenen en in het bijzonder in grootboekrekenen. Hij telde de bezittingen op en rekende het belastingbedrag uit dat de rijke handelaar verschuldigd was. Dit legde hij vervolgens opzij. Het uitvoeren van de berekeningen vergde echter zoveel tijd van hem dat hij zag dat de tijd van het Fadjr-gebed aangebroken was. Hij zei tegen zichzelf: "Godsvrucht hebben vereist dat het gebed op tijd verricht wordt!"

Hij verrichtte de woedoe’ en ging naar het centrale punt van het huis om daar vervolgens de Iqaamah (tweede oproep voor het gebed) te verrichten. De rijke handelaar werd door het geluid van de iqaamah uit zijn slaap gewekt waarna hij besloot om op onderzoek te gaan. Hij stond versteld van datgene wat hij zag, een kluis dat openstond, licht dat aan was en een jongeman die de oproep deed tot het gebed. Zijn vrouw zei tegen hem: "Wat is dat nou?"
Waarop hij antwoordde: "Ik zou het echt niet weten!" Hij ging naar de dief toe en zei tegen hem: "O wee jou! Wie ben jij en wat moet dit eigenlijk voorstellen?"
De dief antwoordde kalmpjes: "Eerst het gebed en dan praten! Kom op, verricht de woedoe’ en ga het gebed leiden, want de huiseigenaar dient voor te gaan in het gebed."


De rijke handelaar was bang dat de jongeman wellicht wapens bij zich had en deed dan ook wat hem werd opgedragen. Niemand weet hoe hij bad, behalve Allah! Toen het gebed klaar was, vroeg de man aan de dief: "Nu, zeg me wie jij bent en wat jij wilt?"
Hij antwoordde: "Ik ben een dief."
De man reageerde: "En wat doe je dan met mijn grootboekrekeningen?"
Hij zei: "Ik heb het bedrag aan zakaah dat jij in de afgelopen zes jaar verschuldigd was uitgerekend. Daarna heb ik dit apart gelegd zodat jij dit kunt gaan betalen."
De man stond versteld en zei: "Wat is er met jou? Ben jij soms krankzinnig?"
Toen vertelde hij het hele verhaal aan de man. Nadat de rijke handelaar met de jongeman had gesproken en erachter kwam dat hij zeer nauwkeurig was in rekenen, ging hij naar zijn vrouw en vertelde haar over de eerlijkheid en godsvrucht van de jongen. De rijke handelaar kwam terug en deed het volgende voorstel: "Ik huw jou mijn dochter, onder de voorwaarde dat jij mijn administrateur en boekhouder wordt. Ook zal ik jou en jou moeder in mijn huis laten wonen en bovendien zal ik jou mijn zakenpartner maken." Natuurlijk accepteerde de jongeman. De volgende dag, vroeg in de ochtend, haalde de huwelijksfunctionaris de getuigen erbij en de huwelijksakte kon opgesteld worden.

20:28 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-10-07

Ramadan Mubarakh-Taqabala Allahoe mina wa minkoem

Elk bloem is hetzelfde maar roos is anders
Elk mens is hetzelfde maar jij bent anders
Elk dag is hetzelfde maar vandaag is het anders
Een dag zo vol van licht,
Een dag met een waardevol zicht,
Het is de dag van het samenzijn,
Een dag gereinigd van alle pijn
Zo gelukkig ben ik op dit moment,
Ik hoop Insha'Allah dat jij dat ook bent!

 

Een maand waar we allemaal op wachten
Een maand met de mooiste nachten
Iedereen knielend voor hun HEER!
Tranen vloeien, keer op keer!

Deuren van de hel worden gesloten
KANS!! We kunnen onze imaan vergroten
O moslims! Voor jullie gaan de hemel deuren open !
KANS!! We zijn in de mooiste maand gekropen !

Hoe gaan we het aanpakken in deze mooie maand ?!
In deze maand zijn de liefdes echt diepgaand !
Doe je handen open ! Huil om vergiffenis !
Schreeuw het uit ! Onze mooie geloofsgetuigenis !

"Ashadou an La-ilaha Illallah wa ashadou ana Muhammadan Rasoulallah"

Citeer onze mooie edele Qoran
O broeder zuster ! Zie ik daar een traan !
Allaho Akbar ! Wat een gevoel !
Iedereen die dit leest en meemaakt weet wat ik bedoel !

Inshallah gaan we vasten met een mooie glimlach !
Inshallah gaan we goede daden verrichten elke dag !
Broeders zusters laten we allemaal smeken
En onze harten laten spreken !

Een fijne RAMADAN! Wens ik jullie allemaal !
Al deze goede daden worden een mooi verhaal !
Met vloeiende tranen in mijn ogen !
Is mijn hart al naar de maand ramadan gevlogen !

LA * ILAHE * ILALLAH * MOEHAMEDEN * RESOEL * ALLAH
Amien!!

 

16:04 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

11-10-07

Ramadan Mubarakh-Taqabala Allahoe mina wa minkoem

17:39 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Dialoog met de shaytaanEen willekeurige dienaar van Allah zei: "In een donkere nacht ben ik eens in discussie geraakt met de vervloekte shaytaan zei, toen ik opeens de oproep tot het Fadjr-gebed hoorde en ik mij naar de moskee wilde begeven. Hij zei tegen mij: "Je hebt een lange nacht achter de rug, ga nog even liggen."

Ik antwoordde: "Ik ben bang dat ik het verplichte gebed mis."

De shaytaan zei: "Je hebt tijd zat."

Ik antwoordde: "Maar ik ben bang dat ik het gezamenlijke gebed mis."

De shaytaan zei: "Wees niet te hard voor jezelf als het gaat om het gehoorzamen van Allah."

Daarna werd ik pas na zonsopgang wakker en hij fluisterde in mijn oor: "Heb geen spijt van wat reeds voorbij is. De dag is nog lang."

Ik ging zitten om de lofuitingen van de ochtend te verrichten, waarna hij mij op allerlei gedachten begon te brengen. Ik zei: "Je leidt mij af van het verrichten van mijn lofuitingen."

De shaytaan zei: "Stel dit uit tot een later tijdstip."

Toen ik besloot berouw te tonen zei de shaytaan: "Geniet toch van je jeugd."

Ik antwoordde: "Ik ben bang voor de dood."

De shaytaan zei: "Je hebt nog een heel leven voor je."

Toen ik de Koran wilde leren zei hij: "Ontspan je door wat muziek te luisteren."

Waarop ik antwoordde: "Maar dat is haraam."

De shaytaan zei: "Er zijn geleerden die daar anders over denken."

Ik antwoordde: "Maar ik heb alle overleveringen die duiden erop dat muziek haraam is genoteerd."

De shaytaan zei: "Dit zijn allemaal zwakke overleveringen."

Later kwam een mooie vrouw langs waarna ik mijn blik neersloeg. Hierop zei hij: "Wat is er nu weer mis met het werpen van een blik?"

Ik antwoordde: "Dat is gevaarlijk."

De shaytaan zei: "Er is niets mis met het bewonderen van schoonheid."

Toen ik mij begaf naar het Oude Huis in Mekka kwam ik hem tegen op mijn weg, waarna hij mij vroeg: "Waar ben je van plan naar toe te gaan?

Ik antwoordde: "Ik wil de cOemrah verrichten."

De shaytaan zei: "Je stelt jezelf daardoor bloot aan gevaren terwijl er zoveel verschillende manieren zijn om het goede te verrichten en waarmee vele beloningen te verdienen valt."

Ik antwoordde: "Het is noodzakelijk dat wij aan onszelf werken."

De shaytaan zei: "Het paradijs betreedt je niet door je daden."

Toen ik op het punt stond iemand advies te geven, zei hij: "Doe jezelf geen schande aan."

Ik antwoordde: "Maar de dienaren van Allah hebben hier baat bij."

De shaytaan zei: "Ik vrees dat je hierdoor bekendheid zult verkrijgen wat tevens de hoofdoorzaak is van hoogmoed."

Ik vroeg hem daarna: "Wat vind je van een aantal personen?"

De shaytaan antwoordde: "Ik kan je over iedereen wat vertellen.

Ik vroeg: "Ahmad ibn Hanbal?"

De shaytaan antwoordde: "Hij heeft mij kapot gemaakt met zijn volgende uitspraak: ,,Houdt jullie vast aan de Soennah en de Koran die geopenbaard is."

Ik zei: "En vertel eens over Ibn Taymiyyah."

De shaytaan antwoordde: "Zijn slagen voel ik nog dagelijks op mijn hoofd."

Ik vroeg: "En al-Boechari?"

De shaytaan antwoordde: Met zijn boek heeft hij mijn huis afgebrand."

Ik vroeg: "En Fircauwn?"

De shaytaan antwoordde: "Hem komt al onze hulp en steun toe."

Ik vroeg: "En Salaah ud-Dien, de held van de slag van Hittien?"

De shaytaan antwoordde: "Begin niet over hem. Hij heeft met ons de grond aangeveegd."

Ik vroeg: "En Mohammed Ibnoe cAbd ul-Wahhaab?"

De shaytaan antwoordde: "Hij heeft mij met zijn dacwah door vuur verteerd laten worden."

Ik vroeg: "En Aboe Djahl?"

De shaytaan antwoordde: "Voor hem zijn wij broeders en familie."

Ik vroeg: "En Aboe Lahab?"

De shaytaan antwoordde: "Wij zijn met hem waar hij ook gaat."

Ik vroeg: "En wat kun je vertellen over zedenloze tijdschriften?"

De shaytaan antwoordde: "Die zijn voor ons als wetsvoorschriften."

Ik vroeg: "En tv-schotels?"

De shaytaan antwoordde: "Daarmee maken wij van mensen monsters."

Ik vroeg: "En koffieshops?"

De shaytaan antwoordde: "Daar verwelkomen wij iedere ijdele tijdsverdrijver."

Ik vroeg: "Wat zijn jullie lofuitingen?"

De shaytaan antwoordde: "Muziek."

Ik vroeg: "En jullie daden?"

De shaytaan antwoordde: "Het geven van valse hoop."

Ik vroeg: "En wat vind je van marktplaatsen?"

De shaytaan antwoordde: "Onze vaandel triomfeert daar en op deze plaatsen komen onze vrienden bijeen."

Ik vroeg: "Hoe misleid je eigenlijk de mensen?"

De shaytaan antwoordde: "Door middel van wellusten, het zaaien van twijfels over de Islam, amusement, het geven van valse hoop en muziek."

Ik vroeg: "Hoe misleid je de vrouwen?"

De shaytaan antwoordde: "Door hen hun aantrekkelijkheden te laten tonen, en hen aan te sporen de geboden van Allah te verlaten en zonden te plegen."

Ik vroeg: "Hoe misleid je de geleerden?"

De shaytaan antwoordde: "Door pronkzucht, zelfbewondering, hoogmoed en afgunst die de harten vult."

Ik vroeg: "hoe misleid je het gepeupel?"

De shaytaan antwoordde: "Door roddels, lasterpraat, ijdele gesprekken en alles wat waardeloos is."

Ik vroeg: "Hoe misleid je de koopliederen?"

De shaytaan antwoordde: "Door hen met rente te laten handelen, gierig te maken en buitensporig te laten zijn in hun uitgaven."

Ik vroeg: "Hoe misleid je de jongeren?"

De shaytaan antwoordde: "Door flirten, verliefdheid, het opwekken van lustgevoelens, het minachten van de voorschriften van Allah en het plegen van zonden."

Ik vroeg: "Wat vind je van de doecaat (verkondigers tot de Islam)?"

De shaytaan antwoordde: "Zij hebben mij kapot, moe en ziek gemaakt. Zij slopen wat ik heb gebouwd. Zij reciteren de Koran als ik zing en zoeken hun toevlucht tot Allah als ik verschijn."

Ik vroeg: "En wat zeg je tegen de dronkaards?"

De shaytaan antwoordde: "Ik zeg tegen hen: ,,Drink maar lekker door, en spoel jouw zorgen en verdriet weg. Je kunt nog altijd berouw tonen."

Ik vroeg: "Wat vernietigt jou?"

De shaytaan antwoordde: "Aayat ul-Koersiy, die bezorgt me ellende en berooft mij van vrijheid waardoor ik in ergernis beland."

Ik vroeg: "Van wie hou je het meest?"

De shaytaan antwoordde: "Van zangers, afgedwaalde dichters, zondaars en een iedere onrustzaaiende verdorvene.

Ik vroeg: "Wie haat je het meest?"

De shaytaan antwoordde: "De bezoekers van de moskeeën en iedere aanbidder van Allah, asceet en strijder.

Toen zei ik: "Ik zoek toevlucht tot Allah tegen jou." Waarna hij verdween alsof hij door de grond wegzakte. Dat is het lot wat de leugenaar verdient.

Uit het boek ‘Maqaamat al-Qarniy’

00:15 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-10-07

Wist je dat....?

Wist je dat....?

De Hel is te vergelijken met maalstenen waarin duizenden en duizenden tonnen
graan in verdwijnt, waarna alles zonder enige moeite vermalen zal worden.
Terwijl de maalstenen nog altijd wachten op meer. In de overlevering waarin
de Hel en het Paradijs hun beklag kwamen doen bij Allah, zei Hij: "Jij bent
mijn Bestraffing waarmee ik straf wie ik wil." En beiden van jullie zullen
geheel gevuld worden. Wat betreft de Hel deze zal niet vol raken totdat
Allah, de Verhevene, Zijn Voet erin plaatst en zij dan roept: ''Genoeg,
genoeg''. Dan pas zal zij geheel gevuld zijn en zal zij achteruitdeinzen. En
Allah doet geen van Zijn schepselen onrecht aan." [Overgeleverd door
Al-Bukhaari & Muslim van Abu Hurayrah, Zie ook Jaami' al-Usool, 10/544.
Gelijksoortige overlevering van Anas in Al-Bukhaari, Muslim En Mishkaat
ul-Masaabeeh, 3/109].


Koran 50:30. Op die Dag zullen Wij tot de hel zeggen: "Zijt gij gevuld?" En
zij zal antwoorden: "Is er nog iets?"

Wist je dat de vuur van de hel 69 keer warmer is dan de vuur die wij kennen?

Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei:
''Het vuur dat wij kennen is een zeventigste (in warmte) dan de vuur dat in
de hel is'', Iemand zeo ''O Boodschapper van Allah, het is genoeg zoals het
is!''. Daarna zei de Profeet (vrede zij met hem): ''Je zal het vuur van de
hel krijgen als je met deze vuur negenenzestig maal de vuur erbij doet die
wij nu kennen''[Overgeleverd door Al-Bukharie in zijn Saheeh & Moslim 6811
ook in zijn Saheeh].


Wist je dat de bewoners van de hel zoveel zullen huilen dat zelfs schepen
kunnen drijven in hun tranen?


'Abdullaah ibn Qays heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem)
heeft gezegd: ''De mensen van de hel zullen zoveel huilen dat wanneer je een
schip in hun tranen zal plaatsen dat het zal blijven drijven, zij zullen
bloed huilen, in plaats van normale tranen''[Overgeleverd door al-Haakim In
al-Mustadrak Als Saheeh, adh-Dhahabi is met hem eens]


Anas ibn Maalik heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei:
''De mensen van de hel zullen huilen totdat er geen tranen meer over zullen
blijven, daarna zullen ze bloed huilen (in plaats van tranen) totdat ze
strepen zullen krijgen van het bloed (op hun wangen) als je een schip in hun
tranen zou doen zou het blijven drijven''[Overgeleverd door Ibn Maajah & Ibn
Abi-Dunyaa Zie Silsilat al-Hadith as-Saheehah, 4/245, no. 1679]


Wist je dat hel kan praten?

Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat De Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Op
de Dag Des Oordeels zal uit de hel een nek voortkomen, Het zal twee ogen
hebben om te zien, twee oren hebben om te horen en een tong hebben om ermee
te praten. Hij zal zeggen: ''Ik ben aangewezen om met drie soorten van
mensen af te handelen: Elke Arrogante tiran, elke persoon die iemand anders
dan Allah aanriep, en voor degenen die afbeeldingen maakten''[Overgeleverd
door At-Tirmidzie wie zegt dat het Saheeh is ook overgeleverd door Imaam
Ahmad, zie ook at-Takhweef min an-Naar, p.179 & Jaami' al-Usool, 10/518 de
schrijven zij dat de isnaad Hasan is][Ook andere Hadiths duiden dit aan]

Koran 50:30. Op die Dag zullen Wij tot de hel zeggen: "Zijt gij gevuld?" En
zij zal antwoorden: "Is er nog iets?"


Wist je dat iedere goede daad verzeventigvoudigd word in Ramadan?

Het is overgeleverd van Salman dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft
gezegd: ''Ieder die een Sunnah daad vericht tijdens deze maand (Ramadan)
voor hem zal de beloning zijn van een Fardz daad en ieder die een Fardz daad
vericht hij zal de beloning krijgen van 70 fardz's'' [Overgeleverd door
Mishkat, Bayhaqi en Ibn Kunzaimah in zijn Saheeh]Wist je dat De Koran voorspraak zal doen op de Dag Des Oordeels?

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ''Reciteer de Heilige Koran,
want het zal voor hem voorspraak doen op de Dag Des Oordeels'' [Overgeleverd
door Muslim Als Saheeh]

Wist je dat je voor ieder letter dat je leest uit de Koran 10 Hasanaht
Krijgt?


De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ''Ieder die een letter van de
Boek van Allah reciteert, voor hem zal er een hasana'h (goede daad) worden
opgeschreven, en een is gelijk aan tien.Ik zeg niet dat Alif Laam Meem een
letter is, maar Alif is een letter, Laam is een letter en Meem is een
letter'' [Overgeleverd door At-Tirmidhi, 2910; als Saheeh verklaard door
Al-Albaani In Saheeh al-Tirmidhi, 2327]

Wist je dat een Hafidz Al-Quran voorspraak mag doen voor 10 van zijn
famillieleden?

Ali vertelde dat de boodschapper (vrede zij met hem) van Allah zei: " Degene
die de Qoeran bestudeert en uit zijn hoofd leert en daarbij de geboden en
verboden van Allah aanvaardt, zal door Allah worden toegelaten in het
Paradijs. Hij zal hem ook voorspraak verlenen voor 10 van zijn familieleden
die bestemd zijn voor de hel". [Overgeleverd door At-Tirmidie]


Wist je dat Surah Takathur gelijk staat aan 1000 verzen?


Ibn Omar heeft overgeleverd dat de Profeet heeft gezegd: ''Iedereen die
duizend verzen reciteert in de nacht, zal Allah ontmoeten met een glimlach
op zijn gezicht''. Iemand vroeg, ''O Boodschapper van Allah,wie kan er
duizend verzen lezen (in een nacht)''?. De Profeet reciteerde Surah Takathur
en zei ''Bij Hem in wiens Hand mijn ziel is, dit is gelijk aan duizend
verzen''. [Overgeleverd in Al Khatib in Al Muttafaq wal Muftaraq & Dailami
in Fath al Qadir 5/487]

Wist je dat Surah Aadiyat gelijk staat aan de helft van de Koran?

De Profeet (vrede zij met hem) Heeft gezegd: ''Ieder die Surah Aadiyat
reciteert voor hem zal de beloning gelijk zijn als de Helft van de Koran''
[Overgeleverd door Hakim 1/566 & Tirmidhi 2894]

Wist je dat Surah al Kafirun gelijk staat aan een vierde van de Koran en dat
het een middel is om jezelf schoon te houden van Shirk?

Het is overgeleverd van Harith ibn Jabala en Farwa ibn Naufal van zijn vader
dat hij de Profeet (vrede zij met hem) vroeg: ''O boodschapper van Allah
leer me iets wat ik kan reciteren voordat ik naar bed ga'' Hij (De Profeet)
zij ''Reciteer Qul yaa ayyuhal kafiroon (Surah al Kafirun) Want het is een
middel om je zelf vrij te houden van de Shirk''. [Overgeleverd door Abu
Dawud 4396 & Hakim 1/565]

Anas Ibn Malik heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei:
''Izaa zul zilatil ardhu zilzaalahaa is gelijk aan de helft van de Koran,
Qul huwallahu ahad is gelijk aan een derde van de Koran, En Qul yaa ayyuhal
kafiroon is gelijk aan een vierde van de Koran. Waneer De profeet naar bed
ging reciteerde hij Surah Kafirun [Overgeleverd door At-Tirmidhi 2818/A]

Wist je dat Surah Al-Mulk een middel is om jezelf van de bestraffing van de
Graf te beschermen?

De Profeet (vrede zij met hem) Heeft gezegd: ''Surah Al-Mulk is een
bescherming tegen de bestrafing van het graf'' [Overgeleverd door Hakim
2/498 & Nasai zie ook Sahihul Jamiea 1/680]

Het is overgeleverd van Anas Dat De Profeet (vrede zij met hem) Heeft
gezegd: ''Er is een surah in de Koran met 30 verzen, Het zal hem verdedigen
die hem reciteert totdat hij hem in het paradijs zal plaatsen ''(Surah
Al-Mulk) [Overgeleverd door Fath al Qadir 5/257, Sahihul Jamiea 1/680,
Tabrani in Al-Awsat & Ibn Mardawaith]


Het is overgeleverd van Abu Hurayrah Dat de Profeet (vrede zij met hem) zei:
''Er is een surah in de Koran met 30 verzen, welke voorspraak heeft gedaan
voor zijn recitator totdat hij vergeven was''. [Overgeleverd door
al-Tirmidhi, 2891, Ahmad, 7634, Abu Dawood, 1400, Ibn Maajah, 3786. Deze
Hadith was Hasan (goed) verklaard door imaam Tirmidzie en bij Albaanie in
Saheeh al-Tirmidhi, 3/6.]

Het is overgeleverd van Jabir dat de Profeet (vrede zij met hem) nooit naar
bed zou gaan zonder eerst Alif-laam-meem tanzeel [al-Sajdah] Tabaarak
alladhi bi yadihi’l-mulk [al-Mulk] te hebben gereciteerd. [Overgeleverd door
Ahmad 14249, Tirmidhi 2892, Darami. Albaanie heeft in Saheeh al-Tirmidhi
(3/6) gezegd dat het Saheeh Hadith is]
Rabbana a'tina fi dunya hassanatan wa fil agirati hassanatan, wa aqina 'adaban nar! Amin!

00:22 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-10-07

Hassan al-Basri

Hassan al-Basri: "O kind van Adam, je bent een en al dagen, en als een dag
voorbij is, is er een stuk van jou voorbij. Het staat vast dat als stukjes
weggaan, dat jij op een dag ook weg bent…."

19:02 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-10-07

De nacht waardevoller dan 1000maanden

mogen onze zonden van ons afvallen op deze meest waardevolle nacht,zoals de bladeren van de bomen afvallen tijdens de herfst.

en laten we dua doen voor ons allen beste broeders en zusters,en enkele traantjes op ons gebedstapijt laten vallen bij een oprecht tawbah,want de profeet[sas]zegt in een hadith;

ogen die huilen uit angst voor Allah[swt],

zal de hellevuur deze paar ogen niet raken insha'Allah.

Selam aleykum

23:49 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |